นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 9 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 756 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 689 2
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 831 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 457 0
การลดความเสี่ยง 503 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 735 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 593 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 890 0
ฝึกอบรมตนเอง 595 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 750 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 719 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 833 0
จิตวิญญาณการศึกษา 712 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 701 0
Smart technology, Smart people 620 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 599 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 824 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 702 0
Put the right man on the right job 1398 0
ค่ากับคุณค่า 718 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 990 4
อดให้ได้ดี 893 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 1274 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 793 0
ข้อเสียของคนเก่ง 690 0
จน 674 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 714 0
ขี้เกียจให้เป็น 898 0
อย่าหลอกตัวเอง 660 0
ความเสี่ยงในการศึกษา 979 1
การนับถือตนเอง 744 0
กระหายความสำเร็จ 945 1
ก้าวคนละก้าว เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 600 0
วิจารณาญาณ 598 0
ชีวิตเชิงพาณิชย์ 849 1
ดีได้ต้องทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ 782 0
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียน 854 0
อยากก้าวหน้าต้องควบคุมเวลา 788 0
การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 988 0
คำถามสู่ความสำเร็จ 701 0
ภูมิรู้กับความรู้ 667 0
Capability vs Capacity 565 0
Worker vs workforce 872 0
ทำงานยุคใหม่ต้องสร้างค่าให้คนอื่น 818 1
สืบสานต่อในหลวง ร๙ 1410 1
คนยุคไอทีต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง 1043 1
วิจัยพัฒนาตามรอยในหลวง ร๙ 1075 0
การเกษตรกับเศรษฐศาสตร์ 1072 0
น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1430 1
การศึกษาไทย: จากผลิตคนทำราชการสู่ผู้ประกอบการ 1420 0
ใครเข้าประชุมสาย 1147 1
ข้าราชการ พนักงานราชการ 787 0
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลวง ร๙ 965 1
หมั่นส่องกระจกประเมินตน 618 0
คนไทยอย่าทิ้งในหลวง ร๙ 1084 0
เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางและทางเชื่อมของ BRI 1117 1
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 904 0
ก่อนสบายต้องผ่านความยากลำบาก 643 0
เลียนแบบให้ได้ดี 836 0
ความคิดสร้างสรรค์ 651 0
สามัคคีคือพลังอาจพังได้ 755 0
การเพิ่มค่าทำงาน 853 0
การสร้างความสำเร็จ 633 0
TOR ในหลวง ร๙ 969 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 790 0
ค่าคนค่าการทำงาน 758 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 835 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 517 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 821 3
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 743 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 721 0
ค่าการนำของ senior leaders 1056 0
แมวสีไหนต้องจับหนูได้กับเทคโนโลยี 800 1
ความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จ 624 0
คนยุคนวัตกรรม 715 0
ความสามารถกับการสร้าง 769 0
Proactive behavior 743 0
AI require HI 1004 1
ค่าคนอยู่ที่ 669 0
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง 836 0
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า 1162 4
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 951 1
แชร์ความรู้ธุรการเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 832 0
การศึกษาคือการหล่อหลอมไม่ใช่แค่เรียนความรู้ 1062 0
ค่าคะแนน ค่างาน 676 0
คนสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่างมีสติ 842 0
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์ 704 0
Be active 851 0
องค์กรดีเพราะคนมีดี 598 0
การทำอนาคตให้เป็นจริง 934 0
คิดหน้า คิดหลังให้ได้ดี 672 0
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ 910 0
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต 1049 0
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม) 790 0
บุญ บาป อยู่ที่ใด 660 0
สังคมไทย สังคมลูก 904 0
ขยันให้สำเร็จ 807 1
ค่าการทำงานร่วมกัน 591 0
ค่าวิจัยต้องพัฒนา 1177 1
Preordered agriculture เกษตรสั่งตัด 778 0