นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 9 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ผู้นำยุคใหม่ต้องสร้างผู้นำ 573 0
สร้างค่าทำงานต้องแข่งงาน อย่าแข่งคน 625 0
ต้องบุกจึงมีสิทธิ์ชนะ 556 0
เชิงรุก 644 0
ไม่มีคุณภาพ 673 0
ความมุ่งมั่นคือความสำเร็จ 700 0
เป้าหมายใช้สร้างค่า 544 0
ชีวิตต้องคิดให้ยาว 575 0
อยากเป็นคนมีค่าและมั่นคงต้องรู้ค่าตน 623 0
ดูดี กับ ได้ดี 624 0
การศึกษาคือพลังชีวิต 748 0
ส่องกระจกชีวิต:3 ส่องความมั่นคง 692 0
ส่องกระจกชีวิต:2 ความรู้ความสามารถ 571 1
ส่องกระจกชีวิต:1 ส่องกายใจ 514 0
การตลาดกับการเกษตร 656 1
เก่งตน เก่งงาน เก่งคน 637 0
Administrative mind 717 0
เงินเพิ่มค่าที่หมุนเวียนใช้ 529 0
ค่าความยาก 778 0
ฟัง คิด ถาม เขียน การเรียนให้พัฒนาตน 623 0
ประกันคุณภาพตน 590 0
บัตรเครดิตคือบัตรสะดวก ไม่ใช่สร้างหนี้สิน 587 1
ร่วมเป็นมืออาชีพ 667 0
เต็มที่ต้องมีไม้เอก 594 0
แก้แค้นคือสร้างกรรม 710 0
ผู้นำต้องประกันคุณภาพ 629 0
ธุรกรรมการเงินต้องตรวจตรา 755 1
สมาร์ทโฟน คนต้องสมาร์ทกว่า 610 0
เพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน 489 0
รกอารมณ์ 483 0
พัฒนาจากหน้าที่คือการเพิ่มค่าตน 458 0
ดูดี(จริงหรือ?) 680 0
อยากมีชีวิตที่ดีต้องคิดและทำให้ยาว 734 0
ขยัน + + 602 0
ทำอย่างมีคุณค่า 826 1
ทำงานให้มีชีวิต 737 0
ปัญหาคนไม่ประสบความสำเร็จ 648 0
คนสำคัญที่การทำหน้าที่ 972 0
รักอนาคต 550 0
Lifelong learning 528 0
การศึกษาต้องสร้างปัญญา 671 0
ไม่ว่าดีหรือเสีย ต้องใช้ให้ดี 825 0
การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด 1316 0
ค่าการสอบการประเมินผล 928 0
ตารางเรียน ตารางเรียนรู้ 863 0
ยุคดิจิทัลต้องความซื่อสัตย์และจริงใจ 882 1
บริหารเวลาให้เป็นจึงเห็นค่า 483 0
วางแผนไม่ใช่บันทึกกำหนดการ 791 0
ค่างานวิจัยอยู่ที่เคล็ดวิชา 1364 0
สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า 774 0
ใช้ชีวิตให้เหมือนร้องเพลง 681 0
ศึกษาเพื่อพัฒนาตน 675 0
หาความรู้ให้ถูกต้อง 532 0
ท่องเที่ยวแบบกำไร/ขาดทุน 479 0
Passive knowledge and active knowledge 876 0
มุ่งมั่น เรียนรู้ คือสูตรความสำเร็จ 599 0
ตรวจความเต็มที่ 587 0
เตรียมตัวให้ดีมีชัยแน่ 664 0
เจริญคือดี 561 0
โอกาสเป็นของใคร 648 0
ล้มลุกให้สำเร็จ 845 0
อยู่ได้ดีต้องมีคำว่า “บ้าง” 908 1
ค่ากับคุณค่า 565 0
ต้องทำหน้าที่อย่างมีคุณค่าจึงมีค่า 1045 0
ของดีเริ่มที่ใจ 415 0
เริ่มต้นอย่างไรชีวิตให้ก้าวหน้า 726 0
สอนลูกแบบไหน 710 0
สิ่งที่ให้ชีวิตสำเร็จ มีสุข 716 0
Repeated learning 850 1
บริการเกินคาด บริการมาตรฐาน บริการต่ำคาด 987 0
คิด(ไม่)ผิด 888 0
ข้อคิดค่าการซื้อใช้เทคโนโลยี 575 0
บริหารงาน บริหารคน 592 0
ลงทุนการศึกษา 568 0
ออมความรู้ความสามารถ 759 0
ความรู้ต้องเข้าใจจึงสร้างค่าได้ 677 1
Repeated teaching 1041 1
จงใช้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส 663 0
การศึกษาศตวรรษที่ 21 ต้องคิคเป็น 734 1
ลำดับความสำคัญสู่ความสำเร็จ 617 0
การเกษตร 4.0 1189 0
ก้าวไม่ทันเวลา 629 0
สงกรานต์นี้ ปลอดภัยสำคัญสุด 825 0
มีตังค์กับมีค่า 697 0
ร่วมเล่นเกมส์กิจกรรมทำให้เข้าใจ 1226 0
ศักดิ์ศรีที่สมค่า 710 0
การบริการที่ดี 545 0
ทำให้ถึงความสำเร็จของชีวิต 588 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1180 2
สอนการคิด 734 0
คนเจริญคนอยู่ดีมีสุข 919 1
ภาพลักษณ์กำหนดได้ 948 0
ผู้ประสบความสำเร็จ 538 0
ทำให้ได้ดีต้องไม่ทำสิ่งไม่ดี 579 0
The mask singer 833 0
ชีวิตต้องมีกลยุทธ์ อย่าใช้เล่ห์กล 639 0
เก่งอย่างมีคุณภาพ 847 0
ทางลัดพลัดการรู้จริง 788 0
เกมส์กิจกรรมต้องนำมาใช้จริง 927 1
มีดี ทำดี ทำไม่ดี 693 0