นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 9 : 100 post

Post Title Page Visits comment
คิดเล็กแต่ไปให้ใหญ่ 521 0
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง 737 0
Observer vs Participant in education 535 0
หลักวิวัฒนาการกับการใช้ชีวิต 670 0
ผู้นำยุคใหม่ต้องสร้างผู้นำ 573 0
สร้างค่าทำงานต้องแข่งงาน อย่าแข่งคน 626 0
ต้องบุกจึงมีสิทธิ์ชนะ 558 0
เชิงรุก 646 0
ไม่มีคุณภาพ 673 0
ความมุ่งมั่นคือความสำเร็จ 703 0
เป้าหมายใช้สร้างค่า 546 0
ชีวิตต้องคิดให้ยาว 575 0
อยากเป็นคนมีค่าและมั่นคงต้องรู้ค่าตน 626 0
ดูดี กับ ได้ดี 627 0
การศึกษาคือพลังชีวิต 750 0
ส่องกระจกชีวิต:3 ส่องความมั่นคง 694 0
ส่องกระจกชีวิต:2 ความรู้ความสามารถ 572 1
ส่องกระจกชีวิต:1 ส่องกายใจ 515 0
การตลาดกับการเกษตร 658 1
เก่งตน เก่งงาน เก่งคน 637 0
Administrative mind 720 0
เงินเพิ่มค่าที่หมุนเวียนใช้ 530 0
ค่าความยาก 781 0
ฟัง คิด ถาม เขียน การเรียนให้พัฒนาตน 626 0
ประกันคุณภาพตน 590 0
บัตรเครดิตคือบัตรสะดวก ไม่ใช่สร้างหนี้สิน 591 1
ร่วมเป็นมืออาชีพ 668 0
เต็มที่ต้องมีไม้เอก 597 0
แก้แค้นคือสร้างกรรม 712 0
ผู้นำต้องประกันคุณภาพ 630 0
ธุรกรรมการเงินต้องตรวจตรา 760 1
สมาร์ทโฟน คนต้องสมาร์ทกว่า 611 0
เพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน 490 0
รกอารมณ์ 484 0
พัฒนาจากหน้าที่คือการเพิ่มค่าตน 458 0
ดูดี(จริงหรือ?) 683 0
อยากมีชีวิตที่ดีต้องคิดและทำให้ยาว 736 0
ขยัน + + 603 0
ทำอย่างมีคุณค่า 827 1
ทำงานให้มีชีวิต 739 0
ปัญหาคนไม่ประสบความสำเร็จ 649 0
คนสำคัญที่การทำหน้าที่ 975 0
รักอนาคต 550 0
Lifelong learning 528 0
การศึกษาต้องสร้างปัญญา 672 0
ไม่ว่าดีหรือเสีย ต้องใช้ให้ดี 827 0
การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด 1318 0
ค่าการสอบการประเมินผล 929 0
ตารางเรียน ตารางเรียนรู้ 865 0
ยุคดิจิทัลต้องความซื่อสัตย์และจริงใจ 885 1
บริหารเวลาให้เป็นจึงเห็นค่า 483 0
วางแผนไม่ใช่บันทึกกำหนดการ 794 0
ค่างานวิจัยอยู่ที่เคล็ดวิชา 1367 0
สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า 775 0
ใช้ชีวิตให้เหมือนร้องเพลง 682 0
ศึกษาเพื่อพัฒนาตน 676 0
หาความรู้ให้ถูกต้อง 533 0
ท่องเที่ยวแบบกำไร/ขาดทุน 479 0
Passive knowledge and active knowledge 877 0
มุ่งมั่น เรียนรู้ คือสูตรความสำเร็จ 600 0
ตรวจความเต็มที่ 590 0
เตรียมตัวให้ดีมีชัยแน่ 664 0
เจริญคือดี 563 0
โอกาสเป็นของใคร 649 0
ล้มลุกให้สำเร็จ 847 0
อยู่ได้ดีต้องมีคำว่า “บ้าง” 908 1
ค่ากับคุณค่า 566 0
ต้องทำหน้าที่อย่างมีคุณค่าจึงมีค่า 1048 0
ของดีเริ่มที่ใจ 416 0
เริ่มต้นอย่างไรชีวิตให้ก้าวหน้า 729 0
สอนลูกแบบไหน 712 0
สิ่งที่ให้ชีวิตสำเร็จ มีสุข 719 0
Repeated learning 851 1
บริการเกินคาด บริการมาตรฐาน บริการต่ำคาด 988 0
คิด(ไม่)ผิด 890 0
ข้อคิดค่าการซื้อใช้เทคโนโลยี 576 0
บริหารงาน บริหารคน 593 0
ลงทุนการศึกษา 570 0
ออมความรู้ความสามารถ 759 0
ความรู้ต้องเข้าใจจึงสร้างค่าได้ 677 1
Repeated teaching 1042 1
จงใช้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส 664 0
การศึกษาศตวรรษที่ 21 ต้องคิคเป็น 736 1
ลำดับความสำคัญสู่ความสำเร็จ 619 0
การเกษตร 4.0 1191 0
ก้าวไม่ทันเวลา 632 0
สงกรานต์นี้ ปลอดภัยสำคัญสุด 826 0
มีตังค์กับมีค่า 697 0
ร่วมเล่นเกมส์กิจกรรมทำให้เข้าใจ 1227 0
ศักดิ์ศรีที่สมค่า 712 0
การบริการที่ดี 549 0
ทำให้ถึงความสำเร็จของชีวิต 588 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1182 2
สอนการคิด 735 0
คนเจริญคนอยู่ดีมีสุข 922 1
ภาพลักษณ์กำหนดได้ 949 0
ผู้ประสบความสำเร็จ 539 0
ทำให้ได้ดีต้องไม่ทำสิ่งไม่ดี 580 0
The mask singer 835 0
ชีวิตต้องมีกลยุทธ์ อย่าใช้เล่ห์กล 640 0