นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 9 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 794 0
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 756 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 692 2
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 831 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 458 0
การลดความเสี่ยง 504 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 736 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 594 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 890 0
ฝึกอบรมตนเอง 596 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 751 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 720 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 834 0
จิตวิญญาณการศึกษา 712 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 702 0
Smart technology, Smart people 621 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 602 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 824 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 703 0
Put the right man on the right job 1400 0
ค่ากับคุณค่า 719 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 990 4
อดให้ได้ดี 895 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 1275 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 793 0
ข้อเสียของคนเก่ง 691 0
จน 674 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 714 0
ขี้เกียจให้เป็น 899 0
อย่าหลอกตัวเอง 660 0
ความเสี่ยงในการศึกษา 982 1
การนับถือตนเอง 745 0
กระหายความสำเร็จ 946 1
ก้าวคนละก้าว เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 601 0
วิจารณาญาณ 598 0
ชีวิตเชิงพาณิชย์ 850 1
ดีได้ต้องทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ 782 0
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียน 854 0
อยากก้าวหน้าต้องควบคุมเวลา 790 0
การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 989 0
คำถามสู่ความสำเร็จ 701 0
ภูมิรู้กับความรู้ 667 0
Capability vs Capacity 565 0
Worker vs workforce 875 0
ทำงานยุคใหม่ต้องสร้างค่าให้คนอื่น 819 1
สืบสานต่อในหลวง ร๙ 1413 1
คนยุคไอทีต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง 1044 1
วิจัยพัฒนาตามรอยในหลวง ร๙ 1075 0
การเกษตรกับเศรษฐศาสตร์ 1072 0
น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1431 1
การศึกษาไทย: จากผลิตคนทำราชการสู่ผู้ประกอบการ 1420 0
ใครเข้าประชุมสาย 1149 1
ข้าราชการ พนักงานราชการ 787 0
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลวง ร๙ 966 1
หมั่นส่องกระจกประเมินตน 619 0
คนไทยอย่าทิ้งในหลวง ร๙ 1085 0
เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางและทางเชื่อมของ BRI 1117 1
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 905 0
ก่อนสบายต้องผ่านความยากลำบาก 644 0
เลียนแบบให้ได้ดี 836 0
ความคิดสร้างสรรค์ 652 0
สามัคคีคือพลังอาจพังได้ 755 0
การเพิ่มค่าทำงาน 855 0
การสร้างความสำเร็จ 634 0
TOR ในหลวง ร๙ 969 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 790 0
ค่าคนค่าการทำงาน 760 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 836 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 518 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 821 3
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 744 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 724 0
ค่าการนำของ senior leaders 1057 0
แมวสีไหนต้องจับหนูได้กับเทคโนโลยี 802 1
ความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จ 624 0
คนยุคนวัตกรรม 716 0
ความสามารถกับการสร้าง 770 0
Proactive behavior 743 0
AI require HI 1005 1
ค่าคนอยู่ที่ 670 0
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง 836 0
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า 1162 4
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 953 1
แชร์ความรู้ธุรการเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 833 0
การศึกษาคือการหล่อหลอมไม่ใช่แค่เรียนความรู้ 1062 0
ค่าคะแนน ค่างาน 676 0
คนสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่างมีสติ 842 0
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์ 705 0
Be active 851 0
องค์กรดีเพราะคนมีดี 599 0
การทำอนาคตให้เป็นจริง 935 0
คิดหน้า คิดหลังให้ได้ดี 672 0
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ 914 0
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต 1050 0
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม) 791 0
บุญ บาป อยู่ที่ใด 661 0
สังคมไทย สังคมลูก 906 0
ขยันให้สำเร็จ 807 1
ค่าการทำงานร่วมกัน 593 0
ค่าวิจัยต้องพัฒนา 1178 1