นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 9 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ได้ดี/ไม่ได้ดี ใครทำ 738 0
หนึ่งเป้าหมาย หลายทางเลือก 619 0
ช้อปช่วยชาติ ท่องเที่ยวเมืองรอง วันหยุดยาว ใครได้ใครเสีย 727 0
ฝึกสติให้มีสติ 655 0
การเรียนการสัมภาษณ์งานคือชีวิต 626 0
ลูกค้าภายใน 882 0
ขัดเกลาและพัฒนา 902 0
อย่ารังเกียจที่ไม่รู้ 632 0
ทักษะการทำงาน 586 0
ฮวงจุ้ยการเรียน 802 0
การใช้ประโยชน์จากด้านลบ 594 0
ความหมายของเวลา 690 0
ปุ๊บปั๊บทำให้สำเร็จ 1339 3
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา 731 0
คิดดี ทำพอดี ให้ได้ดี 621 0
ประกันความเสี่ยง 755 0
ประกันความสำเร็จ 763 0
การใช้ความสามารถตน 658 0
คนเจริญ คนคุณภาพ สังคมคุณภาพ 782 0
การสู่ความสำเร็จ 646 0
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ 666 0
ด้อยค่าการศึกษา 610 0
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน 622 0
ทำให้เป็น หรือ ด้วยความจำเป็น 649 0
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน 738 0
ความหวัง กับคาดหวัง 524 0
ปรับเรดาร์ตน 734 1
ความสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่ 714 0
แข่งขันแบบมืออาชีพ 1053 5
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 819 0
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 780 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 707 2
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 847 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 469 0
การลดความเสี่ยง 519 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 746 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 607 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 904 0
ฝึกอบรมตนเอง 615 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 766 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 733 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 857 0
จิตวิญญาณการศึกษา 723 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 721 0
Smart technology, Smart people 633 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 618 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 838 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 716 0
Put the right man on the right job 1425 0
ค่ากับคุณค่า 744 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 1004 4
อดให้ได้ดี 919 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 1301 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 810 0
ข้อเสียของคนเก่ง 701 0
จน 685 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 726 0
ขี้เกียจให้เป็น 920 0
อย่าหลอกตัวเอง 670 0
ความเสี่ยงในการศึกษา 996 1
การนับถือตนเอง 763 0
กระหายความสำเร็จ 965 1
ก้าวคนละก้าว เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 608 0
วิจารณาญาณ 607 0
ชีวิตเชิงพาณิชย์ 863 1
ดีได้ต้องทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ 790 0
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียน 866 0
อยากก้าวหน้าต้องควบคุมเวลา 808 0
การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 1005 0
คำถามสู่ความสำเร็จ 715 0
ภูมิรู้กับความรู้ 687 0
Capability vs Capacity 577 0
Worker vs workforce 926 0
ทำงานยุคใหม่ต้องสร้างค่าให้คนอื่น 837 1
สืบสานต่อในหลวง ร๙ 1428 1
คนยุคไอทีต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง 1063 1
วิจัยพัฒนาตามรอยในหลวง ร๙ 1087 0
การเกษตรกับเศรษฐศาสตร์ 1087 0
น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1453 1
การศึกษาไทย: จากผลิตคนทำราชการสู่ผู้ประกอบการ 1436 0
ใครเข้าประชุมสาย 1176 1
ข้าราชการ พนักงานราชการ 802 0
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลวง ร๙ 985 1
หมั่นส่องกระจกประเมินตน 630 0
คนไทยอย่าทิ้งในหลวง ร๙ 1105 0
เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางและทางเชื่อมของ BRI 1138 1
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 921 0
ก่อนสบายต้องผ่านความยากลำบาก 655 0
เลียนแบบให้ได้ดี 846 0
ความคิดสร้างสรรค์ 667 0
สามัคคีคือพลังอาจพังได้ 765 0
การเพิ่มค่าทำงาน 872 0
การสร้างความสำเร็จ 644 0
TOR ในหลวง ร๙ 983 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 802 0
ค่าคนค่าการทำงาน 773 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 853 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 528 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 836 3
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 778 0