นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 9 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ต้องเรียนให้รู้ ไม่ใช่มีความรู้ 697 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเรียนง่ายได้สาระ ไม่ใช่เรียนง่ายจ่ายครบ 593 0
สองสิ่งที่เป็นคนเจริญ 854 0
อยากได้ดีต้องมีนิสัยการแข่งขัน 628 0
อย่าให้กำหนดงานจำกัดความสำเร็จ 490 0
ค่าการรู้จักใคร ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน 697 0
คนยุคใหม่ต้องให้อิสระและท้าทาย 730 0
คิดอายก่อนทำจะได้ไม่อาย 692 0
ภูมิคุ้มกัน(อย่าให้)บกพร่อง 449 0
คิดให้ออก 648 0
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน 571 0
จงอยู่อย่างเข้าใจให้สุขร่วมกัน 591 0
อยากเป็น อยากไป อยากได้ อยากมี 638 0
การอ่านให้จำได้ดี 2 692 0
 การอ่านให้จำได้ดี 1 615 0
เพิ่มค่าซื้อ พรบ.รถยนต์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 558 0
ระดับการเรียนรู้ 583 0
ถูกแพงไม่ใช่ที่ราคา ขึ้นกับค่าการใช้ 619 0
รับผิดชอบคือความสำเร็จ 572 0
ค่าใช้จ่าย 447 0
การพัฒนาค่าตน 767 0
ดูดี มีดี มีค่า 677 0
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง 805 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 397 0
ชื่อเสียง ชื่อเสีย 456 0
คิดเล็กแต่ไปให้ใหญ่ 536 0
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง 755 0
Observer vs Participant in education 554 0
หลักวิวัฒนาการกับการใช้ชีวิต 684 0
ผู้นำยุคใหม่ต้องสร้างผู้นำ 582 0
สร้างค่าทำงานต้องแข่งงาน อย่าแข่งคน 636 0
ต้องบุกจึงมีสิทธิ์ชนะ 567 0
เชิงรุก 654 0
ไม่มีคุณภาพ 692 0
ความมุ่งมั่นคือความสำเร็จ 712 0
เป้าหมายใช้สร้างค่า 554 0
ชีวิตต้องคิดให้ยาว 586 0
อยากเป็นคนมีค่าและมั่นคงต้องรู้ค่าตน 634 0
ดูดี กับ ได้ดี 639 0
การศึกษาคือพลังชีวิต 756 0
ส่องกระจกชีวิต:3 ส่องความมั่นคง 716 0
ส่องกระจกชีวิต:2 ความรู้ความสามารถ 580 1
ส่องกระจกชีวิต:1 ส่องกายใจ 526 0
การตลาดกับการเกษตร 673 1
เก่งตน เก่งงาน เก่งคน 652 0
Administrative mind 727 0
เงินเพิ่มค่าที่หมุนเวียนใช้ 534 0
ค่าความยาก 794 0
ฟัง คิด ถาม เขียน การเรียนให้พัฒนาตน 640 0
ประกันคุณภาพตน 599 0
บัตรเครดิตคือบัตรสะดวก ไม่ใช่สร้างหนี้สิน 603 1
ร่วมเป็นมืออาชีพ 682 0
เต็มที่ต้องมีไม้เอก 604 0
แก้แค้นคือสร้างกรรม 724 0
ผู้นำต้องประกันคุณภาพ 639 0
ธุรกรรมการเงินต้องตรวจตรา 774 1
สมาร์ทโฟน คนต้องสมาร์ทกว่า 616 0
เพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน 495 0
รกอารมณ์ 489 0
พัฒนาจากหน้าที่คือการเพิ่มค่าตน 461 0
ดูดี(จริงหรือ?) 692 0
อยากมีชีวิตที่ดีต้องคิดและทำให้ยาว 747 0
ขยัน + + 614 0
ทำอย่างมีคุณค่า 844 1
ทำงานให้มีชีวิต 751 0
ปัญหาคนไม่ประสบความสำเร็จ 655 0
คนสำคัญที่การทำหน้าที่ 980 0
รักอนาคต 555 0
Lifelong learning 539 0
การศึกษาต้องสร้างปัญญา 680 0
ไม่ว่าดีหรือเสีย ต้องใช้ให้ดี 837 0
การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด 1353 0
ค่าการสอบการประเมินผล 953 0
ตารางเรียน ตารางเรียนรู้ 876 0
ยุคดิจิทัลต้องความซื่อสัตย์และจริงใจ 902 1
บริหารเวลาให้เป็นจึงเห็นค่า 489 0
วางแผนไม่ใช่บันทึกกำหนดการ 808 0
ค่างานวิจัยอยู่ที่เคล็ดวิชา 1386 0
สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า 787 0
ใช้ชีวิตให้เหมือนร้องเพลง 694 0
ศึกษาเพื่อพัฒนาตน 687 0
หาความรู้ให้ถูกต้อง 542 0
ท่องเที่ยวแบบกำไร/ขาดทุน 489 0
Passive knowledge and active knowledge 889 0
มุ่งมั่น เรียนรู้ คือสูตรความสำเร็จ 610 0
ตรวจความเต็มที่ 604 0
เตรียมตัวให้ดีมีชัยแน่ 679 0
เจริญคือดี 568 0
โอกาสเป็นของใคร 661 0
ล้มลุกให้สำเร็จ 854 0
อยู่ได้ดีต้องมีคำว่า “บ้าง” 920 1
ค่ากับคุณค่า 574 0
ต้องทำหน้าที่อย่างมีคุณค่าจึงมีค่า 1057 0
ของดีเริ่มที่ใจ 418 0
เริ่มต้นอย่างไรชีวิตให้ก้าวหน้า 736 0
สอนลูกแบบไหน 719 0
สิ่งที่ให้ชีวิตสำเร็จ มีสุข 730 0
Repeated learning 864 1
บริการเกินคาด บริการมาตรฐาน บริการต่ำคาด 1005 0
คิด(ไม่)ผิด 907 0