นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 9 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ผู้นำต้องประกันคุณภาพ 611 0
ธุรกรรมการเงินต้องตรวจตรา 752 1
สมาร์ทโฟน คนต้องสมาร์ทกว่า 604 0
เพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน 484 0
รกอารมณ์ 477 0
พัฒนาจากหน้าที่คือการเพิ่มค่าตน 455 0
ดูดี(จริงหรือ?) 672 0
อยากมีชีวิตที่ดีต้องคิดและทำให้ยาว 722 0
ขยัน + + 588 0
ทำอย่างมีคุณค่า 813 1
ทำงานให้มีชีวิต 720 0
ปัญหาคนไม่ประสบความสำเร็จ 635 0
คนสำคัญที่การทำหน้าที่ 965 0
รักอนาคต 542 0
Lifelong learning 522 0
การศึกษาต้องสร้างปัญญา 665 0
ไม่ว่าดีหรือเสีย ต้องใช้ให้ดี 809 0
การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด 1278 0
ค่าการสอบการประเมินผล 907 0
ตารางเรียน ตารางเรียนรู้ 857 0
ยุคดิจิทัลต้องความซื่อสัตย์และจริงใจ 869 1
บริหารเวลาให้เป็นจึงเห็นค่า 479 0
วางแผนไม่ใช่บันทึกกำหนดการ 772 0
ค่างานวิจัยอยู่ที่เคล็ดวิชา 1347 0
สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า 764 0
ใช้ชีวิตให้เหมือนร้องเพลง 673 0
ศึกษาเพื่อพัฒนาตน 668 0
หาความรู้ให้ถูกต้อง 528 0
ท่องเที่ยวแบบกำไร/ขาดทุน 476 0
Passive knowledge and active knowledge 863 0
มุ่งมั่น เรียนรู้ คือสูตรความสำเร็จ 591 0
ตรวจความเต็มที่ 580 0
เตรียมตัวให้ดีมีชัยแน่ 652 0
เจริญคือดี 558 0
โอกาสเป็นของใคร 637 0
ล้มลุกให้สำเร็จ 836 0
อยู่ได้ดีต้องมีคำว่า “บ้าง” 900 1
ค่ากับคุณค่า 559 0
ต้องทำหน้าที่อย่างมีคุณค่าจึงมีค่า 1034 0
ของดีเริ่มที่ใจ 413 0
เริ่มต้นอย่างไรชีวิตให้ก้าวหน้า 714 0
สอนลูกแบบไหน 704 0
สิ่งที่ให้ชีวิตสำเร็จ มีสุข 714 0
Repeated learning 841 1
บริการเกินคาด บริการมาตรฐาน บริการต่ำคาด 968 0
คิด(ไม่)ผิด 877 0
ข้อคิดค่าการซื้อใช้เทคโนโลยี 568 0
บริหารงาน บริหารคน 571 0
ลงทุนการศึกษา 559 0
ออมความรู้ความสามารถ 752 0
ความรู้ต้องเข้าใจจึงสร้างค่าได้ 668 1
Repeated teaching 1029 1
จงใช้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส 656 0
การศึกษาศตวรรษที่ 21 ต้องคิคเป็น 722 1
ลำดับความสำคัญสู่ความสำเร็จ 606 0
การเกษตร 4.0 1180 0
ก้าวไม่ทันเวลา 617 0
สงกรานต์นี้ ปลอดภัยสำคัญสุด 813 0
มีตังค์กับมีค่า 685 0
ร่วมเล่นเกมส์กิจกรรมทำให้เข้าใจ 1207 0
ศักดิ์ศรีที่สมค่า 700 0
การบริการที่ดี 532 0
ทำให้ถึงความสำเร็จของชีวิต 577 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1174 2
สอนการคิด 727 0
คนเจริญคนอยู่ดีมีสุข 911 1
ภาพลักษณ์กำหนดได้ 934 0
ผู้ประสบความสำเร็จ 534 0
ทำให้ได้ดีต้องไม่ทำสิ่งไม่ดี 562 0
The mask singer 827 0
ชีวิตต้องมีกลยุทธ์ อย่าใช้เล่ห์กล 629 0
เก่งอย่างมีคุณภาพ 836 0
ทางลัดพลัดการรู้จริง 778 0
เกมส์กิจกรรมต้องนำมาใช้จริง 913 1
มีดี ทำดี ทำไม่ดี 686 0
ทำอะไรให้หาค่าให้ตัวเอง 565 0
การศึกษาให้เกิดค่า 790 0
ข้อคิดการขึ้นลงราคาน้ำมัน 575 0
ทำมือให้เป็นเครื่องสแกน 664 2
Management by looking around [C] 890 0
กิจกรรม กิจการ 649 0
ถึงเป้าหมายจริงจึงได้ดีมีค่าจริง 611 0
ทำให้เป็นของเรา 576 0
ค่าของ trust 716 1
รูปแบบชีวิต 757 0
อยู่ดีต้องทำ 4 look 794 3
เสน่ห์ที่คนอยากทำงานด้วย 516 0
การใช้เวลาการเรียนรู้ 713 0
ความสำเร็จต้องทำอย่างบริสุทธิ์ 676 0
ระดมสมอง ระดมกำลัง 529 0
ตั้งใจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 743 2
Come free, back full learning 853 0
เราคือใคร 671 0
อยากชนะต้องเป็นผู้กำหนดเกมส์ 673 0
สำรวจเกียรติตน 513 0
ใส่ใจให้เกิดค่าความสำเร็จ 662 0
แก้การคิดไม่ออก 735 0
หลักตนใช้สร้างสรรค์ หลักการใช้สร้างประโยชน์ 655 0
PMO หลักคิดการตัดสินใจ 944 0
ใช้เวลาให้มีค่าต่อชีวิต 620 0