นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 8 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สติปัญญากับความสำเร็จ 714 1
คุณภาพอาหารกับคุณภาพคนไทย 784 0
ใครถูกลงโทษจริง 641 0
เดินตามฝันหรือละเมอ 651 0
จะเปลี่ยนหรือปรับตัวเอง 625 0
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว 743 0
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา 632 0
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร 723 0
พอเพียง คือพอดี 561 0
พัฒนา 543 0
หูบอด 734 0
ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้ได้ดี 545 0
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้ 644 0
อำนาจคือรับผิดชอบ 598 0
อยากได้ดีไม่มีปัญหาต้องพัฒนา 713 0
ชีวิตที่ดีต้องรู้ใช้ความรู้ 522 0
คนกับหมา 730 0
การศึกษาต้องพัฒนาคน 745 1
ส่องกระจกธรรม 523 0
บริหารคนแบบการทำอาหาร 569 0
Share.psu เพื่อเรียนรู้พัฒนาตน 1679 2
ทำอย่างไรจึงได้ดี 598 0
ศักดิ์ศรีต้องสมหน้าที่ 641 0
ค่าตัวเลขผลการวิจัย 1287 0
ช่วยกันพัฒนาพากันเจริญ 628 0
ดีต้องทั้งหน้าตาและกติกามารยาท 1187 0
Work for or just for waste 657 0
คนที่ทำงานกับคนที่บ้าน 859 0
บริหารกับทำงาน 719 0
เก่าใหม่ต้องใช้ให้พอดีจึงมีค่า 751 0
ค่าและการแก้ความยาก 625 0
นิสัยของคนอยู่ดีมีความสำเร็จ 665 0
คนร่วมสร้างความเจริญ 666 0
ความดีที่ไม่ชอบ 878 1
ความดีที่มีความชอบ 841 0
วันครู 2561 674 0
ความยากใช้สร้างตน 670 0
ค่าความตั้งใจ 798 0
เครื่องมือการพัฒนาตน 771 0
ได้ดี/ไม่ได้ดี ใครทำ 712 0
หนึ่งเป้าหมาย หลายทางเลือก 592 0
ช้อปช่วยชาติ ท่องเที่ยวเมืองรอง วันหยุดยาว ใครได้ใครเสีย 688 0
ฝึกสติให้มีสติ 606 0
การเรียนการสัมภาษณ์งานคือชีวิต 609 0
ลูกค้าภายใน 849 0
ขัดเกลาและพัฒนา 868 0
อย่ารังเกียจที่ไม่รู้ 602 0
ทักษะการทำงาน 554 0
ฮวงจุ้ยการเรียน 767 0
การใช้ประโยชน์จากด้านลบ 559 0
ความหมายของเวลา 653 0
ปุ๊บปั๊บทำให้สำเร็จ 1277 3
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา 692 0
คิดดี ทำพอดี ให้ได้ดี 596 0
ประกันความเสี่ยง 719 0
ประกันความสำเร็จ 734 0
การใช้ความสามารถตน 631 0
คนเจริญ คนคุณภาพ สังคมคุณภาพ 746 0
การสู่ความสำเร็จ 617 0
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ 646 0
ด้อยค่าการศึกษา 574 0
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน 599 0
ทำให้เป็น หรือ ด้วยความจำเป็น 620 0
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน 696 0
ความหวัง กับคาดหวัง 501 0
ปรับเรดาร์ตน 700 1
ความสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่ 674 0
แข่งขันแบบมืออาชีพ 995 5
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 773 0
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 720 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 671 2
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 808 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 438 0
การลดความเสี่ยง 483 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 715 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 574 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 877 0
ฝึกอบรมตนเอง 576 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 722 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 704 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 812 0
จิตวิญญาณการศึกษา 695 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 684 0
Smart technology, Smart people 598 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 576 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 804 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 677 0
Put the right man on the right job 1367 0
ค่ากับคุณค่า 693 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 956 4
อดให้ได้ดี 851 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 1246 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 766 0
ข้อเสียของคนเก่ง 671 0
จน 662 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 690 0
ขี้เกียจให้เป็น 861 0
อย่าหลอกตัวเอง 639 0
ความเสี่ยงในการศึกษา 948 1
การนับถือตนเอง 715 0