นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 8 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ความยากลำบากคือทางสำเร็จ 669 0
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง 607 0
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี 673 0
อยาก(ให้)ได้ดี 686 0
อยากรู้ไหมว่าได้ทำอะไรดีขึ้น 623 0
อะไรทำให้คนมีค่าต่างกัน 592 0
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา 700 0
บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน 870 3
การศึกษาแบบศักดินา 817 0
วัดค่าความซื่อสัตย์ 795 0
อดให้ได้ดี 617 0
ผลได้คือผลการเลือก 730 1
คนไม่สำเร็จ 826 0
เรียนรู้ หรือ แค่รับรู้ 574 0
ใช้ชีวิตแบบกระจายความเสี่ยง 793 0
ใช้มือถือเป็น learning machine 798 0
สถิติการเดินทางของคนไทย 1103 1
ทำตามสูตร ปรับตามผล 686 0
ทำงานทำหน้าที่อีกบทบาทของชีวิต 616 0
ได้ดี ไม่ได้ดี อยู่ที่บริหารจัดการตน 866 1
มุ่งมั่นเอางานคือทางสร้างความสำเร็จ 690 0
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า 686 0
ข้อระวังการใช้สื่อออนไลน์ 738 0
สะดวกซื้อ สะดวกธนาคาร 694 0
สติปัญญากับความสำเร็จ 729 1
คุณภาพอาหารกับคุณภาพคนไทย 799 0
ใครถูกลงโทษจริง 664 0
เดินตามฝันหรือละเมอ 657 0
จะเปลี่ยนหรือปรับตัวเอง 641 0
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว 767 0
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา 650 0
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร 744 0
พอเพียง คือพอดี 577 0
พัฒนา 558 0
หูบอด 749 0
ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้ได้ดี 552 0
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้ 669 0
อำนาจคือรับผิดชอบ 615 0
อยากได้ดีไม่มีปัญหาต้องพัฒนา 727 0
ชีวิตที่ดีต้องรู้ใช้ความรู้ 534 0
คนกับหมา 744 0
การศึกษาต้องพัฒนาคน 767 1
ส่องกระจกธรรม 526 0
บริหารคนแบบการทำอาหาร 579 0
Share.psu เพื่อเรียนรู้พัฒนาตน 1698 2
ทำอย่างไรจึงได้ดี 611 0
ศักดิ์ศรีต้องสมหน้าที่ 665 0
ค่าตัวเลขผลการวิจัย 1307 0
ช่วยกันพัฒนาพากันเจริญ 645 0
ดีต้องทั้งหน้าตาและกติกามารยาท 1207 0
Work for or just for waste 670 0
คนที่ทำงานกับคนที่บ้าน 876 0
บริหารกับทำงาน 731 0
เก่าใหม่ต้องใช้ให้พอดีจึงมีค่า 770 0
ค่าและการแก้ความยาก 634 0
นิสัยของคนอยู่ดีมีความสำเร็จ 680 0
คนร่วมสร้างความเจริญ 682 0
ความดีที่ไม่ชอบ 890 1
ความดีที่มีความชอบ 865 0
วันครู 2561 685 0
ความยากใช้สร้างตน 684 0
ค่าความตั้งใจ 811 0
เครื่องมือการพัฒนาตน 785 0
ได้ดี/ไม่ได้ดี ใครทำ 722 0
หนึ่งเป้าหมาย หลายทางเลือก 600 0
ช้อปช่วยชาติ ท่องเที่ยวเมืองรอง วันหยุดยาว ใครได้ใครเสีย 701 0
ฝึกสติให้มีสติ 627 0
การเรียนการสัมภาษณ์งานคือชีวิต 612 0
ลูกค้าภายใน 865 0
ขัดเกลาและพัฒนา 880 0
อย่ารังเกียจที่ไม่รู้ 615 0
ทักษะการทำงาน 565 0
ฮวงจุ้ยการเรียน 782 0
การใช้ประโยชน์จากด้านลบ 569 0
ความหมายของเวลา 665 0
ปุ๊บปั๊บทำให้สำเร็จ 1306 3
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา 709 0
คิดดี ทำพอดี ให้ได้ดี 603 0
ประกันความเสี่ยง 734 0
ประกันความสำเร็จ 747 0
การใช้ความสามารถตน 637 0
คนเจริญ คนคุณภาพ สังคมคุณภาพ 759 0
การสู่ความสำเร็จ 631 0
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ 652 0
ด้อยค่าการศึกษา 590 0
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน 607 0
ทำให้เป็น หรือ ด้วยความจำเป็น 631 0
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน 717 0
ความหวัง กับคาดหวัง 508 0
ปรับเรดาร์ตน 711 1
ความสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่ 689 0
แข่งขันแบบมืออาชีพ 1024 5
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 788 0
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 745 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 682 2
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 824 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 451 0
การลดความเสี่ยง 497 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 730 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 588 0