นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 8 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Be active 783 0
องค์กรดีเพราะคนมีดี 494 0
การทำอนาคตให้เป็นจริง 822 0
คิดหน้า คิดหลังให้ได้ดี 568 0
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ 782 0
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต 912 0
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม) 669 0
บุญ บาป อยู่ที่ใด 582 0
สังคมไทย สังคมลูก 818 0
ขยันให้สำเร็จ 718 1
ค่าการทำงานร่วมกัน 496 0
ค่าวิจัยต้องพัฒนา 1043 1
Preordered agriculture เกษตรสั่งตัด 683 0
คิดคือชีวิตคน 616 0
อำนาจต้องตามหน้าที่ 677 0
Value of self commitment 635 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 612 0
แรงดูด แรงผลัก 698 0
คนทำงาน คนสร้างค่างาน 747 0
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 676 0
ใครเป็นทรัพย์สิน-หนี้สิน 573 0
ได้ดีต้องรู้หน้าที่ 639 0
คน ๕ ส 1157 1
กรองสาระกรองชีวิต 637 0
กลัวเรียนรู้คือแก่ 516 0
ค่าของวันจันทร์ 478 0
ชีวิตสนุกตอนละครกำลังเล่น 677 0
อำนาจ 654 0
เกิน 624 0
ความชำนาญอยู่ในกรอบ เพิ่มค่าต้องดีกว่ากรอบ 513 0
Continuous improvement 1119 1
การใช้จุดเด่นจุดด้อย 449 0
Active knowledge, Active people 428 0
คิดให้เป็นจริง 580 0
เคล็ดลับ ทักษะประจำคน 482 0
ไม่ share ไม่รู้ 688 0
ประกันคุณภาพความเจริญ 1010 0
อยากได้ดีมีค่าเพิ่ม 472 0
เรียนให้ถึงความรู้ 642 0
ค่าของเงินตรา กับ ความรู้ความสามารถ 556 0
มีงานทำต้องทำงาน 868 1
การประกันคุณภาพการทำ 645 0
Active learning ผู้เรียนต้อง active 563 0
เป้าหมายการเรียนคือเป้าหมายชีวิต 696 0
อย่าลดเกียรติ 763 1
คิดด้านข้างคือทางพัฒนา 523 0
ต้องเรียนให้รู้ ไม่ใช่มีความรู้ 671 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเรียนง่ายได้สาระ ไม่ใช่เรียนง่ายจ่ายครบ 570 0
สองสิ่งที่เป็นคนเจริญ 821 0
อยากได้ดีต้องมีนิสัยการแข่งขัน 602 0
อย่าให้กำหนดงานจำกัดความสำเร็จ 467 0
ค่าการรู้จักใคร ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน 670 0
คนยุคใหม่ต้องให้อิสระและท้าทาย 697 0
คิดอายก่อนทำจะได้ไม่อาย 643 0
ภูมิคุ้มกัน(อย่าให้)บกพร่อง 433 0
คิดให้ออก 615 0
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน 551 0
จงอยู่อย่างเข้าใจให้สุขร่วมกัน 562 0
อยากเป็น อยากไป อยากได้ อยากมี 616 0
การอ่านให้จำได้ดี 2 670 0
 การอ่านให้จำได้ดี 1 594 0
เพิ่มค่าซื้อ พรบ.รถยนต์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 538 0
ระดับการเรียนรู้ 556 0
ถูกแพงไม่ใช่ที่ราคา ขึ้นกับค่าการใช้ 597 0
รับผิดชอบคือความสำเร็จ 554 0
ค่าใช้จ่าย 438 0
การพัฒนาค่าตน 731 0
ดูดี มีดี มีค่า 660 0
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง 775 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 386 0
ชื่อเสียง ชื่อเสีย 434 0
คิดเล็กแต่ไปให้ใหญ่ 504 0
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง 722 0
Observer vs Participant in education 525 0
หลักวิวัฒนาการกับการใช้ชีวิต 654 0
ผู้นำยุคใหม่ต้องสร้างผู้นำ 563 0
สร้างค่าทำงานต้องแข่งงาน อย่าแข่งคน 613 0
ต้องบุกจึงมีสิทธิ์ชนะ 544 0
เชิงรุก 628 0
ไม่มีคุณภาพ 661 0
ความมุ่งมั่นคือความสำเร็จ 689 0
เป้าหมายใช้สร้างค่า 538 0
ชีวิตต้องคิดให้ยาว 568 0
อยากเป็นคนมีค่าและมั่นคงต้องรู้ค่าตน 614 0
ดูดี กับ ได้ดี 616 0
การศึกษาคือพลังชีวิต 741 0
ส่องกระจกชีวิต:3 ส่องความมั่นคง 685 0
ส่องกระจกชีวิต:2 ความรู้ความสามารถ 567 1
ส่องกระจกชีวิต:1 ส่องกายใจ 510 0
การตลาดกับการเกษตร 650 1
เก่งตน เก่งงาน เก่งคน 628 0
Administrative mind 709 0
เงินเพิ่มค่าที่หมุนเวียนใช้ 524 0
ค่าความยาก 765 0
ฟัง คิด ถาม เขียน การเรียนให้พัฒนาตน 609 0
ประกันคุณภาพตน 580 0
บัตรเครดิตคือบัตรสะดวก ไม่ใช่สร้างหนี้สิน 577 1
ร่วมเป็นมืออาชีพ 658 0
เต็มที่ต้องมีไม้เอก 583 0
แก้แค้นคือสร้างกรรม 704 0