นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 8 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 730 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 619 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 540 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 711 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 566 0
ทุเรียนทอง 619 0
ทำงาน ทำอาชีพ 769 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 516 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 883 1
คน(อ)ยากจน 634 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 646 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 666 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 785 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 686 0
ใครทำให้ได้ดี 633 0
ทำอย่างท้าทาย 833 1
ตรวจความมั่นคง 710 0
การสร้างคนอนาคต 842 2
คนไทยคนเทศยุคสอง 787 0
นักเรียน นักศึกษา 985 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 759 2
การทำงานให้เจริญ 773 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 703 0
งาน 939 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 933 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 1104 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 822 0
คาดหวังกับความหวัง 782 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 619 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 607 0
เก่งเรียน เก่งงาน 767 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 635 0
การศึกษาคือโอกาส 932 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 676 0
มองใกล้ มองไกล 676 0
กิจการให้เป็นกิจกรรม 736 0
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 851 1
fintech กับความปลอดภัย 625 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 747 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 707 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 549 0
สร้างโอกาส 774 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 615 0
จริง ปลอม ในชีวิต 712 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 1034 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 1024 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 731 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 769 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 701 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 625 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 831 3
Fintech กับระบบราชการ 717 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 647 0
เมาไม่ขับ 688 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 1181 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 758 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 572 0
ค่าการทำให้ได้ 727 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 893 1
Active learning is learning by doing 830 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 1158 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 839 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 918 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 696 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 928 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 903 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 823 1
ทำงานยุคใหม่ 750 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 699 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 811 1
ภาพลักษณ์ 842 0
คนพัฒนาแล้ว 742 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 780 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 755 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 638 0
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 761 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 793 0
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน 911 0
เพื่อนร่วมทาง ตั้งสติก่อนเดินทาง 1181 1
พลังความใหม่ พลังความเก่า 652 0
เหมาะ 658 1
แก้ปัญหาการไม่ได้ดี 839 1
ความยากลำบากคือทางสำเร็จ 727 0
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง 660 0
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี 738 0
อยาก(ให้)ได้ดี 738 0
อยากรู้ไหมว่าได้ทำอะไรดีขึ้น 683 0
อะไรทำให้คนมีค่าต่างกัน 652 0
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา 748 0
บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน 979 3
การศึกษาแบบศักดินา 866 0
วัดค่าความซื่อสัตย์ 868 0
อดให้ได้ดี 665 0
ผลได้คือผลการเลือก 822 1
คนไม่สำเร็จ 900 0
เรียนรู้ หรือ แค่รับรู้ 626 0
ใช้ชีวิตแบบกระจายความเสี่ยง 862 0
ใช้มือถือเป็น learning machine 894 0
สถิติการเดินทางของคนไทย 1178 1
ทำตามสูตร ปรับตามผล 758 0