นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 8 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
วิจารณาญาณ 509 0
ชีวิตเชิงพาณิชย์ 742 1
ดีได้ต้องทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ 684 0
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียน 763 0
อยากก้าวหน้าต้องควบคุมเวลา 721 0
การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 882 0
คำถามสู่ความสำเร็จ 623 0
ภูมิรู้กับความรู้ 584 0
Capability vs Capacity 490 0
Worker vs workforce 757 0
ทำงานยุคใหม่ต้องสร้างค่าให้คนอื่น 715 1
สืบสานต่อในหลวง ร๙ 1261 1
คนยุคไอทีต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง 923 1
วิจัยพัฒนาตามรอยในหลวง ร๙ 963 0
การเกษตรกับเศรษฐศาสตร์ 958 0
น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1277 1
การศึกษาไทย: จากผลิตคนทำราชการสู่ผู้ประกอบการ 1270 0
ใครเข้าประชุมสาย 1009 1
ข้าราชการ พนักงานราชการ 715 0
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลวง ร๙ 841 0
หมั่นส่องกระจกประเมินตน 539 0
คนไทยอย่าทิ้งในหลวง ร๙ 964 0
เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางและทางเชื่อมของ BRI 992 1
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 803 0
ก่อนสบายต้องผ่านความยากลำบาก 567 0
เลียนแบบให้ได้ดี 736 0
ความคิดสร้างสรรค์ 554 0
สามัคคีคือพลังอาจพังได้ 691 0
การเพิ่มค่าทำงาน 755 0
การสร้างความสำเร็จ 566 0
TOR ในหลวง ร๙ 851 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 717 0
ค่าคนค่าการทำงาน 671 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 727 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 461 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 706 3
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 666 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 641 0
ค่าการนำของ senior leaders 967 0
แมวสีไหนต้องจับหนูได้กับเทคโนโลยี 703 1
ความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จ 579 0
คนยุคนวัตกรรม 638 0
ความสามารถกับการสร้าง 704 0
Proactive behavior 662 0
AI require HI 896 1
ค่าคนอยู่ที่ 591 0
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง 750 0
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า 1065 4
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 868 1
แชร์ความรู้ธุรการเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 745 0
การศึกษาคือการหล่อหลอมไม่ใช่แค่เรียนความรู้ 966 0
ค่าคะแนน ค่างาน 610 0
คนสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่างมีสติ 768 0
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์ 616 0
Be active 805 0
องค์กรดีเพราะคนมีดี 524 0
การทำอนาคตให้เป็นจริง 852 0
คิดหน้า คิดหลังให้ได้ดี 602 0
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ 812 0
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต 953 0
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม) 711 0
บุญ บาป อยู่ที่ใด 616 0
สังคมไทย สังคมลูก 839 0
ขยันให้สำเร็จ 738 1
ค่าการทำงานร่วมกัน 517 0
ค่าวิจัยต้องพัฒนา 1067 1
Preordered agriculture เกษตรสั่งตัด 704 0
คิดคือชีวิตคน 652 0
อำนาจต้องตามหน้าที่ 706 0
Value of self commitment 666 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 636 0
แรงดูด แรงผลัก 734 0
คนทำงาน คนสร้างค่างาน 784 0
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 712 0
ใครเป็นทรัพย์สิน-หนี้สิน 597 0
ได้ดีต้องรู้หน้าที่ 672 0
คน ๕ ส 1203 1
กรองสาระกรองชีวิต 673 0
กลัวเรียนรู้คือแก่ 537 0
ค่าของวันจันทร์ 497 0
ชีวิตสนุกตอนละครกำลังเล่น 699 0
อำนาจ 676 0
เกิน 649 0
ความชำนาญอยู่ในกรอบ เพิ่มค่าต้องดีกว่ากรอบ 537 0
Continuous improvement 1160 1
การใช้จุดเด่นจุดด้อย 459 0
Active knowledge, Active people 449 0
คิดให้เป็นจริง 620 0
เคล็ดลับ ทักษะประจำคน 517 0
ไม่ share ไม่รู้ 716 0
ประกันคุณภาพความเจริญ 1038 0
อยากได้ดีมีค่าเพิ่ม 488 0
เรียนให้ถึงความรู้ 667 0
ค่าของเงินตรา กับ ความรู้ความสามารถ 591 0
มีงานทำต้องทำงาน 903 1
การประกันคุณภาพการทำ 679 0
Active learning ผู้เรียนต้อง active 582 0
เป้าหมายการเรียนคือเป้าหมายชีวิต 733 0
อย่าลดเกียรติ 782 1
คิดด้านข้างคือทางพัฒนา 542 0