นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ใครทำให้ได้ดี 543 0
ทำอย่างท้าทาย 737 1
ตรวจความมั่นคง 620 0
การสร้างคนอนาคต 738 2
คนไทยคนเทศยุคสอง 709 0
นักเรียน นักศึกษา 864 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 664 2
การทำงานให้เจริญ 668 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 604 0
งาน 792 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 790 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 993 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 698 0
คาดหวังกับความหวัง 666 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 524 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 537 0
เก่งเรียน เก่งงาน 671 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 527 0
การศึกษาคือโอกาส 774 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 572 0
มองใกล้ มองไกล 582 0
กิจการให้เป็นกิจกรรม 627 0
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 741 1
fintech กับความปลอดภัย 544 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 624 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 598 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 463 0
สร้างโอกาส 684 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 525 0
จริง ปลอม ในชีวิต 577 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 928 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 873 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 650 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 668 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 626 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 539 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 728 3
Fintech กับระบบราชการ 607 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 540 0
เมาไม่ขับ 603 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 1059 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 683 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 493 0
ค่าการทำให้ได้ 600 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 754 1
Active learning is learning by doing 742 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 1007 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 733 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 795 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 579 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 838 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 768 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 722 1
ทำงานยุคใหม่ 644 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 610 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 706 1
ภาพลักษณ์ 728 0
คนพัฒนาแล้ว 625 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 702 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 670 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 541 0
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 647 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 686 0
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน 812 0
เพื่อนร่วมทาง ตั้งสติก่อนเดินทาง 1024 1
พลังความใหม่ พลังความเก่า 567 0
เหมาะ 600 1
แก้ปัญหาการไม่ได้ดี 751 1
ความยากลำบากคือทางสำเร็จ 640 0
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง 587 0
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี 652 0
อยาก(ให้)ได้ดี 672 0
อยากรู้ไหมว่าได้ทำอะไรดีขึ้น 610 0
อะไรทำให้คนมีค่าต่างกัน 580 0
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา 681 0
บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน 805 1
การศึกษาแบบศักดินา 800 0
วัดค่าความซื่อสัตย์ 768 0
อดให้ได้ดี 604 0
ผลได้คือผลการเลือก 721 1
คนไม่สำเร็จ 800 0
เรียนรู้ หรือ แค่รับรู้ 561 0
ใช้ชีวิตแบบกระจายความเสี่ยง 769 0
ใช้มือถือเป็น learning machine 772 0
สถิติการเดินทางของคนไทย 1086 1
ทำตามสูตร ปรับตามผล 671 0
ทำงานทำหน้าที่อีกบทบาทของชีวิต 592 0
ได้ดี ไม่ได้ดี อยู่ที่บริหารจัดการตน 840 1
มุ่งมั่นเอางานคือทางสร้างความสำเร็จ 666 0
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า 673 0
ข้อระวังการใช้สื่อออนไลน์ 717 0
สะดวกซื้อ สะดวกธนาคาร 668 0
สติปัญญากับความสำเร็จ 706 1
คุณภาพอาหารกับคุณภาพคนไทย 778 0
ใครถูกลงโทษจริง 635 0
เดินตามฝันหรือละเมอ 643 0
จะเปลี่ยนหรือปรับตัวเอง 619 0
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว 733 0
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา 624 0
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร 715 0