นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 7 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 782 2
คนมีอนาคต 892 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 530 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 589 0
เกษตรธุรกิจ 798 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 740 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 782 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 536 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 874 1
คนทันโลก 487 0
การนำอย่างมีระบบ 481 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 535 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 531 0
ความเสี่ยงการเกษตร 546 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 509 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 512 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 484 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 475 0
คิดทำแบบผู้นำ 525 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 523 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 743 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 657 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 688 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 575 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 553 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 485 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 497 0
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 622 0
คนส่วนเกิน 666 0
ประเมินความดีความไม่ชอบ 513 0
ต้องมุ่งมั่นจริงจึงประกันความสำเร็จ 620 2
ขอบคุณทีมหมูป่าอะคาเดมี่ เชียงราย 1251 0
คนมีค่า/ภาระ 749 0
คนมีค่าที่ 549 0
ค่าคน 572 0
ฟังใครไม่เป็นคือพัฒนาไม่ได้ 659 1
ค่านิยมกับวิสัยทัศน์ 854 3
การศึกษาต้องพัฒนาคนด้วยการทำงานจริง 699 0
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถคน 627 0
Book to life ความท้าทายการศึกษา 4.0 523 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา 559 0
สอนตัวเอง 597 0
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 552 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 620 0
การเคารพนับถือตัวเอง 661 0
น้ำพักน้ำแรง 486 0
เรียนกับเรียนรู้ 680 0
ได้กับมีปริญญา 470 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 588 0
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 546 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 674 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 655 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 1014 6
New active learning 815 1
Old active learning 973 2
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 618 2
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 600 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 556 0
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 634 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 698 2
ตัวบวก ตัวลบ 641 0
เอาใจกับเกรงใจ 632 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 567 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 681 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 817 0
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 693 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 587 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 512 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 685 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 525 0
ทุเรียนทอง 588 0
ทำงาน ทำอาชีพ 726 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 484 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 811 1
คน(อ)ยากจน 599 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 607 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 626 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 744 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 650 0
ใครทำให้ได้ดี 592 0
ทำอย่างท้าทาย 783 1
ตรวจความมั่นคง 658 0
การสร้างคนอนาคต 806 2
คนไทยคนเทศยุคสอง 754 0
นักเรียน นักศึกษา 931 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 721 2
การทำงานให้เจริญ 718 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 654 0
งาน 878 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 876 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 1056 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 756 0
คาดหวังกับความหวัง 720 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 573 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 575 0
เก่งเรียน เก่งงาน 723 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 582 0
การศึกษาคือโอกาส 858 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 638 0
มองใกล้ มองไกล 631 0