นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 7 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 535 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 603 0
การเคารพนับถือตัวเอง 645 0
น้ำพักน้ำแรง 470 0
เรียนกับเรียนรู้ 658 0
ได้กับมีปริญญา 453 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 563 0
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 528 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 650 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 639 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 993 6
New active learning 775 1
Old active learning 945 2
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 596 2
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 583 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 540 0
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 612 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 667 2
ตัวบวก ตัวลบ 619 0
เอาใจกับเกรงใจ 606 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 551 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 660 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 797 0
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 675 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 570 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 489 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 668 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 511 0
ทุเรียนทอง 572 0
ทำงาน ทำอาชีพ 707 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 472 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 767 1
คน(อ)ยากจน 583 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 592 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 608 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 711 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 629 0
ใครทำให้ได้ดี 567 0
ทำอย่างท้าทาย 760 1
ตรวจความมั่นคง 639 0
การสร้างคนอนาคต 777 2
คนไทยคนเทศยุคสอง 730 0
นักเรียน นักศึกษา 901 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 688 2
การทำงานให้เจริญ 691 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 636 0
งาน 837 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 836 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 1023 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 731 0
คาดหวังกับความหวัง 695 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 555 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 559 0
เก่งเรียน เก่งงาน 700 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 555 0
การศึกษาคือโอกาส 815 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 613 0
มองใกล้ มองไกล 609 0
กิจการให้เป็นกิจกรรม 662 0
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 776 1
fintech กับความปลอดภัย 568 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 659 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 630 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 480 0
สร้างโอกาส 714 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 551 0
จริง ปลอม ในชีวิต 619 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 953 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 928 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 676 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 692 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 641 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 564 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 756 3
Fintech กับระบบราชการ 635 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 561 0
เมาไม่ขับ 623 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 1103 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 705 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 519 0
ค่าการทำให้ได้ 637 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 794 1
Active learning is learning by doing 767 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 1058 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 768 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 829 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 617 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 867 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 801 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 750 1
ทำงานยุคใหม่ 673 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 633 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 735 1
ภาพลักษณ์ 757 0
คนพัฒนาแล้ว 661 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 728 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 705 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 574 0
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 692 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 720 0