นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Millionaire & Billionaire 696 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 588 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 474 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 619 0
วาทะ ตบะในการพูด 533 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 457 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 673 0
ค่าการใช้ความรู้ 600 0
การสร้างค่าในชีวิต 627 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 447 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 716 0
คิดค่าการใช้เวลา 443 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 556 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 736 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 746 0
การทำให้หายกลัว 622 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 606 0
ค่างานสนับสนุน 777 0
สร้างค่าจากการสอบ 668 0
ค่าความรู้ 597 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 893 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 776 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 598 2
มือที่สามทางการตลาด 800 1
ได้ทำกับทำได้ 1263 14
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 534 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 717 0
ค่าของคำถาม 527 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 779 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 691 0
คน 4.0 815 0
หวงแหน กับ หวงของ 705 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 575 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 951 1
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 729 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 827 2
คนมีอนาคต 931 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 561 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 626 0
เกษตรธุรกิจ 838 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 780 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 827 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 574 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 914 1
คนทันโลก 529 0
การนำอย่างมีระบบ 531 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 574 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 584 0
ความเสี่ยงการเกษตร 592 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 549 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 574 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 518 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 508 0
คิดทำแบบผู้นำ 555 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 578 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 776 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 704 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 729 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 616 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 589 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 523 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 543 0
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 684 0
คนส่วนเกิน 706 0
ประเมินความดีความไม่ชอบ 547 0
ต้องมุ่งมั่นจริงจึงประกันความสำเร็จ 680 2
ขอบคุณทีมหมูป่าอะคาเดมี่ เชียงราย 1344 0
คนมีค่า/ภาระ 793 0
คนมีค่าที่ 587 0
ค่าคน 610 0
ฟังใครไม่เป็นคือพัฒนาไม่ได้ 702 1
ค่านิยมกับวิสัยทัศน์ 898 3
การศึกษาต้องพัฒนาคนด้วยการทำงานจริง 742 0
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถคน 670 0
Book to life ความท้าทายการศึกษา 4.0 565 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา 588 0
สอนตัวเอง 639 0
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 585 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 655 0
การเคารพนับถือตัวเอง 692 0
น้ำพักน้ำแรง 522 0
เรียนกับเรียนรู้ 715 0
ได้กับมีปริญญา 494 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 624 0
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 584 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 716 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 698 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 1066 6
New active learning 867 1
Old active learning 1020 2
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 660 2
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 633 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 595 0
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 676 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 753 2
ตัวบวก ตัวลบ 677 0
เอาใจกับเกรงใจ 671 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 599 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 719 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 864 0