นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ใครถูกลงโทษจริง 564 0
เดินตามฝันหรือละเมอ 582 0
จะเปลี่ยนหรือปรับตัวเอง 563 0
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว 665 0
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา 574 0
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร 641 0
พอเพียง คือพอดี 489 0
พัฒนา 482 0
หูบอด 650 0
ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้ได้ดี 492 0
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้ 570 0
อำนาจคือรับผิดชอบ 535 0
อยากได้ดีไม่มีปัญหาต้องพัฒนา 647 0
ชีวิตที่ดีต้องรู้ใช้ความรู้ 480 0
คนกับหมา 659 0
การศึกษาต้องพัฒนาคน 681 1
ส่องกระจกธรรม 464 0
บริหารคนแบบการทำอาหาร 509 0
Share.psu เพื่อเรียนรู้พัฒนาตน 1575 2
ทำอย่างไรจึงได้ดี 534 0
ศักดิ์ศรีต้องสมหน้าที่ 565 0
ค่าตัวเลขผลการวิจัย 1179 0
ช่วยกันพัฒนาพากันเจริญ 559 0
ดีต้องทั้งหน้าตาและกติกามารยาท 1091 0
Work for or just for waste 593 0
คนที่ทำงานกับคนที่บ้าน 794 0
บริหารกับทำงาน 659 0
เก่าใหม่ต้องใช้ให้พอดีจึงมีค่า 689 0
ค่าและการแก้ความยาก 560 0
นิสัยของคนอยู่ดีมีความสำเร็จ 612 0
คนร่วมสร้างความเจริญ 597 0
ความดีที่ไม่ชอบ 820 1
ความดีที่มีความชอบ 791 0
วันครู 2561 626 0
ความยากใช้สร้างตน 619 0
ค่าความตั้งใจ 729 0
เครื่องมือการพัฒนาตน 705 0
ได้ดี/ไม่ได้ดี ใครทำ 655 0
หนึ่งเป้าหมาย หลายทางเลือก 544 0
ช้อปช่วยชาติ ท่องเที่ยวเมืองรอง วันหยุดยาว ใครได้ใครเสีย 633 0
ฝึกสติให้มีสติ 531 0
การเรียนการสัมภาษณ์งานคือชีวิต 564 0
ลูกค้าภายใน 780 0
ขัดเกลาและพัฒนา 804 0
อย่ารังเกียจที่ไม่รู้ 546 0
ทักษะการทำงาน 509 0
ฮวงจุ้ยการเรียน 714 0
การใช้ประโยชน์จากด้านลบ 511 0
ความหมายของเวลา 595 0
ปุ๊บปั๊บทำให้สำเร็จ 1193 3
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา 633 0
คิดดี ทำพอดี ให้ได้ดี 545 0
ประกันความเสี่ยง 666 0
ประกันความสำเร็จ 691 0
การใช้ความสามารถตน 589 0
คนเจริญ คนคุณภาพ สังคมคุณภาพ 675 0
การสู่ความสำเร็จ 570 0
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ 610 0
ด้อยค่าการศึกษา 534 0
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน 553 0
ทำให้เป็น หรือ ด้วยความจำเป็น 559 0
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน 638 0
ความหวัง กับคาดหวัง 461 0
ปรับเรดาร์ตน 644 1
ความสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่ 613 0
แข่งขันแบบมืออาชีพ 929 5
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 723 0
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 650 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 620 2
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 747 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 395 0
การลดความเสี่ยง 449 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 678 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 534 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 832 0
ฝึกอบรมตนเอง 517 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 668 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 660 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 748 0
จิตวิญญาณการศึกษา 655 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 637 0
Smart technology, Smart people 550 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 539 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 739 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 630 0
Put the right man on the right job 1241 0
ค่ากับคุณค่า 632 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 877 4
อดให้ได้ดี 778 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 1159 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 702 0
ข้อเสียของคนเก่ง 620 0
จน 610 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 623 0
ขี้เกียจให้เป็น 793 0
อย่าหลอกตัวเอง 590 0
ความเสี่ยงในการศึกษา 876 1
การนับถือตนเอง 668 0
กระหายความสำเร็จ 854 1
ก้าวคนละก้าว เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 536 0