นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ชื่นชอบกับชื่นชม 789 3
ออมค่าความสามารถ 623 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 596 0
ค่าของคำตอบ 821 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 565 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 482 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 705 0
คนประสบความสำเร็จ 500 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 616 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 735 0
สร้างอนาคต 553 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 548 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 602 0
ชีวิตออกแบบได้ 546 0
สากลกับนานาชาติ 555 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 555 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 667 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 749 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 585 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 659 1
บริหารงาน 360° 687 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 830 1
ค่าขององค์กร 587 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 785 0
การรับผิดชอบ 566 0
คนเก่งขององค์กร 658 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 8288 142
การบริหารแบบรักษาการ 661 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 636 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 739 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 516 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 729 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 727 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 626 3
ค่าการทำวิจัย 994 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 729 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 577 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 729 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 571 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 649 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 464 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 709 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 662 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 692 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 622 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 581 0
Millionaire & Billionaire 744 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 629 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 499 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 642 0
วาทะ ตบะในการพูด 560 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 478 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 703 0
ค่าการใช้ความรู้ 627 0
การสร้างค่าในชีวิต 651 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 475 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 752 0
คิดค่าการใช้เวลา 465 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 586 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 776 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 776 0
การทำให้หายกลัว 656 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 637 0
ค่างานสนับสนุน 817 0
สร้างค่าจากการสอบ 697 0
ค่าความรู้ 621 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 931 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 816 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 629 2
มือที่สามทางการตลาด 838 1
ได้ทำกับทำได้ 2048 14
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 573 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 761 0
ค่าของคำถาม 547 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 818 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 716 0
คน 4.0 860 0
หวงแหน กับ หวงของ 738 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 612 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 1027 1
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 758 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 866 2
คนมีอนาคต 954 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 589 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 648 0
เกษตรธุรกิจ 869 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 817 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 857 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 608 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 953 1
คนทันโลก 566 0
การนำอย่างมีระบบ 554 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 609 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 602 0
ความเสี่ยงการเกษตร 626 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 578 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 611 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 550 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 540 0
คิดทำแบบผู้นำ 586 0