นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การใช้ความสามารถตน 562 0
คนเจริญ คนคุณภาพ สังคมคุณภาพ 656 0
การสู่ความสำเร็จ 526 0
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ 581 0
ด้อยค่าการศึกษา 507 0
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน 518 0
ทำให้เป็น หรือ ด้วยความจำเป็น 533 0
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน 616 0
ความหวัง กับคาดหวัง 437 0
ปรับเรดาร์ตน 616 1
ความสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่ 579 0
แข่งขันแบบมืออาชีพ 892 5
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 695 0
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 618 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 575 2
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 714 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 383 0
การลดความเสี่ยง 430 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 656 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 512 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 806 0
ฝึกอบรมตนเอง 493 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 637 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 618 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 713 0
จิตวิญญาณการศึกษา 631 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 609 0
Smart technology, Smart people 522 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 509 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 706 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 603 0
Put the right man on the right job 1187 0
ค่ากับคุณค่า 607 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 820 4
อดให้ได้ดี 747 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 1114 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 668 0
ข้อเสียของคนเก่ง 593 0
จน 582 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 589 0
ขี้เกียจให้เป็น 742 0
อย่าหลอกตัวเอง 566 0
ความเสี่ยงในการศึกษา 836 1
การนับถือตนเอง 633 0
กระหายความสำเร็จ 822 1
ก้าวคนละก้าว เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 516 0
วิจารณาญาณ 485 0
ชีวิตเชิงพาณิชย์ 712 1
ดีได้ต้องทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ 654 0
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียน 736 0
อยากก้าวหน้าต้องควบคุมเวลา 695 0
การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 850 0
คำถามสู่ความสำเร็จ 590 0
ภูมิรู้กับความรู้ 558 0
Capability vs Capacity 461 0
Worker vs workforce 724 0
ทำงานยุคใหม่ต้องสร้างค่าให้คนอื่น 675 1
สืบสานต่อในหลวง ร๙ 1197 1
คนยุคไอทีต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง 897 1
วิจัยพัฒนาตามรอยในหลวง ร๙ 937 0
การเกษตรกับเศรษฐศาสตร์ 897 0
น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1226 1
การศึกษาไทย: จากผลิตคนทำราชการสู่ผู้ประกอบการ 1219 0
ใครเข้าประชุมสาย 953 1
ข้าราชการ พนักงานราชการ 688 0
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลวง ร๙ 812 0
หมั่นส่องกระจกประเมินตน 509 0
คนไทยอย่าทิ้งในหลวง ร๙ 927 0
เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางและทางเชื่อมของ BRI 941 1
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 757 0
ก่อนสบายต้องผ่านความยากลำบาก 539 0
เลียนแบบให้ได้ดี 686 0
ความคิดสร้างสรรค์ 531 0
สามัคคีคือพลังอาจพังได้ 664 0
การเพิ่มค่าทำงาน 699 0
การสร้างความสำเร็จ 534 0
TOR ในหลวง ร๙ 799 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 683 0
ค่าคนค่าการทำงาน 641 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 693 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 444 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 646 1
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 624 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 609 0
ค่าการนำของ senior leaders 931 0
แมวสีไหนต้องจับหนูได้กับเทคโนโลยี 675 1
ความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จ 560 0
คนยุคนวัตกรรม 603 0
ความสามารถกับการสร้าง 670 0
Proactive behavior 630 0
AI require HI 850 1
ค่าคนอยู่ที่ 561 0
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง 720 0
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า 1019 4
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 827 1
แชร์ความรู้ธุรการเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 723 0
การศึกษาคือการหล่อหลอมไม่ใช่แค่เรียนความรู้ 931 0
ค่าคะแนน ค่างาน 578 0
คนสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่างมีสติ 733 0
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์ 591 0