นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 6 : 100 post

Post Title Page Visits comment
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 512 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 479 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 373 0
สร้างโอกาส 592 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 425 0
จริง ปลอม ในชีวิต 482 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 829 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 747 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 556 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 575 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 560 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 453 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 634 3
Fintech กับระบบราชการ 517 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 466 0
เมาไม่ขับ 524 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 946 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 609 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 416 0
ค่าการทำให้ได้ 503 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 638 1
Active learning is learning by doing 655 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 883 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 618 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 678 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 486 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 748 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 673 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 605 1
ทำงานยุคใหม่ 545 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 518 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 623 1
ภาพลักษณ์ 614 0
คนพัฒนาแล้ว 526 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 614 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 583 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 475 0
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 549 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 581 0
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน 724 0
เพื่อนร่วมทาง ตั้งสติก่อนเดินทาง 904 1
พลังความใหม่ พลังความเก่า 506 0
เหมาะ 545 1
แก้ปัญหาการไม่ได้ดี 677 1
ความยากลำบากคือทางสำเร็จ 566 0
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง 515 0
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี 587 0
อยาก(ให้)ได้ดี 612 0
อยากรู้ไหมว่าได้ทำอะไรดีขึ้น 558 0
อะไรทำให้คนมีค่าต่างกัน 526 0
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา 606 0
บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน 716 1
การศึกษาแบบศักดินา 718 0
วัดค่าความซื่อสัตย์ 694 0
อดให้ได้ดี 547 0
ผลได้คือผลการเลือก 647 1
คนไม่สำเร็จ 700 0
เรียนรู้ หรือ แค่รับรู้ 499 0
ใช้ชีวิตแบบกระจายความเสี่ยง 689 0
ใช้มือถือเป็น learning machine 672 0
สถิติการเดินทางของคนไทย 1004 1
ทำตามสูตร ปรับตามผล 604 0
ทำงานทำหน้าที่อีกบทบาทของชีวิต 490 0
ได้ดี ไม่ได้ดี อยู่ที่บริหารจัดการตน 750 0
มุ่งมั่นเอางานคือทางสร้างความสำเร็จ 583 0
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า 597 0
ข้อระวังการใช้สื่อออนไลน์ 631 0
สะดวกซื้อ สะดวกธนาคาร 592 0
สติปัญญากับความสำเร็จ 644 1
คุณภาพอาหารกับคุณภาพคนไทย 702 0
ใครถูกลงโทษจริง 547 0
เดินตามฝันหรือละเมอ 564 0
จะเปลี่ยนหรือปรับตัวเอง 541 0
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว 642 0
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา 553 0
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร 617 0
พอเพียง คือพอดี 467 0
พัฒนา 470 0
หูบอด 619 0
ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้ได้ดี 484 0
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้ 550 0
อำนาจคือรับผิดชอบ 512 0
อยากได้ดีไม่มีปัญหาต้องพัฒนา 631 0
ชีวิตที่ดีต้องรู้ใช้ความรู้ 467 0
คนกับหมา 642 0
การศึกษาต้องพัฒนาคน 660 1
ส่องกระจกธรรม 452 0
บริหารคนแบบการทำอาหาร 492 0
Share.psu เพื่อเรียนรู้พัฒนาตน 1551 2
ทำอย่างไรจึงได้ดี 524 0
ศักดิ์ศรีต้องสมหน้าที่ 556 0
ค่าตัวเลขผลการวิจัย 1155 0
ช่วยกันพัฒนาพากันเจริญ 544 0
ดีต้องทั้งหน้าตาและกติกามารยาท 1071 0
Work for or just for waste 572 0
คนที่ทำงานกับคนที่บ้าน 780 0
บริหารกับทำงาน 638 0
เก่าใหม่ต้องใช้ให้พอดีจึงมีค่า 674 0
ค่าและการแก้ความยาก 540 0
นิสัยของคนอยู่ดีมีความสำเร็จ 598 0