นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 6 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ทำงานกับพนักงานใหม่ 6842 61
การบริหารแบบรักษาการ 526 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 522 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 626 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 419 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 623 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 609 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 527 3
ค่าการทำวิจัย 819 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 608 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 487 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 620 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 489 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 561 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 401 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 615 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 562 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 596 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 532 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 491 0
Millionaire & Billionaire 609 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 503 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 404 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 535 0
วาทะ ตบะในการพูด 474 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 399 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 603 0
ค่าการใช้ความรู้ 517 0
การสร้างค่าในชีวิต 541 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 375 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 624 0
คิดค่าการใช้เวลา 390 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 489 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 660 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 665 0
การทำให้หายกลัว 560 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 548 0
ค่างานสนับสนุน 696 0
สร้างค่าจากการสอบ 600 0
ค่าความรู้ 520 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 818 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 707 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 530 2
มือที่สามทางการตลาด 737 1
ได้ทำกับทำได้ 582 12
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 440 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 630 0
ค่าของคำถาม 474 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 700 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 609 0
คน 4.0 734 0
หวงแหน กับ หวงของ 631 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 504 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 843 0
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 654 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 746 2
คนมีอนาคต 858 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 513 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 565 0
เกษตรธุรกิจ 767 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 713 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 755 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 513 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 856 1
คนทันโลก 457 0
การนำอย่างมีระบบ 458 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 510 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 503 0
ความเสี่ยงการเกษตร 527 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 465 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 493 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 463 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 456 0
คิดทำแบบผู้นำ 498 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 496 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 714 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 628 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 656 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 548 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 525 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 453 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 476 0
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 599 0
คนส่วนเกิน 636 0
ประเมินความดีความไม่ชอบ 498 0
ต้องมุ่งมั่นจริงจึงประกันความสำเร็จ 598 2
ขอบคุณทีมหมูป่าอะคาเดมี่ เชียงราย 1193 0
คนมีค่า/ภาระ 719 0
คนมีค่าที่ 521 0
ค่าคน 547 0
ฟังใครไม่เป็นคือพัฒนาไม่ได้ 630 1
ค่านิยมกับวิสัยทัศน์ 814 3
การศึกษาต้องพัฒนาคนด้วยการทำงานจริง 673 0
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถคน 601 0
Book to life ความท้าทายการศึกษา 4.0 491 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา 539 0
สอนตัวเอง 566 0
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 533 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 601 0
การเคารพนับถือตัวเอง 642 0