นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 6 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 358 0
อะไรคือ 4.0 606 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 347 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 475 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 398 0
Smart อัจฉริยะ 500 0
ปัญญา ปัญหา 450 0
เจริญใครว่าสะดวก 475 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 366 0
ทีมงานเข้มแข็ง 563 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 484 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 758 1
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 621 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 672 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 443 0
ความเท่าเทียมเทียม 518 0
เจริญเติบโต 480 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 426 0
อดทน พยายาม 725 0
วิสัยทัศน์ภายใน 892 0
ค่าคนทำงาน 641 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 532 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 843 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 607 1
โค้ชกับอาจารย์ 857 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 1011 1
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 512 0
เมื่อเจอปัญหา 458 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 428 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 608 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 718 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 407 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 588 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 619 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 455 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 662 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 2139 35
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 552 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 647 2
ฝึกตนให้มีสติ 562 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 551 0
ความต้องการเทียม 536 1
อาลัยพี่เสริฐ 1280 2
ค่าความยาก 521 0
How to do to success 497 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 634 0
เรียนให้ได้ดี 680 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 474 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 1458 1
ต้องสู้จึงชนะ 635 2
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 478 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 579 1
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 5710 61
ทำงานกับมือชีพ 455 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 733 3
ออมค่าความสามารถ 566 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 513 0
ค่าของคำตอบ 776 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 508 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 420 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 652 0
คนประสบความสำเร็จ 445 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 546 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 678 0
สร้างอนาคต 506 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 521 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 570 0
ชีวิตออกแบบได้ 502 0
สากลกับนานาชาติ 517 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 515 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 636 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 688 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 556 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 625 1
บริหารงาน 360° 633 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 788 1
ค่าขององค์กร 552 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 737 0
การรับผิดชอบ 521 0
คนเก่งขององค์กร 600 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 7164 76
การบริหารแบบรักษาการ 600 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 596 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 704 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 482 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 692 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 701 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 591 3
ค่าการทำวิจัย 930 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 698 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 548 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 701 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 544 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 613 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 446 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 681 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 627 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 659 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 590 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 557 0