นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 6 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 623 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 663 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 510 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 758 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 564 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 515 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 601 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 527 0
ดื้อตาขุ่น 508 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 602 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 680 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 536 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 585 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 551 0
กิจกรรม กิจการ 577 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 554 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 604 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 505 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 604 0
พลังคิดบวก คิดลบ 575 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 566 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 649 0
ยุค big data 533 0
สังคมคุณภาพ 791 0
นักเรียนกับนักศึกษา 836 2
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 1464 15
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 739 3
อาหารตามสั่งยุค 4.0 576 1
วันเด็ก 2562 586 1
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 632 1
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 969 1
สติในตัวตน 556 1
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 637 1
 จงเป็นคนมีการศึกษา 1446 38
ทำดีให้ตัวเอง 536 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 633 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 468 0
การประกันอนาคต 620 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 599 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 946 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 731 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 528 0
ฝึกความเก่ง 669 0
ทำได้กับทำเป็น 572 0
ทำงานให้ได้ดี 413 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 493 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 430 0
อะไรคือ 4.0 687 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 419 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 540 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 455 0
Smart อัจฉริยะ 566 0
ปัญญา ปัญหา 516 0
เจริญใครว่าสะดวก 550 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 427 0
ทีมงานเข้มแข็ง 633 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 561 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 840 1
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 709 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 759 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 511 0
ความเท่าเทียมเทียม 580 0
เจริญเติบโต 545 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 506 0
อดทน พยายาม 809 0
วิสัยทัศน์ภายใน 980 0
ค่าคนทำงาน 715 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 595 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 909 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 669 1
โค้ชกับอาจารย์ 916 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 1114 1
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 559 0
เมื่อเจอปัญหา 505 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 459 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 672 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 781 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 454 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 640 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 655 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 491 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 723 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 2349 38
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 623 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 731 2
ฝึกตนให้มีสติ 618 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 606 0
ความต้องการเทียม 597 1
อาลัยพี่เสริฐ 1379 2
ค่าความยาก 589 0
How to do to success 550 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 692 0
เรียนให้ได้ดี 723 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 529 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 1579 1
ต้องสู้จึงชนะ 681 2
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 518 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 636 1
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 6089 70
ทำงานกับมือชีพ 527 0