นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 6 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 615 0
คน(อ)ยากจน 518 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 507 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 526 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 625 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 534 0
ใครทำให้ได้ดี 478 0
ทำอย่างท้าทาย 663 1
ตรวจความมั่นคง 555 0
การสร้างคนอนาคต 649 0
คนไทยคนเทศยุคสอง 643 0
นักเรียน นักศึกษา 783 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 589 2
การทำงานให้เจริญ 611 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 542 0
งาน 695 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 696 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 922 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 625 0
คาดหวังกับความหวัง 600 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 457 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 486 0
เก่งเรียน เก่งงาน 605 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 462 0
การศึกษาคือโอกาส 705 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 516 0
มองใกล้ มองไกล 516 0
กิจการให้เป็นกิจกรรม 573 0
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 667 1
fintech กับความปลอดภัย 478 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 537 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 495 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 393 0
สร้างโอกาส 615 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 445 0
จริง ปลอม ในชีวิต 502 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 858 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 786 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 575 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 598 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 572 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 472 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 661 3
Fintech กับระบบราชการ 538 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 490 0
เมาไม่ขับ 539 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 969 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 624 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 429 0
ค่าการทำให้ได้ 522 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 666 1
Active learning is learning by doing 676 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 911 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 642 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 709 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 508 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 766 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 693 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 636 1
ทำงานยุคใหม่ 574 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 540 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 637 1
ภาพลักษณ์ 640 0
คนพัฒนาแล้ว 548 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 638 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 599 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 485 0
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 569 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 609 0
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน 739 0
เพื่อนร่วมทาง ตั้งสติก่อนเดินทาง 931 1
พลังความใหม่ พลังความเก่า 516 0
เหมาะ 555 1
แก้ปัญหาการไม่ได้ดี 694 1
ความยากลำบากคือทางสำเร็จ 582 0
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง 541 0
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี 601 0
อยาก(ให้)ได้ดี 623 0
อยากรู้ไหมว่าได้ทำอะไรดีขึ้น 571 0
อะไรทำให้คนมีค่าต่างกัน 537 0
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา 624 0
บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน 740 1
การศึกษาแบบศักดินา 743 0
วัดค่าความซื่อสัตย์ 713 0
อดให้ได้ดี 558 0
ผลได้คือผลการเลือก 664 1
คนไม่สำเร็จ 736 0
เรียนรู้ หรือ แค่รับรู้ 512 0
ใช้ชีวิตแบบกระจายความเสี่ยง 699 0
ใช้มือถือเป็น learning machine 690 0
สถิติการเดินทางของคนไทย 1027 1
ทำตามสูตร ปรับตามผล 618 0
ทำงานทำหน้าที่อีกบทบาทของชีวิต 520 0
ได้ดี ไม่ได้ดี อยู่ที่บริหารจัดการตน 769 0
มุ่งมั่นเอางานคือทางสร้างความสำเร็จ 599 0
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า 620 0
ข้อระวังการใช้สื่อออนไลน์ 657 0
สะดวกซื้อ สะดวกธนาคาร 608 0
สติปัญญากับความสำเร็จ 660 1
คุณภาพอาหารกับคุณภาพคนไทย 720 0