นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทำงานกับพนักงานใหม่ 5694 44
การบริหารแบบรักษาการ 443 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 438 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 545 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 356 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 554 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 539 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 455 3
ค่าการทำวิจัย 716 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 514 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 422 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 551 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 431 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 510 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 364 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 556 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 508 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 520 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 489 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 426 0
Millionaire & Billionaire 504 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 435 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 339 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 454 0
วาทะ ตบะในการพูด 400 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 336 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 535 0
ค่าการใช้ความรู้ 443 0
การสร้างค่าในชีวิต 451 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 303 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 528 0
คิดค่าการใช้เวลา 342 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 429 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 571 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 581 0
การทำให้หายกลัว 500 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 476 0
ค่างานสนับสนุน 613 0
สร้างค่าจากการสอบ 532 0
ค่าความรู้ 456 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 755 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 646 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 474 2
มือที่สามทางการตลาด 671 1
ได้ทำกับทำได้ 439 1
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 367 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 544 0
ค่าของคำถาม 425 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 610 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 522 0
คน 4.0 637 0
หวงแหน กับ หวงของ 570 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 406 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 733 0
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 589 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 671 2
คนมีอนาคต 768 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 456 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 492 0
เกษตรธุรกิจ 679 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 652 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 686 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 464 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 792 1
คนทันโลก 381 0
การนำอย่างมีระบบ 394 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 443 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 450 0
ความเสี่ยงการเกษตร 453 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 401 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 451 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 405 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 391 0
คิดทำแบบผู้นำ 405 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 428 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 647 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 565 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 588 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 484 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 461 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 397 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 433 0
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 525 0
คนส่วนเกิน 560 0
ประเมินความดีความไม่ชอบ 440 0
ต้องมุ่งมั่นจริงจึงประกันความสำเร็จ 517 2
ขอบคุณทีมหมูป่าอะคาเดมี่ เชียงราย 1063 0
คนมีค่า/ภาระ 643 0
คนมีค่าที่ 461 0
ค่าคน 478 0
ฟังใครไม่เป็นคือพัฒนาไม่ได้ 562 1
ค่านิยมกับวิสัยทัศน์ 736 3
การศึกษาต้องพัฒนาคนด้วยการทำงานจริง 614 0
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถคน 538 0
Book to life ความท้าทายการศึกษา 4.0 436 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา 504 0
สอนตัวเอง 521 0
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 495 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 556 0
การเคารพนับถือตัวเอง 593 0