นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 5 : 100 post

Post Title Page Visits comment
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 692 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 876 3
ความซนของผู้ใหญ่ 742 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 681 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 635 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 721 6
ผลักดัน สนับสนุน 890 1
ของดี ของขยะ 692 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 666 0
ชีวิตเลือกได้ 771 5
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 557 0
รางวัลคน รางวัลของ 589 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 753 0
Learning is tool for self developing 815 0
Learning by working 799 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 1256 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 1299 0
หมั่นสอนตัวเอง 593 0
เสริมกับต้าน 634 0
ผลได้ ผลกระทบ 676 4
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 708 1
จัดอนาคต 657 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 617 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 802 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 832 1
อุดหนุน สนับสนุน 701 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 643 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 732 3
Learning as doing business 743 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 724 1
ยากลำบากกับท้าทาย 815 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 702 4
การใช้อนาคต 736 1
ดื้อพัฒนา 675 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 717 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 791 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 723 1
กินดี อยู่ดี 672 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 749 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 1223 2
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 678 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 667 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 788 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 722 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 756 0
ความจำกับความเข้าใจ 740 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 726 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 690 3
มองการณ์ไกล 833 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 914 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 740 0
Deployment การถ่ายทอด 1073 17
การลงทุนสร้างชีวิต 600 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 736 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 711 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 733 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 637 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 662 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 715 0
การสร้างค่าตน 702 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 667 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 730 0
ดีได้ที่ใจ 1150 1
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 670 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 700 0
วัดค่าความสำเร็จ 671 0
ศัตรูภายใน 744 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 608 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 704 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 786 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 590 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 714 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 626 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 683 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 661 0
อดเพื่อออม 865 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 755 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 1834 11
อยู่ดีต้องมีธรรม 898 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 1802 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 782 3
หลงทาง ได้ทาง 777 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 783 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 753 1
พึ่งพา 831 0
ค่าของความรู้ 746 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 629 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 741 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 703 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 698 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 804 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 724 0
พลังบวก พลังลบ 657 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 720 0
เกียรตินั้นใครให้ 1155 1
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 1020 0
พลัง หรือ ภาระ 790 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 773 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 872 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 855 0