นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 5 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 400 0
ดีได้ที่ใจ 785 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 374 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 405 0
วัดค่าความสำเร็จ 359 0
ศัตรูภายใน 447 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 330 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 395 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 476 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 308 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 381 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 371 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 406 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 379 0
อดเพื่อออม 568 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 447 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 1181 6
อยู่ดีต้องมีธรรม 525 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 1358 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 466 3
หลงทาง ได้ทาง 429 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 489 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 446 1
พึ่งพา 527 0
ค่าของความรู้ 436 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 361 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 474 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 442 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 440 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 483 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 431 0
พลังบวก พลังลบ 393 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 426 0
เกียรตินั้นใครให้ 773 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 643 0
พลัง หรือ ภาระ 508 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 459 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 546 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 498 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 515 0
ปลายเปิด ปลายปิด 480 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 437 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 486 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 576 1
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 626 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 1219 9
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 468 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 447 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 501 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 447 0
คนสำคัญ 548 2
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 690 5
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 514 0
ค่าความเห็นต่าง 722 17
หน้าที่ของ สส 416 0
เวลาจริง เวลาใจ 531 0
การให้มากกว่าการได้ 535 0
(คำ)แก้ตัว 477 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 517 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 557 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 513 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 507 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 637 0
เลือกตั้ง สส 2562 481 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 568 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 543 0
แนวทางการพัฒนา 583 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 749 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 685 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 1019 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 696 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 660 4
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 609 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 612 0
คนฉลาดต้องมีสติ 688 0
ทุกคนมีโชค 644 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 707 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 654 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 779 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 760 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 593 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 522 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 669 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 481 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 594 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 507 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 621 0
สังคมนิยม 483 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 778 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 507 0
บุญ บาป กับการทำงาน 534 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 3816 36
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 558 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 494 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 600 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 480 0
ความรู้กับความสำคัญ 695 0
งานน้อยใครว่าดี? 434 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 623 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 663 0