นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การสร้างค่าตน 400 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 398 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 408 0
ดีได้ที่ใจ 790 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 376 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 409 0
วัดค่าความสำเร็จ 363 0
ศัตรูภายใน 450 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 334 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 400 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 478 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 311 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 385 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 376 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 409 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 383 0
อดเพื่อออม 572 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 450 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 1184 6
อยู่ดีต้องมีธรรม 526 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 1374 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 468 3
หลงทาง ได้ทาง 436 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 490 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 449 1
พึ่งพา 531 0
ค่าของความรู้ 440 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 363 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 478 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 443 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 442 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 485 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 434 0
พลังบวก พลังลบ 395 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 430 0
เกียรตินั้นใครให้ 775 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 648 0
พลัง หรือ ภาระ 508 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 464 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 548 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 501 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 516 0
ปลายเปิด ปลายปิด 483 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 439 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 491 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 577 1
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 629 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 1267 9
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 470 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 451 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 502 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 449 0
คนสำคัญ 549 2
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 695 5
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 518 0
ค่าความเห็นต่าง 728 17
หน้าที่ของ สส 416 0
เวลาจริง เวลาใจ 535 0
การให้มากกว่าการได้ 538 0
(คำ)แก้ตัว 478 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 520 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 563 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 517 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 510 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 643 0
เลือกตั้ง สส 2562 483 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 573 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 545 0
แนวทางการพัฒนา 586 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 757 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 690 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 1025 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 699 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 662 4
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 613 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 614 0
คนฉลาดต้องมีสติ 689 0
ทุกคนมีโชค 645 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 709 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 657 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 784 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 763 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 594 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 524 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 670 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 484 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 595 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 509 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 624 0
สังคมนิยม 486 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 781 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 510 0
บุญ บาป กับการทำงาน 539 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 3820 36
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 561 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 497 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 603 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 481 0
ความรู้กับความสำคัญ 695 0
งานน้อยใครว่าดี? 437 0