นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 527 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 748 9
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 412 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 398 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 452 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 402 0
คนสำคัญ 496 2
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 613 5
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 460 0
ค่าความเห็นต่าง 646 17
หน้าที่ของ สส 352 0
เวลาจริง เวลาใจ 456 0
การให้มากกว่าการได้ 458 0
(คำ)แก้ตัว 399 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 453 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 486 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 433 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 427 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 557 0
เลือกตั้ง สส 2562 413 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 511 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 481 0
แนวทางการพัฒนา 526 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 675 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 594 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 949 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 613 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 586 4
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 537 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 527 0
คนฉลาดต้องมีสติ 617 0
ทุกคนมีโชค 551 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 643 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 571 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 681 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 665 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 544 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 451 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 612 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 416 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 531 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 445 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 575 0
สังคมนิยม 424 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 708 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 441 0
บุญ บาป กับการทำงาน 464 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 3308 34
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 476 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 436 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 541 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 437 0
ความรู้กับความสำคัญ 647 0
งานน้อยใครว่าดี? 389 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 557 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 615 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 444 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 662 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 495 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 442 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 515 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 479 0
ดื้อตาขุ่น 455 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 534 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 606 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 461 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 499 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 466 0
กิจกรรม กิจการ 507 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 475 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 518 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 440 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 524 0
พลังคิดบวก คิดลบ 491 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 493 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 573 0
ยุค big data 478 0
สังคมคุณภาพ 702 0
นักเรียนกับนักศึกษา 689 1
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 1207 14
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 636 2
อาหารตามสั่งยุค 4.0 501 0
วันเด็ก 2562 474 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 569 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 847 0
สติในตัวตน 474 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 549 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 1309 37
ทำดีให้ตัวเอง 461 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 563 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 400 0
การประกันอนาคต 551 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 519 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 837 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 641 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 458 0
ฝึกความเก่ง 599 0
ทำได้กับทำเป็น 504 0
ทำงานให้ได้ดี 351 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 438 0