นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 468 0
คนส่วนเกิน 507 0
ประเมินความดีความไม่ชอบ 401 0
ต้องมุ่งมั่นจริงจึงประกันความสำเร็จ 441 2
ขอบคุณทีมหมูป่าอะคาเดมี่ เชียงราย 922 0
คนมีค่า/ภาระ 583 0
คนมีค่าที่ 410 0
ค่าคน 430 0
ฟังใครไม่เป็นคือพัฒนาไม่ได้ 496 1
ค่านิยมกับวิสัยทัศน์ 643 3
การศึกษาต้องพัฒนาคนด้วยการทำงานจริง 553 0
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถคน 491 0
Book to life ความท้าทายการศึกษา 4.0 390 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา 455 0
สอนตัวเอง 462 0
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 442 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 512 0
การเคารพนับถือตัวเอง 547 0
น้ำพักน้ำแรง 399 0
เรียนกับเรียนรู้ 566 0
ได้กับมีปริญญา 369 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 455 0
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 430 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 539 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 520 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 846 6
New active learning 590 1
Old active learning 762 2
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 502 2
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 485 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 454 0
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 506 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 522 2
ตัวบวก ตัวลบ 511 0
เอาใจกับเกรงใจ 479 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 446 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 546 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 690 0
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 550 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 457 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 389 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 569 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 422 0
ทุเรียนทอง 480 0
ทำงาน ทำอาชีพ 597 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 379 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 585 0
คน(อ)ยากจน 501 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 482 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 489 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 594 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 503 0
ใครทำให้ได้ดี 453 0
ทำอย่างท้าทาย 624 1
ตรวจความมั่นคง 525 0
การสร้างคนอนาคต 621 0
คนไทยคนเทศยุคสอง 605 0
นักเรียน นักศึกษา 744 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 551 2
การทำงานให้เจริญ 575 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 510 0
งาน 664 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 648 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 888 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 589 0
คาดหวังกับความหวัง 575 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 443 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 449 0
เก่งเรียน เก่งงาน 558 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 432 0
การศึกษาคือโอกาส 657 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 486 0
มองใกล้ มองไกล 482 0
กิจการให้เป็นกิจกรรม 526 0
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 634 1
fintech กับความปลอดภัย 453 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 497 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 456 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 367 0
สร้างโอกาส 577 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 413 0
จริง ปลอม ในชีวิต 468 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 813 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 730 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 540 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 562 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 547 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 446 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 620 3
Fintech กับระบบราชการ 487 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 457 0
เมาไม่ขับ 509 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 930 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 589 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 399 0
ค่าการทำให้ได้ 486 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 614 1
Active learning is learning by doing 640 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 855 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 604 1