นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 337 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 384 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 329 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 324 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 435 0
เลือกตั้ง สส 2562 338 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 403 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 391 0
แนวทางการพัฒนา 413 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 534 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 461 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 781 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 490 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 451 3
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 410 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 420 0
คนฉลาดต้องมีสติ 510 0
ทุกคนมีโชค 423 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 515 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 447 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 532 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 527 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 422 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 343 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 462 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 325 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 406 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 358 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 435 0
สังคมนิยม 334 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 565 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 348 0
บุญ บาป กับการทำงาน 357 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 2403 27
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 380 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 352 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 449 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 361 0
ความรู้กับความสำคัญ 544 0
งานน้อยใครว่าดี? 326 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 454 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 506 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 376 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 519 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 364 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 329 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 379 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 358 0
ดื้อตาขุ่น 372 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 406 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 472 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 360 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 396 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 359 0
กิจกรรม กิจการ 386 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 377 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 410 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 364 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 401 0
พลังคิดบวก คิดลบ 387 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 424 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 463 0
ยุค big data 395 0
สังคมคุณภาพ 591 0
นักเรียนกับนักศึกษา 535 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 831 9
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 507 2
อาหารตามสั่งยุค 4.0 418 0
วันเด็ก 2562 385 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 490 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 699 0
สติในตัวตน 400 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 456 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 971 22
ทำดีให้ตัวเอง 381 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 483 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 331 0
การประกันอนาคต 450 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 440 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 705 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 540 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 374 0
ฝึกความเก่ง 523 0
ทำได้กับทำเป็น 397 0
ทำงานให้ได้ดี 303 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 379 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 305 0
อะไรคือ 4.0 485 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 294 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 405 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 343 0
Smart อัจฉริยะ 424 0
ปัญญา ปัญหา 381 0
เจริญใครว่าสะดวก 410 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 308 0
ทีมงานเข้มแข็ง 467 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 405 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 619 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 551 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 582 0