นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 278 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 260 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 335 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 309 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 306 0
ความจำกับความเข้าใจ 299 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 323 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 297 3
มองการณ์ไกล 383 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 418 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 320 0
Deployment การถ่ายทอด 433 15
การลงทุนสร้างชีวิต 242 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 331 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 322 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 318 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 259 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 271 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 319 0
การสร้างค่าตน 318 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 320 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 310 0
ดีได้ที่ใจ 638 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 273 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 310 0
วัดค่าความสำเร็จ 285 0
ศัตรูภายใน 370 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 233 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 313 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 369 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 241 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 311 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 293 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 310 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 302 0
อดเพื่อออม 451 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 352 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 882 2
อยู่ดีต้องมีธรรม 397 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 540 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 370 3
หลงทาง ได้ทาง 351 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 388 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 360 1
พึ่งพา 409 0
ค่าของความรู้ 326 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 299 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 365 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 359 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 355 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 384 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 350 0
พลังบวก พลังลบ 308 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 341 0
เกียรตินั้นใครให้ 614 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 487 0
พลัง หรือ ภาระ 397 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 349 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 437 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 374 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 417 0
ปลายเปิด ปลายปิด 389 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 353 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 386 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 463 1
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 467 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 624 8
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 378 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 360 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 421 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 362 0
คนสำคัญ 462 2
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 569 5
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 418 0
ค่าความเห็นต่าง 610 17
หน้าที่ของ สส 326 0
เวลาจริง เวลาใจ 417 0
การให้มากกว่าการได้ 412 0
(คำ)แก้ตัว 361 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 404 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 447 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 393 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 391 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 504 0
เลือกตั้ง สส 2562 383 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 473 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 451 0
แนวทางการพัฒนา 488 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 612 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 543 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 883 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 574 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 538 4
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 491 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 490 0
คนฉลาดต้องมีสติ 578 0
ทุกคนมีโชค 503 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 587 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 521 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 611 0