นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 4 : 100 post

Post Title Page Visits comment
Value chain working 490 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 391 0
ปัญญากับปัญหา 393 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 345 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 363 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 410 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 414 2
แก้ความเบื่อหน่าย 307 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 399 0
หน้าที่ชีวิตคน 337 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 357 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 492 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 331 1
ทำได้ ทำเป็น 270 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 293 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 297 1
ละครจบ 323 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 282 0
เส้นตาย เส้นเป็น 289 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 386 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 295 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 369 1
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 400 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 358 2
ผู้กองยอดรัก 332 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 328 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 441 3
ความซนของผู้ใหญ่ 397 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 348 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 296 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 356 6
ผลักดัน สนับสนุน 493 1
ของดี ของขยะ 337 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 327 0
ชีวิตเลือกได้ 374 2
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 273 0
รางวัลคน รางวัลของ 268 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 439 0
Learning is tool for self developing 430 0
Learning by working 431 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 659 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 693 0
หมั่นสอนตัวเอง 286 0
เสริมกับต้าน 352 0
ผลได้ ผลกระทบ 320 3
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 382 1
จัดอนาคต 331 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 284 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 467 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 399 1
อุดหนุน สนับสนุน 336 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 334 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 395 3
Learning as doing business 437 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 394 1
ยากลำบากกับท้าทาย 421 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 398 4
การใช้อนาคต 386 1
ดื้อพัฒนา 342 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 364 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 409 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 400 1
กินดี อยู่ดี 346 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 365 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 739 1
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 351 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 346 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 432 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 379 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 396 0
ความจำกับความเข้าใจ 393 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 414 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 370 3
มองการณ์ไกล 474 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 518 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 398 0
Deployment การถ่ายทอด 546 15
การลงทุนสร้างชีวิต 298 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 401 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 386 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 394 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 323 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 332 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 391 0
การสร้างค่าตน 372 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 374 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 377 0
ดีได้ที่ใจ 749 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 345 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 376 0
วัดค่าความสำเร็จ 343 0
ศัตรูภายใน 426 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 308 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 375 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 440 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 289 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 366 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 353 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 379 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 363 0