นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 4 : 100 post

Post Title Page Visits comment
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 355 0
ค่าความเห็นต่าง 548 17
หน้าที่ของ สส 286 0
เวลาจริง เวลาใจ 348 0
การให้มากกว่าการได้ 359 0
(คำ)แก้ตัว 316 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 341 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 387 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 332 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 329 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 439 0
เลือกตั้ง สส 2562 340 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 405 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 393 0
แนวทางการพัฒนา 422 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 536 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 465 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 788 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 494 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 452 3
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 415 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 423 0
คนฉลาดต้องมีสติ 516 0
ทุกคนมีโชค 428 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 518 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 450 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 537 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 532 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 427 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 348 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 470 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 330 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 412 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 363 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 439 0
สังคมนิยม 338 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 570 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 351 0
บุญ บาป กับการทำงาน 360 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 2440 27
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 382 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 353 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 453 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 363 0
ความรู้กับความสำคัญ 550 0
งานน้อยใครว่าดี? 326 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 457 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 509 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 377 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 525 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 368 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 331 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 383 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 360 0
ดื้อตาขุ่น 373 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 410 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 477 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 364 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 402 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 361 0
กิจกรรม กิจการ 389 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 382 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 414 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 368 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 404 0
พลังคิดบวก คิดลบ 393 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 428 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 466 0
ยุค big data 396 0
สังคมคุณภาพ 598 0
นักเรียนกับนักศึกษา 543 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 837 9
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 510 2
อาหารตามสั่งยุค 4.0 419 0
วันเด็ก 2562 388 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 492 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 703 0
สติในตัวตน 402 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 461 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 1003 27
ทำดีให้ตัวเอง 384 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 484 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 332 0
การประกันอนาคต 452 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 444 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 713 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 544 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 380 0
ฝึกความเก่ง 526 0
ทำได้กับทำเป็น 398 0
ทำงานให้ได้ดี 305 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 382 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 305 0
อะไรคือ 4.0 492 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 296 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 408 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 347 0
Smart อัจฉริยะ 427 0
ปัญญา ปัญหา 385 0
เจริญใครว่าสะดวก 413 0