นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
รู้ดี คิดดี ทำดี 311 6
ผลักดัน สนับสนุน 450 1
ของดี ของขยะ 284 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 284 0
ชีวิตเลือกได้ 336 2
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 237 0
รางวัลคน รางวัลของ 234 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 395 0
Learning is tool for self developing 380 0
Learning by working 394 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 568 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 610 0
หมั่นสอนตัวเอง 252 0
เสริมกับต้าน 325 0
ผลได้ ผลกระทบ 291 3
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 337 1
จัดอนาคต 288 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 248 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 421 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 351 1
อุดหนุน สนับสนุน 286 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 295 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 355 3
Learning as doing business 390 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 353 1
ยากลำบากกับท้าทาย 366 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 353 4
การใช้อนาคต 339 1
ดื้อพัฒนา 307 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 330 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 369 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 360 1
กินดี อยู่ดี 303 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 318 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 679 1
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 314 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 305 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 380 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 341 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 347 0
ความจำกับความเข้าใจ 339 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 363 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 326 3
มองการณ์ไกล 426 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 461 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 358 0
Deployment การถ่ายทอด 493 15
การลงทุนสร้างชีวิต 266 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 365 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 354 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 351 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 291 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 299 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 350 0
การสร้างค่าตน 346 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 347 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 341 0
ดีได้ที่ใจ 692 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 306 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 340 0
วัดค่าความสำเร็จ 316 0
ศัตรูภายใน 401 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 269 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 347 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 401 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 266 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 340 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 323 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 350 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 336 0
อดเพื่อออม 499 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 389 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 997 3
อยู่ดีต้องมีธรรม 444 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 608 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 415 3
หลงทาง ได้ทาง 384 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 448 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 390 1
พึ่งพา 454 0
ค่าของความรู้ 360 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 326 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 405 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 395 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 390 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 421 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 384 0
พลังบวก พลังลบ 345 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 380 0
เกียรตินั้นใครให้ 692 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 549 0
พลัง หรือ ภาระ 446 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 392 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 495 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 420 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 456 0
ปลายเปิด ปลายปิด 421 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 393 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 424 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 510 1