นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 269 0
ทีมงานเข้มแข็ง 398 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 340 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 528 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 505 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 540 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 332 0
ความเท่าเทียมเทียม 420 0
เจริญเติบโต 323 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 310 0
อดทน พยายาม 556 0
วิสัยทัศน์ภายใน 700 0
ค่าคนทำงาน 485 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 370 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 638 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 405 1
โค้ชกับอาจารย์ 679 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 706 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 343 0
เมื่อเจอปัญหา 315 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 304 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 429 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 562 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 303 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 405 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 475 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 329 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 530 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 1378 19
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 383 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 489 2
ฝึกตนให้มีสติ 345 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 359 0
ความต้องการเทียม 387 1
อาลัยพี่เสริฐ 952 0
ค่าความยาก 394 0
How to do to success 353 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 503 0
เรียนให้ได้ดี 542 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 346 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 1120 1
ต้องสู้จึงชนะ 484 2
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 320 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 380 1
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 2131 13
ทำงานกับมือชีพ 296 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 527 3
ออมค่าความสามารถ 398 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 373 0
ค่าของคำตอบ 613 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 366 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 273 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 479 0
คนประสบความสำเร็จ 341 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 386 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 444 0
สร้างอนาคต 359 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 385 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 458 0
ชีวิตออกแบบได้ 363 0
สากลกับนานาชาติ 379 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 380 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 423 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 474 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 399 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 489 1
บริหารงาน 360° 470 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 608 0
ค่าขององค์กร 428 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 582 0
การรับผิดชอบ 396 0
คนเก่งขององค์กร 432 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 4563 38
การบริหารแบบรักษาการ 425 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 422 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 513 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 339 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 527 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 515 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 433 3
ค่าการทำวิจัย 686 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 486 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 399 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 523 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 406 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 485 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 349 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 534 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 482 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 489 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 471 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 395 0
Millionaire & Billionaire 481 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 410 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 312 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 435 0
วาทะ ตบะในการพูด 377 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 317 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 506 0
ค่าการใช้ความรู้ 419 0