นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 352 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 405 0
สร้างอนาคต 323 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 359 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 439 0
ชีวิตออกแบบได้ 330 0
สากลกับนานาชาติ 358 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 355 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 375 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 448 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 370 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 460 1
บริหารงาน 360° 447 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 575 0
ค่าขององค์กร 399 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 556 0
การรับผิดชอบ 372 0
คนเก่งขององค์กร 399 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 2419 37
การบริหารแบบรักษาการ 374 0
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 389 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 483 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 314 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 498 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 475 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 399 3
ค่าการทำวิจัย 645 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 458 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 370 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 489 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 382 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 463 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 332 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 499 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 452 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 452 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 441 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 365 0
Millionaire & Billionaire 450 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 381 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 301 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 408 0
วาทะ ตบะในการพูด 358 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 304 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 480 0
ค่าการใช้ความรู้ 392 0
การสร้างค่าในชีวิต 391 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 262 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 480 0
คิดค่าการใช้เวลา 296 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 366 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 503 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 517 0
การทำให้หายกลัว 442 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 424 0
ค่างานสนับสนุน 557 0
สร้างค่าจากการสอบ 487 0
ค่าความรู้ 425 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 708 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 600 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 430 2
มือที่สามทางการตลาด 609 1
ได้ทำกับทำได้ 400 1
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 327 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 497 0
ค่าของคำถาม 389 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 556 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 448 0
คน 4.0 557 0
หวงแหน กับ หวงของ 519 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 358 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 681 0
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 514 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 604 2
คนมีอนาคต 696 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 409 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 423 0
เกษตรธุรกิจ 626 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 611 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 628 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 410 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 709 1
คนทันโลก 335 0
การนำอย่างมีระบบ 345 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 388 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 401 0
ความเสี่ยงการเกษตร 400 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 362 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 401 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 369 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 351 0
คิดทำแบบผู้นำ 358 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 379 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 582 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 499 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 529 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 424 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 416 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 351 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 398 0