นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 473 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 429 1
การเข้าสังคมออนไลน์ 443 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 451 0
Smarter than smart  359 0
ความดี ความชอบ 399 4
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 388 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 433 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 380 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 484 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 463 1
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 707 3
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 499 1
Smart people vs Smart worker 442 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 671 1
สติมี ปัญญาได้ดี 392 0
Value chain working 536 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 429 0
ปัญญากับปัญหา 428 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 382 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 388 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 442 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 454 2
แก้ความเบื่อหน่าย 344 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 430 0
หน้าที่ชีวิตคน 373 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 386 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 527 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 368 1
ทำได้ ทำเป็น 305 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 324 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 319 1
ละครจบ 348 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 310 0
เส้นตาย เส้นเป็น 330 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 421 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 335 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 408 1
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 441 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 401 2
ผู้กองยอดรัก 373 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 373 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 490 3
ความซนของผู้ใหญ่ 433 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 392 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 333 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 402 6
ผลักดัน สนับสนุน 543 1
ของดี ของขยะ 378 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 368 0
ชีวิตเลือกได้ 411 2
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 305 0
รางวัลคน รางวัลของ 312 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 472 0
Learning is tool for self developing 474 0
Learning by working 475 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 729 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 769 0
หมั่นสอนตัวเอง 327 0
เสริมกับต้าน 378 0
ผลได้ ผลกระทบ 349 3
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 412 1
จัดอนาคต 365 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 316 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 514 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 448 1
อุดหนุน สนับสนุน 381 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 363 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 423 3
Learning as doing business 465 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 425 1
ยากลำบากกับท้าทาย 462 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 427 4
การใช้อนาคต 419 1
ดื้อพัฒนา 376 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 404 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 447 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 431 1
กินดี อยู่ดี 378 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 399 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 786 1
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 390 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 373 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 459 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 412 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 433 0
ความจำกับความเข้าใจ 428 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 444 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 404 3
มองการณ์ไกล 506 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 557 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 434 0
Deployment การถ่ายทอด 580 15
การลงทุนสร้างชีวิต 315 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 422 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 409 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 416 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 346 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 350 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 409 0