นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 38 : 98 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 2248 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1807 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21549 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2096 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2963 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1780 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 3327 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5789 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 2393 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 2008 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1962 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 2180 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2660 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 3023 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 14437 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 6383 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 2057 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2966 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 3093 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3542 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2402 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 2237 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 2322 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2336 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 2272 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2322 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2721 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 3267 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 2134 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 8437 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2074 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 2003 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 2099 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 2088 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 2160 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 2031 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30957 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2407 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1792 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1948 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 2344 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2401 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6645 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1992 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2659 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 10325 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1941 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1959 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2400 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2407 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 2332 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2521 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 2020 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1724 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 2155 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4469 0
การศึกษาไทย 1891 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1687 4
เรื่องของโบนัส 2161 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2419 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 2324 5
พร แผน ผล 1796 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2675 3
ความร่วมมือในการทำงาน 3335 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 3
การจัดการเงิน 3167 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 2419 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 4068 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1989 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3663 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2871 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 2340 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 2117 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 2208 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 3117 13
อันตรายจากการใข้ email 2794 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1910 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 2160 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5649 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 2202 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2868 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3683 10
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 3396 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 3377 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2918 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 3075 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2539 7
ฟังเขาเล่ามา 3 2048 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2858 4
ฟังเขาเล่ามา 2 2190 4
ฟังเขาเล่ามา 2115 4
การพัฒนาคน 2193 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 3178 3
การพัฒนาคน 2707 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2650 8
การพัฒนาคน 2822 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 3104 4
การพัฒนาคน 2734 4