นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 37 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1367 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1981 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3334 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8293 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1416 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1567 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4290 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6860 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1843 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1621 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1737 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2507 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2603 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1948 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2688 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3867 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1507 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22877 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1596 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1781 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1383 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1707 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1836 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1973 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1548 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21263 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1780 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2618 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1439 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 3024 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5487 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 2069 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1639 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1660 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1831 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2321 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2714 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 14090 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5889 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1754 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2574 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2800 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3282 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2172 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1976 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 2060 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2054 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1995 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2081 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2434 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2979 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1770 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7919 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1669 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1569 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1743 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1799 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1869 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1742 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30514 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2124 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1480 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1714 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 2080 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2147 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6359 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1725 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2429 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9798 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1699 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1731 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2159 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2170 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 2054 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2223 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1735 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1491 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1879 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4179 0
การศึกษาไทย 1633 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1426 4
เรื่องของโบนัส 1793 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2113 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 2064 5
พร แผน ผล 1480 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2374 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2995 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2276 3
การจัดการเงิน 2808 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1973 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3731 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1681 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3282 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2517 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 2037 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1815 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1887 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2778 13
อันตรายจากการใข้ email 2347 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1660 5