นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 36 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทัศนคติของคนไทย ?? 2051 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 1850 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5673 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1783 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2081 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1619 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 3001 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 1847 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 3071 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4789 4
เตรียมตัวทำงาน 1879 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1252 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2448 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1826 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 1746 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1630 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 1926 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5364 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1660 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2523 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1532 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 1860 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 1949 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2212 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1592 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1848 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1476 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1348 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1491 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1591 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 1804 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1569 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 1823 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1427 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 2106 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1545 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2557 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1427 5
การกรีดยาง 4763 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1581 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1635 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2522 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12581 3
อันเนื่องจาก PMQA 2194 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1827 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2257 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3531 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2886 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4247 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1903 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1613 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1846 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1331 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 1989 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2552 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1748 1
PMQA จาก MBNQA 4392 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1729 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1631 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4184 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2832 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1641 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2201 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1867 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1960 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 2032 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2819 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2302 5
OFI ใน PMQA 3850 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2065 3
I AM READY 4894 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1373 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1795 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1359 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1961 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3325 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8253 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1408 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1561 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4276 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6843 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1824 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1599 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1724 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2479 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2591 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1932 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2662 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3848 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1488 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22762 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1577 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1768 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1368 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1686 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1819 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1952 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1529 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21236 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1755 2