นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 36 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓ 1965 14
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒ 1658 4
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑ 2653 2
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA 1934 8
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง 1960 6
ข้าราชการดีเด่น 3755 2
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 3518 0
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว 2013 4
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร 2453 2
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา 1874 2
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน 24526 7
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ 1384 0
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย 7570 3
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป 2378 0
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย 1475 0
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ 2882 0
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ 2123 5
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f 6359 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2287 7
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่ 2141 4
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ 1451 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ. 1948 2
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ. 1916 0
ทัศนคติของคนไทย ?? 2059 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 1858 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5683 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1790 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2087 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1626 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 3009 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 1852 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 3089 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4795 4
เตรียมตัวทำงาน 1887 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1264 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2458 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1836 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 1754 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1638 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 1931 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5389 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1668 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2536 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1553 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 1879 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 1964 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2219 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1599 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1856 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1484 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1353 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1499 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1602 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 1811 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1578 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 1833 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1432 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 2116 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1555 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2565 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1440 5
การกรีดยาง 4784 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1591 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1647 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2539 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12600 3
อันเนื่องจาก PMQA 2204 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1837 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2274 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3546 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2901 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4256 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1922 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1624 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1855 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1337 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 1996 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2558 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1756 1
PMQA จาก MBNQA 4411 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1738 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1642 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 4205 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2847 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1649 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 2213 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1873 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1966 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 2039 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2838 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2313 5
OFI ใน PMQA 3873 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2077 3
I AM READY 4911 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1390 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1810 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1367 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1976 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 3331 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 8284 10