นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 36 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4240 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6811 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1779 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1571 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1700 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2438 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2554 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1890 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2627 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3804 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1454 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22612 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1549 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1733 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1344 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1655 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1788 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1902 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1499 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21190 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1724 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2528 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1381 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 2951 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5420 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 1991 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1533 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1594 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1755 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2259 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2630 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 13978 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5771 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1693 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2509 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2747 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3228 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2123 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1926 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 2001 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2003 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1919 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2006 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2368 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2915 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1714 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7814 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1590 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1512 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1686 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1747 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1805 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1696 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30419 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2068 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1427 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1670 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 2001 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2100 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6285 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1674 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2372 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9688 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1648 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1688 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2110 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2127 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 2017 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2172 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1692 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1460 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1843 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4117 0
การศึกษาไทย 1569 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1380 4
เรื่องของโบนัส 1712 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2056 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 1996 5
พร แผน ผล 1430 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2304 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2930 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2179 3
การจัดการเงิน 2723 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1876 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3647 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1640 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3215 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2436 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1986 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1754 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1821 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2707 13
อันตรายจากการใข้ email 2286 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1597 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1806 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5149 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1884 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2456 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3153 6
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 2897 20