นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 35 : 52 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1594 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1643 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2048 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2076 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 1966 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2091 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1650 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1422 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1804 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4032 0
การศึกษาไทย 1515 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1328 4
เรื่องของโบนัส 1642 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 1978 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 1946 5
พร แผน ผล 1373 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2226 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2838 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2087 3
การจัดการเงิน 2633 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1767 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3530 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1566 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3135 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2337 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1903 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1673 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1729 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2602 13
อันตรายจากการใข้ email 2200 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1538 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1755 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5054 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1821 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2380 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3074 6
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 2789 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 2940 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2453 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2628 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2092 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1590 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2363 4
ฟังเขาเล่ามา 2 1783 4
ฟังเขาเล่ามา 1695 4
การพัฒนาคน 1775 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 2746 3
การพัฒนาคน 2258 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2170 8
การพัฒนาคน 2344 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 2566 4
การพัฒนาคน 2307 4