นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 35 : 55 post

Post Title Page Visits comment
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1630 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2312 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9570 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1595 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1644 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2048 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2077 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 1967 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2092 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1652 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1422 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1806 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4033 0
การศึกษาไทย 1516 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1328 4
เรื่องของโบนัส 1643 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 1980 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 1946 5
พร แผน ผล 1373 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2227 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2838 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2089 3
การจัดการเงิน 2635 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1770 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3530 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1568 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3136 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2338 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1905 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1673 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1729 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2604 13
อันตรายจากการใข้ email 2204 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1539 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1757 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5057 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1822 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2383 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3075 6
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 2793 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 2942 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2454 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2629 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2095 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1591 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2364 4
ฟังเขาเล่ามา 2 1785 4
ฟังเขาเล่ามา 1697 4
การพัฒนาคน 1777 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 2748 3
การพัฒนาคน 2263 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2172 8
การพัฒนาคน 2345 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 2570 4
การพัฒนาคน 2309 4