นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 35 : 29 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3112 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2323 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1888 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1652 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1708 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2571 13
อันตรายจากการใข้ email 2185 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1531 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1747 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5035 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1808 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2366 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3064 6
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 2781 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 2920 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2445 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2618 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2078 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1581 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2342 4
ฟังเขาเล่ามา 2 1770 4
ฟังเขาเล่ามา 1679 4
การพัฒนาคน 1763 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 2721 3
การพัฒนาคน 2237 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2149 8
การพัฒนาคน 2327 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 2547 4
การพัฒนาคน 2280 4