นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 35 : 83 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5678 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1645 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2439 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2697 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3183 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2062 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1871 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 1942 0
ข้อคิดสะกิดไทย 1966 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1863 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 1954 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2302 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2856 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1671 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7719 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1543 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1464 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1627 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1702 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1755 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1661 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30318 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2019 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1381 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1631 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 1944 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2055 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6229 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1641 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2318 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9593 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1609 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1649 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2056 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2083 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 1975 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2103 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1657 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1428 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1812 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4051 0
การศึกษาไทย 1529 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1340 4
เรื่องของโบนัส 1654 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 1996 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 1957 5
พร แผน ผล 1382 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2238 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2847 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2102 3
การจัดการเงิน 2650 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1798 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3551 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1586 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3149 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2361 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1919 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1693 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1744 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2619 13
อันตรายจากการใข้ email 2218 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1548 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1763 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5079 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1834 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2398 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3089 6
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 2810 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 2963 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2463 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2639 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2107 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1599 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2376 4
ฟังเขาเล่ามา 2 1798 4
ฟังเขาเล่ามา 1712 4
การพัฒนาคน 1786 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 2766 3
การพัฒนาคน 2274 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2189 8
การพัฒนาคน 2363 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 2587 4
การพัฒนาคน 2327 4