นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 34 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียน 1. เรียนตามสัญชาตญาณ 1661 0
แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2554-2559 2531 1
ใครว่ามืออาชีพรวดเร็วฉับไว 1364 2
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 2. ข้อตกลงและความรับผิดชอบร่วม 1970 3
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 1. ความหมายและประโยชน์ 2231 1
7,000 ล้านคน ประชากรโลก 2137 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 2. ที่ไปของ copy & paste 2006 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 1. ที่มาของ copy & paste 1455 0
งานคือศักดิ์ศรีความเป็นคน ตำแหน่งงาน 2183 2
เก็บความมาทำ อมยิ้ม 1565 0
จากหัวข้อประเมินการสอน สู่แนวทางการปฏิบัติการสอน 1681 0
ข่าวสารการเดินทางจากนกแอร์ ช่วงน้ำท่วม กทม. 54 2257 4
ย. ยักษ์ ใครว่าเขี้ยวใหญ่ อาจเป็น ย.ยักษ์ใจดี 1753 5
โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ. 1993 1
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน 1652 0
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1534 0
หน่วยวัดละเอียดและใหญ่มาก 6906 4
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย 2108 3
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu 1529 3
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง 1523 0
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง 1738 3
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า 2150 2
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ 1587 1
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้ 1842 3
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้ 2156 0
เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1 1825 8
การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต 1587 1
น้ำใจจากคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ภัยน้ำท่วม ต.ค. 54 1908 0
เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข 6099 5
ใช้คำคมให้เกิดค่า ต้องนำไปทำจริง “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” 4520 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน 2122 1
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 3. ติดตามประเมินผล 1852 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ทำงานอย่างตั้งใจและเต็มที่ 1986 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 1. เตรียมตัวให้พร้อม 1557 0
เผื่อเวลาเดินไปสนามบินหาดใหญ่ 2057 0
การพัฒนาบุคลากรและการวัดประเมิน 1453 0
ค่าและการใช้เวลา 1764 1
ประกันคุณภาพด้วยจิตสำนึกความเป็นไทย 1896 1
การสอนที่ต้องย้อนยุค 1562 1
ฝากให้คิดกับตำแหน่ง ชำนาญงาน และชำนาญการ ระบบแท่ง 3637 5
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (2) 1834 0
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (1) 2142 2
สถิติผลผลิตข้าวโลก 2554 3166 3
พิธีแสดงความยินดี บัณฑิต คณะทรัพย ปี 2554 NR31 2996 5
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของโลก 1611 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 3 : ทำงานอย่างเล่นละคร 2091 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 2 : เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง 2355 0
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา 1891 0
ค่าของงานรับปริญญา 6: ค่าและความยินดีของผู้ร่วมงาน 2030 0
ค่าของงานรับปริญญา 5: ค่าการดำเนินการของสถาบัน 1551 0
ค่าของงานรับปริญญา 4: ค่าแห่งความทรงจำและสายสัมพันธ์ 1805 0
ค่าของงานรับปริญญา 3: ค่าการลงแรง 1563 0
ค่าของงานรับปริญญา 2: ค่าใช้จ่าย 1970 3
ค่าของงานรับปริญญา 1: ค่าแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี 1798 1
Thai pop มีโอกาสอะไรในความนิยมไทย 1627 3
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 3 การทำความดีอย่างง่ายตามหน้าที่พื้นฐานของชีวิต 1862 0
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 2 ความดี 1584 2
เมื่อถูกชวนไปทำความดี 1.ทูตความดี D Ambassador 1713 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3. ไทยนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชชนิดใดจากประเทศใดในอาเซียน 2483 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 2. ไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ชนิดใดไปประเทศไหนในอาเซียน 2409 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 1. สภาวะโลกร้อนเป็นโอกาสอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย 2238 0
Share.psu ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพ 53 ของ ม.อ. 1829 4
Future Career ปีที่ 2 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 ก.ย.54 1786 1
Thai pop ความนิยมไทยในจีน 2619 0
บทเรียนการนำศึกษาไปเรียนรู้ความเป็นสากลที่มาเลเซียของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1750 0
งานเกษตรภาคใต้ เวทีพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1909 1
ข้อคิดของการเป็นผู้นำ ก้าวหน้า พัฒนา 2255 0
ระบบการศึกษาไทย ยิ่งนับวัน ยิ่งไม่เป็นระบบ เพิ่มแต่งานธุรการ มั่วไปทุกระบบ 1813 0
การประเมิน 360 องศา ยังไม่พอ ต้องประเมินทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 2304 2
บทเรียนงานเกษตรภาคใต้ 54 ระบบงานที่ต้องปรับปรุง 1727 1
การทำงานยุคใหม่ต้องเน้นที่ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เวลาปฏิบัติงาน 1842 2
เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ. 1937 3
มีสติในการเรียน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 3878 0
ประเทศจีนผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากที่สุดกับระบบธรรมาภิบาล 1535 0
ตลาดนัดเกษตร ค่ำ 2 ก.ย. 54 2108 7
พันธุ์ข้าวโพดหวานตัดแต่งพันธุกรรม 2841 0
การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน ของสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เริ่มเดือน มี.ค. พ.ศ. 2555 2068 4
Thai Journal Impact Factors (TCI) 2553 ของวารสารทางการเกษตรไทย 2982 0
Impact Factor ใช้วัดคุณภาพการศึกษาไทยได้จริงหรือ 2260 1
การใช้ facebook สื่อสารสอบถามของกองทะเบียนและประเมินผล :อีกแนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองทะเบียนและประเมินผล 1997 2
ฟังคนต่างชาติ สร้างมูลค่าอาหารไทย 2185 1
อีกหนึ่งพระบรมราโชวาท ที่ใช้เพื่อการทำงาน 2655 1
พระบรมราโชวาท คนทำงานดี 2446 0
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างกันอย่างไร ใครก็เป็นผู้นำได้จริงหรือ 4070 0
การเบิกที่พักแบบเหมาจ่าย : แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุบลราชธานี ที่ทำให้เกิดการคิดสร้างค่าการทำงาน 3058 0
แนวปฏิบัติที่ดีในการปร ะเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ม.อ. 1919 0
เลขาฯประจำตัวกรรมการฯ:แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2553 2036 0
คำนิยม หนังสือ การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 2563 0
คำกลอนสอนการทำงานให้พัฒนา 7411 1
ประเภทของการทำงานและการทำงานให้ทันยุคสมัย 3015 1
แนวปฏิบัติที่ดี :มาตรฐานการให้บริการ จากการประเมินคุณภาพ กบศ. ม.อ.53 2055 0
ความหมายแท้จริงของ Competitiveness ในระบบประกันคุณภาพ 2999 1
Share.psu กลับมา ไม่ชัวร์ 2809 10
share.psu กลับมาแล้ว 2971 6
สร้าง customer engagement อย่างไรในมหาวิทยาลัย 2199 1
Learning คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประกันคุณภาพ 2173 0
กลัวในสิ่งที่ควรกล้า และกล้าในสิ่งควรกลัว 2110 2
ฝึก 1603 0
โชคดี-โชคร้ายกับอาการของผู้ที่มีปัญหาในการทำงาน ไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 1991 2
อาจารย์ต้องติดปัญญาให้ศิษย์ มหาวิทยาลัยต้องติดปัญญาให้สังคมและชุมชน 2136 1