นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 33 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Share.psu ช่วงนี้ร่วมสมัย 1598 5
คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ 1740 4
คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ 1647 2
กำหนดงาน ม.อ. วิชาการ 2555 5049 7
ผลของโลกร้อนต่อการผลิตพืช 2228 2
การทำข้อตกลงในการดูแลนักศึกษา 1786 0
พรรคด้อยพัฒนา 2. ข้อคิด ตัวอย่าง 1442 0
พรรคด้อยพัฒนา 1. ลักษณะ อาการ 1245 0
อัตราการเพิ่มประชากรโลก 3092 2
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 5.การเขียนบันทึกให้ต่อเนื่อง 1462 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 4.มีเรื่องอะไรอีกที่น่ามาเขียนบันทึก 1700 0
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 3.เอาเวลาไหนเขียนบันทึก 1794 3
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 2. เขียนบันทึกแชร์มีประโยชน์อะไร 1848 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 1. เรื่อง แนวทางการเขียนบันทึก 1634 1
ถูกใช้ทำงานคือโอกาสพัฒนาคน 1567 2
ใช้คำว่า การแข่งขันพัฒนาหน่วยงาน และงาน 1225 0
ปัญหา อุปสรรค 2. อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมไทย 1668 0
ปัญหา อุปสรรค 1.ประโยชน์ของปัญหา ต้องกล้าให้ถูกทาง 3471 2
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 2. ทำอย่างไร 1478 0
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 1. ทำไม และท้าทาย 1711 2
แด่คนหน้าบูดด้วยความรัก 2944 3
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 4. เพื่อการแข่งขัน 2053 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 3.เป็นภาพสะท้อนการทำงาน 1871 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 2.เพื่อรางวัล 1986 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง 1957 3
คนที่เจริญก้าวหน้า 2133 0
มองตัวเองบ้าง 2126 0
บทเรียนของเปเล่ 2048 0
Interactive learning วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 4549 1
กขค 3 บวก พัฒนาพาสุข 1614 0
ตามทันเวลา? และค่าของเวลา 1594 0
การรับพรให้ได้พร 1958 0
บรอคโคลี ชลอความแก่ 2188 1
เริ่มปี 2555 ฝนทำเสียว 1854 1
สวัสดี ปีใหม่ 2555 ทุกท่านครับ 1788 4
จัดเวลา เพิ่มค่าเพื่ออนาคต ในปี 2555 1982 2
ก่อนขึ้นปีใหม่ ตรวจเวลา ตรวจค่าชีวิต 1465 0
2554 ลาทีปีเถาะ ร่วมบ่มเพาะความพอเพียง 1669 0
บุหรี่นี้มีประโยชน์ ? 1742 2
ปี 2555 ขอให้สุข ดี สามัคคีกัน 1352 0
วิถีการอยู่ให้เป็นสุข 1658 1
ทางพัฒนา ก้าวหน้า พาเจริญ 1617 0
ส ค ส 2555 ฮาฮาฮา 3556 7
กลอนศึกษา ใช้ความรู้ 3157 0
แด่ share.psu 1561 4
ศักดิ์ศรี สักเสีย 1858 1
อัตราการแข่งขันงานราชการของจีน 1587 0
อดออม ออมอด 2014 1
การเรียนการสอนยุคสังคมฐานความรู้ 2008 0
แด่คนสู้สู่ความฝัน 1543 4
ของแถมที่ไม่อยากได้ 1670 0
Check through 2770 2
ถ่วงน้ำหนักบนเครื่องบิน 1942 2
ทางพัฒนาตนคนชำนาญการ 1505 1
ชวนพัฒนากับ share.psu 1892 8
อย่า 1435 5
คิดไม่ออก 1478 0
คำกลอนการร่วม share.psu 2222 4
ทำไม 1399 0
Admissions 5. ความคิด องค์ประกอบพิการ 1538 0
Admissions 4. คนเรียนเก่งเรียนเร็วและความเครียดผิดอะไร 2153 0
Admissions 3. สมมุติฐานที่สวนความจริง 2071 0
Admissions 2.ประวัติระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 1850 1
ดาวแชร์คณะทรัพย 1727 0
Admissions 1. องค์ประกอบและกลุ่มการคัดเลือก 1946 0
วันพ่อ 54 1943 0
ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี 1420 0
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” 2062 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์ 2172 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด 2335 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที 1766 2
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ 2107 0
มุมกลับ 1435 1
การทำงาน : ทักษะการทำงาน 2809 0
การทำงาน : หัวหน้างาน 2267 4
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า 2190 2
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน 3696 0
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ 1661 0
การสื่อสาร 1. เป้าหมายและความสำคัญ 1789 0
ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า 1690 0
วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล 1900 0
วิจัยสถาบัน 1. ความหมาย 1705 0
ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 1799 0
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ 1526 0
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน 1831 0
การเรียนรู้ 1389 0
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง 2015 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook 1553 2
ความสำเร็จเกิดจากการทำ ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีดี 1388 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ 1668 2
11 11 11 ตรวจสอบอายุ 1755 1
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 1. ความเห็นภาพรวม 1525 0
ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง 2019 2
บริการดีมีมาตรฐาน อยากได้จาก ม.อ. บ้างจัง 1472 1
ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2205 1
เก่ง 3. ทำงานเก่งกับเก่งงาน คิดเก่งกับเก่งคิด คนเก่งกับเก่งคน 4253 1
ของจริง ของปลอม 1529 0
เก่ง 2. ผลและพฤติกรรมของการ เรียนเก่งและเก่งเรียน 1634 0
เก่ง 1. ความหมายเรียนเก่ง และเก่งเรียน 4130 0
เรียน 2. เรียนตามระบบการศึกษา 1310 0