นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 32 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2123 1
เก่ง 3. ทำงานเก่งกับเก่งงาน คิดเก่งกับเก่งคิด คนเก่งกับเก่งคน 4160 1
ของจริง ของปลอม 1489 0
เก่ง 2. ผลและพฤติกรรมของการ เรียนเก่งและเก่งเรียน 1586 0
เก่ง 1. ความหมายเรียนเก่ง และเก่งเรียน 4048 0
เรียน 2. เรียนตามระบบการศึกษา 1260 0
เรียน 1. เรียนตามสัญชาตญาณ 1593 0
แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2554-2559 2455 1
ใครว่ามืออาชีพรวดเร็วฉับไว 1311 2
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 2. ข้อตกลงและความรับผิดชอบร่วม 1875 3
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 1. ความหมายและประโยชน์ 2139 1
7,000 ล้านคน ประชากรโลก 2089 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 2. ที่ไปของ copy & paste 1922 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 1. ที่มาของ copy & paste 1405 0
งานคือศักดิ์ศรีความเป็นคน ตำแหน่งงาน 2142 2
เก็บความมาทำ อมยิ้ม 1508 0
จากหัวข้อประเมินการสอน สู่แนวทางการปฏิบัติการสอน 1619 0
ข่าวสารการเดินทางจากนกแอร์ ช่วงน้ำท่วม กทม. 54 2196 4
ย. ยักษ์ ใครว่าเขี้ยวใหญ่ อาจเป็น ย.ยักษ์ใจดี 1687 5
โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ. 1942 1
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน 1603 0
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1492 0
หน่วยวัดละเอียดและใหญ่มาก 6663 4
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย 2039 3
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu 1469 3
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง 1459 0
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง 1700 3
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า 2067 2
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ 1527 1
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้ 1783 3
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้ 2104 0
เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1 1754 8
การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต 1511 1
น้ำใจจากคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ภัยน้ำท่วม ต.ค. 54 1836 0
เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข 6004 5
ใช้คำคมให้เกิดค่า ต้องนำไปทำจริง “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” 4442 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน 2060 1
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 3. ติดตามประเมินผล 1789 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ทำงานอย่างตั้งใจและเต็มที่ 1936 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 1. เตรียมตัวให้พร้อม 1513 0
เผื่อเวลาเดินไปสนามบินหาดใหญ่ 2004 0
การพัฒนาบุคลากรและการวัดประเมิน 1390 0
ค่าและการใช้เวลา 1685 1
ประกันคุณภาพด้วยจิตสำนึกความเป็นไทย 1822 1
การสอนที่ต้องย้อนยุค 1496 1
ฝากให้คิดกับตำแหน่ง ชำนาญงาน และชำนาญการ ระบบแท่ง 3525 5
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (2) 1782 0
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (1) 2066 2
สถิติผลผลิตข้าวโลก 2554 3066 3
พิธีแสดงความยินดี บัณฑิต คณะทรัพย ปี 2554 NR31 2905 5
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของโลก 1558 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 3 : ทำงานอย่างเล่นละคร 2034 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 2 : เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง 2304 0
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา 1815 0
ค่าของงานรับปริญญา 6: ค่าและความยินดีของผู้ร่วมงาน 1985 0
ค่าของงานรับปริญญา 5: ค่าการดำเนินการของสถาบัน 1508 0
ค่าของงานรับปริญญา 4: ค่าแห่งความทรงจำและสายสัมพันธ์ 1756 0
ค่าของงานรับปริญญา 3: ค่าการลงแรง 1503 0
ค่าของงานรับปริญญา 2: ค่าใช้จ่าย 1910 3
ค่าของงานรับปริญญา 1: ค่าแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี 1736 1
Thai pop มีโอกาสอะไรในความนิยมไทย 1573 3
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 3 การทำความดีอย่างง่ายตามหน้าที่พื้นฐานของชีวิต 1795 0
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 2 ความดี 1531 2
เมื่อถูกชวนไปทำความดี 1.ทูตความดี D Ambassador 1660 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3. ไทยนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชชนิดใดจากประเทศใดในอาเซียน 2427 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 2. ไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ชนิดใดไปประเทศไหนในอาเซียน 2349 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 1. สภาวะโลกร้อนเป็นโอกาสอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย 2199 0
Share.psu ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพ 53 ของ ม.อ. 1754 4
Future Career ปีที่ 2 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 ก.ย.54 1740 1
Thai pop ความนิยมไทยในจีน 2566 0
บทเรียนการนำศึกษาไปเรียนรู้ความเป็นสากลที่มาเลเซียของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1696 0
งานเกษตรภาคใต้ เวทีพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1838 1
ข้อคิดของการเป็นผู้นำ ก้าวหน้า พัฒนา 2195 0
ระบบการศึกษาไทย ยิ่งนับวัน ยิ่งไม่เป็นระบบ เพิ่มแต่งานธุรการ มั่วไปทุกระบบ 1761 0
การประเมิน 360 องศา ยังไม่พอ ต้องประเมินทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 2226 2
บทเรียนงานเกษตรภาคใต้ 54 ระบบงานที่ต้องปรับปรุง 1675 1
การทำงานยุคใหม่ต้องเน้นที่ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เวลาปฏิบัติงาน 1768 2
เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ. 1873 3
มีสติในการเรียน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 3780 0
ประเทศจีนผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากที่สุดกับระบบธรรมาภิบาล 1489 0
ตลาดนัดเกษตร ค่ำ 2 ก.ย. 54 2045 7
พันธุ์ข้าวโพดหวานตัดแต่งพันธุกรรม 2761 0
การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน ของสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เริ่มเดือน มี.ค. พ.ศ. 2555 2020 4
Thai Journal Impact Factors (TCI) 2553 ของวารสารทางการเกษตรไทย 2905 0
Impact Factor ใช้วัดคุณภาพการศึกษาไทยได้จริงหรือ 2181 1
การใช้ facebook สื่อสารสอบถามของกองทะเบียนและประเมินผล :อีกแนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองทะเบียนและประเมินผล 1933 2
ฟังคนต่างชาติ สร้างมูลค่าอาหารไทย 2092 1
อีกหนึ่งพระบรมราโชวาท ที่ใช้เพื่อการทำงาน 2573 1
พระบรมราโชวาท คนทำงานดี 2379 0
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างกันอย่างไร ใครก็เป็นผู้นำได้จริงหรือ 3997 0
การเบิกที่พักแบบเหมาจ่าย : แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุบลราชธานี ที่ทำให้เกิดการคิดสร้างค่าการทำงาน 2910 0
แนวปฏิบัติที่ดีในการปร ะเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ม.อ. 1824 0
เลขาฯประจำตัวกรรมการฯ:แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2553 1946 0
คำนิยม หนังสือ การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 2469 0
คำกลอนสอนการทำงานให้พัฒนา 7231 1
ประเภทของการทำงานและการทำงานให้ทันยุคสมัย 2855 1
แนวปฏิบัติที่ดี :มาตรฐานการให้บริการ จากการประเมินคุณภาพ กบศ. ม.อ.53 1959 0
ความหมายแท้จริงของ Competitiveness ในระบบประกันคุณภาพ 2913 1
Share.psu กลับมา ไม่ชัวร์ 2722 10
share.psu กลับมาแล้ว 2829 6