นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 32 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ตามทันเวลา? และค่าของเวลา 1575 0
การรับพรให้ได้พร 1927 0
บรอคโคลี ชลอความแก่ 2160 1
เริ่มปี 2555 ฝนทำเสียว 1812 1
สวัสดี ปีใหม่ 2555 ทุกท่านครับ 1756 4
จัดเวลา เพิ่มค่าเพื่ออนาคต ในปี 2555 1949 2
ก่อนขึ้นปีใหม่ ตรวจเวลา ตรวจค่าชีวิต 1428 0
2554 ลาทีปีเถาะ ร่วมบ่มเพาะความพอเพียง 1636 0
บุหรี่นี้มีประโยชน์ ? 1709 2
ปี 2555 ขอให้สุข ดี สามัคคีกัน 1319 0
วิถีการอยู่ให้เป็นสุข 1630 1
ทางพัฒนา ก้าวหน้า พาเจริญ 1582 0
ส ค ส 2555 ฮาฮาฮา 3502 7
กลอนศึกษา ใช้ความรู้ 3117 0
แด่ share.psu 1519 4
ศักดิ์ศรี สักเสีย 1830 1
อัตราการแข่งขันงานราชการของจีน 1557 0
อดออม ออมอด 1959 1
การเรียนการสอนยุคสังคมฐานความรู้ 1973 0
แด่คนสู้สู่ความฝัน 1502 4
ของแถมที่ไม่อยากได้ 1611 0
Check through 2715 2
ถ่วงน้ำหนักบนเครื่องบิน 1906 2
ทางพัฒนาตนคนชำนาญการ 1469 1
ชวนพัฒนากับ share.psu 1850 8
อย่า 1390 5
คิดไม่ออก 1440 0
คำกลอนการร่วม share.psu 2184 4
ทำไม 1366 0
Admissions 5. ความคิด องค์ประกอบพิการ 1501 0
Admissions 4. คนเรียนเก่งเรียนเร็วและความเครียดผิดอะไร 2104 0
Admissions 3. สมมุติฐานที่สวนความจริง 2029 0
Admissions 2.ประวัติระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 1806 1
ดาวแชร์คณะทรัพย 1656 0
Admissions 1. องค์ประกอบและกลุ่มการคัดเลือก 1893 0
วันพ่อ 54 1910 0
ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี 1376 0
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” 2029 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์ 2141 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด 2300 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที 1735 2
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ 2074 0
มุมกลับ 1405 1
การทำงาน : ทักษะการทำงาน 2757 0
การทำงาน : หัวหน้างาน 2206 4
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า 2143 2
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน 3603 0
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ 1628 0
การสื่อสาร 1. เป้าหมายและความสำคัญ 1752 0
ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า 1652 0
วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล 1868 0
วิจัยสถาบัน 1. ความหมาย 1662 0
ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 1766 0
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ 1488 0
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน 1781 0
การเรียนรู้ 1337 0
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง 1981 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook 1512 2
ความสำเร็จเกิดจากการทำ ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีดี 1360 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ 1627 2
11 11 11 ตรวจสอบอายุ 1703 1
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 1. ความเห็นภาพรวม 1480 0
ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง 1956 2
บริการดีมีมาตรฐาน อยากได้จาก ม.อ. บ้างจัง 1432 1
ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2145 1
เก่ง 3. ทำงานเก่งกับเก่งงาน คิดเก่งกับเก่งคิด คนเก่งกับเก่งคน 4183 1
ของจริง ของปลอม 1498 0
เก่ง 2. ผลและพฤติกรรมของการ เรียนเก่งและเก่งเรียน 1597 0
เก่ง 1. ความหมายเรียนเก่ง และเก่งเรียน 4085 0
เรียน 2. เรียนตามระบบการศึกษา 1271 0
เรียน 1. เรียนตามสัญชาตญาณ 1605 0
แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2554-2559 2473 1
ใครว่ามืออาชีพรวดเร็วฉับไว 1323 2
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 2. ข้อตกลงและความรับผิดชอบร่วม 1898 3
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 1. ความหมายและประโยชน์ 2161 1
7,000 ล้านคน ประชากรโลก 2105 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 2. ที่ไปของ copy & paste 1950 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 1. ที่มาของ copy & paste 1421 0
งานคือศักดิ์ศรีความเป็นคน ตำแหน่งงาน 2150 2
เก็บความมาทำ อมยิ้ม 1523 0
จากหัวข้อประเมินการสอน สู่แนวทางการปฏิบัติการสอน 1626 0
ข่าวสารการเดินทางจากนกแอร์ ช่วงน้ำท่วม กทม. 54 2215 4
ย. ยักษ์ ใครว่าเขี้ยวใหญ่ อาจเป็น ย.ยักษ์ใจดี 1706 5
โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ. 1953 1
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน 1615 0
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1501 0
หน่วยวัดละเอียดและใหญ่มาก 6741 4
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย 2059 3
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu 1488 3
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง 1474 0
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง 1710 3
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า 2098 2
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ 1544 1
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้ 1799 3
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้ 2118 0
เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1 1777 8
การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต 1522 1
น้ำใจจากคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ภัยน้ำท่วม ต.ค. 54 1850 0
เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข 6039 5
ใช้คำคมให้เกิดค่า ต้องนำไปทำจริง “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” 4466 0