นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 32 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กีฬาคาราโอเกะ 1361 0
ค่าและคุณภาพการทำงานของคนไทย 1670 2
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ 1844 0
ความโง่เขลาของผู้คิดระบบการศึกษาไทย 1506 2
ระบบที่ ม.อ.ตามไม่ทัน 1486 0
การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย 1556 0
การบริหารจัดการน้ำ: เหตุผล ที่มา แนวทาง และกระบวนการ 1641 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 2: การสร้างค่า สร้างเกียรติ สร้างมหาวิทยาลัย 1311 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 1: ความหมายและระบบของตำแหน่ง 1548 0
เพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1870 1
คนสร้างงาน งานสร้างคน 1980 0
วิธีตรวจความเจริญ ก้าวหน้า 2048 0
การเตรียมคำกล่าวพิธีเปิด/ปิด 3992 0
SMART NR คุณค่าเราชาวทรัพยฯ 1725 0
เตรียมการให้ทันยุค ทันเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่าย 1108 0
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 2: การกระบวนการ 1371 0
การทำชีวิตให้สนุก ต้องเปลี่ยนภาระเป็นโอกาสเรียนรู้ 1492 0
สิ่งที่เรียนไม่ได้ด้วยการสอน คือ การเรียน 1707 3
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 1755 0
ของรักของ(ไม่)หวง 1457 0
ประเภทของสมาชิก แชร์ 1625 0
ไปภูเก็ต หรือ ? 1623 2
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 1811 0
คิดแบบลูกค้าและผู้รับบริการเพื่อพัฒนางานบริการ 1565 1
ประวัติน้ำท่วมหาดใหญ่ 2373 2
ช่วยกันจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม 1331 0
กาแฟโบราณ 2341 0
บุคลากรที่ดี 2256 0
อยากร่วมทุกข์ หรือ ร่วมสุข 1455 1
เชื่อไหมว่า ความฉลาดมาจากความโง่ 2224 0
สุขีประเพณีสงกรานต์ ปี 2555 1410 1
จิตวิญญาณในงานประกันคุณภาพ 2407 3
แก่เกินแกง 1534 4
เมื่อพม่าเปิดประเทศ 2082 0
เก่ง กับ ฉลาด ต่างกันนะครับ 3818 1
แก่เกินเรียน 1911 2
จิตวิญญาณในการทำงาน 2774 3
สนามบิน low cost ในมาเลเซีย 2669 0
Share สะดุด 1210 3
พหุวัฒนธรรมของการทำงาน 1909 0
เดินตาม เดินเอง เดินเป็น 1307 0
มอบหมายงานและระบบงาน 1877 1
เพิ่มค่างานพัฒนา 1217 0
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา 2016 2
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้ 1899 1
การนำเสนอการพัฒนางาน 6368 96
การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 3443 0
คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง 3949 0
แช(ร์มัน)เชือน 1954 5
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm 5082 0
บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า? 1572 4
การผลิตหนังสือ/ตำรา เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในการศึกษาไทย 2426 1
บทเรียนสอนลูก 1666 0
ตัวบ่งชี้ ชี้ไปไหน 1433 0
มหาวิทยาลัยวิจัย หรือ แค่ทำวิจัย 1618 1
สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ; มุมมองการบริการไวไฟ 1330 0
แนวทางการพัฒนาค่าทางวิทยาศาสตร์ 1. ฐานความจริงที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ให้เกิดค่า 2055 0
ไม่เคยได้สองขั้น ใครผิด? 1857 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 3. แผนและการเดินทางกลับเวียตนาม-ลาว-ไทย จนได้ 1714 0
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 7647 0
ระบบไม่ดีย่อมมีปัญหาในการทำงานและต้นแบบของสังคม 1405 1
ภาคบริการของเวียตนาม 1369 1
การเกษตรในเวียตนาม 3550 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 2. ลาวสู่เวียตนาม 3871 0
ให้เขารู้เรา แค่อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลก 1714 1
ค่านิยมคนเวียดนามทุกต้องทำงาน 3577 1
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 1. เริ่มออกเดินทางไทย-ลาว 2590 1
จราจรในเวียดนามจับจริง 2198 3
สิ่งที่บัณฑิตควรมีในการทำงานในภูมิภาคอาเซียน 1566 1
มีได้ มีเสีย 1539 0
วิธีลดคำว่า ยาก 1553 0
เป็นระบบ มีระเบียบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 2010 0
ข้อระวังการทำ powerpoint 3167 5
การจัดการความรู้ของลูกจ้างประจำ 1952 0
คำที่คนมหาวิทยาลัยต้องใช้ให้ถูก 5263 3
พิมพ์เอกสาร ใส่ใจอีกนิด เพื่อประสิทธิภาพงานและทันสมัย 1603 0
เป้าหมายความสำเร็จ คือความหวังที่กระตุ้นการเรียนรู้ 3009 0
การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เกิดค่าอย่างแท้จริง 1905 2
ประเมินเพื่อพัฒนา ? 1790 1
การใช้ความเก่งทำงาน อย่าใช้ประจานตนเอง 1983 4
จากงาน bye nior ธรรมดา เป็นคุณค่าวันลาครูที่ประทับใจ 2337 0
ทำงานอย่างมีอารมณ์ อย่าใช้อารมณ์ทำงาน 2895 0
กลอนรักนิรันดร์ วันแห่งความรัก 1922 0
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 3.การใช้งาน พัฒนางาน 1309 0
กลอนแห่งรัก 1432 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 2. การเข้าอบรม 1439 0
การพัฒนาความรู้การจัดการการผลิตแก่นักศึกษา คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 2688 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า พัฒนาจริง 1. เตรียมการเตรียมตัว 1370 0
เรียนสอนแบบไหน ได้ผลอย่างไร 1874 0
คำถามการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 2123 2
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ยุคปัจจุบัน 1905 2
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ 3116 1
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 1. พัฒนาการ 2468 0
เน็ต ม.อ. ช่วงนี้ ทั้งแช ทั้งดื้อ 2385 2
ผลการทดสอบ โอเน็ต 2555 วัดอะไร 2597 2
ทำงานสร้างค่า ปฏิบัติตนให้เหมาะกับคนทำงาน 1783 1
ฝึกโกรธ ฝึกเครียด 1600 3
เมื่อยึดลัทธิต่างชาติ นำไปสู่ความไม่มีชาติ 1290 0
ฟังให้เป็น ให้มีค่า และคุ้มค่า 1599 2
คุณภาพการศึกษาไทย: ผลและกระบวนการประกันคุณภาพ 1639 0