นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 31 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ผลการทดสอบ โอเน็ต 2555 วัดอะไร 2493 2
ทำงานสร้างค่า ปฏิบัติตนให้เหมาะกับคนทำงาน 1748 1
ฝึกโกรธ ฝึกเครียด 1568 3
เมื่อยึดลัทธิต่างชาติ นำไปสู่ความไม่มีชาติ 1254 0
ฟังให้เป็น ให้มีค่า และคุ้มค่า 1534 2
คุณภาพการศึกษาไทย: ผลและกระบวนการประกันคุณภาพ 1599 0
Share.psu ช่วงนี้ร่วมสมัย 1552 5
คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ 1696 4
คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ 1603 2
กำหนดงาน ม.อ. วิชาการ 2555 5020 7
ผลของโลกร้อนต่อการผลิตพืช 2181 2
การทำข้อตกลงในการดูแลนักศึกษา 1753 0
พรรคด้อยพัฒนา 2. ข้อคิด ตัวอย่าง 1420 0
พรรคด้อยพัฒนา 1. ลักษณะ อาการ 1205 0
อัตราการเพิ่มประชากรโลก 2662 2
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 5.การเขียนบันทึกให้ต่อเนื่อง 1417 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 4.มีเรื่องอะไรอีกที่น่ามาเขียนบันทึก 1668 0
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 3.เอาเวลาไหนเขียนบันทึก 1742 3
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 2. เขียนบันทึกแชร์มีประโยชน์อะไร 1783 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 1. เรื่อง แนวทางการเขียนบันทึก 1589 1
ถูกใช้ทำงานคือโอกาสพัฒนาคน 1532 2
ใช้คำว่า การแข่งขันพัฒนาหน่วยงาน และงาน 1207 0
ปัญหา อุปสรรค 2. อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมไทย 1646 0
ปัญหา อุปสรรค 1.ประโยชน์ของปัญหา ต้องกล้าให้ถูกทาง 3444 2
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 2. ทำอย่างไร 1446 0
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 1. ทำไม และท้าทาย 1682 2
แด่คนหน้าบูดด้วยความรัก 2830 3
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 4. เพื่อการแข่งขัน 1963 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 3.เป็นภาพสะท้อนการทำงาน 1810 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 2.เพื่อรางวัล 1902 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง 1892 3
คนที่เจริญก้าวหน้า 2087 0
มองตัวเองบ้าง 2093 0
บทเรียนของเปเล่ 1984 0
Interactive learning วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 4485 1
กขค 3 บวก พัฒนาพาสุข 1557 0
ตามทันเวลา? และค่าของเวลา 1566 0
การรับพรให้ได้พร 1906 0
บรอคโคลี ชลอความแก่ 2150 1
เริ่มปี 2555 ฝนทำเสียว 1804 1
สวัสดี ปีใหม่ 2555 ทุกท่านครับ 1751 4
จัดเวลา เพิ่มค่าเพื่ออนาคต ในปี 2555 1942 2
ก่อนขึ้นปีใหม่ ตรวจเวลา ตรวจค่าชีวิต 1420 0
2554 ลาทีปีเถาะ ร่วมบ่มเพาะความพอเพียง 1626 0
บุหรี่นี้มีประโยชน์ ? 1695 2
ปี 2555 ขอให้สุข ดี สามัคคีกัน 1313 0
วิถีการอยู่ให้เป็นสุข 1621 1
ทางพัฒนา ก้าวหน้า พาเจริญ 1570 0
ส ค ส 2555 ฮาฮาฮา 3484 7
กลอนศึกษา ใช้ความรู้ 3104 0
แด่ share.psu 1506 4
ศักดิ์ศรี สักเสีย 1821 1
อัตราการแข่งขันงานราชการของจีน 1542 0
อดออม ออมอด 1924 1
การเรียนการสอนยุคสังคมฐานความรู้ 1953 0
แด่คนสู้สู่ความฝัน 1495 4
ของแถมที่ไม่อยากได้ 1599 0
Check through 2692 2
ถ่วงน้ำหนักบนเครื่องบิน 1889 2
ทางพัฒนาตนคนชำนาญการ 1459 1
ชวนพัฒนากับ share.psu 1832 8
อย่า 1377 5
คิดไม่ออก 1431 0
คำกลอนการร่วม share.psu 2168 4
ทำไม 1357 0
Admissions 5. ความคิด องค์ประกอบพิการ 1491 0
Admissions 4. คนเรียนเก่งเรียนเร็วและความเครียดผิดอะไร 2092 0
Admissions 3. สมมุติฐานที่สวนความจริง 2012 0
Admissions 2.ประวัติระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 1795 1
ดาวแชร์คณะทรัพย 1640 0
Admissions 1. องค์ประกอบและกลุ่มการคัดเลือก 1882 0
วันพ่อ 54 1899 0
ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี 1364 0
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” 2011 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์ 2129 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด 2286 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที 1728 2
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ 2068 0
มุมกลับ 1399 1
การทำงาน : ทักษะการทำงาน 2735 0
การทำงาน : หัวหน้างาน 2173 4
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า 2127 2
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน 3575 0
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ 1622 0
การสื่อสาร 1. เป้าหมายและความสำคัญ 1738 0
ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า 1642 0
วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล 1861 0
วิจัยสถาบัน 1. ความหมาย 1648 0
ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 1756 0
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ 1478 0
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน 1769 0
การเรียนรู้ 1325 0
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง 1972 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook 1503 2
ความสำเร็จเกิดจากการทำ ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีดี 1351 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ 1615 2
11 11 11 ตรวจสอบอายุ 1686 1
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 1. ความเห็นภาพรวม 1473 0
ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง 1940 2
บริการดีมีมาตรฐาน อยากได้จาก ม.อ. บ้างจัง 1419 1