นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 31 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สุขีประเพณีสงกรานต์ ปี 2555 1379 1
จิตวิญญาณในงานประกันคุณภาพ 2362 3
แก่เกินแกง 1503 4
เมื่อพม่าเปิดประเทศ 2053 0
เก่ง กับ ฉลาด ต่างกันนะครับ 3742 1
แก่เกินเรียน 1847 2
จิตวิญญาณในการทำงาน 2717 3
สนามบิน low cost ในมาเลเซีย 2601 0
Share สะดุด 1178 3
พหุวัฒนธรรมของการทำงาน 1853 0
เดินตาม เดินเอง เดินเป็น 1282 0
มอบหมายงานและระบบงาน 1823 1
เพิ่มค่างานพัฒนา 1190 0
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา 1954 2
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้ 1843 1
การนำเสนอการพัฒนางาน 3976 46
การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 3371 0
คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง 3912 0
แช(ร์มัน)เชือน 1891 5
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm 5035 0
บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า? 1499 4
การผลิตหนังสือ/ตำรา เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในการศึกษาไทย 2369 1
บทเรียนสอนลูก 1639 0
ตัวบ่งชี้ ชี้ไปไหน 1402 0
มหาวิทยาลัยวิจัย หรือ แค่ทำวิจัย 1581 1
สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ; มุมมองการบริการไวไฟ 1297 0
แนวทางการพัฒนาค่าทางวิทยาศาสตร์ 1. ฐานความจริงที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ให้เกิดค่า 2020 0
ไม่เคยได้สองขั้น ใครผิด? 1825 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 3. แผนและการเดินทางกลับเวียตนาม-ลาว-ไทย จนได้ 1677 0
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 7544 0
ระบบไม่ดีย่อมมีปัญหาในการทำงานและต้นแบบของสังคม 1376 1
ภาคบริการของเวียตนาม 1343 1
การเกษตรในเวียตนาม 3489 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 2. ลาวสู่เวียตนาม 3796 0
ให้เขารู้เรา แค่อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลก 1677 1
ค่านิยมคนเวียดนามทุกต้องทำงาน 3538 1
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 1. เริ่มออกเดินทางไทย-ลาว 2527 1
จราจรในเวียดนามจับจริง 2156 3
สิ่งที่บัณฑิตควรมีในการทำงานในภูมิภาคอาเซียน 1528 1
มีได้ มีเสีย 1487 0
วิธีลดคำว่า ยาก 1503 0
เป็นระบบ มีระเบียบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 1963 0
ข้อระวังการทำ powerpoint 3105 5
การจัดการความรู้ของลูกจ้างประจำ 1904 0
คำที่คนมหาวิทยาลัยต้องใช้ให้ถูก 5195 3
พิมพ์เอกสาร ใส่ใจอีกนิด เพื่อประสิทธิภาพงานและทันสมัย 1574 0
เป้าหมายความสำเร็จ คือความหวังที่กระตุ้นการเรียนรู้ 2970 0
การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เกิดค่าอย่างแท้จริง 1862 2
ประเมินเพื่อพัฒนา ? 1755 1
การใช้ความเก่งทำงาน อย่าใช้ประจานตนเอง 1935 4
จากงาน bye nior ธรรมดา เป็นคุณค่าวันลาครูที่ประทับใจ 2292 0
ทำงานอย่างมีอารมณ์ อย่าใช้อารมณ์ทำงาน 2843 0
กลอนรักนิรันดร์ วันแห่งความรัก 1889 0
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 3.การใช้งาน พัฒนางาน 1286 0
กลอนแห่งรัก 1409 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 2. การเข้าอบรม 1420 0
การพัฒนาความรู้การจัดการการผลิตแก่นักศึกษา คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 2644 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า พัฒนาจริง 1. เตรียมการเตรียมตัว 1343 0
เรียนสอนแบบไหน ได้ผลอย่างไร 1842 0
คำถามการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 2099 2
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ยุคปัจจุบัน 1887 2
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ 3060 1
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 1. พัฒนาการ 2414 0
เน็ต ม.อ. ช่วงนี้ ทั้งแช ทั้งดื้อ 2293 2
ผลการทดสอบ โอเน็ต 2555 วัดอะไร 2518 2
ทำงานสร้างค่า ปฏิบัติตนให้เหมาะกับคนทำงาน 1758 1
ฝึกโกรธ ฝึกเครียด 1576 3
เมื่อยึดลัทธิต่างชาติ นำไปสู่ความไม่มีชาติ 1262 0
ฟังให้เป็น ให้มีค่า และคุ้มค่า 1556 2
คุณภาพการศึกษาไทย: ผลและกระบวนการประกันคุณภาพ 1614 0
Share.psu ช่วงนี้ร่วมสมัย 1563 5
คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ 1708 4
คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ 1617 2
กำหนดงาน ม.อ. วิชาการ 2555 5028 7
ผลของโลกร้อนต่อการผลิตพืช 2196 2
การทำข้อตกลงในการดูแลนักศึกษา 1763 0
พรรคด้อยพัฒนา 2. ข้อคิด ตัวอย่าง 1424 0
พรรคด้อยพัฒนา 1. ลักษณะ อาการ 1214 0
อัตราการเพิ่มประชากรโลก 3009 2
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 5.การเขียนบันทึกให้ต่อเนื่อง 1429 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 4.มีเรื่องอะไรอีกที่น่ามาเขียนบันทึก 1675 0
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 3.เอาเวลาไหนเขียนบันทึก 1756 3
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 2. เขียนบันทึกแชร์มีประโยชน์อะไร 1809 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 1. เรื่อง แนวทางการเขียนบันทึก 1601 1
ถูกใช้ทำงานคือโอกาสพัฒนาคน 1545 2
ใช้คำว่า การแข่งขันพัฒนาหน่วยงาน และงาน 1211 0
ปัญหา อุปสรรค 2. อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมไทย 1652 0
ปัญหา อุปสรรค 1.ประโยชน์ของปัญหา ต้องกล้าให้ถูกทาง 3451 2
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 2. ทำอย่างไร 1456 0
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 1. ทำไม และท้าทาย 1691 2
แด่คนหน้าบูดด้วยความรัก 2864 3
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 4. เพื่อการแข่งขัน 1986 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 3.เป็นภาพสะท้อนการทำงาน 1821 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 2.เพื่อรางวัล 1931 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง 1908 3
คนที่เจริญก้าวหน้า 2103 0
มองตัวเองบ้าง 2099 0
บทเรียนของเปเล่ 1998 0
Interactive learning วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 4503 1
กขค 3 บวก พัฒนาพาสุข 1571 0