นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 31 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่าและความรับผิดชอบในการเข้าอบรม/เรียนรู้ 1149 0
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2 1911 2
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1 10341 3
การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน 1334 1
การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 6972 2
ร่วมสร้างสุขในที่ทำงาน 1223 1
ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน 1216 0
ความสุขในที่ทำงาน 1. ของผู้ร่วมงาน 1473 1
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 2.สร้างมูลค่า 1786 0
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ 7058 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 2. ความอยากของคนไทย 1481 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1551 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1202 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1465 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1214 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1642 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1562 2
การปฏิเสธงาน 2563 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1697 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1363 0
บริการภาคเที่ยง 1103 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1645 0
นัดหมายให้เป็นผล 1456 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1777 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1476 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1254 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1179 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1478 0
หน้าที่ 1255 0
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ 1268 0
ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 1544 0
ระบบและความสัมพันธ์ของงานกับการเพิ่มค่าการทำงาน 1356 1
Competition vs Benchmarking 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1301 0
Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย 1865 0
มาตรฐานสากลกับการเกษตร 1698 0
Competition vs competency 1358 1
บัณฑิต 1600 0
ฝึกงาน 1620 0
ความสำเร็จของการเรียน 1513 0
ยุคของการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน 1425 0
ยุคของการจัดการ 1. ทักษะคน 1483 1
คุณภาพเชิงเนื้อหา 1380 1
อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต 2462 5
การทำงานให้เกิดประโยชน์ คือความมั่นคงของการทำงาน 1965 0
โลกแปรปรวน สัญชาตญาณเปลี่ยนไป 1299 0
ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน 1405 0
หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ 1615 2
หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ 1493 2
การพัฒนางานและคนทำงาน 1697 0
ข้อคิดจากบันทึกนักศึกษาต่างชาติ 1493 0
ทำงาน 1162 1
การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง 1595 2
สาธิตจากผู้ทำจริงในงานเกษตรภาคใต้ 1457 0
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1476 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1543 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1250 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1258 0
กติกาการปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบิน 1699 1
ยุคเทคโนโลยี เจริญไว ตายเร็ว 1504 0
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 1853 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1522 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1352 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1230 0
การทำงานยุค IT 1271 0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มิ.ย.2555 1703 0
ทำงานเป็น 2070 0
วุฒิภาวะ 2943 0
การเรียนในยุค IT 1477 0
กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว 1554 0
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1366 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1613 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1432 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1431 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1541 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1407 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1515 0
รางวัลบันทึก ของรักของหวง 1312 3
นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท 1631 0
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1646 0
มุกใหม่แบงค์พันปลอม 1723 0
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย 1252 0
ให้-รับ ปรับพอดี คือพัฒนาที่ยั่งยืนและแท้จริง 1652 0
การทำงานกับ IT 2 เวอร์ชั่น คนต่างรุ่น 1236 0
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ 1282 0
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้ 1389 1
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 4970 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 2042 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1450 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 1811 2
ประสบการณ์ใช้ internet ในมาเลเซีย 5580 0
มาเลเซียปลูกผักเมืองหนาวได้ตลอดปี 2557 1
ข้อคิดน่านำไปปรับใช้ 2351 0
คุณภาพการบริการ 1297 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 4 ย้อนยุคบรรพชนจะหายโง่เขลา 1624 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 3 การพัฒนาสู่ความโง่เขลา 1801 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 2 การจัดการศึกษาตามคุณค่าจริง 1448 0
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ 1469 3
การขยายดาวแชร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1437 2
คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ. 1595 0
บุคลากรสายสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 2480 2