นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 30 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การเรียนในยุค IT 1436 0
กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว 1515 0
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1331 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1553 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1388 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1399 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1501 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1358 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1480 0
รางวัลบันทึก ของรักของหวง 1266 3
นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท 1572 0
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1561 0
มุกใหม่แบงค์พันปลอม 1677 0
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย 1219 0
ให้-รับ ปรับพอดี คือพัฒนาที่ยั่งยืนและแท้จริง 1612 0
การทำงานกับ IT 2 เวอร์ชั่น คนต่างรุ่น 1193 0
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ 1230 0
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้ 1340 1
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 4876 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 1984 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1399 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 1769 2
ประสบการณ์ใช้ internet ในมาเลเซีย 5534 0
มาเลเซียปลูกผักเมืองหนาวได้ตลอดปี 2506 1
ข้อคิดน่านำไปปรับใช้ 2284 0
คุณภาพการบริการ 1255 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 4 ย้อนยุคบรรพชนจะหายโง่เขลา 1575 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 3 การพัฒนาสู่ความโง่เขลา 1745 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 2 การจัดการศึกษาตามคุณค่าจริง 1420 0
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ 1412 3
การขยายดาวแชร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1392 2
คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ. 1548 0
บุคลากรสายสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 2425 2
กีฬาคาราโอเกะ 1312 0
ค่าและคุณภาพการทำงานของคนไทย 1631 2
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ 1783 0
ความโง่เขลาของผู้คิดระบบการศึกษาไทย 1468 2
ระบบที่ ม.อ.ตามไม่ทัน 1445 0
การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย 1513 0
การบริหารจัดการน้ำ: เหตุผล ที่มา แนวทาง และกระบวนการ 1597 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 2: การสร้างค่า สร้างเกียรติ สร้างมหาวิทยาลัย 1281 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 1: ความหมายและระบบของตำแหน่ง 1509 0
เพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1809 1
คนสร้างงาน งานสร้างคน 1922 0
วิธีตรวจความเจริญ ก้าวหน้า 2008 0
การเตรียมคำกล่าวพิธีเปิด/ปิด 3953 0
SMART NR คุณค่าเราชาวทรัพยฯ 1685 0
เตรียมการให้ทันยุค ทันเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่าย 1082 0
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 2: การกระบวนการ 1336 0
การทำชีวิตให้สนุก ต้องเปลี่ยนภาระเป็นโอกาสเรียนรู้ 1456 0
สิ่งที่เรียนไม่ได้ด้วยการสอน คือ การเรียน 1650 3
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 1711 0
ของรักของ(ไม่)หวง 1418 0
ประเภทของสมาชิก แชร์ 1570 0
ไปภูเก็ต หรือ ? 1573 2
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 1742 0
คิดแบบลูกค้าและผู้รับบริการเพื่อพัฒนางานบริการ 1498 1
ประวัติน้ำท่วมหาดใหญ่ 2297 2
ช่วยกันจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม 1287 0
กาแฟโบราณ 2317 0
บุคลากรที่ดี 2228 0
อยากร่วมทุกข์ หรือ ร่วมสุข 1428 1
เชื่อไหมว่า ความฉลาดมาจากความโง่ 2197 0
สุขีประเพณีสงกรานต์ ปี 2555 1367 1
จิตวิญญาณในงานประกันคุณภาพ 2353 3
แก่เกินแกง 1498 4
เมื่อพม่าเปิดประเทศ 2045 0
เก่ง กับ ฉลาด ต่างกันนะครับ 3724 1
แก่เกินเรียน 1834 2
จิตวิญญาณในการทำงาน 2707 3
สนามบิน low cost ในมาเลเซีย 2591 0
Share สะดุด 1171 3
พหุวัฒนธรรมของการทำงาน 1843 0
เดินตาม เดินเอง เดินเป็น 1277 0
มอบหมายงานและระบบงาน 1805 1
เพิ่มค่างานพัฒนา 1185 0
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา 1937 2
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้ 1830 1
การนำเสนอการพัฒนางาน 3596 42
การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 3353 0
คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง 3903 0
แช(ร์มัน)เชือน 1883 5
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm 5023 0
บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า? 1491 4
การผลิตหนังสือ/ตำรา เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในการศึกษาไทย 2355 1
บทเรียนสอนลูก 1634 0
ตัวบ่งชี้ ชี้ไปไหน 1396 0
มหาวิทยาลัยวิจัย หรือ แค่ทำวิจัย 1578 1
สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ; มุมมองการบริการไวไฟ 1292 0
แนวทางการพัฒนาค่าทางวิทยาศาสตร์ 1. ฐานความจริงที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ให้เกิดค่า 2015 0
ไม่เคยได้สองขั้น ใครผิด? 1819 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 3. แผนและการเดินทางกลับเวียตนาม-ลาว-ไทย จนได้ 1671 0
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 7521 0
ระบบไม่ดีย่อมมีปัญหาในการทำงานและต้นแบบของสังคม 1373 1
ภาคบริการของเวียตนาม 1338 1
การเกษตรในเวียตนาม 3473 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 2. ลาวสู่เวียตนาม 3777 0
ให้เขารู้เรา แค่อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลก 1667 1
ค่านิยมคนเวียดนามทุกต้องทำงาน 3525 1
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 1. เริ่มออกเดินทางไทย-ลาว 2516 1