นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 30 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
จิตบริการตามความเป็นไทย 866 0
หงุดหงิดเพราะจิตว่าง ทางสว่างต้องพอดี 1147 0
งานก้าวหน้าต้องพัฒนาตนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 981 0
คิดทางธุรกิจจึงลดค่าของชีวิต 870 0
ประเด็นการวิเคราะห์ค่าการพัฒนางาน 879 0
เรื่องเปลี่ยน ๆ กับทริปไต้หวัน 1008 1
ไต้หวันวันนี้ 1029 0
การศึกษาดูงานการศึกษาและการเกษตรประเทศไต้หวัน ของสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1306 0
มหาวิทยาลัยวิจัยกับคุณภาพการศึกษาไทย 925 1
ข้อมูลไต้หวันจากไกด์ 1186 1
ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอย 789 0
ประกันคุณภาพเชิงปริมาณทำให้ขาดคุณภาพ 875 1
สนามบินดอนเมืองยังมั่ว ๆ ต้องตื่นตัวติดตาม 1138 2
ทำงานแบบผู้เจริญ 2. การใช้เพิ่มค่า 771 0
ทำงานแบบผู้เจริญ 1. บุคลิก ลักษณะ 1753 0
ทำงานแบบหารเฉลี่ย 972 0
แบบไหน คือ คุณภาพ 1068 0
ผิดเป็นครู ใช้ความกล้าและความรู้ให้เป็น 1413 0
ถูกระบบ ม.อ. เล่นเข้าอีกแล้ว 1145 0
ผมเป็นใคร 1146 0
รู้ตัว :คนทำงาน 1072 0
ปัญหาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2220 2
รู้ตัว : นักเรียน นักศึกษา 867 0
การทำงานให้เจริญ 813 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 2. ปัญหาและการปรับแก้ 833 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 1.สร้างจิตวิญญาณ 919 0
คนทำงานยุคใหม่ ต้องคิดได้ ใช้เป็น 869 1
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในอเมริกา 1384 3
ถ้าไม่จัดการ จะถูกจัดการ 896 1
วุฒิภาวะทางสังคม 3871 2
งานรับปริญญา ค่าความร่วมมือของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1251 5
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 12 พ.ย. 2555 1267 0
แด่บัณฑิต ศิษย์มีครู 1036 0
กับคำว่า”อาจารย์”มหาวิทยาลัย 1154 0
ตรวจสอบดูไหมว่าจริงหรือเปล่า? 1087 1
กินเพื่ออยู่ 1332 0
การทำหน้าที่ไม่มีสิทธิเหนื่อย 944 0
จำนวนบัณฑิตทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554 1336 1
ซุ้มถ่ายรูปรับปริญญา 16147 0
ปัญหาการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาไม่มีวันหมด ด้วยความภาคภูมิใจของคนทำงาน 2078 2
ที่มาของการอบรม share.psu คณะทรัพยฯ 6 พ.ย.: เขียนบันทึกแล้วได้อะไร 1171 0
หยุดคำว่า “ยาก” ด้วยการทำ 935 0
เตรียมการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2555 1874 2
เพราะไม่มี จึงทำให้มี 927 0
เมื่อมีปัญหาต้องจัดการ 1023 0
เติมความคิด เติมมิตร เติมพลัง 948 0
คนอวดเก่งคือคนเก่งที่น่าเวทนา 2513 1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน รวมพลังสร้างโอกาส ? 985 0
วิธีหาประเด็นการพัฒนาจากลูกค้า 849 0
เตรียมการดี ไม่มีว่าง ไม่มีเบื่อ 769 0
ธรรมาภิบาลในการศึกษาและมหาวิทยาลัย 922 0
พฤติกรรมน่าห่วงของเด็กไทย 1353 0
ใช้บริการส่งต่อผู้โดยสาร 1108 1
การเรียนให้ถูกวิธี 2. วิธีการเรียน การศึกษา ให้มีความรู้จริง 1398 2
การเรียนให้ถูกวิธี 1. เป้าหมายวัตถุประสงค์การศึกษาอุดมศึกษา 1203 0
ไวไฟ ฟรี 1180 1
พ่อแม่ไม่สั่งสอน หมายถึง 1468 0
HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน 1467 0
องค์กรไม่ใช่ตัวเรา แต่ตัวเราคือองค์กร 906 1
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก 1300 0
รับพร ทำพรให้เป็นจริง 1177 1
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา 1336 1
พัฒนาการทำงาน ความมั่นคงในตำแหน่งงาน 1004 0
ทำงานให้ท้าทาย ให้สนุก ให้ได้มากกว่างาน 1263 2
สิ่งที่เปลี่ยนไปของการเกษียณอายุ 1033 1
กินเจ ให้เป็นวิชาการ 1110 1
คิดบวกกับประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา 1431 0
แผนที่ ม.อ. 1017 1
บัตรประชาชนไทย สมาร์ทตรงไหน? 1008 1
ปรับพฤติกรรมระหว่างการเดินทาง 1060 2
ค่าสัมปทาน คือภาระของผู้ใช้งาน 1816 2
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 2. วิธีการพัฒนาการทำงาน การเรียน 1256 0
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 1. พฤติกรรม 1413 0
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 1306 1
การนำเสนอมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่ University of Wagenigen 932 0
กฎ20/80 กับการพัฒนาหน่วยงาน 1147 0
Benchmarking การทำงาน 1370 0
QA เพื่อประสิทธิภาพงานประจำ 1531 0
แอปเปิลอินทรีย์ 1361 0
ยังเกษียณไม่ได้ 1165 3
จัดระบบ ยึดหลักการ เพื่อประสิทธิภาพ 1134 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 2. ยุคใหม่ 1042 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 1. ยุคเดิม 1283 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.3 ผลเสีย 1154 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.2 วิธีการเรียน 1636 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.1 หลักสูตรการเรียน 1603 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 1. ปริญญาตรี 2305 0
เลขาการประชุมกับประสิทธิภาพการประชุมและขับเคลื่อนการพัฒนางาน 1413 0
คณะทรัพยฯ หารือการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชน 1499 1
คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย 1493 0
เกือบอดข้าวที่ Wagenigen University 1096 0
โรงแรมรถไฟ ที่Amsterdam ใช้แอร์ธรรมชาติ 3515 0
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 1259 0
บริการอินเทอร์เน็ต 1221 1
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร:3 ผู้บริหารต้องจัดการ 1118 2
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 1 ภาระและบทบาท 1146 1
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 2: การโดยสารเครื่องบิน 1073 0
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 1: บริการทางรถ 1223 0
ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2 1430 4
การศึกษาในประเทศออสเตรีย 1338 1