นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 30 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1535 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1185 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1440 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1199 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1615 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1531 2
การปฏิเสธงาน 2492 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1656 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1340 0
บริการภาคเที่ยง 1082 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1622 0
นัดหมายให้เป็นผล 1430 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1734 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1454 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1235 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1163 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1462 0
หน้าที่ 1235 0
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ 1220 0
ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 1512 0
ระบบและความสัมพันธ์ของงานกับการเพิ่มค่าการทำงาน 1336 1
Competition vs Benchmarking 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1281 0
Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย 1837 0
มาตรฐานสากลกับการเกษตร 1677 0
Competition vs competency 1342 1
บัณฑิต 1583 0
ฝึกงาน 1598 0
ความสำเร็จของการเรียน 1495 0
ยุคของการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน 1395 0
ยุคของการจัดการ 1. ทักษะคน 1461 1
คุณภาพเชิงเนื้อหา 1351 1
อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต 2424 5
การทำงานให้เกิดประโยชน์ คือความมั่นคงของการทำงาน 1944 0
โลกแปรปรวน สัญชาตญาณเปลี่ยนไป 1279 0
ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน 1387 0
หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ 1589 2
หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ 1472 2
การพัฒนางานและคนทำงาน 1674 0
ข้อคิดจากบันทึกนักศึกษาต่างชาติ 1467 0
ทำงาน 1142 1
การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง 1571 2
สาธิตจากผู้ทำจริงในงานเกษตรภาคใต้ 1430 0
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1444 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1524 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1234 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1242 0
กติกาการปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบิน 1654 1
ยุคเทคโนโลยี เจริญไว ตายเร็ว 1468 0
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 1817 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1494 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1317 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1199 0
การทำงานยุค IT 1238 0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มิ.ย.2555 1654 0
ทำงานเป็น 2030 0
วุฒิภาวะ 2908 0
การเรียนในยุค IT 1447 0
กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว 1526 0
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1337 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1576 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1397 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1409 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1511 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1368 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1489 0
รางวัลบันทึก ของรักของหวง 1283 3
นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท 1587 0
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1575 0
มุกใหม่แบงค์พันปลอม 1688 0
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย 1225 0
ให้-รับ ปรับพอดี คือพัฒนาที่ยั่งยืนและแท้จริง 1624 0
การทำงานกับ IT 2 เวอร์ชั่น คนต่างรุ่น 1204 0
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ 1246 0
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้ 1353 1
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 4915 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 1999 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1413 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 1779 2
ประสบการณ์ใช้ internet ในมาเลเซีย 5546 0
มาเลเซียปลูกผักเมืองหนาวได้ตลอดปี 2520 1
ข้อคิดน่านำไปปรับใช้ 2309 0
คุณภาพการบริการ 1263 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 4 ย้อนยุคบรรพชนจะหายโง่เขลา 1589 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 3 การพัฒนาสู่ความโง่เขลา 1759 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 2 การจัดการศึกษาตามคุณค่าจริง 1426 0
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ 1427 3
การขยายดาวแชร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1406 2
คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ. 1561 0
บุคลากรสายสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 2437 2
กีฬาคาราโอเกะ 1324 0
ค่าและคุณภาพการทำงานของคนไทย 1642 2
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ 1798 0
ความโง่เขลาของผู้คิดระบบการศึกษาไทย 1480 2
ระบบที่ ม.อ.ตามไม่ทัน 1454 0
การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย 1523 0
การบริหารจัดการน้ำ: เหตุผล ที่มา แนวทาง และกระบวนการ 1610 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 2: การสร้างค่า สร้างเกียรติ สร้างมหาวิทยาลัย 1287 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 1: ความหมายและระบบของตำแหน่ง 1517 0
เพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1819 1
คนสร้างงาน งานสร้างคน 1931 0