นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 30 : 100 post

Post Title Page Visits comment
คนขององค์กร เพื่อเพิ่มค่าคนทำงานและประสิทธิภาพขององค์กร 1003 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 2. ปรับเปลี่ยนให้พร้อมกัน คุ้มค่าพัฒนาคุณภาพจริงหรือ? 1316 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 1. กำหนดภาคเรียนของประเทศสมาชิก 1690 1
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย 1811 3
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search 1703 2
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ 1155 1
มะลิคืนถิ่น ปี 2555 1316 2
แม่ผู้สอนด้วยการกระทำ คือ แม่ของฉัน 1054 0
วันแม่แห่งชาติและวันแม่ของแต่ละคน 901 0
การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน 971 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง 1184 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มา 1423 0
ทำไมทำงานจึงไม่มีความสุข 2025 2
อยู่สบาย เป็นเจ้านาย หรือ ขี้ข้า 1388 0
มองคนอย่างที่เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น 1386 2
บาป บุญ ไม่ต้องรอ 1295 0
KM แบบนำเข้า 1401 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ 1699 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ 1748 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน 1617 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่ 1650 0
เปลี่ยนวิธี เติมความคิด พิชิตความสำเร็จ 1962 0
การสื่อสาร ที่ยังไม่เข้าใจและเอาจริง 1764 0
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง 2115 0
การจัดเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ 1505 0
ความพร้อมพื้นฐานความเป็นเป็นนานาชาติ 1398 1
ทำงานดี 4. ความดีที่ไม่ชอบ 2431 0
คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป 1639 0
ค่า royalty คือการขอบคุณและกำลังใจในการทำงาน 1660 0
ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน 1805 2
การเสนองานแบบมืออาชีพ 1532 0
เรื่องของสินค้าผักสดและผลไม้ 1790 0
แสงแดดกับการเกษตร 1464 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน 1614 0
ทำงานดี 3. หลักการพิจารณาความดี ความชอบ 2950 0
ทำงานดี 2. ความชอบในการทำงาน 1575 0
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน 1378 0
ค่าและความรับผิดชอบในการเข้าอบรม/เรียนรู้ 1139 0
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2 1891 2
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1 10217 3
การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน 1316 1
การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 6947 2
ร่วมสร้างสุขในที่ทำงาน 1210 1
ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน 1202 0
ความสุขในที่ทำงาน 1. ของผู้ร่วมงาน 1459 1
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 2.สร้างมูลค่า 1775 0
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ 7013 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 2. ความอยากของคนไทย 1472 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1544 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1194 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1457 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1208 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1627 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1546 2
การปฏิเสธงาน 2521 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1675 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1351 0
บริการภาคเที่ยง 1093 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1632 0
นัดหมายให้เป็นผล 1444 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1758 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1465 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1246 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1171 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1470 0
หน้าที่ 1245 0
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ 1242 0
ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 1527 0
ระบบและความสัมพันธ์ของงานกับการเพิ่มค่าการทำงาน 1347 1
Competition vs Benchmarking 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1291 0
Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย 1848 0
มาตรฐานสากลกับการเกษตร 1686 0
Competition vs competency 1349 1
บัณฑิต 1591 0
ฝึกงาน 1609 0
ความสำเร็จของการเรียน 1503 0
ยุคของการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน 1411 0
ยุคของการจัดการ 1. ทักษะคน 1470 1
คุณภาพเชิงเนื้อหา 1366 1
อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต 2442 5
การทำงานให้เกิดประโยชน์ คือความมั่นคงของการทำงาน 1954 0
โลกแปรปรวน สัญชาตญาณเปลี่ยนไป 1289 0
ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน 1396 0
หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ 1599 2
หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ 1485 2
การพัฒนางานและคนทำงาน 1684 0
ข้อคิดจากบันทึกนักศึกษาต่างชาติ 1482 0
ทำงาน 1153 1
การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง 1582 2
สาธิตจากผู้ทำจริงในงานเกษตรภาคใต้ 1443 0
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1459 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1532 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1243 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1251 0
กติกาการปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบิน 1676 1
ยุคเทคโนโลยี เจริญไว ตายเร็ว 1485 0
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 1835 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1509 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1334 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1213 0