นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 30 : 100 post

Post Title Page Visits comment
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 1808 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1484 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1308 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1188 0
การทำงานยุค IT 1228 0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มิ.ย.2555 1644 0
ทำงานเป็น 2021 0
วุฒิภาวะ 2891 0
การเรียนในยุค IT 1437 0
กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว 1517 0
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1332 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1558 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1390 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1401 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1501 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1361 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1481 0
รางวัลบันทึก ของรักของหวง 1271 3
นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท 1576 0
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1562 0
มุกใหม่แบงค์พันปลอม 1678 0
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย 1221 0
ให้-รับ ปรับพอดี คือพัฒนาที่ยั่งยืนและแท้จริง 1613 0
การทำงานกับ IT 2 เวอร์ชั่น คนต่างรุ่น 1194 0
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ 1234 0
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้ 1340 1
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 4881 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 1987 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1400 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 1770 2
ประสบการณ์ใช้ internet ในมาเลเซีย 5538 0
มาเลเซียปลูกผักเมืองหนาวได้ตลอดปี 2508 1
ข้อคิดน่านำไปปรับใช้ 2288 0
คุณภาพการบริการ 1260 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 4 ย้อนยุคบรรพชนจะหายโง่เขลา 1579 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 3 การพัฒนาสู่ความโง่เขลา 1749 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 2 การจัดการศึกษาตามคุณค่าจริง 1423 0
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ 1414 3
การขยายดาวแชร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1395 2
คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ. 1549 0
บุคลากรสายสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 2427 2
กีฬาคาราโอเกะ 1314 0
ค่าและคุณภาพการทำงานของคนไทย 1635 2
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ 1785 0
ความโง่เขลาของผู้คิดระบบการศึกษาไทย 1468 2
ระบบที่ ม.อ.ตามไม่ทัน 1445 0
การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย 1517 0
การบริหารจัดการน้ำ: เหตุผล ที่มา แนวทาง และกระบวนการ 1599 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 2: การสร้างค่า สร้างเกียรติ สร้างมหาวิทยาลัย 1283 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 1: ความหมายและระบบของตำแหน่ง 1510 0
เพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1809 1
คนสร้างงาน งานสร้างคน 1922 0
วิธีตรวจความเจริญ ก้าวหน้า 2008 0
การเตรียมคำกล่าวพิธีเปิด/ปิด 3954 0
SMART NR คุณค่าเราชาวทรัพยฯ 1685 0
เตรียมการให้ทันยุค ทันเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่าย 1084 0
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 2: การกระบวนการ 1339 0
การทำชีวิตให้สนุก ต้องเปลี่ยนภาระเป็นโอกาสเรียนรู้ 1458 0
สิ่งที่เรียนไม่ได้ด้วยการสอน คือ การเรียน 1652 3
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 1712 0
ของรักของ(ไม่)หวง 1419 0
ประเภทของสมาชิก แชร์ 1572 0
ไปภูเก็ต หรือ ? 1573 2
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 1744 0
คิดแบบลูกค้าและผู้รับบริการเพื่อพัฒนางานบริการ 1501 1
ประวัติน้ำท่วมหาดใหญ่ 2302 2
ช่วยกันจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม 1290 0
กาแฟโบราณ 2319 0
บุคลากรที่ดี 2230 0
อยากร่วมทุกข์ หรือ ร่วมสุข 1429 1
เชื่อไหมว่า ความฉลาดมาจากความโง่ 2200 0
สุขีประเพณีสงกรานต์ ปี 2555 1370 1
จิตวิญญาณในงานประกันคุณภาพ 2358 3
แก่เกินแกง 1500 4
เมื่อพม่าเปิดประเทศ 2048 0
เก่ง กับ ฉลาด ต่างกันนะครับ 3728 1
แก่เกินเรียน 1836 2
จิตวิญญาณในการทำงาน 2710 3
สนามบิน low cost ในมาเลเซีย 2593 0
Share สะดุด 1172 3
พหุวัฒนธรรมของการทำงาน 1843 0
เดินตาม เดินเอง เดินเป็น 1277 0
มอบหมายงานและระบบงาน 1811 1
เพิ่มค่างานพัฒนา 1187 0
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา 1939 2
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้ 1832 1
การนำเสนอการพัฒนางาน 3676 42
การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 3360 0
คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง 3903 0
แช(ร์มัน)เชือน 1884 5
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm 5025 0
บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า? 1494 4
การผลิตหนังสือ/ตำรา เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในการศึกษาไทย 2358 1
บทเรียนสอนลูก 1634 0
ตัวบ่งชี้ ชี้ไปไหน 1397 0
มหาวิทยาลัยวิจัย หรือ แค่ทำวิจัย 1579 1
สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ; มุมมองการบริการไวไฟ 1293 0
แนวทางการพัฒนาค่าทางวิทยาศาสตร์ 1. ฐานความจริงที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ให้เกิดค่า 2017 0
ไม่เคยได้สองขั้น ใครผิด? 1819 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 3. แผนและการเดินทางกลับเวียตนาม-ลาว-ไทย จนได้ 1672 0