นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 30 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ฝึกงาน 1595 0
ความสำเร็จของการเรียน 1491 0
ยุคของการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน 1393 0
ยุคของการจัดการ 1. ทักษะคน 1456 1
คุณภาพเชิงเนื้อหา 1346 1
อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต 2410 5
การทำงานให้เกิดประโยชน์ คือความมั่นคงของการทำงาน 1938 0
โลกแปรปรวน สัญชาตญาณเปลี่ยนไป 1276 0
ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน 1380 0
หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ 1583 2
หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ 1471 2
การพัฒนางานและคนทำงาน 1668 0
ข้อคิดจากบันทึกนักศึกษาต่างชาติ 1463 0
ทำงาน 1137 1
การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง 1565 2
สาธิตจากผู้ทำจริงในงานเกษตรภาคใต้ 1425 0
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1441 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1521 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1230 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1239 0
กติกาการปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบิน 1648 1
ยุคเทคโนโลยี เจริญไว ตายเร็ว 1462 0
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 1814 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1490 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1314 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1194 0
การทำงานยุค IT 1233 0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มิ.ย.2555 1649 0
ทำงานเป็น 2024 0
วุฒิภาวะ 2897 0
การเรียนในยุค IT 1441 0
กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว 1522 0
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1336 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1573 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1393 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1407 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1508 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1368 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1487 0
รางวัลบันทึก ของรักของหวง 1277 3
นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท 1582 0
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1569 0
มุกใหม่แบงค์พันปลอม 1682 0
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย 1223 0
ให้-รับ ปรับพอดี คือพัฒนาที่ยั่งยืนและแท้จริง 1620 0
การทำงานกับ IT 2 เวอร์ชั่น คนต่างรุ่น 1200 0
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ 1241 0
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้ 1349 1
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 4898 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 1993 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1409 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 1776 2
ประสบการณ์ใช้ internet ในมาเลเซีย 5542 0
มาเลเซียปลูกผักเมืองหนาวได้ตลอดปี 2514 1
ข้อคิดน่านำไปปรับใช้ 2300 0
คุณภาพการบริการ 1262 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 4 ย้อนยุคบรรพชนจะหายโง่เขลา 1584 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 3 การพัฒนาสู่ความโง่เขลา 1755 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 2 การจัดการศึกษาตามคุณค่าจริง 1424 0
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ 1422 3
การขยายดาวแชร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1399 2
คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ. 1555 0
บุคลากรสายสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 2433 2
กีฬาคาราโอเกะ 1321 0
ค่าและคุณภาพการทำงานของคนไทย 1637 2
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ 1793 0
ความโง่เขลาของผู้คิดระบบการศึกษาไทย 1473 2
ระบบที่ ม.อ.ตามไม่ทัน 1448 0
การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย 1518 0
การบริหารจัดการน้ำ: เหตุผล ที่มา แนวทาง และกระบวนการ 1602 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 2: การสร้างค่า สร้างเกียรติ สร้างมหาวิทยาลัย 1284 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 1: ความหมายและระบบของตำแหน่ง 1513 0
เพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1812 1
คนสร้างงาน งานสร้างคน 1928 0
วิธีตรวจความเจริญ ก้าวหน้า 2009 0
การเตรียมคำกล่าวพิธีเปิด/ปิด 3960 0
SMART NR คุณค่าเราชาวทรัพยฯ 1689 0
เตรียมการให้ทันยุค ทันเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่าย 1086 0
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 2: การกระบวนการ 1343 0
การทำชีวิตให้สนุก ต้องเปลี่ยนภาระเป็นโอกาสเรียนรู้ 1459 0
สิ่งที่เรียนไม่ได้ด้วยการสอน คือ การเรียน 1652 3
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 1715 0
ของรักของ(ไม่)หวง 1423 0
ประเภทของสมาชิก แชร์ 1578 0
ไปภูเก็ต หรือ ? 1581 2
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 1752 0
คิดแบบลูกค้าและผู้รับบริการเพื่อพัฒนางานบริการ 1508 1
ประวัติน้ำท่วมหาดใหญ่ 2312 2
ช่วยกันจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม 1294 0
กาแฟโบราณ 2320 0
บุคลากรที่ดี 2231 0
อยากร่วมทุกข์ หรือ ร่วมสุข 1434 1
เชื่อไหมว่า ความฉลาดมาจากความโง่ 2202 0
สุขีประเพณีสงกรานต์ ปี 2555 1374 1
จิตวิญญาณในงานประกันคุณภาพ 2361 3
แก่เกินแกง 1501 4
เมื่อพม่าเปิดประเทศ 2052 0
เก่ง กับ ฉลาด ต่างกันนะครับ 3740 1
แก่เกินเรียน 1844 2
จิตวิญญาณในการทำงาน 2714 3