นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 30 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย 1422 0
เกือบอดข้าวที่ Wagenigen University 1059 0
โรงแรมรถไฟ ที่Amsterdam ใช้แอร์ธรรมชาติ 3456 0
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 1205 0
บริการอินเทอร์เน็ต 1175 1
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร:3 ผู้บริหารต้องจัดการ 1063 2
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 1 ภาระและบทบาท 1074 1
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 2: การโดยสารเครื่องบิน 1034 0
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 1: บริการทางรถ 1178 0
ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2 1378 4
การศึกษาในประเทศออสเตรีย 1302 1
การศึกษาวิจัยการเกษตรของออสเตรีย 1109 1
วันนี้ที่เวียนนา 20 ก.ย. 2555 1328 3
เจริญก้าวหน้า หมายความว่า ... 2794 3
สติกับการพัฒนาตน พัฒนางาน ให้เจริญ ๆ 1504 0
การจัดบรรยากาศบังคับการพัฒนา 1279 1
คนคณะทรัพยากรธรรมชาติ one care, one share 1140 0
ค่าเล่าเรียนแพงเพราะใคร 1420 1
เกียรติ และการเสื่อมเกียรติ 1301 2
ข้อคิดจากการทรงงานของในหลวง 1654 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 2.ลบได้จะพัฒนาได้อย่างเต็มค่า 967 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 1. ผลการศึกษาพัฒนาคนไทย 878 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 2 ความหมาย 1355 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 1 ค่า 1214 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 2. ค่าและท้าทายให้ทำ 1244 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 1. แนวคิด 1353 0
ค่าของวุฒิการศึกษา 2: การดูค่า 999 1
ค่าของวุฒิการศึกษา 1: ความต่างของผลการศึกษาแต่ละระดับ 1135 0
ค่าความเป็นครู 1114 1
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร 1906 0
การแข่งขัน ต้องเข้าใจ จึงแข่งขันได้จริง 1268 0
คนรวย คนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด เห็นจะไม่จริง 1500 0
แนวคิดการพัฒนาคนของเกาหลีใต้ 2642 0
Smart QA 1291 0
การใช้ share.psu แนะนำตน 1356 2
การเปิดไฟหน้ารถผิดอาจถึงตายได้ 1630 2
ข้าว 1 คำ ตามความหมายของวิทยาศาสตร์เกษตร 1692 0
เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1281 0
ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไทย 1279 0
การแก้ปัญหาหนังสือตัวเล็กที่อ่านยาก 1001 0
เก่ง แต่ไม่ดีย่อมไม่มีเกียรติ 1118 0
การทำงานลดคุณห้อย เพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1107 2
สิทธิผู้บริโภค 1000 0
ค่าของการสื่อสาร 1145 0
การสร้างปริมาณ vs ประสิทธิภาพงาน 1108 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 2.กระบวนการ 1059 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 1. ที่มาและสาเหตุ 972 0
เพื่อนร่วมงาน เพิ่มค่างาน 1024 0
ให้ เพื่อเพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน ค่าตอบแทน 1131 0
ให้ เพื่อการทำงานที่เป็นสุข 1130 0
การเกษตรยุคต่อไป ต้องเพิ่มค่าความเป็นไท(ย) 911 2
โลจิสติกการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1077 0
ความพร้อมภาคเกษตรในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1339 0
การต่ออายุราชการ 1850 1
ความร่วมมือรวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 1236 0
ตัววัดการพัฒนา 961 0
ทำงานอย่างไรให้หายเบื่อ 1318 1
พัฒนาชุมชนต้องติดปัญญาให้ชุมชน 1017 0
สะดวกซื้อ สะดวกบริการ 1516 0
ไกด์นำน้องเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ 1770 0
ใครรวยขึ้น 1104 0
แก้ปัญหาผิดพลาดมาเป็นพัฒนา 1689 0
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย 1445 0
คนขององค์กร เพื่อเพิ่มค่าคนทำงานและประสิทธิภาพขององค์กร 1013 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 2. ปรับเปลี่ยนให้พร้อมกัน คุ้มค่าพัฒนาคุณภาพจริงหรือ? 1342 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 1. กำหนดภาคเรียนของประเทศสมาชิก 1703 1
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย 1837 3
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search 1722 2
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ 1166 1
มะลิคืนถิ่น ปี 2555 1323 2
แม่ผู้สอนด้วยการกระทำ คือ แม่ของฉัน 1069 0
วันแม่แห่งชาติและวันแม่ของแต่ละคน 908 0
การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน 978 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง 1192 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มา 1436 0
ทำไมทำงานจึงไม่มีความสุข 2059 2
อยู่สบาย เป็นเจ้านาย หรือ ขี้ข้า 1403 0
มองคนอย่างที่เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น 1399 2
บาป บุญ ไม่ต้องรอ 1309 0
KM แบบนำเข้า 1413 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ 1723 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ 1761 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน 1638 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่ 1675 0
เปลี่ยนวิธี เติมความคิด พิชิตความสำเร็จ 1978 0
การสื่อสาร ที่ยังไม่เข้าใจและเอาจริง 1774 0
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง 2141 0
การจัดเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ 1526 0
ความพร้อมพื้นฐานความเป็นเป็นนานาชาติ 1419 1
ทำงานดี 4. ความดีที่ไม่ชอบ 2485 0
คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป 1662 0
ค่า royalty คือการขอบคุณและกำลังใจในการทำงาน 1679 0
ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน 1815 2
การเสนองานแบบมืออาชีพ 1548 0
เรื่องของสินค้าผักสดและผลไม้ 1802 0
แสงแดดกับการเกษตร 1476 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน 1626 0
ทำงานดี 3. หลักการพิจารณาความดี ความชอบ 2974 0
ทำงานดี 2. ความชอบในการทำงาน 1593 0
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน 1392 0