นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 30 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 4 ย้อนยุคบรรพชนจะหายโง่เขลา 1570 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 3 การพัฒนาสู่ความโง่เขลา 1742 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 2 การจัดการศึกษาตามคุณค่าจริง 1418 0
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ 1410 3
การขยายดาวแชร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1389 2
คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ. 1544 0
บุคลากรสายสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 2421 2
กีฬาคาราโอเกะ 1308 0
ค่าและคุณภาพการทำงานของคนไทย 1630 2
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ 1779 0
ความโง่เขลาของผู้คิดระบบการศึกษาไทย 1463 2
ระบบที่ ม.อ.ตามไม่ทัน 1442 0
การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย 1508 0
การบริหารจัดการน้ำ: เหตุผล ที่มา แนวทาง และกระบวนการ 1591 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 2: การสร้างค่า สร้างเกียรติ สร้างมหาวิทยาลัย 1280 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 1: ความหมายและระบบของตำแหน่ง 1507 0
เพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1800 1
คนสร้างงาน งานสร้างคน 1915 0
วิธีตรวจความเจริญ ก้าวหน้า 2002 0
การเตรียมคำกล่าวพิธีเปิด/ปิด 3946 0
SMART NR คุณค่าเราชาวทรัพยฯ 1680 0
เตรียมการให้ทันยุค ทันเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่าย 1077 0
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 2: การกระบวนการ 1329 0
การทำชีวิตให้สนุก ต้องเปลี่ยนภาระเป็นโอกาสเรียนรู้ 1454 0
สิ่งที่เรียนไม่ได้ด้วยการสอน คือ การเรียน 1645 3
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 1707 0
ของรักของ(ไม่)หวง 1412 0
ประเภทของสมาชิก แชร์ 1567 0
ไปภูเก็ต หรือ ? 1562 2
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 1740 0
คิดแบบลูกค้าและผู้รับบริการเพื่อพัฒนางานบริการ 1491 1
ประวัติน้ำท่วมหาดใหญ่ 2286 2
ช่วยกันจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม 1280 0
กาแฟโบราณ 2314 0
บุคลากรที่ดี 2226 0
อยากร่วมทุกข์ หรือ ร่วมสุข 1425 1
เชื่อไหมว่า ความฉลาดมาจากความโง่ 2195 0
สุขีประเพณีสงกรานต์ ปี 2555 1362 1
จิตวิญญาณในงานประกันคุณภาพ 2349 3
แก่เกินแกง 1497 4
เมื่อพม่าเปิดประเทศ 2043 0
เก่ง กับ ฉลาด ต่างกันนะครับ 3713 1
แก่เกินเรียน 1816 2
จิตวิญญาณในการทำงาน 2701 3
สนามบิน low cost ในมาเลเซีย 2583 0
Share สะดุด 1166 3
พหุวัฒนธรรมของการทำงาน 1834 0
เดินตาม เดินเอง เดินเป็น 1272 0
มอบหมายงานและระบบงาน 1794 1
เพิ่มค่างานพัฒนา 1181 0
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา 1923 2
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้ 1819 1
การนำเสนอการพัฒนางาน 3240 28
การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 3343 0
คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง 3890 0
แช(ร์มัน)เชือน 1868 5
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm 5013 0
บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า? 1482 4
การผลิตหนังสือ/ตำรา เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในการศึกษาไทย 2346 1
บทเรียนสอนลูก 1627 0
ตัวบ่งชี้ ชี้ไปไหน 1393 0
มหาวิทยาลัยวิจัย หรือ แค่ทำวิจัย 1572 1
สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ; มุมมองการบริการไวไฟ 1286 0
แนวทางการพัฒนาค่าทางวิทยาศาสตร์ 1. ฐานความจริงที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ให้เกิดค่า 2007 0
ไม่เคยได้สองขั้น ใครผิด? 1811 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 3. แผนและการเดินทางกลับเวียตนาม-ลาว-ไทย จนได้ 1664 0
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 7504 0
ระบบไม่ดีย่อมมีปัญหาในการทำงานและต้นแบบของสังคม 1372 1
ภาคบริการของเวียตนาม 1334 1
การเกษตรในเวียตนาม 3464 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 2. ลาวสู่เวียตนาม 3762 0
ให้เขารู้เรา แค่อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลก 1657 1
ค่านิยมคนเวียดนามทุกต้องทำงาน 3519 1
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 1. เริ่มออกเดินทางไทย-ลาว 2507 1
จราจรในเวียดนามจับจริง 2132 3
สิ่งที่บัณฑิตควรมีในการทำงานในภูมิภาคอาเซียน 1513 1
มีได้ มีเสีย 1474 0
วิธีลดคำว่า ยาก 1488 0
เป็นระบบ มีระเบียบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 1948 0
ข้อระวังการทำ powerpoint 3083 5
การจัดการความรู้ของลูกจ้างประจำ 1882 0
คำที่คนมหาวิทยาลัยต้องใช้ให้ถูก 5160 3
พิมพ์เอกสาร ใส่ใจอีกนิด เพื่อประสิทธิภาพงานและทันสมัย 1564 0
เป้าหมายความสำเร็จ คือความหวังที่กระตุ้นการเรียนรู้ 2953 0
การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เกิดค่าอย่างแท้จริง 1847 2
ประเมินเพื่อพัฒนา ? 1747 1
การใช้ความเก่งทำงาน อย่าใช้ประจานตนเอง 1914 4
จากงาน bye nior ธรรมดา เป็นคุณค่าวันลาครูที่ประทับใจ 2281 0
ทำงานอย่างมีอารมณ์ อย่าใช้อารมณ์ทำงาน 2822 0
กลอนรักนิรันดร์ วันแห่งความรัก 1879 0
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 3.การใช้งาน พัฒนางาน 1278 0
กลอนแห่งรัก 1399 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 2. การเข้าอบรม 1415 0
การพัฒนาความรู้การจัดการการผลิตแก่นักศึกษา คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 2631 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า พัฒนาจริง 1. เตรียมการเตรียมตัว 1338 0
เรียนสอนแบบไหน ได้ผลอย่างไร 1826 0
คำถามการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 2092 2
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ยุคปัจจุบัน 1881 2
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ 3041 1
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 1. พัฒนาการ 2369 0