นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 422 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 434 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 331 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 267 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 372 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 254 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 304 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 275 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 344 0
สังคมนิยม 243 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 451 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 267 0
บุญ บาป กับการทำงาน 258 1
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 1432 23
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 288 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 287 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 358 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 310 0
ความรู้กับความสำคัญ 459 0
งานน้อยใครว่าดี? 271 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 370 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 417 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 304 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 409 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 273 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 247 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 289 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 267 0
ดื้อตาขุ่น 301 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 294 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 368 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 270 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 322 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 278 0
กิจกรรม กิจการ 304 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 289 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 317 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 290 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 312 0
พลังคิดบวก คิดลบ 307 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 320 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 361 0
ยุค big data 333 0
สังคมคุณภาพ 497 0
นักเรียนกับนักศึกษา 431 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 502 4
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 399 0
อาหารตามสั่งยุค 4.0 345 0
วันเด็ก 2562 295 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 415 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 594 0
สติในตัวตน 337 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 379 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 722 16
ทำดีให้ตัวเอง 298 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 413 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 263 0
การประกันอนาคต 379 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 347 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 587 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 445 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 301 0
ฝึกความเก่ง 439 0
ทำได้กับทำเป็น 317 0
ทำงานให้ได้ดี 262 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 301 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 256 0
อะไรคือ 4.0 401 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 249 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 333 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 288 0
Smart อัจฉริยะ 347 0
ปัญญา ปัญหา 333 0
เจริญใครว่าสะดวก 331 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 258 0
ทีมงานเข้มแข็ง 376 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 327 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 509 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 491 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 524 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 321 0
ความเท่าเทียมเทียม 411 0
เจริญเติบโต 314 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 296 0
อดทน พยายาม 535 0
วิสัยทัศน์ภายใน 678 0
ค่าคนทำงาน 472 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 353 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 616 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 384 1
โค้ชกับอาจารย์ 659 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 675 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 326 0
เมื่อเจอปัญหา 301 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 288 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 414 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 551 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 285 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 387 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 461 0