นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 264 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 317 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 282 2
แก้ความเบื่อหน่าย 217 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 296 0
หน้าที่ชีวิตคน 238 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 263 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 350 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 231 1
ทำได้ ทำเป็น 189 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 210 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 215 1
ละครจบ 223 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 197 0
เส้นตาย เส้นเป็น 209 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 256 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 219 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 241 1
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 310 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 257 2
ผู้กองยอดรัก 252 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 250 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 329 3
ความซนของผู้ใหญ่ 280 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 260 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 216 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 255 6
ผลักดัน สนับสนุน 398 1
ของดี ของขยะ 239 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 237 0
ชีวิตเลือกได้ 277 2
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 189 0
รางวัลคน รางวัลของ 187 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 334 0
Learning is tool for self developing 320 0
Learning by working 330 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 449 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 497 0
หมั่นสอนตัวเอง 203 0
เสริมกับต้าน 280 0
ผลได้ ผลกระทบ 233 3
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 270 1
จัดอนาคต 220 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 197 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 358 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 287 1
อุดหนุน สนับสนุน 226 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 235 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 295 3
Learning as doing business 302 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 284 1
ยากลำบากกับท้าทาย 309 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 290 4
การใช้อนาคต 274 1
ดื้อพัฒนา 245 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 276 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 295 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 307 1
กินดี อยู่ดี 241 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 260 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 583 1
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 254 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 236 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 306 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 280 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 282 0
ความจำกับความเข้าใจ 275 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 300 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 280 3
มองการณ์ไกล 357 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 389 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 301 0
Deployment การถ่ายทอด 394 14
การลงทุนสร้างชีวิต 223 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 315 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 299 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 303 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 238 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 251 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 304 0
การสร้างค่าตน 303 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 305 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 292 0
ดีได้ที่ใจ 594 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 260 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 296 0
วัดค่าความสำเร็จ 268 0
ศัตรูภายใน 349 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 215 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 296 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 326 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 224 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 294 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 279 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 298 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 291 0
อดเพื่อออม 427 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 332 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 815 1
อยู่ดีต้องมีธรรม 371 4