นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 3 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 196 1
ละครจบ 205 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 190 0
เส้นตาย เส้นเป็น 205 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 245 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 211 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 230 1
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 307 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 247 2
ผู้กองยอดรัก 242 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 241 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 310 3
ความซนของผู้ใหญ่ 261 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 247 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 207 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 247 6
ผลักดัน สนับสนุน 392 1
ของดี ของขยะ 226 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 212 0
ชีวิตเลือกได้ 269 2
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 185 0
รางวัลคน รางวัลของ 183 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 325 0
Learning is tool for self developing 315 0
Learning by working 320 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 422 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 473 0
หมั่นสอนตัวเอง 197 0
เสริมกับต้าน 276 0
ผลได้ ผลกระทบ 229 3
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 259 1
จัดอนาคต 212 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 191 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 347 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 280 1
อุดหนุน สนับสนุน 216 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 227 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 283 3
Learning as doing business 288 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 274 1
ยากลำบากกับท้าทาย 297 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 281 4
การใช้อนาคต 267 1
ดื้อพัฒนา 239 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 265 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 282 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 297 1
กินดี อยู่ดี 236 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 247 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 571 1
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 250 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 231 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 300 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 277 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 277 0
ความจำกับความเข้าใจ 267 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 294 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 273 3
มองการณ์ไกล 341 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 376 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 288 0
Deployment การถ่ายทอด 378 14
การลงทุนสร้างชีวิต 217 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 309 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 289 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 293 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 231 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 246 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 296 0
การสร้างค่าตน 298 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 296 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 284 0
ดีได้ที่ใจ 580 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 250 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 283 0
วัดค่าความสำเร็จ 259 0
ศัตรูภายใน 341 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 208 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 290 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 310 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 218 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 286 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 272 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 288 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 285 0
อดเพื่อออม 415 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 326 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 770 1
อยู่ดีต้องมีธรรม 358 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 496 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 346 3
หลงทาง ได้ทาง 312 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 350 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 331 1
พึ่งพา 379 0
ค่าของความรู้ 298 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 272 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 341 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 326 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 325 0