นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 287 0
ค่าความเห็นต่าง 436 17
หน้าที่ของ สส 230 0
เวลาจริง เวลาใจ 265 0
การให้มากกว่าการได้ 281 0
(คำ)แก้ตัว 254 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 265 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 301 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 255 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 267 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 356 0
เลือกตั้ง สส 2562 292 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 327 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 328 0
แนวทางการพัฒนา 353 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 445 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 384 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 681 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 414 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 375 3
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 325 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 353 0
คนฉลาดต้องมีสติ 428 0
ทุกคนมีโชค 312 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 438 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 363 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 447 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 452 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 352 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 283 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 397 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 269 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 325 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 293 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 362 0
สังคมนิยม 258 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 470 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 285 0
บุญ บาป กับการทำงาน 295 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 1763 25
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 304 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 297 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 380 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 318 0
ความรู้กับความสำคัญ 472 0
งานน้อยใครว่าดี? 279 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 384 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 430 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 320 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 429 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 287 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 262 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 306 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 284 0
ดื้อตาขุ่น 317 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 312 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 392 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 286 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 333 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 290 0
กิจกรรม กิจการ 322 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 308 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 335 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 303 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 326 0
พลังคิดบวก คิดลบ 318 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 346 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 377 0
ยุค big data 345 0
สังคมคุณภาพ 513 0
นักเรียนกับนักศึกษา 452 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 552 4
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 407 0
อาหารตามสั่งยุค 4.0 359 0
วันเด็ก 2562 308 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 432 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 612 0
สติในตัวตน 349 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 389 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 762 18
ทำดีให้ตัวเอง 312 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 424 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 275 0
การประกันอนาคต 394 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 363 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 615 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 465 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 318 0
ฝึกความเก่ง 458 0
ทำได้กับทำเป็น 334 0
ทำงานให้ได้ดี 268 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 318 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 265 0
อะไรคือ 4.0 411 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 258 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 346 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 299 0
Smart อัจฉริยะ 361 0
ปัญญา ปัญหา 341 0
เจริญใครว่าสะดวก 353 0