นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ดื้อตาขุ่น 278 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 272 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 349 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 254 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 302 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 252 0
กิจกรรม กิจการ 279 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 266 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 290 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 279 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 292 0
พลังคิดบวก คิดลบ 290 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 306 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 328 0
ยุค big data 319 0
สังคมคุณภาพ 483 0
นักเรียนกับนักศึกษา 413 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 453 4
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 366 0
อาหารตามสั่งยุค 4.0 328 0
วันเด็ก 2562 288 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 395 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 568 0
สติในตัวตน 321 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 363 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 680 16
ทำดีให้ตัวเอง 283 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 401 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 248 0
การประกันอนาคต 364 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 323 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 557 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 422 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 283 0
ฝึกความเก่ง 420 0
ทำได้กับทำเป็น 304 0
ทำงานให้ได้ดี 253 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 282 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 245 0
อะไรคือ 4.0 376 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 231 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 318 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 278 0
Smart อัจฉริยะ 332 0
ปัญญา ปัญหา 318 0
เจริญใครว่าสะดวก 322 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 246 0
ทีมงานเข้มแข็ง 360 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 299 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 499 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 473 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 513 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 308 0
ความเท่าเทียมเทียม 399 0
เจริญเติบโต 296 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 282 0
อดทน พยายาม 510 0
วิสัยทัศน์ภายใน 660 0
ค่าคนทำงาน 437 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 340 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 595 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 361 1
โค้ชกับอาจารย์ 647 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 639 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 310 0
เมื่อเจอปัญหา 291 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 276 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 399 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 531 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 254 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 360 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 448 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 309 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 509 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 994 14
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 336 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 437 2
ฝึกตนให้มีสติ 318 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 327 0
ความต้องการเทียม 358 1
อาลัยพี่เสริฐ 768 0
ค่าความยาก 371 0
How to do to success 321 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 464 0
เรียนให้ได้ดี 510 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 325 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 946 1
ต้องสู้จึงชนะ 448 2
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 294 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 349 1
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 1183 7
ทำงานกับมือชีพ 267 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 491 3
ออมค่าความสามารถ 364 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 346 0
ค่าของคำตอบ 587 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 342 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 250 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 431 0
คนประสบความสำเร็จ 316 0