นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 494 3
หล่อสวยดีของใครของมัน 736 4
เรียนรู้จักตัวเอง 509 3
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 469 3
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 551 4
ของเสียออนไลน์ 412 3
เรียนรู้ เรียนความรู้ 387 2
ดี-เลว 366 2
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 392 2
วันหยุดคุณภาพ 597 2
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 733 3
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 475 1
ทำให้ดีมีค่า 435 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 448 1
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 449 1
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 445 1
การสร้างค่า 447 1
เจริญ 437 3
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 420 2
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 714 7
ความทนทานของเทคโนโลยี 433 2
อิสระทางการเงิน 736 3
ไม่มี ทำให้มี 454 2
คิดกลับด้านด้วยการทำ 504 3
คนมีค่า 725 4
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 518 3
คนได้ดีที่คิด 519 1
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 822 2
เจริญดี 476 2
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 421 2
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 468 3
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 404 1
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 432 1
การเรียนกับการศึกษา 423 1
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 424 1
University is a world of learning 388 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 401 1
Goal and milestone 479 3
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 619 9
ทำดีให้มีค่า 438 1
แข็งแรงเข้าไว้ 469 3
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 590 1
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 711 0
ขยะ 548 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 488 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 789 1
เพิ่มค่าการทำงาน 497 0
เคลียร์แรมสมอง 541 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 746 1
ขี้เกียจ 480 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 835 2
Team leading 429 1
การศึกษาให้เกิดค่า 550 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 771 2
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 565 1
การทำงาน 458 1
ฟองสบู่ 635 17
ของดีของไทย 405 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 432 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 502 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 412 1
การยกย่องให้ได้ดี 409 1
เถ้าแก่ 433 1
ประเมินค่าตนเอง 443 1
Adaptability 555 1
ความพยายามสะสม 387 1
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 446 1
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 546 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 425 1
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 391 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 413 1
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 794 1
ชีวิตคือการทดลอง 402 1
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 375 1
ทำงานให้เจริญ 408 1
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 499 0
หลักการทำงานดีมีสุข 403 1
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 642 1
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 397 1
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 394 0
มืออาชีพ 487 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 379 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 412 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 410 3
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 3077 46
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 378 0
ช้อปให้ทันสมัย 419 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 407 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 380 1
คนเก่ากับคนใหม่ 372 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 476 0
พลังบวก พลังลบ 410 0
การประชาสัมพันธ์ 398 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 428 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 565 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 380 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 450 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 518 1
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 386 2
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 357 0