นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เพิ่มค่าการทำงาน 394 0
เคลียร์แรมสมอง 427 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 601 1
ขี้เกียจ 394 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 706 1
Team leading 347 1
การศึกษาให้เกิดค่า 456 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 674 2
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 493 1
การทำงาน 364 1
ฟองสบู่ 516 17
ของดีของไทย 322 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 344 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 414 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 340 1
การยกย่องให้ได้ดี 330 1
เถ้าแก่ 345 1
ประเมินค่าตนเอง 359 1
Adaptability 438 1
ความพยายามสะสม 322 1
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 358 1
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 457 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 339 1
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 315 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 307 1
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 694 1
ชีวิตคือการทดลอง 309 1
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 291 1
ทำงานให้เจริญ 326 1
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 424 0
หลักการทำงานดีมีสุข 321 1
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 553 1
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 283 1
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 314 0
มืออาชีพ 380 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 278 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 320 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 321 3
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 2350 44
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 318 0
ช้อปให้ทันสมัย 340 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 341 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 308 1
คนเก่ากับคนใหม่ 307 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 364 0
พลังบวก พลังลบ 328 0
การประชาสัมพันธ์ 317 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 325 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 476 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 292 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 344 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 416 1
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 306 2
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 275 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 377 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 344 1
การเข้าสังคมออนไลน์ 339 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 356 0
Smarter than smart  268 0
ความดี ความชอบ 318 4
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 317 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 350 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 307 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 404 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 373 1
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 567 3
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 414 1
Smart people vs Smart worker 363 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 567 1
สติมี ปัญญาได้ดี 308 0
Value chain working 428 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 328 0
ปัญญากับปัญหา 352 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 293 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 321 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 368 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 362 2
แก้ความเบื่อหน่าย 267 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 354 0
หน้าที่ชีวิตคน 291 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 310 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 432 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 286 1
ทำได้ ทำเป็น 232 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 257 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 262 1
ละครจบ 273 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 241 0
เส้นตาย เส้นเป็น 254 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 331 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 255 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 315 1
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 363 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 315 2
ผู้กองยอดรัก 298 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 291 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 390 3
ความซนของผู้ใหญ่ 346 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 307 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 263 0