นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 29 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร 1853 0
การแข่งขัน ต้องเข้าใจ จึงแข่งขันได้จริง 1229 0
คนรวย คนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด เห็นจะไม่จริง 1467 0
แนวคิดการพัฒนาคนของเกาหลีใต้ 2588 0
Smart QA 1261 0
การใช้ share.psu แนะนำตน 1332 2
การเปิดไฟหน้ารถผิดอาจถึงตายได้ 1609 2
ข้าว 1 คำ ตามความหมายของวิทยาศาสตร์เกษตร 1663 0
เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1241 0
ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไทย 1245 0
การแก้ปัญหาหนังสือตัวเล็กที่อ่านยาก 976 0
เก่ง แต่ไม่ดีย่อมไม่มีเกียรติ 1096 0
การทำงานลดคุณห้อย เพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1088 2
สิทธิผู้บริโภค 976 0
ค่าของการสื่อสาร 1115 0
การสร้างปริมาณ vs ประสิทธิภาพงาน 1069 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 2.กระบวนการ 1033 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 1. ที่มาและสาเหตุ 955 0
เพื่อนร่วมงาน เพิ่มค่างาน 1008 0
ให้ เพื่อเพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน ค่าตอบแทน 1117 0
ให้ เพื่อการทำงานที่เป็นสุข 1108 0
การเกษตรยุคต่อไป ต้องเพิ่มค่าความเป็นไท(ย) 901 2
โลจิสติกการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1058 0
ความพร้อมภาคเกษตรในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1320 0
การต่ออายุราชการ 1825 1
ความร่วมมือรวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 1202 0
ตัววัดการพัฒนา 933 0
ทำงานอย่างไรให้หายเบื่อ 1289 1
พัฒนาชุมชนต้องติดปัญญาให้ชุมชน 992 0
สะดวกซื้อ สะดวกบริการ 1479 0
ไกด์นำน้องเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ 1728 0
ใครรวยขึ้น 1074 0
แก้ปัญหาผิดพลาดมาเป็นพัฒนา 1657 0
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย 1417 0
คนขององค์กร เพื่อเพิ่มค่าคนทำงานและประสิทธิภาพขององค์กร 990 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 2. ปรับเปลี่ยนให้พร้อมกัน คุ้มค่าพัฒนาคุณภาพจริงหรือ? 1296 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 1. กำหนดภาคเรียนของประเทศสมาชิก 1678 1
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย 1791 3
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search 1681 2
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ 1144 1
มะลิคืนถิ่น ปี 2555 1304 2
แม่ผู้สอนด้วยการกระทำ คือ แม่ของฉัน 1044 0
วันแม่แห่งชาติและวันแม่ของแต่ละคน 890 0
การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน 967 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง 1176 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มา 1412 0
ทำไมทำงานจึงไม่มีความสุข 1999 2
อยู่สบาย เป็นเจ้านาย หรือ ขี้ข้า 1371 0
มองคนอย่างที่เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น 1359 2
บาป บุญ ไม่ต้องรอ 1285 0
KM แบบนำเข้า 1381 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ 1680 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ 1736 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน 1603 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่ 1619 0
เปลี่ยนวิธี เติมความคิด พิชิตความสำเร็จ 1948 0
การสื่อสาร ที่ยังไม่เข้าใจและเอาจริง 1751 0
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง 2078 0
การจัดเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ 1491 0
ความพร้อมพื้นฐานความเป็นเป็นนานาชาติ 1381 1
ทำงานดี 4. ความดีที่ไม่ชอบ 2389 0
คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป 1616 0
ค่า royalty คือการขอบคุณและกำลังใจในการทำงาน 1647 0
ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน 1793 2
การเสนองานแบบมืออาชีพ 1519 0
เรื่องของสินค้าผักสดและผลไม้ 1771 0
แสงแดดกับการเกษตร 1452 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน 1589 0
ทำงานดี 3. หลักการพิจารณาความดี ความชอบ 2932 0
ทำงานดี 2. ความชอบในการทำงาน 1565 0
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน 1367 0
ค่าและความรับผิดชอบในการเข้าอบรม/เรียนรู้ 1130 0
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2 1863 2
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1 10116 3
การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน 1296 1
การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 6919 2
ร่วมสร้างสุขในที่ทำงาน 1196 1
ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน 1178 0
ความสุขในที่ทำงาน 1. ของผู้ร่วมงาน 1445 1
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 2.สร้างมูลค่า 1764 0
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ 6992 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 2. ความอยากของคนไทย 1458 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1534 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1183 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1438 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1197 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1615 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1528 2
การปฏิเสธงาน 2485 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1647 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1337 0
บริการภาคเที่ยง 1080 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1619 0
นัดหมายให้เป็นผล 1425 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1727 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1450 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1232 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1160 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1462 0
หน้าที่ 1234 0