นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 29 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หยวน หยวน ค่าความเป็นไทย 1732 0
อยากเก่งต้องเข้าหา 1211 0
กองทุนบิลล์ เกตส์ กับการวิจัยการเกษตร 983 0
12-12-12 วันดีดี 746 0
กีฬา กีฬา คือ ยาวิเศษ 1465 0
กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มกลุ่มบุคลากรดีเด่น 894 0
ทำงานแบบจัดการเวลา หรือ ถูกเวลาจัดการ 871 0
เอาชนะให้เป็น 3. ทำให้องค์กรชนะ 850 0
เอาชนะให้เป็น 2. ชนะคน 860 0
เอาชนะให้เป็น 1. ชนะงาน 905 0
แพ้ ชนะ ให้เป็น 1044 0
จิตบริการตามความเป็นไทย 829 0
หงุดหงิดเพราะจิตว่าง ทางสว่างต้องพอดี 1099 0
งานก้าวหน้าต้องพัฒนาตนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 938 0
คิดทางธุรกิจจึงลดค่าของชีวิต 835 0
ประเด็นการวิเคราะห์ค่าการพัฒนางาน 840 0
เรื่องเปลี่ยน ๆ กับทริปไต้หวัน 971 1
ไต้หวันวันนี้ 984 0
การศึกษาดูงานการศึกษาและการเกษตรประเทศไต้หวัน ของสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1266 0
มหาวิทยาลัยวิจัยกับคุณภาพการศึกษาไทย 885 1
ข้อมูลไต้หวันจากไกด์ 1137 1
ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอย 743 0
ประกันคุณภาพเชิงปริมาณทำให้ขาดคุณภาพ 826 1
สนามบินดอนเมืองยังมั่ว ๆ ต้องตื่นตัวติดตาม 1084 2
ทำงานแบบผู้เจริญ 2. การใช้เพิ่มค่า 734 0
ทำงานแบบผู้เจริญ 1. บุคลิก ลักษณะ 1719 0
ทำงานแบบหารเฉลี่ย 937 0
แบบไหน คือ คุณภาพ 1021 0
ผิดเป็นครู ใช้ความกล้าและความรู้ให้เป็น 1360 0
ถูกระบบ ม.อ. เล่นเข้าอีกแล้ว 1103 0
ผมเป็นใคร 1099 0
รู้ตัว :คนทำงาน 1032 0
ปัญหาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2163 2
รู้ตัว : นักเรียน นักศึกษา 833 0
การทำงานให้เจริญ 774 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 2. ปัญหาและการปรับแก้ 785 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 1.สร้างจิตวิญญาณ 874 0
คนทำงานยุคใหม่ ต้องคิดได้ ใช้เป็น 835 1
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในอเมริกา 1346 3
ถ้าไม่จัดการ จะถูกจัดการ 857 1
วุฒิภาวะทางสังคม 3726 2
งานรับปริญญา ค่าความร่วมมือของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1203 5
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 12 พ.ย. 2555 1216 0
แด่บัณฑิต ศิษย์มีครู 995 0
กับคำว่า”อาจารย์”มหาวิทยาลัย 1120 0
ตรวจสอบดูไหมว่าจริงหรือเปล่า? 1049 1
กินเพื่ออยู่ 1289 0
การทำหน้าที่ไม่มีสิทธิเหนื่อย 903 0
จำนวนบัณฑิตทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554 1277 1
ซุ้มถ่ายรูปรับปริญญา 15949 0
ปัญหาการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาไม่มีวันหมด ด้วยความภาคภูมิใจของคนทำงาน 1984 2
ที่มาของการอบรม share.psu คณะทรัพยฯ 6 พ.ย.: เขียนบันทึกแล้วได้อะไร 1093 0
หยุดคำว่า “ยาก” ด้วยการทำ 896 0
เตรียมการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2555 1824 2
เพราะไม่มี จึงทำให้มี 895 0
เมื่อมีปัญหาต้องจัดการ 976 0
เติมความคิด เติมมิตร เติมพลัง 909 0
คนอวดเก่งคือคนเก่งที่น่าเวทนา 2457 1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน รวมพลังสร้างโอกาส ? 939 0
วิธีหาประเด็นการพัฒนาจากลูกค้า 812 0
เตรียมการดี ไม่มีว่าง ไม่มีเบื่อ 730 0
ธรรมาภิบาลในการศึกษาและมหาวิทยาลัย 877 0
พฤติกรรมน่าห่วงของเด็กไทย 1307 0
ใช้บริการส่งต่อผู้โดยสาร 1064 1
การเรียนให้ถูกวิธี 2. วิธีการเรียน การศึกษา ให้มีความรู้จริง 1347 2
การเรียนให้ถูกวิธี 1. เป้าหมายวัตถุประสงค์การศึกษาอุดมศึกษา 1157 0
ไวไฟ ฟรี 1118 1
พ่อแม่ไม่สั่งสอน หมายถึง 1412 0
HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน 1421 0
องค์กรไม่ใช่ตัวเรา แต่ตัวเราคือองค์กร 871 1
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก 1241 0
รับพร ทำพรให้เป็นจริง 1132 1
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา 1292 1
พัฒนาการทำงาน ความมั่นคงในตำแหน่งงาน 968 0
ทำงานให้ท้าทาย ให้สนุก ให้ได้มากกว่างาน 1220 2
สิ่งที่เปลี่ยนไปของการเกษียณอายุ 1001 1
กินเจ ให้เป็นวิชาการ 1058 1
คิดบวกกับประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา 1381 0
แผนที่ ม.อ. 974 1
บัตรประชาชนไทย สมาร์ทตรงไหน? 967 1
ปรับพฤติกรรมระหว่างการเดินทาง 1021 2
ค่าสัมปทาน คือภาระของผู้ใช้งาน 1776 2
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 2. วิธีการพัฒนาการทำงาน การเรียน 1211 0
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 1. พฤติกรรม 1363 0
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 1276 1
การนำเสนอมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่ University of Wagenigen 897 0
กฎ20/80 กับการพัฒนาหน่วยงาน 1107 0
Benchmarking การทำงาน 1336 0
QA เพื่อประสิทธิภาพงานประจำ 1483 0
แอปเปิลอินทรีย์ 1319 0
ยังเกษียณไม่ได้ 1126 3
จัดระบบ ยึดหลักการ เพื่อประสิทธิภาพ 1097 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 2. ยุคใหม่ 993 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 1. ยุคเดิม 1234 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.3 ผลเสีย 1110 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.2 วิธีการเรียน 1571 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.1 หลักสูตรการเรียน 1558 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 1. ปริญญาตรี 2253 0
เลขาการประชุมกับประสิทธิภาพการประชุมและขับเคลื่อนการพัฒนางาน 1369 0
คณะทรัพยฯ หารือการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชน 1425 1