นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 29 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ตรวจสอบความภูมิใจของชาว share.psu 1627 10
การพัฒนางาน แบบ Application update 881 0
ทำงานไปวัน ๆ หรือ ทำงานแบบพัฒนา 1345 2
ทำงานดี ทำงานเจริญ 735 0
สร้างคน สร้างชาติ บทเรียนนานาชาติ 792 0
Blogger of the Month จากรางวัลที่มาพร้อมหน้าที่ 929 2
Blogger of the Month รางวัลของคนบันทึก 1071 4
แค่เรียน หรือ เรียนรู้ ผลต่างกันไกล 1032 0
IQ การทำงาน ฤดูการพิจารณาความดี ความชอบ 1050 0
นักศึกษาคณะทรัพยฯผ่านการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 95% 1161 1
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 3. ความแตกต่าง และขาดแคลน 836 3
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 2. ตั้งเอง หางบประมาณเอง 819 0
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 1. ยุคก่อน ต้องเข้าแผน หยุดการจัดตั้ง 1035 0
การพบอาจารย์ที่ปรึกษามีค่าแค่ปลดล๊อก 1560 0
บุคลากรธุรการเพิ่มค่างานได้อย่างไร 1251 0
ของดีที่สหกรณ์หายไป 882 1
ถึงเป็นคนแก่ก็ต้องฝึกอบรม 869 1
โลก(ใจ)แคบ 1059 0
คิดมาก เลยต้องทนลำบาก 1326 2
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 3.กองทุนวิจัยคณะ 1226 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.2 ที่ไปของรายได้จากการบริการวิชาการและอื่น ๆ 914 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.1 ที่ไปของรายได้จากค่าหน่วยกิต 926 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 1.ที่มา 849 0
4 ดีที่ควรทำ 4. การทำตัวเองให้อยู่ดี 895 1
4 ดีที่ควรทำ 3. การทำให้ตัวเองได้ดี 885 0
4 ดีที่ควรทำ 2. การทำดีให้ตัวเอง 984 0
4 ดีที่ควรทำ 1. ทำตัวเองให้ดูดี 992 0
การเรียนรู้ที่ดี ต้องมี before after before 884 0
คิดติดสบาย จึงกลายเป็นคนโง่ 1124 0
ชาว share.psu สุราษฎร์ฯหายไป 1004 2
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 2. ด้านต่ำ 998 0
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 1. ด้านสูง 965 0
อาจารย์ต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ 1308 1
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : อยากได้ดี ต้องร่วมมือกัน 975 0
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : ส่วนขยาย 1022 0
อย่ามัวหาคนผิด ให้คิดแต่เป้าหมาย 1178 2
ที่มาของอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) 1535 0
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน 964 1
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 1557 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 5. พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ 1202 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 4. พฤติกรรมที่มีความดีความชอบ และความไม่ดี ไม่ชอบ 1076 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 3. ต้องมีความดีความชอบตามระบบ 1114 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 2. ระบบแท่ง 2336 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร ? 1.ระบบขั้น 3820 0
ค่าของมหาวิทยาลัย 1138 0
คำบ่นของลูกค้าคือทางพัฒนางาน 1112 0
อย่าตัดตอนธรรมชาติการพัฒนา 889 0
ค่าโง่สร้างความฉลาด 1042 1
เกียรติ = ค่าใช้จ่าย 732 2
บันทึกที่ 901 ในบล็อก พัฒนาคน 802 2
กระตุ้น ควบคุม สนับสนุน ยับยั้ง บทบาทและกระบวนการพัฒนาคน 867 0
แนวคิดการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 3 .การดำเนินการของประเทศไทย (2) 818 0
แนวคิดการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 2 .การดำเนินการของประเทศไทย (1) 891 0
แนวการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 1. แนวคิดนานาชาติ 795 0
ดาวแชร์ต้องเป็นดาวฤกษ์ 877 2
วันเด็ก วันที่มีค่า สร้างค่า 1056 2
จากบทเรียนสู่การพัฒนางาน 970 2
เมื่อลูกค้าเป็นคนสำคัญ เราก็เป็นคนสำคัญ 927 0
หนังสือเดินทางที่ฉลาด แต่คนต้องฉลาดกว่า 2. ระบบที่คนยังไม่ฉลาด 1091 1
หนังสือเดินทางที่ฉลาด แต่คนต้องฉลาดกว่า 1. ฉลาดใช้ 1009 0
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2. จากปาล์มน้ำมัน สู่ ยางพารา 1162 0
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. ปาล์มน้ำมัน 1334 0
วิจัยไปไหนกัน 2. วิจัยไทย ผิดทิศ หลงทาง ลดค่า เป็นทาส 1128 0
วิจัยไปไหนกัน 1.ประเภทการวิจัย 1101 0
ลักษณะนาม 4860 2
มีเรื่องเขียนบันทึกจากการรับบัตรขึ้นเครื่อง 942 1
ความหมายการขอพรให้เป็นจริง 1176 2
อย่าปิดโอกาสการสร้างความฉลาด 1031 0
ขอบคุณผู้บริหารคณะทรัพยฯ สนับสนุนการจัดงานปีใหม่ 1381 0
ปีใหม่ ทำอะไรที่ดีดี 935 0
PSU new generation 999 1
สวัสดีปี 2556 1087 1
ค่าและสกุลเงินประเทศ ASEAN 10109 0
ประเทศใดมีพื้นที่มากน้อยใน ASEAN 10725 0
รถ คน สัตว์ กินข้าวโพดเหมือนกัน 1007 0
ฉลองต้องมีสติ พอดี และปลอดภัย 893 0
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในอเมริกา กับคุณภาพการศึกษาไทย 1367 0
เวลาผ่าน สานค่าคน บนวงแชร์ 1296 1
กลอนวันส่งค่าปีเก่า 1018 0
ไปรษณีย์ไทยทันสมัยแบบเชย ๆ 2. เชยที่มีค่าใช้จ่าย ภาระมากมาย 1479 6
ไปรษณีย์ไทยทันสมัยแบบเชย ๆ 1. ระบบบริการ 2425 0
ฝากคิดฉลองปีใหม่ 906 0
คิดดี คิดร้าย ใครได้รับ 1262 1
รับพรปีใหม่ 932 0
ภัย ที่ควรระวังไว้ก่อน 839 0
15 บุคลิกของผู้ประสบความสำเร็จ 1028 0
ตักบาตรพระ 232 วัด 4 จ.ชายแดนใต้ 22 ธ.ค.2555 กับวันสิ้นโลก 1275 0
สุ-จิ-ปุ-ลิ กระบวนการเรียนรู้ที่ต้องใช้ให้เป็น 3226 1
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างต้องมีบทบาทเพื่อทำให้เกิดค่า 2. การนำ การตาม 1842 0
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างต้องมีบทบาทเพื่อทำให้เกิดค่า 1. การปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ในภาคเหนือ 5214 0
กลอนส่งท้ายปี 2555 1574 1
ดูงานผลิตชาไทยบนดอยสูง 3. การชงและดื่มชา 1097 0
ดูงานผลิตชาไทยบนดอยสูง 2.ชาอู่หลง 1061 0
ดูงานผลิตชาไทยบนดอยสูง 1. ไร่ชา 1423 0
การให้ประชาชนช่วยเก็บภาษีของไต้หวัน 1190 2
ฝึกงานต้องศึกษา 1292 2
บริการไวไฟฟรีกับ 3G ของไทย 1422 0
เรียนรู้และรู้เรียน 1140 0
ทำหน้าที่ผู้นำ พัฒนาคน สร้างเครือข่าย 1100 0
อยากรู้ อยากเห็น คือความท้าทายในชีวิต 1680 0