นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 29 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การเสนองานแบบมืออาชีพ 1506 0
เรื่องของสินค้าผักสดและผลไม้ 1759 0
แสงแดดกับการเกษตร 1442 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน 1570 0
ทำงานดี 3. หลักการพิจารณาความดี ความชอบ 2910 0
ทำงานดี 2. ความชอบในการทำงาน 1541 0
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน 1356 0
ค่าและความรับผิดชอบในการเข้าอบรม/เรียนรู้ 1122 0
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2 1842 2
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1 10037 3
การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน 1285 1
การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 6898 2
ร่วมสร้างสุขในที่ทำงาน 1185 1
ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน 1150 0
ความสุขในที่ทำงาน 1. ของผู้ร่วมงาน 1435 1
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 2.สร้างมูลค่า 1755 0
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ 6956 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 2. ความอยากของคนไทย 1441 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1525 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1174 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1429 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1190 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1602 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1513 2
การปฏิเสธงาน 2463 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1630 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1326 0
บริการภาคเที่ยง 1071 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1606 0
นัดหมายให้เป็นผล 1407 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1711 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1433 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1222 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1147 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1449 0
หน้าที่ 1225 0
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ 1201 0
ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 1497 0
ระบบและความสัมพันธ์ของงานกับการเพิ่มค่าการทำงาน 1323 1
Competition vs Benchmarking 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1273 0
Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย 1820 0
มาตรฐานสากลกับการเกษตร 1665 0
Competition vs competency 1330 1
บัณฑิต 1571 0
ฝึกงาน 1578 0
ความสำเร็จของการเรียน 1479 0
ยุคของการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน 1380 0
ยุคของการจัดการ 1. ทักษะคน 1447 1
คุณภาพเชิงเนื้อหา 1334 1
อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต 2385 5
การทำงานให้เกิดประโยชน์ คือความมั่นคงของการทำงาน 1930 0
โลกแปรปรวน สัญชาตญาณเปลี่ยนไป 1258 0
ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน 1371 0
หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ 1569 2
หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ 1461 2
การพัฒนางานและคนทำงาน 1655 0
ข้อคิดจากบันทึกนักศึกษาต่างชาติ 1450 0
ทำงาน 1131 1
การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง 1552 2
สาธิตจากผู้ทำจริงในงานเกษตรภาคใต้ 1417 0
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1424 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1514 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1223 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1230 0
กติกาการปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบิน 1630 1
ยุคเทคโนโลยี เจริญไว ตายเร็ว 1452 0
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 1803 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1479 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1305 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1183 0
การทำงานยุค IT 1222 0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มิ.ย.2555 1632 0
ทำงานเป็น 2012 0
วุฒิภาวะ 2886 0
การเรียนในยุค IT 1431 0
กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว 1512 0
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1327 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1551 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1383 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1395 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1497 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1355 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1479 0
รางวัลบันทึก ของรักของหวง 1262 3
นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท 1569 0
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1555 0
มุกใหม่แบงค์พันปลอม 1673 0
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย 1216 0
ให้-รับ ปรับพอดี คือพัฒนาที่ยั่งยืนและแท้จริง 1608 0
การทำงานกับ IT 2 เวอร์ชั่น คนต่างรุ่น 1187 0
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ 1225 0
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้ 1334 1
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 4865 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 1978 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1395 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 1764 2
ประสบการณ์ใช้ internet ในมาเลเซีย 5526 0
มาเลเซียปลูกผักเมืองหนาวได้ตลอดปี 2500 1
ข้อคิดน่านำไปปรับใช้ 2278 0
คุณภาพการบริการ 1253 1