นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 28 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
วิธีหาความรู้เพิ่มในการเขียนบันทึกและจัดการความรู้ 913 2
แข่งกับตัวเอง 2117 3
ผลงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาไทย 1163 1
กติกา มารยาท ความปลอดภัย 779 0
AEC กับการเกษตรไทย 2. ยุทธศาสตร์ไทย 837 0
AEC กับการเกษตรไทย 1.จุดยุทธศาสตร์ทางพื้นที่ 785 0
ตัวย่อเกี่ยวกับ AEC 1417 0
ห้องน้ำตัววัดคนมหาวิทยาลัย 1164 3
แปลกใจระบบโรงแรมไทยจึงไม่พัฒนา 826 4
การสร้างค่า ความหมาย 4. บทสรุป 738 0
การสร้างค่า ความหมาย 3. ทำสู่เป้าหมาย 766 0
การสร้างค่า ความหมาย 2. การดำเนินการ 698 0
การสร้างค่า ความหมาย 1. การตั้งค่าและความหมาย 737 0
กลยุทธ์จากใจคือเป้าหมายความสำเร็จ 933 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดประชุม ภาพอนาคอุดมศึกษาสาขาการเกษตรไทย 984 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 858 0
ผู้นำ นำอะไร 877 0
ได้ฤกษ์ไปรับเหรียญผู้เกษียณอายุราชการ 1089 0
เขียนบันทึกอย่างไรให้ต่อเนื่อง 1166 2
การสอนยุคใหม่ ต้องใช้ความเชื่อถือ ศรัทธา 1371 1
เอาเรื่องที่ไหนมาเขียนบันทึกในงานประจำให้เกิดค่าได้จริง 805 0
Logistic กับคุณค่าสินค้าเกษตร 806 1
การรักษาส่วนรวมของนักศึกษา ม.อ. 1010 1
บุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ที่อยากได้ 1089 0
มาจัดการน้ำกันเถอะ 778 1
การศึกษาไทย ผู้ใหญ่รังแกเด็ก 892 0
“ลาน”ในตำนานคณะทรัพยฯ 1502 2
งานของฉัน งานของเรา เป้าหมายทำงานให้สำเร็จและมีความสุข 984 0
9 ข้อ แนวทางสร้างอนาคต 879 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 3. ผู้สอนต้องมี 10 รู้ 948 0
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม คือบุคลิกคนไทย 1054 2
อย่าทำงานลดเกียรติ ทำให้เสียคุณค่า เสียเวลา อารมณ์ 1025 1
คนว่างงาน งานว่างคน 820 0
ใครควรสอนปีหนึ่ง อาจารย์อาวุโส หรือ อาจารย์ใหม่ ? 1115 2
เขียนบันทึกแล้วได้ประโยชน์อะไร 1275 4
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 2. ความสำเร็จของผู้เรียน 819 0
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 1. ความสำเร็จของผู้สอน 984 0
สติทำให้เกิดปัญญา 828 0
วันแห่งความรัก ต้องรักให้ดีดี 856 1
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 2.การทำให้เกิด 787 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญาใช่ความรู้ 1.ต้องมี 7 รู้ 874 1
อย่าลืมเอาถ้วยไปใส่ความรู้ 841 1
ตรวจสอบความภูมิใจของชาว share.psu 1574 10
การพัฒนางาน แบบ Application update 853 0
ทำงานไปวัน ๆ หรือ ทำงานแบบพัฒนา 1323 2
ทำงานดี ทำงานเจริญ 714 0
สร้างคน สร้างชาติ บทเรียนนานาชาติ 781 0
Blogger of the Month จากรางวัลที่มาพร้อมหน้าที่ 904 2
Blogger of the Month รางวัลของคนบันทึก 1046 4
แค่เรียน หรือ เรียนรู้ ผลต่างกันไกล 1006 0
IQ การทำงาน ฤดูการพิจารณาความดี ความชอบ 1032 0
นักศึกษาคณะทรัพยฯผ่านการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 95% 1123 1
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 3. ความแตกต่าง และขาดแคลน 813 3
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 2. ตั้งเอง หางบประมาณเอง 795 0
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 1. ยุคก่อน ต้องเข้าแผน หยุดการจัดตั้ง 1008 0
การพบอาจารย์ที่ปรึกษามีค่าแค่ปลดล๊อก 1526 0
บุคลากรธุรการเพิ่มค่างานได้อย่างไร 1221 0
ของดีที่สหกรณ์หายไป 841 1
ถึงเป็นคนแก่ก็ต้องฝึกอบรม 827 1
โลก(ใจ)แคบ 1024 0
คิดมาก เลยต้องทนลำบาก 1269 2
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 3.กองทุนวิจัยคณะ 1194 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.2 ที่ไปของรายได้จากการบริการวิชาการและอื่น ๆ 886 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.1 ที่ไปของรายได้จากค่าหน่วยกิต 893 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 1.ที่มา 802 0
4 ดีที่ควรทำ 4. การทำตัวเองให้อยู่ดี 835 1
4 ดีที่ควรทำ 3. การทำให้ตัวเองได้ดี 802 0
4 ดีที่ควรทำ 2. การทำดีให้ตัวเอง 912 0
4 ดีที่ควรทำ 1. ทำตัวเองให้ดูดี 926 0
การเรียนรู้ที่ดี ต้องมี before after before 827 0
คิดติดสบาย จึงกลายเป็นคนโง่ 1085 0
ชาว share.psu สุราษฎร์ฯหายไป 966 2
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 2. ด้านต่ำ 969 0
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 1. ด้านสูง 941 0
อาจารย์ต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ 1275 1
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : อยากได้ดี ต้องร่วมมือกัน 951 0
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : ส่วนขยาย 990 0
อย่ามัวหาคนผิด ให้คิดแต่เป้าหมาย 1122 2
ที่มาของอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) 1485 0
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน 914 1
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 1508 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 5. พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ 1171 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 4. พฤติกรรมที่มีความดีความชอบ และความไม่ดี ไม่ชอบ 1039 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 3. ต้องมีความดีความชอบตามระบบ 1079 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 2. ระบบแท่ง 2293 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร ? 1.ระบบขั้น 3751 0
ค่าของมหาวิทยาลัย 1099 0
คำบ่นของลูกค้าคือทางพัฒนางาน 1076 0
อย่าตัดตอนธรรมชาติการพัฒนา 855 0
ค่าโง่สร้างความฉลาด 995 1
เกียรติ = ค่าใช้จ่าย 703 2
บันทึกที่ 901 ในบล็อก พัฒนาคน 773 2
กระตุ้น ควบคุม สนับสนุน ยับยั้ง บทบาทและกระบวนการพัฒนาคน 841 0
แนวคิดการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 3 .การดำเนินการของประเทศไทย (2) 791 0
แนวคิดการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 2 .การดำเนินการของประเทศไทย (1) 854 0
แนวการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 1. แนวคิดนานาชาติ 770 0
ดาวแชร์ต้องเป็นดาวฤกษ์ 831 2
วันเด็ก วันที่มีค่า สร้างค่า 999 2
จากบทเรียนสู่การพัฒนางาน 883 2
เมื่อลูกค้าเป็นคนสำคัญ เราก็เป็นคนสำคัญ 837 0