นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 28 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 1. ยุคเดิม 1193 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.3 ผลเสีย 1058 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.2 วิธีการเรียน 1502 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.1 หลักสูตรการเรียน 1525 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 1. ปริญญาตรี 2201 0
เลขาการประชุมกับประสิทธิภาพการประชุมและขับเคลื่อนการพัฒนางาน 1317 0
คณะทรัพยฯ หารือการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชน 1365 1
คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย 1347 0
เกือบอดข้าวที่ Wagenigen University 1003 0
โรงแรมรถไฟ ที่Amsterdam ใช้แอร์ธรรมชาติ 3403 0
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 1154 0
บริการอินเทอร์เน็ต 1129 1
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร:3 ผู้บริหารต้องจัดการ 1000 2
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 1 ภาระและบทบาท 1005 1
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 2: การโดยสารเครื่องบิน 993 0
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 1: บริการทางรถ 1122 0
ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2 1313 4
การศึกษาในประเทศออสเตรีย 1254 1
การศึกษาวิจัยการเกษตรของออสเตรีย 1073 1
วันนี้ที่เวียนนา 20 ก.ย. 2555 1282 3
เจริญก้าวหน้า หมายความว่า ... 2670 3
สติกับการพัฒนาตน พัฒนางาน ให้เจริญ ๆ 1419 0
การจัดบรรยากาศบังคับการพัฒนา 1195 1
คนคณะทรัพยากรธรรมชาติ one care, one share 1103 0
ค่าเล่าเรียนแพงเพราะใคร 1374 1
เกียรติ และการเสื่อมเกียรติ 1252 2
ข้อคิดจากการทรงงานของในหลวง 1575 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 2.ลบได้จะพัฒนาได้อย่างเต็มค่า 929 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 1. ผลการศึกษาพัฒนาคนไทย 835 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 2 ความหมาย 1308 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 1 ค่า 1180 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 2. ค่าและท้าทายให้ทำ 1189 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 1. แนวคิด 1302 0
ค่าของวุฒิการศึกษา 2: การดูค่า 968 1
ค่าของวุฒิการศึกษา 1: ความต่างของผลการศึกษาแต่ละระดับ 1096 0
ค่าความเป็นครู 1064 1
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร 1828 0
การแข่งขัน ต้องเข้าใจ จึงแข่งขันได้จริง 1210 0
คนรวย คนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด เห็นจะไม่จริง 1446 0
แนวคิดการพัฒนาคนของเกาหลีใต้ 2563 0
Smart QA 1241 0
การใช้ share.psu แนะนำตน 1316 2
การเปิดไฟหน้ารถผิดอาจถึงตายได้ 1595 2
ข้าว 1 คำ ตามความหมายของวิทยาศาสตร์เกษตร 1650 0
เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1221 0
ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไทย 1233 0
การแก้ปัญหาหนังสือตัวเล็กที่อ่านยาก 964 0
เก่ง แต่ไม่ดีย่อมไม่มีเกียรติ 1086 0
การทำงานลดคุณห้อย เพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1078 2
สิทธิผู้บริโภค 961 0
ค่าของการสื่อสาร 1100 0
การสร้างปริมาณ vs ประสิทธิภาพงาน 1057 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 2.กระบวนการ 1020 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 1. ที่มาและสาเหตุ 942 0
เพื่อนร่วมงาน เพิ่มค่างาน 997 0
ให้ เพื่อเพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน ค่าตอบแทน 1106 0
ให้ เพื่อการทำงานที่เป็นสุข 1091 0
การเกษตรยุคต่อไป ต้องเพิ่มค่าความเป็นไท(ย) 891 2
โลจิสติกการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1049 0
ความพร้อมภาคเกษตรในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1310 0
การต่ออายุราชการ 1814 1
ความร่วมมือรวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 1186 0
ตัววัดการพัฒนา 918 0
ทำงานอย่างไรให้หายเบื่อ 1280 1
พัฒนาชุมชนต้องติดปัญญาให้ชุมชน 981 0
สะดวกซื้อ สะดวกบริการ 1467 0
ไกด์นำน้องเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ 1710 0
ใครรวยขึ้น 1063 0
แก้ปัญหาผิดพลาดมาเป็นพัฒนา 1643 0
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย 1401 0
คนขององค์กร เพื่อเพิ่มค่าคนทำงานและประสิทธิภาพขององค์กร 978 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 2. ปรับเปลี่ยนให้พร้อมกัน คุ้มค่าพัฒนาคุณภาพจริงหรือ? 1267 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 1. กำหนดภาคเรียนของประเทศสมาชิก 1664 1
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย 1771 3
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search 1660 2
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ 1134 1
มะลิคืนถิ่น ปี 2555 1295 2
แม่ผู้สอนด้วยการกระทำ คือ แม่ของฉัน 1030 0
วันแม่แห่งชาติและวันแม่ของแต่ละคน 881 0
การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน 960 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง 1167 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มา 1395 0
ทำไมทำงานจึงไม่มีความสุข 1973 2
อยู่สบาย เป็นเจ้านาย หรือ ขี้ข้า 1361 0
มองคนอย่างที่เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น 1335 2
บาป บุญ ไม่ต้องรอ 1276 0
KM แบบนำเข้า 1365 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ 1654 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ 1723 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน 1581 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่ 1586 0
เปลี่ยนวิธี เติมความคิด พิชิตความสำเร็จ 1927 0
การสื่อสาร ที่ยังไม่เข้าใจและเอาจริง 1742 0
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง 2057 0
การจัดเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ 1468 0
ความพร้อมพื้นฐานความเป็นเป็นนานาชาติ 1360 1
ทำงานดี 4. ความดีที่ไม่ชอบ 2341 0
คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป 1596 0
ค่า royalty คือการขอบคุณและกำลังใจในการทำงาน 1629 0
ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน 1785 2