นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 28 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ความสามารถในการแข่งขันในนานาชาติ 961 0
ความสามารถในการแข่งขัน 2. การกระทำ 1025 0
ความสามารถในการแข่งขัน 1. ความหมาย 1129 0
ค่าใช้จ่ายเดือนนี้หลายล้าน 745 2
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. ส่วนคณะ/หน่วยงาน 727 1
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 770 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 2. ระบบคน 1094 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 1. ระบบงานประจำ 1168 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (2) ค่าการผลิตเมล็ดและกล้าปาล์ม 1124 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (1) การปรับปรุงพันธุ์ 1171 1
ความรู้ต้องไฝ่หา ปัญญาต้องฝึกใช้ 1042 2
ศิษย์มีหน้าที่เชิดชูสถาบัน 922 0
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ USM 56 1607 1
สินค้าเกษตรไทยใน ASEAN 2.มูลค่า 5323 0
สินค้าเกษตรใน ASEAN 1.ข้อมูล 7922 0
ทำงานแบบไหน 916 0
ภัยในการโดยสารรถไฟ 1022 0
ค่าน้ำหนักผู้โดยสารเกิน 1166 0
หลายหลาก ต้องหลากหลาย แต่เป้าหมายเดียวกัน 1006 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 4. ผลของความเพี้ยนจนไร้จิตวิญญาณ 929 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 3.ระบบการทำงาน 745 1
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 2. ระบบการศึกษา 972 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 1.ระบบสังคมการเลี้ยงดู 932 1
มาตรการการปกป้องตนเองของประเทศใน AEC 909 0
เสรีการลงทุน AEC และข้อสงวนของไทย 973 0
AEC กับการเกษตรไทย 1224 0
การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในการทำงาน 1134 1
ปัจจัยในการทำภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาการเกษตร 1058 1
รับปากแล้วไม่ทำ กับ ปฏิเสธงาน 1776 1
สติในการประเมินความดีความชอบ 1150 0
เงิน Rupiah อินโดนีเซีย 4344 0
พัฒนาอย่าให้สั้นลง 818 3
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 3 1005 0
คิดใหญ่ ไปให้ถึง 727 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 2 764 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 821 0
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 2 882 2
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 1019 0
ชาล้นถ้วย ความหมายการเรียนรู้ อบรม 1084 1
ศักดิ์(ไม่มี)ศรี 828 2
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรนานาชาติ 2. ต่อประเทศและสังคมไทย 984 0
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรไทยและนานาชาติ 1. ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมไทย 737 0
การพัฒนาให้สำเร็จจริง 797 0
วิธีหาความรู้เพิ่มในการเขียนบันทึกและจัดการความรู้ 949 2
แข่งกับตัวเอง 2171 3
ผลงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาไทย 1185 1
กติกา มารยาท ความปลอดภัย 790 0
AEC กับการเกษตรไทย 2. ยุทธศาสตร์ไทย 851 0
AEC กับการเกษตรไทย 1.จุดยุทธศาสตร์ทางพื้นที่ 807 0
ตัวย่อเกี่ยวกับ AEC 1445 0
ห้องน้ำตัววัดคนมหาวิทยาลัย 1185 3
แปลกใจระบบโรงแรมไทยจึงไม่พัฒนา 841 4
การสร้างค่า ความหมาย 4. บทสรุป 754 0
การสร้างค่า ความหมาย 3. ทำสู่เป้าหมาย 778 0
การสร้างค่า ความหมาย 2. การดำเนินการ 708 0
การสร้างค่า ความหมาย 1. การตั้งค่าและความหมาย 755 0
กลยุทธ์จากใจคือเป้าหมายความสำเร็จ 946 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดประชุม ภาพอนาคอุดมศึกษาสาขาการเกษตรไทย 998 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 870 0
ผู้นำ นำอะไร 884 0
ได้ฤกษ์ไปรับเหรียญผู้เกษียณอายุราชการ 1105 0
เขียนบันทึกอย่างไรให้ต่อเนื่อง 1195 2
การสอนยุคใหม่ ต้องใช้ความเชื่อถือ ศรัทธา 1390 1
เอาเรื่องที่ไหนมาเขียนบันทึกในงานประจำให้เกิดค่าได้จริง 820 0
Logistic กับคุณค่าสินค้าเกษตร 819 1
การรักษาส่วนรวมของนักศึกษา ม.อ. 1027 1
บุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ที่อยากได้ 1111 0
มาจัดการน้ำกันเถอะ 785 1
การศึกษาไทย ผู้ใหญ่รังแกเด็ก 907 0
“ลาน”ในตำนานคณะทรัพยฯ 1521 2
งานของฉัน งานของเรา เป้าหมายทำงานให้สำเร็จและมีความสุข 997 0
9 ข้อ แนวทางสร้างอนาคต 885 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 3. ผู้สอนต้องมี 10 รู้ 958 0
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม คือบุคลิกคนไทย 1067 2
อย่าทำงานลดเกียรติ ทำให้เสียคุณค่า เสียเวลา อารมณ์ 1036 1
คนว่างงาน งานว่างคน 830 0
ใครควรสอนปีหนึ่ง อาจารย์อาวุโส หรือ อาจารย์ใหม่ ? 1127 2
เขียนบันทึกแล้วได้ประโยชน์อะไร 1292 4
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 2. ความสำเร็จของผู้เรียน 831 0
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 1. ความสำเร็จของผู้สอน 995 0
สติทำให้เกิดปัญญา 837 0
วันแห่งความรัก ต้องรักให้ดีดี 872 1
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 2.การทำให้เกิด 805 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญาใช่ความรู้ 1.ต้องมี 7 รู้ 885 1
อย่าลืมเอาถ้วยไปใส่ความรู้ 857 1
ตรวจสอบความภูมิใจของชาว share.psu 1607 10
การพัฒนางาน แบบ Application update 867 0
ทำงานไปวัน ๆ หรือ ทำงานแบบพัฒนา 1334 2
ทำงานดี ทำงานเจริญ 719 0
สร้างคน สร้างชาติ บทเรียนนานาชาติ 786 0
Blogger of the Month จากรางวัลที่มาพร้อมหน้าที่ 916 2
Blogger of the Month รางวัลของคนบันทึก 1057 4
แค่เรียน หรือ เรียนรู้ ผลต่างกันไกล 1018 0
IQ การทำงาน ฤดูการพิจารณาความดี ความชอบ 1039 0
นักศึกษาคณะทรัพยฯผ่านการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 95% 1145 1
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 3. ความแตกต่าง และขาดแคลน 828 3
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 2. ตั้งเอง หางบประมาณเอง 809 0
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 1. ยุคก่อน ต้องเข้าแผน หยุดการจัดตั้ง 1022 0
การพบอาจารย์ที่ปรึกษามีค่าแค่ปลดล๊อก 1539 0
บุคลากรธุรการเพิ่มค่างานได้อย่างไร 1234 0