นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 27 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ 1225 2
คุณสมบัติที่ต้องการในการทำงานที่ต้องฝึกฝนในการเป็นนักศึกษา 920 1
ความเก่งสร้างได้ด้วยตนเอง 943 0
ประเมินกันทำไม : เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา 1190 1
การบ้านคือการเรียนรู้ 1108 0
ของถูกย่อมไม่ดีและมีแพงกว่า 978 2
Best practice เพิ่มค่า ? 782 0
หลักการตลาด ประชาสัมพันธ์ กับการพัฒนางาน 1099 0
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 3. จึงพัฒนาหรือทำลายความเป็นอยู่และประเทศ 868 0
เมื่อได้รับมอบให้จัดทำหลักสูตรและการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 773 0
เพราะไม่ศึกษาระเบียบ ถึงเรียนครบ ก็จบไม่ได้ 693 3
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 2. เข้าถึงความสำคัญทางสังคม 861 1
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 1. เข้าใจในความสำคัญต่อชีวิต 767 1
แนวทางการเริ่มทำงานให้ทันระบบ 1138 0
ช่วยทำให้หนังสือราชการก้าวทัน IT 1570 2
ค่าของตำแหน่งทางวิชาการ 2. การสร้างและรักษาให้มีมูลค่า 1031 0
ค่าของตำแหน่งทางวิชาการ 1. หมายถึงความสามารถ 1246 0
ประเมินกันทำไม : ระบบการประเมิน 832 0
ศาสตราจารย์ท่านใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1885 1
กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2554 1192 1
เตรียมหลักฐานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 978 0
หวังสุข จงมองหาประโยชน์ อย่าหมกมุ่นกับโทษ 997 2
ถึงนักศึกษา ทุกอย่างเพื่อคุณ 1112 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน : 2. ปัญหาการพัฒนา 721 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน : 1 วงจรความรู้ 750 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน 1263 2
9 ข้อวิธีการเรียนให้สำเร็จในฐานะนักศึกษา มหาวิทยาลัย 1724 0
โอกาส รู้จักใช้ มีได้แน่นอน : โอกาสการศึกษาที่นักศึกษาควรใช้ให้เต็มที่ 1335 0
แด่ ศิษย์ทรัพยา 1199 0
เรียนได้ เรียนดี เรียนเป็น โอวาทวันไหว้ครู 2556 2687 0
การทำตนให้มีตัวตน บน share.psu 1129 6
น้ำแห้ง 56 อีกหน้าประวัติศาสตร์ ม.อ. 1493 2
เสียเหลี่ยม 871 2
รู้บุคลิกเพื่อนร่วมงาน เพิ่มประสิทธิภาพงาน 882 0
ทำงาน ทำกิจกรรม ให้เป็นผู้มีประสบการณ์จริง 853 0
“เพื่อน” คือ จิตสำนึกความสำเร็จคือพลังแห่งความสำเร็จของงาน 1025 0
การทำให้ผู้ติดต่อไม่ติดขัด ผู้ปฏิบัติสบายใจ กับคำว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก” 1014 0
เรียนรู้แบบรู้เรียน 838 0
สติ AAR พัฒนาตน พัฒนาการทำงาน 1136 1
HRPP เครือข่ายวิจัยยางพารา ไทย-ฝรั่งเศส 13917 0
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบเด็ก หรือ คนแก่ 933 5
ความไม่มี โชค เป็น ลาภ อันประเสริฐ 934 0
ทำให้การเขียนบันทึก share.psu เพิ่มการเรียนรู้ 1104 2
สิ่งที่นักศึกษา พึงต้องรู้ 910 0
ความก้าวหน้า 3. การทำงาน 711 0
ความก้าวหน้า 2. การทำงานสายอาจารย์ 810 0
ค่างานวิจัยพืชกรรมยางพารา 1140 0
ความก้าวหน้า 1.การศึกษาเล่าเรียน 1044 3
เว็บคณะ 870 3
ฝึก สติ กิจกรรมใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะทรัพยฯ 2556 1215 2
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 3.รู้รอบให้เป็นผู้รู้เรื่อง 1084 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 2. รู้หลักสูตร สาขาวิชา 1097 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 1. ปฐมบทการเป็นนักศึกษา 1015 0
ทุกคนสำคัญ แต่ต่างหน้าที่กัน 1145 3
รู้เท่า รู้ทัน รู้เท่าทัน เพื่อการอยู่ดี 1374 0
ทำไมคนรุ่นใหม่ดูแลตนเองไม่ได้ ความเป็นไทยไม่มีที่ยืน 1163 1
ทำบุญให้ถึงบุญ จึงได้บุญ 1122 0
เจาะเวลาหาอดีต ของ ม.อ. หาดใหญ่ 987 1
ได้อะไรจากไฟฟ้าดับ 1004 4
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 2. ใช้ความเป็นไทยและใจรักษ์โลก 812 0
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 1. ค่านิยมที่เปลี่ยนไปเพราะธุรกิจ 1011 0
ทำงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า คือ ค่าคนทำงาน 1583 0
จากคอมพิวเตอร์ ถึง ภาษาอังกฤษ 1153 2
มากกว่า และค่าของ เกียรติ 1765 1
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 10 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1332 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 2. ค่าคนทำงาน 953 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 1. ค่ากระบวนการทำงาน 909 0
ใช้โอกาสอย่างมีเกียรติ 926 0
ภาวะผู้นำกับการทำงาน 843 0
ทำตนให้เป็นคนสำคัญ มีค่าในองค์กร 894 0
ทำงานอย่างมีคุณค่าและท้าทาย 1168 1
สิ่งที่ทำล่วงหน้า และ ภายหลังไม่ได้ 995 1
THINK 5 ข้อควรจำกับบันทึกสังคมสื่อสาร 884 0
ลำดับการพัฒนาตน: อยาก ได้ ดี มีพัฒนา พาสร้างสรรค์ 1031 0
บันทึกล่วงหน้า หรือ ทำครบย้อนหลัง 1038 0
ตั้งค่าตามเวลา 1003 0
เพียงตั้งเป้าหมาย รู้จักใช้ก็เอาอยู่ 853 0
วิธีหนีความซ้ำซาก 958 0
โอกาสจากการทำงาน 1033 2
เรียนแบบโง่ ๆ จึงได้ผลแบบโง่ ๆ 1219 2
เงินรางวัล(โบนัส)ปีงบประมาณ 2554 1458 0
ประโยชน์ของความผิดพลาดในการสร้างคุณค่าตน 1347 1
ปัญหาของคนมี 1021 0
นายชีวิตตน 1011 3
มันแปลก(ไม่)ดีนะ 1076 3
กินดี อยู่ไม่ดี 943 1
บันทึกการใช้เงินในอาเซียนบางประเทศ 1043 0
สัญญา(ไม่)สุภาพบุรุษ 1166 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 2. ที่ไปของงบประมาณ 787 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 1.ที่มาของงบประมาณ 715 0
ครั้งแรกการมากัมพูชา 1023 0
ครั้งแรกการมาสุรินทร์ 1081 0
20/80 เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ 850 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 6. บทสรุปคุณภาพการศึกษา 816 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 5. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อการผลิตบัณฑิต 904 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 4. บริการวิชาการเพื่อการผลิตบัณฑิต 862 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 3. การวิจัยการผลิตบัณฑิต 1114 1
ความคิดพิการ ทำให้บานภาระ 681 0
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 2. แผนอนาคต 821 1
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 1.แผนปัจจุบัน 990 1