นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 27 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 1. เข้าใจในความสำคัญต่อชีวิต 754 1
แนวทางการเริ่มทำงานให้ทันระบบ 1112 0
ช่วยทำให้หนังสือราชการก้าวทัน IT 1554 2
ค่าของตำแหน่งทางวิชาการ 2. การสร้างและรักษาให้มีมูลค่า 1005 0
ค่าของตำแหน่งทางวิชาการ 1. หมายถึงความสามารถ 1228 0
ประเมินกันทำไม : ระบบการประเมิน 806 0
ศาสตราจารย์ท่านใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1863 1
กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2554 1166 1
เตรียมหลักฐานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 953 0
หวังสุข จงมองหาประโยชน์ อย่าหมกมุ่นกับโทษ 978 2
ถึงนักศึกษา ทุกอย่างเพื่อคุณ 1097 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน : 2. ปัญหาการพัฒนา 708 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน : 1 วงจรความรู้ 738 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน 1232 2
9 ข้อวิธีการเรียนให้สำเร็จในฐานะนักศึกษา มหาวิทยาลัย 1697 0
โอกาส รู้จักใช้ มีได้แน่นอน : โอกาสการศึกษาที่นักศึกษาควรใช้ให้เต็มที่ 1305 0
แด่ ศิษย์ทรัพยา 1169 0
เรียนได้ เรียนดี เรียนเป็น โอวาทวันไหว้ครู 2556 2660 0
การทำตนให้มีตัวตน บน share.psu 1106 6
น้ำแห้ง 56 อีกหน้าประวัติศาสตร์ ม.อ. 1464 2
เสียเหลี่ยม 853 2
รู้บุคลิกเพื่อนร่วมงาน เพิ่มประสิทธิภาพงาน 854 0
ทำงาน ทำกิจกรรม ให้เป็นผู้มีประสบการณ์จริง 828 0
“เพื่อน” คือ จิตสำนึกความสำเร็จคือพลังแห่งความสำเร็จของงาน 1001 0
การทำให้ผู้ติดต่อไม่ติดขัด ผู้ปฏิบัติสบายใจ กับคำว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก” 986 0
เรียนรู้แบบรู้เรียน 819 0
สติ AAR พัฒนาตน พัฒนาการทำงาน 1112 1
HRPP เครือข่ายวิจัยยางพารา ไทย-ฝรั่งเศส 13895 0
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบเด็ก หรือ คนแก่ 918 5
ความไม่มี โชค เป็น ลาภ อันประเสริฐ 911 0
ทำให้การเขียนบันทึก share.psu เพิ่มการเรียนรู้ 1085 2
สิ่งที่นักศึกษา พึงต้องรู้ 892 0
ความก้าวหน้า 3. การทำงาน 703 0
ความก้าวหน้า 2. การทำงานสายอาจารย์ 794 0
ค่างานวิจัยพืชกรรมยางพารา 1115 0
ความก้าวหน้า 1.การศึกษาเล่าเรียน 1013 3
เว็บคณะ 851 3
ฝึก สติ กิจกรรมใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะทรัพยฯ 2556 1196 2
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 3.รู้รอบให้เป็นผู้รู้เรื่อง 1062 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 2. รู้หลักสูตร สาขาวิชา 1077 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 1. ปฐมบทการเป็นนักศึกษา 993 0
ทุกคนสำคัญ แต่ต่างหน้าที่กัน 1121 3
รู้เท่า รู้ทัน รู้เท่าทัน เพื่อการอยู่ดี 1350 0
ทำไมคนรุ่นใหม่ดูแลตนเองไม่ได้ ความเป็นไทยไม่มีที่ยืน 1138 1
ทำบุญให้ถึงบุญ จึงได้บุญ 1093 0
เจาะเวลาหาอดีต ของ ม.อ. หาดใหญ่ 966 1
ได้อะไรจากไฟฟ้าดับ 982 4
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 2. ใช้ความเป็นไทยและใจรักษ์โลก 796 0
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 1. ค่านิยมที่เปลี่ยนไปเพราะธุรกิจ 987 0
ทำงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า คือ ค่าคนทำงาน 1560 0
จากคอมพิวเตอร์ ถึง ภาษาอังกฤษ 1132 2
มากกว่า และค่าของ เกียรติ 1745 1
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 10 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1315 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 2. ค่าคนทำงาน 941 0
เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 1. ค่ากระบวนการทำงาน 889 0
ใช้โอกาสอย่างมีเกียรติ 918 0
ภาวะผู้นำกับการทำงาน 823 0
ทำตนให้เป็นคนสำคัญ มีค่าในองค์กร 876 0
ทำงานอย่างมีคุณค่าและท้าทาย 1150 1
สิ่งที่ทำล่วงหน้า และ ภายหลังไม่ได้ 977 1
THINK 5 ข้อควรจำกับบันทึกสังคมสื่อสาร 875 0
ลำดับการพัฒนาตน: อยาก ได้ ดี มีพัฒนา พาสร้างสรรค์ 1013 0
บันทึกล่วงหน้า หรือ ทำครบย้อนหลัง 1028 0
ตั้งค่าตามเวลา 983 0
เพียงตั้งเป้าหมาย รู้จักใช้ก็เอาอยู่ 841 0
วิธีหนีความซ้ำซาก 944 0
โอกาสจากการทำงาน 1023 2
เรียนแบบโง่ ๆ จึงได้ผลแบบโง่ ๆ 1194 2
เงินรางวัล(โบนัส)ปีงบประมาณ 2554 1436 0
ประโยชน์ของความผิดพลาดในการสร้างคุณค่าตน 1321 1
ปัญหาของคนมี 994 0
นายชีวิตตน 992 3
มันแปลก(ไม่)ดีนะ 1052 3
กินดี อยู่ไม่ดี 925 1
บันทึกการใช้เงินในอาเซียนบางประเทศ 1027 0
สัญญา(ไม่)สุภาพบุรุษ 1153 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 2. ที่ไปของงบประมาณ 777 0
งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 1.ที่มาของงบประมาณ 702 0
ครั้งแรกการมากัมพูชา 1011 0
ครั้งแรกการมาสุรินทร์ 1070 0
20/80 เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ 841 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 6. บทสรุปคุณภาพการศึกษา 803 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 5. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อการผลิตบัณฑิต 891 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 4. บริการวิชาการเพื่อการผลิตบัณฑิต 847 0
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 3. การวิจัยการผลิตบัณฑิต 1093 1
ความคิดพิการ ทำให้บานภาระ 652 0
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 2. แผนอนาคต 812 1
กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 1.แผนปัจจุบัน 974 1
ผู้นำมีหน้าที่ทำวิสัยทัศน์ 1810 2
สิทธิของคนขององค์กร 1017 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. ปัญหาและการสอนที่ควรเป็น 880 1
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 1. การเรียนการสอน 769 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 2. นำเสนอและทำรายงาน 1250 0
วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 1. ค้นคว้า หาความรู้ คิด วิเคราะห์ เรียบเรียง 1212 0
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ 2964 0
สะดวกเขา สะดวกเรา เป็นความสุขในที่ทำงาน 1109 0
เอาใจเจ้านาย หรือ ลูกค้า 866 0
ด้อยค่า หรือ ท้าทาย 705 2
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงานและชีวิต 2808 2
บุญก็ช่วยไม่ได้ หากยังประมาท 789 0