นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 27 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทำหน้าที่ผู้นำ พัฒนาคน สร้างเครือข่าย 939 0
อยากรู้ อยากเห็น คือความท้าทายในชีวิต 1543 0
กีฬาสามัคคี : ทีมกีฬา ทีมงาน 1237 4
สภาพฝนภาคใต้ย้อนกลับมา 2. น้ำที่ต้องจัดการ 738 0
สภาพฝนภาคใต้ย้อนกลับมา 1.สภาพอดีตที่ย้อนกลับ 866 0
มหาวิทยาลัยปรับสัดส่วนและกรอบเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2307 1
หยวน หยวน ค่าความเป็นไทย 1666 0
อยากเก่งต้องเข้าหา 1106 0
กองทุนบิลล์ เกตส์ กับการวิจัยการเกษตร 935 0
12-12-12 วันดีดี 699 0
กีฬา กีฬา คือ ยาวิเศษ 1386 0
กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มกลุ่มบุคลากรดีเด่น 846 0
ทำงานแบบจัดการเวลา หรือ ถูกเวลาจัดการ 799 0
เอาชนะให้เป็น 3. ทำให้องค์กรชนะ 786 0
เอาชนะให้เป็น 2. ชนะคน 809 0
เอาชนะให้เป็น 1. ชนะงาน 858 0
แพ้ ชนะ ให้เป็น 992 0
จิตบริการตามความเป็นไทย 793 0
หงุดหงิดเพราะจิตว่าง ทางสว่างต้องพอดี 1009 0
งานก้าวหน้าต้องพัฒนาตนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 859 0
คิดทางธุรกิจจึงลดค่าของชีวิต 803 0
ประเด็นการวิเคราะห์ค่าการพัฒนางาน 803 0
เรื่องเปลี่ยน ๆ กับทริปไต้หวัน 930 1
ไต้หวันวันนี้ 919 0
การศึกษาดูงานการศึกษาและการเกษตรประเทศไต้หวัน ของสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1221 0
มหาวิทยาลัยวิจัยกับคุณภาพการศึกษาไทย 849 1
ข้อมูลไต้หวันจากไกด์ 1098 1
ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอย 719 0
ประกันคุณภาพเชิงปริมาณทำให้ขาดคุณภาพ 801 1
สนามบินดอนเมืองยังมั่ว ๆ ต้องตื่นตัวติดตาม 1029 2
ทำงานแบบผู้เจริญ 2. การใช้เพิ่มค่า 707 0
ทำงานแบบผู้เจริญ 1. บุคลิก ลักษณะ 1685 0
ทำงานแบบหารเฉลี่ย 903 0
แบบไหน คือ คุณภาพ 993 0
ผิดเป็นครู ใช้ความกล้าและความรู้ให้เป็น 1317 0
ถูกระบบ ม.อ. เล่นเข้าอีกแล้ว 1055 0
ผมเป็นใคร 1043 0
รู้ตัว :คนทำงาน 974 0
ปัญหาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2103 2
รู้ตัว : นักเรียน นักศึกษา 778 0
การทำงานให้เจริญ 727 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 2. ปัญหาและการปรับแก้ 738 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 1.สร้างจิตวิญญาณ 839 0
คนทำงานยุคใหม่ ต้องคิดได้ ใช้เป็น 799 1
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในอเมริกา 1292 3
ถ้าไม่จัดการ จะถูกจัดการ 819 1
วุฒิภาวะทางสังคม 3527 2
งานรับปริญญา ค่าความร่วมมือของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1146 5
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 12 พ.ย. 2555 1163 0
แด่บัณฑิต ศิษย์มีครู 952 0
กับคำว่า”อาจารย์”มหาวิทยาลัย 1073 0
ตรวจสอบดูไหมว่าจริงหรือเปล่า? 1008 1
กินเพื่ออยู่ 1243 0
การทำหน้าที่ไม่มีสิทธิเหนื่อย 872 0
จำนวนบัณฑิตทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554 1212 1
ซุ้มถ่ายรูปรับปริญญา 15439 0
ปัญหาการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาไม่มีวันหมด ด้วยความภาคภูมิใจของคนทำงาน 1878 2
ที่มาของการอบรม share.psu คณะทรัพยฯ 6 พ.ย.: เขียนบันทึกแล้วได้อะไร 1028 0
หยุดคำว่า “ยาก” ด้วยการทำ 866 0
เตรียมการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2555 1768 2
เพราะไม่มี จึงทำให้มี 849 0
เมื่อมีปัญหาต้องจัดการ 923 0
เติมความคิด เติมมิตร เติมพลัง 861 0
คนอวดเก่งคือคนเก่งที่น่าเวทนา 2406 1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน รวมพลังสร้างโอกาส ? 905 0
วิธีหาประเด็นการพัฒนาจากลูกค้า 778 0
เตรียมการดี ไม่มีว่าง ไม่มีเบื่อ 693 0
ธรรมาภิบาลในการศึกษาและมหาวิทยาลัย 838 0
พฤติกรรมน่าห่วงของเด็กไทย 1236 0
ใช้บริการส่งต่อผู้โดยสาร 1016 1
การเรียนให้ถูกวิธี 2. วิธีการเรียน การศึกษา ให้มีความรู้จริง 1290 2
การเรียนให้ถูกวิธี 1. เป้าหมายวัตถุประสงค์การศึกษาอุดมศึกษา 1109 0
ไวไฟ ฟรี 1065 1
พ่อแม่ไม่สั่งสอน หมายถึง 1343 0
HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน 1353 0
องค์กรไม่ใช่ตัวเรา แต่ตัวเราคือองค์กร 830 1
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก 1167 0
รับพร ทำพรให้เป็นจริง 1072 1
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา 1230 1
พัฒนาการทำงาน ความมั่นคงในตำแหน่งงาน 925 0
ทำงานให้ท้าทาย ให้สนุก ให้ได้มากกว่างาน 1153 2
สิ่งที่เปลี่ยนไปของการเกษียณอายุ 954 1
กินเจ ให้เป็นวิชาการ 1015 1
คิดบวกกับประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา 1323 0
แผนที่ ม.อ. 924 1
บัตรประชาชนไทย สมาร์ทตรงไหน? 915 1
ปรับพฤติกรรมระหว่างการเดินทาง 973 2
ค่าสัมปทาน คือภาระของผู้ใช้งาน 1727 2
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 2. วิธีการพัฒนาการทำงาน การเรียน 1155 0
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 1. พฤติกรรม 1317 0
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 1234 1
การนำเสนอมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่ University of Wagenigen 858 0
กฎ20/80 กับการพัฒนาหน่วยงาน 1060 0
Benchmarking การทำงาน 1288 0
QA เพื่อประสิทธิภาพงานประจำ 1433 0
แอปเปิลอินทรีย์ 1264 0
ยังเกษียณไม่ได้ 1079 3
จัดระบบ ยึดหลักการ เพื่อประสิทธิภาพ 1042 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 2. ยุคใหม่ 947 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 1. ยุคเดิม 1193 0