นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 27 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สำนึกการทำงานให้สำเร็จ 1414 1
12 ส.ค. วันแม่ 56 1035 1
ถึงภารกิจสำคัญแต่แยกร่างไม่ได้ 1088 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เลือกชม ซื้อพันธุ์ไม้นานา 2534 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เปิดจองกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 2880 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เริ่มแล้ว 2189 0
เป็นคนให้เป็นสุขและมีค่า 2. คนให้เข้าใจจึงได้สุข 856 0
แอบถ่ายการเตรียมต้นไม้แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ 56 2.การดูแลจัดการ 1715 2
แอบถ่ายการเตรียมต้นไม้แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ 56 1. วางแผนเตรียมการ 1946 0
เป็นคนให้เป็นสุขและมีค่า 1.คนที่พร้อมจะถูกคน 1070 1
การเขียนบันทึก Share.psu ที่ใกล้สู่เป้าหมาย 1250 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ใช้งบปีละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ให้นักศึกษาปริญญาตรีมีประสบการณ์นานาชาติ 1004 1
เรียนอ่อน หรือ อ่อนเรียน 979 0
ผู้ต้องการความสุข ความสำเร็จ อย่าเรียนแค่รู้ ต้องนำสู่ปฏิบัติใช้งานจริง 881 0
ยังไม่ใช่วิทยากรมืออาชีพ 1218 0
ดี ดีเด่น และดีเยี่ยม 1723 1
ประสบการณ์เดินทางหาดใหญ่ พิษณุโลก 30-31 ก.ค. 56 2655 0
คาดผิด 901 0
เอกลักษณ์บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและการสร้าง 1193 0
เพราะไม่มาตรฐาน จึงต้องทำให้เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่หลายมาตรฐาน 1102 0
Best practices ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1438 0
ตารางการเดินทาง เดือน ส.ค. 2556 1258 2
สิ่งดี ๆ จากการประเมินคุณภาพการศึกษา วิศวะ ม.อ. 56 846 0
วิธีการทำให้ได้ : คิดแบบเด็ก ทำแบบกระบวนการเรียนรู้ 939 0
ตัวอย่างจิตสำนึกและการจัดการประสิทธิภาพนานาชาติ 2. มาเลเซียและไทย 1120 0
ตัวอย่างจิตสำนึกและการจัดการประสิทธิภาพนานาชาติ 1. ฮ่องกง 1035 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ : จุดมุ่งหมายและภารกิจ 978 0
เรียนรู้บุคลิกคนไทยผ่านระบบ share.psu 1331 3
เมื่อต้องทำหน้าที่ประเมินคุณภาพต้องตามให้ทันระบบ 1346 0
ประโยชน์ของคนในมหาวิทยาลัย 1406 3
งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ช่วงปี 2548-2555 1260 1
จงสร้างค่าด้วยความสามารถ อย่ามัวคาดหวังความสบาย 1200 0
ฟังเสียงลูกค้า 1104 1
การทำให้คอมพิวเตอร์ชาร์จแบตฯ ipad ได้ 5846 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการไปข้างหน้า ไม่ใช้ถอยหลัง 2. แบบอย่างและการสร้างค่างาน 1081 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการไปข้างหน้า ไม่ใช้ถอยหลัง 1. ความคาดหวัง 890 0
การเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ใหม่ 1005 0
ประโยชน์จากสีประจำวัน 1101 1
เพราะสะดวกและเอาใจ จึงขาดทักษะการจัดการ ขาดความรับผิดชอบในสังคมที่ดี 1085 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 4.การพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย (2) 893 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 3.การพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย (1) 1016 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 2.การตีพิมพ์เผยแพร่แค่รับจ้างทำวิจัย เหยื่อทางธุรกิจการพิมพ์ 839 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 1. เป้าหมายประโยชน์ 1032 0
วันรับปริญญา ม.อ. 2556 วันที่ 14-16 กันยายน 2784 0
หน้าที่ ความรับผิด(ไม่)ชอบ เกียรติ ศักดิ์ศรี 1255 0
Precision Agriculture 4.การจัดการการผลิต ที่เน้นความเป็นไทย 901 0
ถึงอาจารย์รุ่นใหม่ 929 0
Precision Agriculture 3. แม่นยำในการผลิต 768 0
Precision Agriculture 2. ตลาด ความต้องการผู้บริโภค 930 0
Precision Agriculture การเกษตร พอดี พอเพียง ยั่งยืน 1. ความหมาย 1103 0
เกษตรก้าวหน้าไม่ได้หากไม่ทำวิจัย 1. ด้านบวก 1321 0
จัดกลุ่มชั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน 935 0
จิตสำนึกในความสำเร็จขององค์กร คือ คุณภาพแท้จริงขององค์กร 1388 0
ทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ 1345 2
คุณสมบัติที่ต้องการในการทำงานที่ต้องฝึกฝนในการเป็นนักศึกษา 1026 1
ความเก่งสร้างได้ด้วยตนเอง 1067 0
ประเมินกันทำไม : เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา 1327 1
การบ้านคือการเรียนรู้ 1221 0
ของถูกย่อมไม่ดีและมีแพงกว่า 1097 2
Best practice เพิ่มค่า ? 867 0
หลักการตลาด ประชาสัมพันธ์ กับการพัฒนางาน 1206 0
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 3. จึงพัฒนาหรือทำลายความเป็นอยู่และประเทศ 998 0
เมื่อได้รับมอบให้จัดทำหลักสูตรและการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 884 0
เพราะไม่ศึกษาระเบียบ ถึงเรียนครบ ก็จบไม่ได้ 845 3
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 2. เข้าถึงความสำคัญทางสังคม 1026 1
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 1. เข้าใจในความสำคัญต่อชีวิต 918 1
แนวทางการเริ่มทำงานให้ทันระบบ 1328 0
ช่วยทำให้หนังสือราชการก้าวทัน IT 1744 2
ค่าของตำแหน่งทางวิชาการ 2. การสร้างและรักษาให้มีมูลค่า 1204 0
ค่าของตำแหน่งทางวิชาการ 1. หมายถึงความสามารถ 1389 0
ประเมินกันทำไม : ระบบการประเมิน 989 0
ศาสตราจารย์ท่านใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2088 1
กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2554 1372 1
เตรียมหลักฐานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 1158 0
หวังสุข จงมองหาประโยชน์ อย่าหมกมุ่นกับโทษ 1181 2
ถึงนักศึกษา ทุกอย่างเพื่อคุณ 1281 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน : 2. ปัญหาการพัฒนา 851 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน : 1 วงจรความรู้ 870 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน 1475 2
9 ข้อวิธีการเรียนให้สำเร็จในฐานะนักศึกษา มหาวิทยาลัย 1922 0
โอกาส รู้จักใช้ มีได้แน่นอน : โอกาสการศึกษาที่นักศึกษาควรใช้ให้เต็มที่ 1581 0
แด่ ศิษย์ทรัพยา 1400 0
เรียนได้ เรียนดี เรียนเป็น โอวาทวันไหว้ครู 2556 2911 0
การทำตนให้มีตัวตน บน share.psu 1327 6
น้ำแห้ง 56 อีกหน้าประวัติศาสตร์ ม.อ. 1747 2
เสียเหลี่ยม 1070 2
รู้บุคลิกเพื่อนร่วมงาน เพิ่มประสิทธิภาพงาน 1107 0
ทำงาน ทำกิจกรรม ให้เป็นผู้มีประสบการณ์จริง 1096 0
“เพื่อน” คือ จิตสำนึกความสำเร็จคือพลังแห่งความสำเร็จของงาน 1242 0
การทำให้ผู้ติดต่อไม่ติดขัด ผู้ปฏิบัติสบายใจ กับคำว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก” 1204 0
เรียนรู้แบบรู้เรียน 1016 0
สติ AAR พัฒนาตน พัฒนาการทำงาน 1332 1
HRPP เครือข่ายวิจัยยางพารา ไทย-ฝรั่งเศส 14179 0
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบเด็ก หรือ คนแก่ 1084 5
ความไม่มี โชค เป็น ลาภ อันประเสริฐ 1085 0
ทำให้การเขียนบันทึก share.psu เพิ่มการเรียนรู้ 1280 2
สิ่งที่นักศึกษา พึงต้องรู้ 1053 0
ความก้าวหน้า 3. การทำงาน 818 0
ความก้าวหน้า 2. การทำงานสายอาจารย์ 942 0
ค่างานวิจัยพืชกรรมยางพารา 1367 0