นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 26 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กลยุทธ์จากใจคือเป้าหมายความสำเร็จ 895 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดประชุม ภาพอนาคอุดมศึกษาสาขาการเกษตรไทย 937 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 827 0
ผู้นำ นำอะไร 839 0
ได้ฤกษ์ไปรับเหรียญผู้เกษียณอายุราชการ 992 0
เขียนบันทึกอย่างไรให้ต่อเนื่อง 1101 2
การสอนยุคใหม่ ต้องใช้ความเชื่อถือ ศรัทธา 1313 1
เอาเรื่องที่ไหนมาเขียนบันทึกในงานประจำให้เกิดค่าได้จริง 761 0
Logistic กับคุณค่าสินค้าเกษตร 746 1
การรักษาส่วนรวมของนักศึกษา ม.อ. 966 1
บุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ที่อยากได้ 1042 0
มาจัดการน้ำกันเถอะ 735 1
การศึกษาไทย ผู้ใหญ่รังแกเด็ก 853 0
“ลาน”ในตำนานคณะทรัพยฯ 1421 2
งานของฉัน งานของเรา เป้าหมายทำงานให้สำเร็จและมีความสุข 930 0
9 ข้อ แนวทางสร้างอนาคต 843 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 3. ผู้สอนต้องมี 10 รู้ 911 0
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม คือบุคลิกคนไทย 1010 2
อย่าทำงานลดเกียรติ ทำให้เสียคุณค่า เสียเวลา อารมณ์ 979 1
คนว่างงาน งานว่างคน 789 0
ใครควรสอนปีหนึ่ง อาจารย์อาวุโส หรือ อาจารย์ใหม่ ? 1061 2
เขียนบันทึกแล้วได้ประโยชน์อะไร 1210 4
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 2. ความสำเร็จของผู้เรียน 787 0
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 1. ความสำเร็จของผู้สอน 949 0
สติทำให้เกิดปัญญา 792 0
วันแห่งความรัก ต้องรักให้ดีดี 789 1
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 2.การทำให้เกิด 739 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญาใช่ความรู้ 1.ต้องมี 7 รู้ 845 1
อย่าลืมเอาถ้วยไปใส่ความรู้ 799 1
ตรวจสอบความภูมิใจของชาว share.psu 1490 10
การพัฒนางาน แบบ Application update 804 0
ทำงานไปวัน ๆ หรือ ทำงานแบบพัฒนา 1284 2
ทำงานดี ทำงานเจริญ 675 0
สร้างคน สร้างชาติ บทเรียนนานาชาติ 745 0
Blogger of the Month จากรางวัลที่มาพร้อมหน้าที่ 860 2
Blogger of the Month รางวัลของคนบันทึก 992 4
แค่เรียน หรือ เรียนรู้ ผลต่างกันไกล 964 0
IQ การทำงาน ฤดูการพิจารณาความดี ความชอบ 986 0
นักศึกษาคณะทรัพยฯผ่านการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 95% 1056 1
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 3. ความแตกต่าง และขาดแคลน 767 3
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 2. ตั้งเอง หางบประมาณเอง 756 0
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 1. ยุคก่อน ต้องเข้าแผน หยุดการจัดตั้ง 960 0
การพบอาจารย์ที่ปรึกษามีค่าแค่ปลดล๊อก 1471 0
บุคลากรธุรการเพิ่มค่างานได้อย่างไร 1187 0
ของดีที่สหกรณ์หายไป 795 1
ถึงเป็นคนแก่ก็ต้องฝึกอบรม 777 1
โลก(ใจ)แคบ 967 0
คิดมาก เลยต้องทนลำบาก 1178 2
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 3.กองทุนวิจัยคณะ 1124 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.2 ที่ไปของรายได้จากการบริการวิชาการและอื่น ๆ 846 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.1 ที่ไปของรายได้จากค่าหน่วยกิต 857 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 1.ที่มา 764 0
4 ดีที่ควรทำ 4. การทำตัวเองให้อยู่ดี 790 1
4 ดีที่ควรทำ 3. การทำให้ตัวเองได้ดี 772 0
4 ดีที่ควรทำ 2. การทำดีให้ตัวเอง 851 0
4 ดีที่ควรทำ 1. ทำตัวเองให้ดูดี 887 0
การเรียนรู้ที่ดี ต้องมี before after before 786 0
คิดติดสบาย จึงกลายเป็นคนโง่ 1053 0
ชาว share.psu สุราษฎร์ฯหายไป 907 2
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 2. ด้านต่ำ 946 0
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 1. ด้านสูง 908 0
อาจารย์ต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ 1213 1
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : อยากได้ดี ต้องร่วมมือกัน 921 0
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : ส่วนขยาย 954 0
อย่ามัวหาคนผิด ให้คิดแต่เป้าหมาย 1062 2
ที่มาของอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) 1436 0
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน 862 1
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 1436 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 5. พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ 1128 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 4. พฤติกรรมที่มีความดีความชอบ และความไม่ดี ไม่ชอบ 985 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 3. ต้องมีความดีความชอบตามระบบ 1024 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 2. ระบบแท่ง 2235 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร ? 1.ระบบขั้น 3705 0
ค่าของมหาวิทยาลัย 1049 0
คำบ่นของลูกค้าคือทางพัฒนางาน 1020 0
อย่าตัดตอนธรรมชาติการพัฒนา 801 0
ค่าโง่สร้างความฉลาด 940 1
เกียรติ = ค่าใช้จ่าย 660 2
บันทึกที่ 901 ในบล็อก พัฒนาคน 732 2
กระตุ้น ควบคุม สนับสนุน ยับยั้ง บทบาทและกระบวนการพัฒนาคน 791 0
แนวคิดการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 3 .การดำเนินการของประเทศไทย (2) 742 0
แนวคิดการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 2 .การดำเนินการของประเทศไทย (1) 805 0
แนวการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา 1. แนวคิดนานาชาติ 730 0
ดาวแชร์ต้องเป็นดาวฤกษ์ 772 2
วันเด็ก วันที่มีค่า สร้างค่า 943 2
จากบทเรียนสู่การพัฒนางาน 833 2
เมื่อลูกค้าเป็นคนสำคัญ เราก็เป็นคนสำคัญ 792 0
หนังสือเดินทางที่ฉลาด แต่คนต้องฉลาดกว่า 2. ระบบที่คนยังไม่ฉลาด 915 1
หนังสือเดินทางที่ฉลาด แต่คนต้องฉลาดกว่า 1. ฉลาดใช้ 858 0
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2. จากปาล์มน้ำมัน สู่ ยางพารา 996 0
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. ปาล์มน้ำมัน 1158 0
วิจัยไปไหนกัน 2. วิจัยไทย ผิดทิศ หลงทาง ลดค่า เป็นทาส 971 0
วิจัยไปไหนกัน 1.ประเภทการวิจัย 903 0
ลักษณะนาม 4466 2
มีเรื่องเขียนบันทึกจากการรับบัตรขึ้นเครื่อง 833 1
ความหมายการขอพรให้เป็นจริง 1061 2
อย่าปิดโอกาสการสร้างความฉลาด 908 0
ขอบคุณผู้บริหารคณะทรัพยฯ สนับสนุนการจัดงานปีใหม่ 1219 0
ปีใหม่ ทำอะไรที่ดีดี 813 0
PSU new generation 869 1