นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 26 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานมีเกียรติ 824 2
อย่าลืมทำให้พ่อแม่ 973 0
ภารกิจสะดุดที่ราชการ 754 3
เวลามีค่าสำหรับนักธุรกิจ 1201 0
คณะทรัพยฯ ถึงเวลาถ่ายรุ่น 1214 1
เตรียมตัวสอบเป็นทีม 1218 0
สื่อสาร สัมพันธ์ รู้ความสามารถคน อีกประโยชน์ของ share.psu 1083 1
ระวัง เก้าอี้หมดอายุ 989 0
บันทึก share.psu สร้างความฉลาด 952 3
พลังของความผูกพันและทีมงาน 1095 2
พัฒนาสุขอนามัยอาหารในการจัดงานเกษตรภาคใต้ 1098 2
ว่าง ????? 1232 2
การพัฒนางาน ต้องพัฒนาคน 906 0
อยากก้าวหน้า มีความสุข ต้องการจัดการเวลาตามจังหวะชีวิต 1413 0
ปริญญา คือค่าของการศึกษา การทำงานคือค่าของคนทำงาน 1321 0
ย้อนอดีต บัณฑิตใหม่ การใช้ค่าปริญญา 866 0
ภารกิจค้างหลังเกษียณ 940 1
หมั่นทำ Big Cleaning ในตน 965 0
No name or Big (bad) name 987 3
งานก้าวหน้า คนก้าวหน้า 1009 3
อยากมีความสุข ต้องทำชีวิตให้เป็นนักแสดง 1245 2
Share.psu สร้างความผูกพัน 1130 6
การพัฒนาคนเก่งเหมือนเจียรนัยเพชร 1282 1
การพัฒนาคนตามหลักพุทธ ต้องเข้าใจความแตกต่าง 1038 1
คุณภาพการจัดการศึกษาไทย ใครแกล้งจัด หรือเป็นจริง 1131 0
หน้าที่ผู้บริหารไม่ใช่เพียงสร้างผลงาน ต้องสร้างคนทำงาน 2.พัฒนาคน 997 1
หน้าที่ผู้บริหารไม่ใช่เพียงสร้างผลงาน ต้องสร้างคนทำงาน 1. จัดการงานบริหารคน 909 0
วันไม่ว่างหลังเกษียณ ที่ยังสำนึกหน้าที่การสร้างคน 1155 0
รับ-ส่งมอบงาน 1295 2
บันทึกแรกของคนเก่า สถานะใหม่ 1126 1
บันทึกสุดท้ายในนาม fnr-dean 2592 15
มหาวิทยาลัยกับเมือง 868 0
การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 1086 0
องค์กรดีด้วยคนขององค์กร 954 0
งานวิจัยแต่ละสาขามีลูกค้าต่างกัน 1520 2
การสอนไม่ต้องงด ไม่ต้องสอนชด 834 0
การสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดการที่คุ้มค่า 915 1
ผลไม้ไทยต้องใช้ศิลปะขั้นสูงในการกิน 842 0
สอนด้วยการทำ คือความศักดิ์สิทธิ์และมีศักดิ์ศรี 855 0
การส่งมอบงานประธานสภาคณบดี สาขาการเกษตร 1405 0
อำนาจบริหารงานราชการเป็นของราชการ 847 0
ปรับตัวไม่ทันกับผู้รับบริการ 921 1
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ไม่ถูกที่ทำให้เสียเวลา 826 1
แนวทางการพัฒนางานจากงานประจำฝ่ายสนับสนุน 952 0
คุณภาพกับการทำงานจริง(ใจ) ให้ความสุข 733 0
ถูกบริหารในงานเกษตรภาคใต้ 878 4
การเรียนรู้ คือ หน้าที่นักศึกษา 879 0
คณะทรัพยฯได้รับอนุญาตให้ใช้สวนยางหน้า ม.อ. 1423 2
สำนึกการทำงานให้สำเร็จ 1243 1
12 ส.ค. วันแม่ 56 895 1
ถึงภารกิจสำคัญแต่แยกร่างไม่ได้ 954 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เลือกชม ซื้อพันธุ์ไม้นานา 2372 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เปิดจองกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 2620 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เริ่มแล้ว 2037 0
เป็นคนให้เป็นสุขและมีค่า 2. คนให้เข้าใจจึงได้สุข 749 0
แอบถ่ายการเตรียมต้นไม้แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ 56 2.การดูแลจัดการ 1589 2
แอบถ่ายการเตรียมต้นไม้แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ 56 1. วางแผนเตรียมการ 1815 0
เป็นคนให้เป็นสุขและมีค่า 1.คนที่พร้อมจะถูกคน 966 1
การเขียนบันทึก Share.psu ที่ใกล้สู่เป้าหมาย 1123 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ใช้งบปีละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ให้นักศึกษาปริญญาตรีมีประสบการณ์นานาชาติ 873 1
เรียนอ่อน หรือ อ่อนเรียน 876 0
ผู้ต้องการความสุข ความสำเร็จ อย่าเรียนแค่รู้ ต้องนำสู่ปฏิบัติใช้งานจริง 704 0
ยังไม่ใช่วิทยากรมืออาชีพ 1039 0
ดี ดีเด่น และดีเยี่ยม 1443 1
ประสบการณ์เดินทางหาดใหญ่ พิษณุโลก 30-31 ก.ค. 56 2509 0
คาดผิด 772 0
เอกลักษณ์บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและการสร้าง 1035 0
เพราะไม่มาตรฐาน จึงต้องทำให้เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่หลายมาตรฐาน 972 0
Best practices ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1277 0
ตารางการเดินทาง เดือน ส.ค. 2556 1095 2
สิ่งดี ๆ จากการประเมินคุณภาพการศึกษา วิศวะ ม.อ. 56 730 0
วิธีการทำให้ได้ : คิดแบบเด็ก ทำแบบกระบวนการเรียนรู้ 833 0
ตัวอย่างจิตสำนึกและการจัดการประสิทธิภาพนานาชาติ 2. มาเลเซียและไทย 1018 0
ตัวอย่างจิตสำนึกและการจัดการประสิทธิภาพนานาชาติ 1. ฮ่องกง 875 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ : จุดมุ่งหมายและภารกิจ 775 0
เรียนรู้บุคลิกคนไทยผ่านระบบ share.psu 1121 3
เมื่อต้องทำหน้าที่ประเมินคุณภาพต้องตามให้ทันระบบ 1115 0
ประโยชน์ของคนในมหาวิทยาลัย 1178 3
งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ช่วงปี 2548-2555 1098 1
จงสร้างค่าด้วยความสามารถ อย่ามัวคาดหวังความสบาย 1054 0
ฟังเสียงลูกค้า 937 1
การทำให้คอมพิวเตอร์ชาร์จแบตฯ ipad ได้ 5637 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการไปข้างหน้า ไม่ใช้ถอยหลัง 2. แบบอย่างและการสร้างค่างาน 913 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการไปข้างหน้า ไม่ใช้ถอยหลัง 1. ความคาดหวัง 752 0
การเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ใหม่ 834 0
ประโยชน์จากสีประจำวัน 929 1
เพราะสะดวกและเอาใจ จึงขาดทักษะการจัดการ ขาดความรับผิดชอบในสังคมที่ดี 918 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 4.การพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย (2) 791 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 3.การพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย (1) 917 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 2.การตีพิมพ์เผยแพร่แค่รับจ้างทำวิจัย เหยื่อทางธุรกิจการพิมพ์ 764 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 1. เป้าหมายประโยชน์ 946 0
วันรับปริญญา ม.อ. 2556 วันที่ 14-16 กันยายน 2679 0
หน้าที่ ความรับผิด(ไม่)ชอบ เกียรติ ศักดิ์ศรี 1168 0
Precision Agriculture 4.การจัดการการผลิต ที่เน้นความเป็นไทย 825 0
ถึงอาจารย์รุ่นใหม่ 832 0
Precision Agriculture 3. แม่นยำในการผลิต 679 0
Precision Agriculture 2. ตลาด ความต้องการผู้บริโภค 836 0
Precision Agriculture การเกษตร พอดี พอเพียง ยั่งยืน 1. ความหมาย 1016 0
เกษตรก้าวหน้าไม่ได้หากไม่ทำวิจัย 1. ด้านบวก 1183 0
จัดกลุ่มชั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน 849 0