นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 25 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ผู้นำ นำอะไร 2. นำทิศนำทาง 1038 0
ผู้นำ นำอะไร 1. นำรู้ 909 0
คุณค่าของตามยุค 3. เน้นที่ค่าจริง 725 0
คุณค่าของตามยุค 2. ที่มา เหตุและผล 1005 0
คุณค่าของตามยุค 1. จากอดีตถึงปัญหาปัจจุบัน 810 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ให้เป็นประโยชน์ 863 0
คุณค่าของภาษาคือการสื่อสาร 866 1
ประสบการณ์จริง ประสบการณ์ปลอม 1055 2
สันดานป่าที่ยังอยู่ 868 2
กระดาษกับค่าของคน 731 0
การเรียนให้เป็น 2. วิธีการเรียน ให้เป็นผู้มีการศึกษา 735 0
การเรียนให้เป็น 1. เรียนเป็น ทำเป็น ใช้เป็น 892 0
Ctrl+Alt+Delete กับการพัฒนาตน 12249 4
การเอาชนะความยาก 845 0
ทำบุญครบรอบ 38 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1234 0
การทำให้ก้าวหน้าแบบง่าย ๆ 685 0
ไม่มีทำให้มี มีทำให้ไม่มี 999 0
คนใจดีตายด้วยคนใจดำ 1198 2
ความสำคัญของบทนำของการวิจัย 2046 0
การสอนเพื่อพัฒนาคน 941 0
คนเก่ง ต้องเก่งงานและเก่งคน 1496 0
การเรียนให้ได้ดีต้องเข้าหา 893 1
อยากได้ดี มีวิชา จงเปลี่ยนการเรียนแบบเสี่ยงโชค 846 0
วิธีอ่านบทความวิจัยให้ง่ายขึ้น 982 0
หลักการอ่านบทความวิจัย 2. จับจุดเน้นการวิจัย 1717 0
หลักการอ่านบทความวิจัย 1.เป้าหมายและแนวคิดการทำวิจัย 1276 0
ตารางและรูปในการจับเนื้อหาบทความวิจัย 1444 0
ทำไมได้ผลการประเมินต่ำ 892 0
ใช้ share.psu ช่วยงานประจำ 832 0
ความสูญเปล่าอาหารโลก 995 0
ทำไม ทำดี จึงไม่ได้ดี 1202 1
เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬา 1216 0
เรียนภาษาแบบได้เงินได้ภาษา 887 0
ทำบุญ ต้องตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ และบริสุทธิ์ใจ 1235 0
ปรับเวลามารับแสงแดด 855 0
อาหารปนเปื้อนเพราะตั้งใจ 966 3
ถึงว่าง ก็อย่าปล่อยให้ว่างเปล่า 795 1
ใช้ชีวิตแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 945 0
ทำไม รู้มากจึงยากนาน 868 0
อย่าอายทำงาน จงละอายในการไม่ทำงาน 1108 0
เห็นว่าดี ก็ทำเอง 980 1
งานมีเกียรติ 792 2
อย่าลืมทำให้พ่อแม่ 928 0
ภารกิจสะดุดที่ราชการ 725 3
เวลามีค่าสำหรับนักธุรกิจ 1136 0
คณะทรัพยฯ ถึงเวลาถ่ายรุ่น 1180 1
เตรียมตัวสอบเป็นทีม 1170 0
สื่อสาร สัมพันธ์ รู้ความสามารถคน อีกประโยชน์ของ share.psu 1054 1
ระวัง เก้าอี้หมดอายุ 944 0
บันทึก share.psu สร้างความฉลาด 917 3
พลังของความผูกพันและทีมงาน 1068 2
พัฒนาสุขอนามัยอาหารในการจัดงานเกษตรภาคใต้ 1073 2
ว่าง ????? 1212 2
การพัฒนางาน ต้องพัฒนาคน 888 0
อยากก้าวหน้า มีความสุข ต้องการจัดการเวลาตามจังหวะชีวิต 1395 0
ปริญญา คือค่าของการศึกษา การทำงานคือค่าของคนทำงาน 1298 0
ย้อนอดีต บัณฑิตใหม่ การใช้ค่าปริญญา 851 0
ภารกิจค้างหลังเกษียณ 912 1
หมั่นทำ Big Cleaning ในตน 917 0
No name or Big (bad) name 930 3
งานก้าวหน้า คนก้าวหน้า 943 3
อยากมีความสุข ต้องทำชีวิตให้เป็นนักแสดง 1152 2
Share.psu สร้างความผูกพัน 1041 6
การพัฒนาคนเก่งเหมือนเจียรนัยเพชร 1233 1
การพัฒนาคนตามหลักพุทธ ต้องเข้าใจความแตกต่าง 993 1
คุณภาพการจัดการศึกษาไทย ใครแกล้งจัด หรือเป็นจริง 1087 0
หน้าที่ผู้บริหารไม่ใช่เพียงสร้างผลงาน ต้องสร้างคนทำงาน 2.พัฒนาคน 966 1
หน้าที่ผู้บริหารไม่ใช่เพียงสร้างผลงาน ต้องสร้างคนทำงาน 1. จัดการงานบริหารคน 854 0
วันไม่ว่างหลังเกษียณ ที่ยังสำนึกหน้าที่การสร้างคน 1088 0
รับ-ส่งมอบงาน 1223 2
บันทึกแรกของคนเก่า สถานะใหม่ 1060 1
บันทึกสุดท้ายในนาม fnr-dean 2474 15
มหาวิทยาลัยกับเมือง 809 0
การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 1029 0
องค์กรดีด้วยคนขององค์กร 924 0
งานวิจัยแต่ละสาขามีลูกค้าต่างกัน 1492 2
การสอนไม่ต้องงด ไม่ต้องสอนชด 800 0
การสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดการที่คุ้มค่า 876 1
ผลไม้ไทยต้องใช้ศิลปะขั้นสูงในการกิน 818 0
สอนด้วยการทำ คือความศักดิ์สิทธิ์และมีศักดิ์ศรี 829 0
การส่งมอบงานประธานสภาคณบดี สาขาการเกษตร 1350 0
อำนาจบริหารงานราชการเป็นของราชการ 781 0
ปรับตัวไม่ทันกับผู้รับบริการ 887 1
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ไม่ถูกที่ทำให้เสียเวลา 803 1
แนวทางการพัฒนางานจากงานประจำฝ่ายสนับสนุน 926 0
คุณภาพกับการทำงานจริง(ใจ) ให้ความสุข 710 0
ถูกบริหารในงานเกษตรภาคใต้ 853 4
การเรียนรู้ คือ หน้าที่นักศึกษา 848 0
คณะทรัพยฯได้รับอนุญาตให้ใช้สวนยางหน้า ม.อ. 1391 2
สำนึกการทำงานให้สำเร็จ 1197 1
12 ส.ค. วันแม่ 56 858 1
ถึงภารกิจสำคัญแต่แยกร่างไม่ได้ 917 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เลือกชม ซื้อพันธุ์ไม้นานา 2340 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เปิดจองกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 2561 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เริ่มแล้ว 1996 0
เป็นคนให้เป็นสุขและมีค่า 2. คนให้เข้าใจจึงได้สุข 715 0
แอบถ่ายการเตรียมต้นไม้แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ 56 2.การดูแลจัดการ 1562 2
แอบถ่ายการเตรียมต้นไม้แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ 56 1. วางแผนเตรียมการ 1769 0
เป็นคนให้เป็นสุขและมีค่า 1.คนที่พร้อมจะถูกคน 940 1
การเขียนบันทึก Share.psu ที่ใกล้สู่เป้าหมาย 1085 2