นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 24 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ข้อระวังในการสอบ 784 0
การใช้ประโยชน์จากการ share 894 1
ทบทวน คือ พัฒนา 640 0
ข้อสอบแบบเลือกตอบกับคุณภาพการศึกษา 912 2
คำถามเพื่อการอ่านบทความวิจัย 975 0
ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ยากที่จะได้ความจงรักภักดี 749 0
Big cleaning คณะทรัพยฯกับตรุษจีน 666 0
คณิตศาสตร์การทำงานให้มีค่า ไม่ใช่มีแต่คน 691 3
ประเมินผลความสำเร็จของการเรียน การทำงาน 987 0
รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้ ให้อยู่ดีมีสุข 3107 0
ดี มีพัฒนา คือความก้าวหน้า 823 0
อากาศหนาวเย็น 56-57 เตรียมพร้อมกับความแห้งแล้ง 1732 0
บันทึกรายงานการประชุมทางกฎหมายและการทำงาน 963 0
บริการวิชาการการเกษตรมาตรฐานสากล 933 0
คิด(ไม่)ออก 1138 0
Smart phone คนสมาร์ท ? 970 1
หน่วยผลผลิตเกษตรในอเมริกา 1576 0
Share สะดุด ต้องหมั่นสะดุดความคิด 856 2
งานบริหารองค์กร กับ งานบริหารงานตนเอง 651 0
คำถามประเมินผลตนเอง 718 0
ประสบการณ์ต้องสร้างมูลค่าได้ 726 0
ศีล 5 ข้อใดสำคัญสุด 2164 2
การทำงานแบบมืออาชีพของสถาบันการศึกษา 935 0
วันเด็ก 2557 ร่วมกันสรรค์สร้างเด็ก 842 0
ปัญหาหมา ๆ แมว ๆ กับคน 2.หมาแมวคนจัด 1092 2
ปัญหาหมา ๆ แมว ๆ กับคน 1.หมาแมวจรจัด 868 0
มุ่งหวังสร้างอนาคต คาดหวังมักหดหู่ 2. ความคาดหวัง พลังลบ 658 0
ผลเสียของการเข้าสอบช้าและการรักษาเวลา 888 0
มุ่งหวังสร้างอนาคต คาดหวังมักหดหู่ 1.ความมุ่งหวัง พลังบวก 1018 2
ศิลปะการทำงาน 1+1 > 2 679 2
อาจารย์พิเศษ พิเศษ 932 1
การศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก 755 1
ไม่เก่ง ทำไม่ได้ ; จริง หรือ เท็จ 921 2
เพราะจัดลำดับความ(ไม่)สำคัญ 886 0
สติกับความสำเร็จในชีวิต 881 2
ส.ค.ส.2557 แด่ชาว share.psu 3991 0
สวัสดีปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557 1158 3
ทำแผนกลยุทธ์ส่วนตน 818 0
อดออมกับการสร้างอนาคต 649 0
หนาวปี 2556 หนาวมาก หนาวนาน 1040 2
สร้างอาณาจักรการทำงาน 638 0
“หากำไรจากตัวเอง” พรปีใหม่ 2557 ให้ลูกศิษย์ 1350 0
ทำงานกับการสร้างความมั่นคงในชีวิต 927 0
ผู้นำต้องสร้างความอยาก ไม่ใช่ ความยาก 829 0
ทำให้ปีใหม่มีความหมาย 749 0
สัญชาติและเชื้อชาติสินค้า 764 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 3.สอนให้สุกพอดีมีคุณภาพ 745 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 2. อุดมศึกษา 682 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 1.การเรียน 720 0
อยากเจริญต้องก้าวขึ้น อยากเก่ง อยากมีความสุขต้องก้าวข้าม ในปีใหม่ 2557 848 1
ให้ปลา หรือ ให้เบ็ด เพื่อคุณภาพคนไทย 1174 0
Asianization ยุคแห่งเอเชียกับความเป็นไทย 926 0
เปลี่ยนแปลง แปรปรวน ต้องปรับตนด้วยปัญญา 823 0
กีฬา กิเลส 620 0
ของที่ชอบ vs. ของที่ใช่ 699 0
ห้างใหม่ ห้างใหญ่ 890 1
เจ้าสระ 884 1
จัดระเบียบชีวิต 1589 0
ถูกมอบหมายงานต้องทำให้เต็มที่และมีเกียรติ 969 0
กระบวนการเรียนรู้ คือการสร้างบัณฑิต 697 0
ก้าวหน้า 719 0
ตรวจค่าการใช้เวลา 828 0
รายการ(อ่าน)ข่าว(หนังสือพิมพ์) 865 0
ใช้การสอบพัฒนาตน 956 2
ปิดฉากประเพณี 4 จอบ 2556 เหลือไว้แต่ความทรงจำดี ๆ 853 3
ประเภทความรู้และการใช้ 589 0
การใส่ใจในงาน 1381 0
ความสามารถการแข่งขัน 738 0
ประโยชน์ของการประกวดแข่งขัน 2677 0
ค่าของกิจกรรมนักศึกษา 983 0
บริหารเวลาเป็น จึงเป็นค่า 959 0
ผิดพลาด เป็นความผิด หรือ พลาด 935 0
“คนดีศรีเกษตร” รางวัลเชิดชูนิสิต/นักศึกษาสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1105 2
ทัศนคติกับการทำงานให้สำเร็จ 1134 0
ผู้ทรงคุณวุฒิตอบสนองลูกค้าในการประกันคุณภาพการศึกษาไทย 988 2
แชร์แบบไทย ๆ ในตลาดนัดเกษตร ม.อ. 830 2
พนักงานตัดหญ้า ระดับ 9 943 1
ช่วยกันดู ช่วยกันทำ ให้ได้ดี 727 0
ประเมินให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพ 2.กระบวนการ 694 0
ประเมินให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพ 1.เป้าหมายจริง 787 0
5 ส เพื่อการทำงานอย่างมีสุข 984 1
คิดดี ทำดี คืออะไร 883 0
การเรียนอย่างมีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ต้องการ 821 0
19 พ.ย.56 คืนไฟฟ้าดับนานที่ ม.อ. 938 0
กิจกรรมตลาดนัดเกษตร 18 พ.ย.56 859 1
บริหารเวลา บริหารชีวิต 854 0
ลอยกระทงกระทบการเดินทาง 759 1
ลอยกระทงทางใจ 782 1
เก็บตกจากการมาประเมินคุณภาพภายนอก ม.พะเยา 1675 1
ค่าของการประเมินคุณภาพการศึกษาไทย 702 0
ประเภทผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 919 0
สร้างจิตวิญญาณทางศิลปวัฒนธรรม 1024 0
วินัยของเวลาคือคุณค่าสู่ความสำเร็จ 975 3
ตัวบ่งชี้ไม่มีคุณภาพการศึกษาไทย 725 1
สอนมารยาทการใช้สื่อออนไลน์ 1026 3
การใช้เวลากับค่าของการศึกษาและชีวิต 753 0
ใช้กล้องมือถือให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น 989 1
รู้ไว้ใช้ระวังความปลอดภัย 912 0
วิญญาณนักธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ 861 0
ผู้นำ นำอะไร 5.นำองค์กร 659 0