นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 24 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประสบการณ์เดินทางหาดใหญ่ พิษณุโลก 30-31 ก.ค. 56 2413 0
คาดผิด 703 0
เอกลักษณ์บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและการสร้าง 949 0
เพราะไม่มาตรฐาน จึงต้องทำให้เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่หลายมาตรฐาน 882 0
Best practices ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1229 0
ตารางการเดินทาง เดือน ส.ค. 2556 1013 2
สิ่งดี ๆ จากการประเมินคุณภาพการศึกษา วิศวะ ม.อ. 56 670 0
วิธีการทำให้ได้ : คิดแบบเด็ก ทำแบบกระบวนการเรียนรู้ 766 0
ตัวอย่างจิตสำนึกและการจัดการประสิทธิภาพนานาชาติ 2. มาเลเซียและไทย 959 0
ตัวอย่างจิตสำนึกและการจัดการประสิทธิภาพนานาชาติ 1. ฮ่องกง 808 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ : จุดมุ่งหมายและภารกิจ 668 0
เรียนรู้บุคลิกคนไทยผ่านระบบ share.psu 1014 3
เมื่อต้องทำหน้าที่ประเมินคุณภาพต้องตามให้ทันระบบ 992 0
ประโยชน์ของคนในมหาวิทยาลัย 1058 3
งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ช่วงปี 2548-2555 1004 1
จงสร้างค่าด้วยความสามารถ อย่ามัวคาดหวังความสบาย 935 0
ฟังเสียงลูกค้า 813 1
การทำให้คอมพิวเตอร์ชาร์จแบตฯ ipad ได้ 5533 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการไปข้างหน้า ไม่ใช้ถอยหลัง 2. แบบอย่างและการสร้างค่างาน 833 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการไปข้างหน้า ไม่ใช้ถอยหลัง 1. ความคาดหวัง 672 0
การเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ใหม่ 741 0
ประโยชน์จากสีประจำวัน 830 1
เพราะสะดวกและเอาใจ จึงขาดทักษะการจัดการ ขาดความรับผิดชอบในสังคมที่ดี 843 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 4.การพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย (2) 726 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 3.การพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย (1) 840 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 2.การตีพิมพ์เผยแพร่แค่รับจ้างทำวิจัย เหยื่อทางธุรกิจการพิมพ์ 734 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 1. เป้าหมายประโยชน์ 878 0
วันรับปริญญา ม.อ. 2556 วันที่ 14-16 กันยายน 2594 0
หน้าที่ ความรับผิด(ไม่)ชอบ เกียรติ ศักดิ์ศรี 1087 0
Precision Agriculture 4.การจัดการการผลิต ที่เน้นความเป็นไทย 756 0
ถึงอาจารย์รุ่นใหม่ 772 0
Precision Agriculture 3. แม่นยำในการผลิต 620 0
Precision Agriculture 2. ตลาด ความต้องการผู้บริโภค 748 0
Precision Agriculture การเกษตร พอดี พอเพียง ยั่งยืน 1. ความหมาย 951 0
เกษตรก้าวหน้าไม่ได้หากไม่ทำวิจัย 1. ด้านบวก 1038 0
จัดกลุ่มชั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน 789 0
จิตสำนึกในความสำเร็จขององค์กร คือ คุณภาพแท้จริงขององค์กร 1175 0
ทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ 1106 2
คุณสมบัติที่ต้องการในการทำงานที่ต้องฝึกฝนในการเป็นนักศึกษา 806 1
ความเก่งสร้างได้ด้วยตนเอง 845 0
ประเมินกันทำไม : เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา 1112 1
การบ้านคือการเรียนรู้ 1024 0
ของถูกย่อมไม่ดีและมีแพงกว่า 904 2
Best practice เพิ่มค่า ? 730 0
หลักการตลาด ประชาสัมพันธ์ กับการพัฒนางาน 1017 0
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 3. จึงพัฒนาหรือทำลายความเป็นอยู่และประเทศ 804 0
เมื่อได้รับมอบให้จัดทำหลักสูตรและการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 706 0
เพราะไม่ศึกษาระเบียบ ถึงเรียนครบ ก็จบไม่ได้ 611 3
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 2. เข้าถึงความสำคัญทางสังคม 759 1
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 1. เข้าใจในความสำคัญต่อชีวิต 670 1
แนวทางการเริ่มทำงานให้ทันระบบ 992 0
ช่วยทำให้หนังสือราชการก้าวทัน IT 1428 2
ค่าของตำแหน่งทางวิชาการ 2. การสร้างและรักษาให้มีมูลค่า 896 0
ค่าของตำแหน่งทางวิชาการ 1. หมายถึงความสามารถ 1148 0
ประเมินกันทำไม : ระบบการประเมิน 729 0
ศาสตราจารย์ท่านใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1736 1
กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2554 1046 1
เตรียมหลักฐานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 862 0
หวังสุข จงมองหาประโยชน์ อย่าหมกมุ่นกับโทษ 900 2
ถึงนักศึกษา ทุกอย่างเพื่อคุณ 1003 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน : 2. ปัญหาการพัฒนา 649 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน : 1 วงจรความรู้ 678 0
Explicit vs. Tacit knowledge ไหนสำคัญกว่ากัน 1128 2
9 ข้อวิธีการเรียนให้สำเร็จในฐานะนักศึกษา มหาวิทยาลัย 1551 0
โอกาส รู้จักใช้ มีได้แน่นอน : โอกาสการศึกษาที่นักศึกษาควรใช้ให้เต็มที่ 1168 0
แด่ ศิษย์ทรัพยา 1048 0
เรียนได้ เรียนดี เรียนเป็น โอวาทวันไหว้ครู 2556 2541 0
การทำตนให้มีตัวตน บน share.psu 996 6
น้ำแห้ง 56 อีกหน้าประวัติศาสตร์ ม.อ. 1339 2
เสียเหลี่ยม 770 2
รู้บุคลิกเพื่อนร่วมงาน เพิ่มประสิทธิภาพงาน 761 0
ทำงาน ทำกิจกรรม ให้เป็นผู้มีประสบการณ์จริง 724 0
“เพื่อน” คือ จิตสำนึกความสำเร็จคือพลังแห่งความสำเร็จของงาน 885 0
การทำให้ผู้ติดต่อไม่ติดขัด ผู้ปฏิบัติสบายใจ กับคำว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก” 868 0
เรียนรู้แบบรู้เรียน 742 0
สติ AAR พัฒนาตน พัฒนาการทำงาน 1013 1
HRPP เครือข่ายวิจัยยางพารา ไทย-ฝรั่งเศส 13757 0
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบเด็ก หรือ คนแก่ 842 5
ความไม่มี โชค เป็น ลาภ อันประเสริฐ 821 0
ทำให้การเขียนบันทึก share.psu เพิ่มการเรียนรู้ 955 2
สิ่งที่นักศึกษา พึงต้องรู้ 799 0
ความก้าวหน้า 3. การทำงาน 643 0
ความก้าวหน้า 2. การทำงานสายอาจารย์ 718 0
ค่างานวิจัยพืชกรรมยางพารา 992 0
ความก้าวหน้า 1.การศึกษาเล่าเรียน 891 3
เว็บคณะ 749 3
ฝึก สติ กิจกรรมใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะทรัพยฯ 2556 1093 2
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 3.รู้รอบให้เป็นผู้รู้เรื่อง 947 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 2. รู้หลักสูตร สาขาวิชา 955 0
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 1. ปฐมบทการเป็นนักศึกษา 843 0
ทุกคนสำคัญ แต่ต่างหน้าที่กัน 989 3
รู้เท่า รู้ทัน รู้เท่าทัน เพื่อการอยู่ดี 1234 0
ทำไมคนรุ่นใหม่ดูแลตนเองไม่ได้ ความเป็นไทยไม่มีที่ยืน 1030 1
ทำบุญให้ถึงบุญ จึงได้บุญ 966 0
เจาะเวลาหาอดีต ของ ม.อ. หาดใหญ่ 863 1
ได้อะไรจากไฟฟ้าดับ 887 4
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 2. ใช้ความเป็นไทยและใจรักษ์โลก 712 0
ค่าของปัญหาการพัฒนาทางธุรกิจ 1. ค่านิยมที่เปลี่ยนไปเพราะธุรกิจ 873 0
ทำงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า คือ ค่าคนทำงาน 1440 0
จากคอมพิวเตอร์ ถึง ภาษาอังกฤษ 1016 2