นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 24 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหาเศรษฐี และ อภิมหาเศรษฐี 917 0
เกรด เกียรติ แก้ไข 2. เกรดกับการแก้ไข 878 0
เกรด เกียรติ แก้ไข 1. เกรดกับเกียรติ 1124 0
ทำงานให้ถึงจิตวิญญาณ 3. ภาคปฏิบัติ 724 2
ทำงานให้ถึงจิตวิญญาณ 2. คุณค่างานคนมหาวิทยาลัย 726 0
ทำงานให้ถึงจิตวิญญาณ 1.หลักคิดถึงคุณค่า 686 0
ตรวจสอบข้อมูลไปเลือกตั้ง สว. 30 มี.ค. 2557 3719 1
ค่าการประเมิน 911 3
Continuous improvement ในงานประจำ 958 1
รักให้สุขต้องรักให้ถูกทาง 812 1
ผู้ใหญ่สร้างค่าด้วยการให้โอกาส เด็กสร้างค่าด้วยการใช้โอกาส 2 950 0
ผู้ใหญ่สร้างค่าด้วยการให้โอกาส เด็กสร้างค่าด้วยการใช้โอกาส 1 908 1
Share.psu สร้างคน 864 4
Happy University : ทำงานดี มีระบบ 2. องค์ประกอบ 5 สู่ happy family 965 0
Happy University : ทำงานดี ต้องมีระบบ 1. องค์ประกอบ 1-4 1169 0
เรียนยาก ง่าย กำไร ขาดทุน เก่ง ไม่เก่ง 882 0
Happy Family : ม.อ. ที่สร้างสุขครอบครัวเรา 1138 2
ฝึกงานที่ควรเพิ่มค่า 3. การเพิ่มค่าจริง 949 0
ฝึกงานที่ควรเพิ่มค่า 2 .กระบวนการสร้างค่า 642 0
ฝึกงานที่ควรเพิ่มค่า 1. การให้ค่า 894 1
ผู้ประสบความสำเร็จและความเก่งที่สร้างได้ 1088 0
ทำให้ดี มีประโยชน์ เพิ่มมูลค่า 672 0
จัดการค่าเวลา 831 0
ทบไม่มีทวน 2. ผลต่อการทำงาน 1247 1
ทบไม่มีทวน 1.ผลต่อการเรียน 754 0
ครูทำ กับ ครูจำ สู่มหาวิทยาลัยในกำกับพึ่งตนเอง 2. 881 0
ครูทำ กับ ครูจำ สู่มหาวิทยาลัยในกำกับพึ่งตนเอง 1 786 2
บุญติดบวก หรือ ติดลบ 738 0
อยากประสบความสำเร็จต้องหมั่นติดตาม 1042 0
ซ่อมบำรุง ดีกว่า ซ่อมแซม 749 0
ให้ค่าการพัฒนาบุคลากรเอง 908 0
จริงใจอย่างมีสุข 893 1
การสอบคือการประเมินการเรียนรู้พัฒนาคน ไม่ใช่แค่รู้ 861 0
ทุกอย่างดีขึ้นด้วยการทำตามหน้าที่ ไม่ใช่ความอาวุโส 805 4
ปัญหาและเทคนิคการเรียนการเขียนรายงาน 3240 0
เรียนรู้คือผู้ตาม เรียนคิดคือผู้นำ 665 0
ธรรมการบริหารบุคคลให้มีความสุขและประสิทธิภาพ 2. ความเป็นธรรม 823 0
ธรรมการบริหารบุคคลให้มีความสุขและประสิทธิภาพ 1.ธรรมชาติความแตกต่าง 958 0
สถานการณ์พืชจีเอ็ม 2013 1099 0
เหตุ และ ผล คุณภาพการศึกษาพัฒนาทรัพยากรบุคคล 729 0
ทำอย่างไรให้ได้ดี 912 0
วางแผนชีวิต ชีวิตจะได้มีแผนที่ไปสู่ความสำเร็จ 1182 0
จงปรับที่ตัวเรา เพื่อเป้าหมายความสำเร็จ 942 0
ช่วยกันลดความสูญเปล่าอาหาร 808 0
ใส่สาระ ขณะนับ 1 ถึง 10 1030 0
การใช้ความรู้พัฒนาคนอื่นคือพัฒนาตน 1294 0
ชีวิตนี้มีแต่ surprise 883 0
รัก วันแห่งความรัก+มาฆบูชา 2557 1042 1
จิตสำนึกร่วม 705 2
ความเป็นสากลของในหลวง 1055 5
การชื่นชมผู้ชนะ คือค่าของการแข่งขัน 812 0
เข้าใจ เข้าถึง ให้ถึงค่าของการพัฒนา 1333 1
ข้อบกพร่องงานเอกสาร 1260 0
กินดี มีปัญหา 1080 0
Digital TV กับ ASEAN 1548 1
การฟังแบบไม่ได้ยินให้เกิดประโยชน์ 1507 1
ข้อระวังในการสอบ 832 0
การใช้ประโยชน์จากการ share 942 1
ทบทวน คือ พัฒนา 689 0
ข้อสอบแบบเลือกตอบกับคุณภาพการศึกษา 958 2
คำถามเพื่อการอ่านบทความวิจัย 1018 0
ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ยากที่จะได้ความจงรักภักดี 778 0
Big cleaning คณะทรัพยฯกับตรุษจีน 700 0
คณิตศาสตร์การทำงานให้มีค่า ไม่ใช่มีแต่คน 736 3
ประเมินผลความสำเร็จของการเรียน การทำงาน 1067 0
รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้ ให้อยู่ดีมีสุข 3190 0
ดี มีพัฒนา คือความก้าวหน้า 889 0
อากาศหนาวเย็น 56-57 เตรียมพร้อมกับความแห้งแล้ง 1852 0
บันทึกรายงานการประชุมทางกฎหมายและการทำงาน 1046 0
บริการวิชาการการเกษตรมาตรฐานสากล 1017 0
คิด(ไม่)ออก 1212 0
Smart phone คนสมาร์ท ? 1066 1
หน่วยผลผลิตเกษตรในอเมริกา 1673 0
Share สะดุด ต้องหมั่นสะดุดความคิด 929 2
งานบริหารองค์กร กับ งานบริหารงานตนเอง 715 0
คำถามประเมินผลตนเอง 777 0
ประสบการณ์ต้องสร้างมูลค่าได้ 779 0
ศีล 5 ข้อใดสำคัญสุด 2225 2
การทำงานแบบมืออาชีพของสถาบันการศึกษา 987 0
วันเด็ก 2557 ร่วมกันสรรค์สร้างเด็ก 909 0
ปัญหาหมา ๆ แมว ๆ กับคน 2.หมาแมวคนจัด 1145 2
ปัญหาหมา ๆ แมว ๆ กับคน 1.หมาแมวจรจัด 930 0
มุ่งหวังสร้างอนาคต คาดหวังมักหดหู่ 2. ความคาดหวัง พลังลบ 697 0
ผลเสียของการเข้าสอบช้าและการรักษาเวลา 952 0
มุ่งหวังสร้างอนาคต คาดหวังมักหดหู่ 1.ความมุ่งหวัง พลังบวก 1065 2
ศิลปะการทำงาน 1+1 > 2 719 2
อาจารย์พิเศษ พิเศษ 996 1
การศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก 819 1
ไม่เก่ง ทำไม่ได้ ; จริง หรือ เท็จ 968 2
เพราะจัดลำดับความ(ไม่)สำคัญ 932 0
สติกับความสำเร็จในชีวิต 944 2
ส.ค.ส.2557 แด่ชาว share.psu 4078 0
สวัสดีปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557 1208 3
ทำแผนกลยุทธ์ส่วนตน 840 0
อดออมกับการสร้างอนาคต 671 0
หนาวปี 2556 หนาวมาก หนาวนาน 1076 2
สร้างอาณาจักรการทำงาน 666 0
“หากำไรจากตัวเอง” พรปีใหม่ 2557 ให้ลูกศิษย์ 1386 0
ทำงานกับการสร้างความมั่นคงในชีวิต 957 0
ผู้นำต้องสร้างความอยาก ไม่ใช่ ความยาก 851 0