นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 21 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การสอนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 742 0
ค่าการทำงาน + - × ÷ 616 0
เส้นตายทำให้เป็นดี 680 0
วันหยุดงาน แต่งานและชีวิตไม่หยุด 912 1
Customer mind เพื่อพัฒนาองค์กร 986 0
การสร้างความเจริญในชีวิต 861 1
Management by walking around ร่วมคิดร่วมพัฒนา 792 0
ตรวจสอบความเป็นผู้นำ 837 0
สอนคนอื่นให้เก่ง คือคนเก่งที่มีค่า  832 0
ทำถูกผิด ดีเลวอยู่ที่ไหน 813 0
คิดให้เกินกว่าดีจึงมีโอกาส 651 0
เรื่องจริงไม่ได้กวนคุณพยาบาล 821 3
ใครคือคนมีบุญ 781 0
ภาพสี่อดีตคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1259 0
จัดการคนเพื่อพัฒนาการทำงาน 638 0
บุคลิกคนยุคใหม่ 1869 0
งานยุคใหม่ต้องการคนสร้างสรรค์ 777 0
ทำบุญให้ได้บุญ หรือแค่ทำบุญ 935 0
ประกันคุณภาพใครเพื่อใคร ในการศึกษาไทย 853 0
ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยโลก ปี 2014/15: 2. ค่าธรรมเนียม 866 0
ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยโลก ปี 2014/15 :1 อันดับและองค์ประกอบการวัด 947 0
พัฒนาการทำงานให้เจริญก้าวหน้า 2. การสร้างผลงานและสร้างตน 728 0
พัฒนาการทำงานให้เจริญก้าวหน้า 1. รู้หน้าที่รู้ปฏิบัติ 773 0
สร้างความสำคัญของสาขาอาชีพคือศักยภาพการแข่งขัน 604 0
ตารางเรียน ตารางสู่ความสำเร็จ 753 0
ราคายาง เทคโนโลยี และเศรษฐกิจพอเพียง 3. เศรษฐกิจพอเพียง 1097 0
ราคายาง เทคโนโลยี และเศรษฐกิจพอเพียง 2. เทคโนโลยีการกรีดยาง 677 0
ราคายาง เทคโนโลยี และเศรษฐกิจพอเพียง 1. ราคากับเทคโนโลยี 746 1
ทำดีให้มีสุข 807 3
การเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ใน กทม. 697 0
ความสามารถการแข่งขัน จริงหรือ 798 0
สำเร็จได้ใครต้องทำ 649 1
ภาษาพาให้นิ่ง 1. training 545 0
ภาษาพาให้นิ่ง 1.planning 535 0
การทำให้เก่งขึ้น 614 0
ร่วมใจให้ได้มากกว่าร่วมมือ 713 0
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่งานประจำ ทำให้แผนไม่นิ่ง 693 0
เจ้านาย ลูกน้องใครสำคัญต่อใคร 772 0
โนผักชีนำสู่คุณภาพจริง 652 0
Zero Death การรณรงค์สรวมหมวกนิรภัย 100% 703 2
การประกันเงินฝากธนาคาร 665 3
การสื่อสารที่มีประสิทธิผล 772 0
ประชากรโลก 30 สิงหา 57 1364 0
มาตรฐานคือความก้าวหน้าและยั่งยืน 661 0
คุณภาพจริง คุณภาพหลอก 750 0
กระบวนการปรับพัฒนาตน 8121 0
ควบคุมไม่ใช่จำกัด แต่ลดข้อจำกัด 787 0
มืออาชีพ 707 0
ระดับความสำเร็จ 715 1
ทำเพื่อความสามารถ 574 0
การป้องกัน gmo ในข้าวโพด Organic Ready Corn 837 0
เหยื่อโหวต 525 0
บุคลิกที่ถูกจดจำ 656 0
สิงหาพายินดี 787 0
ประสบการณ์ คือ 892 0
เตรียมตัวเรียน 841 0
การเรียนการสอน สิงหา 2557 783 0
ที่อยู่อิเล็คทรอนิค 812 0
ROR ค่าการทำงาน 1293 0
ติว สอนเสริม เรียนเสริม 1031 0
พลังคนรุ่นใหม่ในงานเกษตรภาคใต้ 2557 1097 0
แม่ผู้สร้าง ? 819 0
ทำแผนกลยุทธ์ชีวิต 3. ผลได้ของแผนกลยุทธ์ 788 0
ทำแผนกลยุทธ์ชีวิต 2. การทำแผน  745 0
ทำแผนกลยุทธ์ชีวิต 1. ความหมาย ความสำคัญ 839 0
ฝึกลืม 2. สิ่งที่ควรลืม 648 0
ฝึกลืม 1. สิ่งที่ควรจำ 726 0
ม.อ.คึกคักเดือนสิงหา 57 1227 1
การพัฒนาจากด้านลบ 729 0
คิด คือประสิทธิภาพการเรียน 786 0
การจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่องานที่ดีมีค่าและมีสุข 745 0
ประกันคุณภาพการศึกษาแบบอำนาจนิยม จะเรียกร้องคุณภาพจากใคร (2) ระดับอุดม และระบบ สมศ. 726 0
ประกันคุณภาพการศึกษาแบบอำนาจนิยม จะเรียกร้องคุณภาพจากใคร (1) ระดับพื้นฐาน 695 0
ปรัชญา วิสัยทัศน์ กับการประกันคุณภาพ 760 0
สายสนับสนุนสำคัญต่อการสร้างบุคลิกบัณฑิต 842 0
บริหารแบบทีมกีฬา 626 0
ระดับสถานะคนทำงาน 708 1
แข็งแรง 4. การทำให้แข็งแรง 1210 0
แข็งแรง 3. สติปัญญาแข็งแรง 659 0
แข็งแรง 2. ใจแข็งแรง 589 0
แข็งแรง 1. กายแข็งแรง 522 0
Blacklist 570 0
การจัดการการผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 585 0
ค่าของวันเกิด 742 0
การเตรียมตัวเพื่อทำงาน คือหน้าที่และเป้าหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษา 995 1
ประเมินให้เกิดค่า ต้องมุ่งการพัฒนา 696 1
ทางเลือก 593 0
เกียรติอยู่ที่ไหน? 826 0
หางราชสีห์ หัวหมา กับความเป็นไทย 3593 0
ระดับค่าการประเมิน 767 0
ทิศทางการเขียนผลการวิจัย 823 0
บุคคลิกของคนประสบความสำเร็จดีมีสุข 730 0
ภาษาฉลาดใช้ให้มีค่า 752 0
ธรรมะ ความสุขจริงจากคำอธิษฐาน 678 0
ศีล 5 ในชีวิตประจำวันที่เป็นสุขร่วมกัน 7234 0
ค่าความเก่งที่ยั่งยืนและพัฒนาต้องทำให้คนอื่นเก่ง 924 2
บริหารจัดการแบบขันน๊อต 959 0
ลูกค้าอยู่ไหน เป้าหมายสร้างค่างาน 992 0
คุณค่า คือทำให้คุณ ๆ ให้ค่า 631 0
มีวินัย เข้าใจหน้าที่ มีพัฒนา : บุคลิกของคนทำงานดี 3. มีพัฒนา 890 0