นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 20 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่าการบริหารเวลา 583 0
ค่าการทำงานระหว่างการศึกษา 934 1
เข้าใจพฤติกรรมดี ๆ  831 0
ความรู้สำคัญเสมอ แต่ต้องเรียนและใช้ให้เป็น 636 0
ค่าของครูอยู่ที่ใคร 756 0
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับการวิจัยการเกษตร 1150 0
ทำไม่ได้ หรือ ไม่ทำ 539 0
การเพิ่มค่าในงานธุรการ 3. การประเมินผล 786 0
การเพิ่มค่าในงานธุรการ 2. การจัดระบบการทำงาน 617 2
การเพิ่มค่าในงานธุรการ 1. กระบวนการเพิ่มมูลค่างาน 777 0
ตำแหน่งประเทศไทย 706 0
อารมณ์ขันคนไทย 866 2
แนวโน้มอาหาร ทิศทางวิจัยการเกษตรไทย 1104 0
นิสัยที่ควรละเลิก 1225 4
ค่าความยาก ทางแห่งความเก่ง 730 0
จงพัฒนาตนด้วยการทำให้องค์กรดีขึ้น 632 0
ขอขอบคุณ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 926 1
อุปนิสัยดี ๆ ที่นำสู่ความสำเร็จ 671 0
กลอน ขอให้ได้แต่ดี 700 0
สวัสดีปีใหม่ 2558 แด่ชาว Share.psu 855 1
เริ่มต้นปีใหม่ให้มีค่า 639 0
ส.ค.ส. ดี ๆ ในปีแพะ 2558 754 3
แชร์ข้อคิดดี ๆ  ส่งท้ายปี 2557 1154 0
ทางลัด หรือ ทางขาด 3381 1
กลอน ม ม้า  คึกคัก 1407 0
ทางสู่ความเก่ง ความสำเร็จ 1078 0
แชร์ฮา ๆ เรื่องของนก ? 1031 0
แชร์ขำ ๆ กับการขอพร 796 4
แชร์ภาษาอังกฤษด้วยข้อคิดง่าย ๆ  950 1
การศึกษาไทยเรียนมาก แต่ค่าน้อย 755 2
แชร์ขำๆ พ่อให้มา 1996 2
ตั้งใจเรียนสำคัญกว่าตั้งใจสอบ 899 0
E-check in , e-boarding pass ค่าพัฒนางาน 724 2
เวลาต้องจัดการจึงมีค่า 754 0
แชร์ สู่ AEC ขำ ๆ 875 1
31 คุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จ 818 0
เตรียมตัวขึ้นปีใหม่ 753 0
เพราะไม่สะดวก จึงต้องการความสะดวก 1111 5
ความผิดพลาดคือความสามารถ คือความสำเร็จ 938 0
สร้างความสำเร็จชีวิตให้เป็นบทละคร 778 0
รปภ. คือ ปลอดภัย คือ เจริญ 1051 1
ความรู้ที่เรียนคืออดีต ความรู้ที่ใช้คืออนาคต 722 1
แชร์ขำๆ 1163 2
ค่าของคนคือผลขององค์กร 630 3
นักร้อง น้องใหม่ 825 1
ชีวิตจะก้าวได้ก้าวไกล แค่เปลี่ยนคำว่า ทำไม่ได้ เป็น ทำอย่างไร 641 0
ค่าของชีวิต 874 0
เสร็จ กับ สำเร็จ 2. การทำงาน 650 0
เสร็จ กับ สำเร็จ 1. เรียนให้สำเร็จ 1014 0
หลักการคือความรู้ หลักกูใช้สร้างค่า 661 0
หากทำไม่ได้ก็กลับไปอยู่บ้านเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา 1052 0
ทำชีวิตให้เป็นละครให้ได้ดี 776 0
เรียนรู้ทำให้ชำนาญ เชี่ยวชาญให้สำเร็จ 705 0
ดนตรีคือชีวิต 807 0
หลงไหลให้ได้ปลื้ม 2. ได้ปลี้ม 566 0
หลงไหลให้ได้ปลื้ม 1.หลงไหล 669 0
แผนการเรียน คือเครื่องมือการเรียนโทเอกให้สำเร็จเร็ว 2. ทำแผนและทำตามแผน 813 0
สัจธรรมยามเช้า 695 0
แผนการเรียน คือเครื่องมือการเรียนโทเอกให้สำเร็จเร็ว 1. ปริญญาโทปริญญาเอก 755 0
เรียนเก่ง กับ เรียนรู้เก่ง 657 0
กรองเพื่อชีวิตที่ดี 587 0
มีชีวิตต้องมีค่า 632 0
ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้เสียหลายต่อในการศึกษา 943 2
คนคิดไม่เป็นก็หมดความสำคัญ 785 3
Strategic gap 795 1
กำไร ขาดทุน ของความเก่ง 790 1
เรียนสอนให้ทันสมัย 1205 2
เพราะโกหกตัวเองจึงไม่เจริญก้าวหน้า 648 0
 สำเร็จได้ต้องทำให้ความคิดบริสุทธิ์ 707 0
ผิดพลาด จับผิด ทำผิด  590 0
ความสำคัญของสุขภาพกาย 874 1
ให้ความสำคัญจึงสำคัญและสำเร็จ 912 1
ลูกค้าคือผู้ให้ค่าแก่เรา 868 0
พัฒนาความเก่ง ดี มีค่า 565 0
วิมานกระดาษ 3. การพัฒนาคน 698 0
วิมานกระดาษ 2. วิจัยและบริการวิชาการ 1090 0
ปาล์มน้ำมันวันนี้ วันหน้า 770 0
วิมานกระดาษ 1. แผนกระดาษ 731 1
ทำไมจึงไม่ได้ดี ? 1104 1
บัวทุกเหล่ามีค่า 819 0
ผู้ให้กำเนิดคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1104 0
เจริญ ?? 2. คน 595 0
เจริญ?? 1.ความสะดวกสบาย 719 1
มีการศึกษา กับ ได้รับการศึกษา ต่างกันอย่างไร 706 0
กำไร ขาดทุนในชีวิต 722 0
ตรวจค่าความสำคัญ 660 0
ค่าความเชื่อมั่น 778 0
ค่าความรับผิดชอบ 4. ต่อตนเอง 866 0
ค่าของความรับผิดชอบ 3.ชีวิต 576 1
ค่าความรับผิดชอบ 2. การทำงาน 733 0
ค่าความรับผิดชอบ 1. การเรียน การศึกษา 957 0
คำตำหนิติเตียนคือค่าการพัฒนา 1264 3
อยากมีรูปต้องมีช่างภาพหมู่ 715 0
กองหน้า กองหลังต้องเข้าขากัน 996 1
ค่าของทุนการศึกษา 932 0
ในระบบ นอกระบบ แบบไหนสร้างคุณภาพการศึกษาจริง 801 0
การเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ 853 0
รักงาน รักความเจริญก้าวหน้า 805 0
อยากสำเร็จต้องอดทนทำเพิ่มอีกนิด 817 0
การสอบให้มีค่า 981 1