นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 2 : 100 post

Post Title Page Visits comment
การสร้างค่าเพิ่ม 738 34
ชนะ-แพ้มีทุกวัน 278 1
เข็ดก่อนทำ 266 0
อะไรทำให้ได้ดี/ไม่ดี 342 1
รับพรให้เป็นจริง 267 0
การทำให้สมหวัง 271 1
หน้าที่การประเมิน 456 0
ค่าของทุกอย่างอยู่ที่การใช้ 434 1
ทำงานให้เหมือนเรียนหลายวิชา 330 1
อยู่ร่วมกันตามความจริง 343 1
เรียนให้ได้ดี 474 6
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 286 0
COVID-19 โรคยุคโลกาภิวัตน์ 550 4
Reasons to exist 313 1
อย่าใช้เวลาจำกัดค่าตน 328 0
ชัยชนะการแข่งขันคือทำให้แข็งแรงขึ้น 301 0
ใครทำให้เราดี 355 0
อยากเจริญต้องทำให้เจริญ 321 0
แพ้เป็นคือชนะ 565 1
ช่วยกันให้คุณค่าของมากกว่าค่าธุรกิจ 444 0
ทำตามที่สอนใคร ๆ 347 0
เล็ก-ใหญ่ใช้สร้างค่า 472 0
โชคดี โชคร้ายต้องทำให้เป็นโชคดี 372 2
ครู อาจารย์ต้องสอนคนไม่ใช่สอนความรู้ 559 5
ไม่มี ทำก็มี 338 0
ยิ่งยาก ยิ่งได้ค่า 392 1
ทำดีแบบทำตามและทำเอง 331 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 844 6
เสร็จ เจริญ สำเร็จ 367 1
เวลาที่ใช้ สิ่งที่ทำและได้ 307 1
Happy ending 391 1
ความขี้เกียจของคนประสบความสำเร็จ 333 1
ประกันคุณภาพคำขวัญ 597 1
สิ่งอยากทำ สิ่งไม่อยากทำ 368 1
ของดีต้องจดไว้จำนำไปใช้ 349 3
ผู้ใหญ่ต้องระวังต้องสร้างค่า 405 2
ค่าของ ค่าคน 439 1
ความเป็นไทย ใส่ใจลูกค้า 448 4
คิด ทำ แบบจำกัด หรือ ขยายค่า 375 2
ติชมตนเอง 357 2
การทำงานยุคเอไอ 480 3
System thinking and Learning objective 401 3
ละครกับชีวิตจริง 431 5
เรียนแบบผู้นำ 379 4
การทำให้ได้ผล 316 2
ค่าการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก 349 3
คณิตศาสตร์ความก้าวหน้าและล้าหลัง 396 3
ค่าคนมหาวิทยาลัย 418 3
ทำงานให้ได้ดี 426 3
อยากใช้ได้ต้องหมั่นฝึก 615 3
ความเก่งให้ดีต้องมีความชำนาญ 618 8
ทีมเดียวกัน 557 5
การปรับตัว 973 34
ค่าของชีวิต 618 3
ทำงานให้ได้ดี มีดี 653 4
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ 524 5
หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง 523 3
ไม่มีอะไรดีเท่าเราฉลาดเอง 525 3
จงหวังดีกับตัวเอง 621 4
บทบาทหัวหน้าที่ดี 555 3
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา 445 5
ปัญหาของความรู้ 1 490 3
จัดการนัดหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 480 3
ตรวจผลปีเก่า ปรับตัวปีใหม่ 468 3
ฝึกนิสัยเหมือนติดกระคุมเม็ดแรก 513 4
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้ 427 6
คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง 498 3
คุณค่าการประเมิน 1.ค่าไม่เป็นจริง 508 6
ทำสงครามหรือป้องกัน 491 3
ค่าคนเก่ง 467 3
สอนตัวเอง 468 3
หน้าที่พลเมือง 477 4
สติคือความรู้ ความจำ ความจริง และความดี 422 3
มุ่งมั่นคือการสร้างความสำเร็จ 518 11
ปรับเปลี่ยน 436 4
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา 580 5
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 496 5
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 611 3
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 538 2
ปัญญา ปัญหา 502 4
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 477 2
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 585 2
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 509 5
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 430 5
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 465 4
หัวหน้า 605 3
เบื่อให้ได้ดี 404 2
ใครให้เกียรติใคร 462 5
พัฒนาจากทีมงาน 440 3
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 463 4
ค่าวิชา ค่าสินค้า 670 4
แข่งให้ดีกว่า 410 4
เป้าหมายการเรียน 443 5
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 475 6
ประเมินเพื่อความเจริญ 430 4
ทำให้ได้เต็มที่ 428 3
คำภาษาอังกฤษ 609 2
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 486 3
หล่อสวยดีของใครของมัน 724 4
เรียนรู้จักตัวเอง 501 3