นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 319 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 317 1
ฟังให้ได้ดี 313 1
อดทนให้ได้ดี 368 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 291 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 314 0
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 486 11
การศึกษาช่วง COVID-19 529 2
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 447 8
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 410 3
แอพเช็คลิสต์ covid-19 455 8
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 352 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 378 3
เสร็จกับความสำเร็จ 328 1
COVID ติดปีก 355 1
การสร้างค่าเพิ่ม 1079 46
ชนะ-แพ้มีทุกวัน 334 1
เข็ดก่อนทำ 323 0
อะไรทำให้ได้ดี/ไม่ดี 408 1
รับพรให้เป็นจริง 319 0
การทำให้สมหวัง 321 1
หน้าที่การประเมิน 601 0
ค่าของทุกอย่างอยู่ที่การใช้ 497 1
ทำงานให้เหมือนเรียนหลายวิชา 377 1
อยู่ร่วมกันตามความจริง 404 1
เรียนให้ได้ดี 528 6
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 344 0
COVID-19 โรคยุคโลกาภิวัตน์ 697 4
Reasons to exist 377 1
อย่าใช้เวลาจำกัดค่าตน 381 0
ชัยชนะการแข่งขันคือทำให้แข็งแรงขึ้น 358 0
ใครทำให้เราดี 415 0
อยากเจริญต้องทำให้เจริญ 381 0
แพ้เป็นคือชนะ 713 1
ช่วยกันให้คุณค่าของมากกว่าค่าธุรกิจ 632 0
ทำตามที่สอนใคร ๆ 419 0
เล็ก-ใหญ่ใช้สร้างค่า 542 0
โชคดี โชคร้ายต้องทำให้เป็นโชคดี 442 2
ครู อาจารย์ต้องสอนคนไม่ใช่สอนความรู้ 636 5
ไม่มี ทำก็มี 397 0
ยิ่งยาก ยิ่งได้ค่า 454 1
ทำดีแบบทำตามและทำเอง 383 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 926 6
เสร็จ เจริญ สำเร็จ 439 1
เวลาที่ใช้ สิ่งที่ทำและได้ 363 1
Happy ending 460 1
ความขี้เกียจของคนประสบความสำเร็จ 393 1
ประกันคุณภาพคำขวัญ 773 1
สิ่งอยากทำ สิ่งไม่อยากทำ 424 1
ของดีต้องจดไว้จำนำไปใช้ 412 3
ผู้ใหญ่ต้องระวังต้องสร้างค่า 460 2
ค่าของ ค่าคน 494 1
ความเป็นไทย ใส่ใจลูกค้า 520 4
คิด ทำ แบบจำกัด หรือ ขยายค่า 434 2
ติชมตนเอง 421 2
การทำงานยุคเอไอ 551 3
System thinking and Learning objective 467 3
ละครกับชีวิตจริง 561 7
เรียนแบบผู้นำ 452 4
การทำให้ได้ผล 385 2
ค่าการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก 431 3
คณิตศาสตร์ความก้าวหน้าและล้าหลัง 453 3
ค่าคนมหาวิทยาลัย 482 3
ทำงานให้ได้ดี 488 3
อยากใช้ได้ต้องหมั่นฝึก 678 3
ความเก่งให้ดีต้องมีความชำนาญ 673 8
ทีมเดียวกัน 616 5
การปรับตัว 1299 59
ค่าของชีวิต 685 3
ทำงานให้ได้ดี มีดี 758 6
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ 593 5
หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง 592 3
ไม่มีอะไรดีเท่าเราฉลาดเอง 578 3
จงหวังดีกับตัวเอง 1227 7
บทบาทหัวหน้าที่ดี 627 3
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา 508 5
ปัญหาของความรู้ 1 563 3
จัดการนัดหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 543 3
ตรวจผลปีเก่า ปรับตัวปีใหม่ 528 3
ฝึกนิสัยเหมือนติดกระคุมเม็ดแรก 574 4
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้ 483 6
คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง 562 3
คุณค่าการประเมิน 1.ค่าไม่เป็นจริง 571 6
ทำสงครามหรือป้องกัน 563 4
ค่าคนเก่ง 525 3
สอนตัวเอง 552 4
หน้าที่พลเมือง 540 4
สติคือความรู้ ความจำ ความจริง และความดี 488 3
มุ่งมั่นคือการสร้างความสำเร็จ 586 11
ปรับเปลี่ยน 504 4
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา 655 5
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 561 5
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 675 3
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 614 2
ปัญญา ปัญหา 559 4
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 527 2
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 635 2
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 560 5
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 485 5
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 515 4