นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เจริญดี 289 1
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 255 1
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 262 1
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 234 0
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 253 1
การเรียนกับการศึกษา 245 1
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 248 1
University is a world of learning 226 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 248 1
Goal and milestone 276 2
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 318 6
ทำดีให้มีค่า 273 1
แข็งแรงเข้าไว้ 251 0
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 366 0
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 488 0
ขยะ 374 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 304 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 490 1
เพิ่มค่าการทำงาน 304 0
เคลียร์แรมสมอง 323 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 443 1
ขี้เกียจ 296 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 467 1
Team leading 261 1
การศึกษาให้เกิดค่า 366 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 474 2
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 413 1
การทำงาน 277 1
ฟองสบู่ 398 17
ของดีของไทย 245 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 273 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 326 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 255 1
การยกย่องให้ได้ดี 258 1
เถ้าแก่ 266 1
ประเมินค่าตนเอง 273 1
Adaptability 339 1
ความพยายามสะสม 251 1
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 281 1
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 370 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 260 1
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 244 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 240 1
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 518 1
ชีวิตคือการทดลอง 226 1
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 221 1
ทำงานให้เจริญ 253 1
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 346 0
หลักการทำงานดีมีสุข 241 1
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 483 1
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 221 1
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 246 0
มืออาชีพ 306 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 213 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 252 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 235 2
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 1401 29
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 244 0
ช้อปให้ทันสมัย 258 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 267 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 232 1
คนเก่ากับคนใหม่ 237 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 280 0
พลังบวก พลังลบ 256 0
การประชาสัมพันธ์ 241 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 246 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 386 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 227 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 261 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 330 1
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 234 2
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 208 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 291 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 264 0
การเข้าสังคมออนไลน์ 275 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 272 0
Smarter than smart  213 0
ความดี ความชอบ 263 4
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 264 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 292 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 247 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 326 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 277 1
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 423 3
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 330 1
Smart people vs Smart worker 295 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 477 1
สติมี ปัญญาได้ดี 242 0
Value chain working 344 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 258 0
ปัญญากับปัญหา 289 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 224 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 253 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 312 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 275 2
แก้ความเบื่อหน่าย 209 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 291 0
หน้าที่ชีวิตคน 221 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 255 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 342 2