นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 347 1
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 427 2
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 358 3
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 325 4
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 351 3
หัวหน้า 442 2
เบื่อให้ได้ดี 301 2
ใครให้เกียรติใคร 340 4
พัฒนาจากทีมงาน 340 3
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 344 3
ค่าวิชา ค่าสินค้า 490 3
แข่งให้ดีกว่า 300 3
เป้าหมายการเรียน 311 4
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 343 5
ประเมินเพื่อความเจริญ 306 3
ทำให้ได้เต็มที่ 304 3
คำภาษาอังกฤษ 506 2
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 354 2
หล่อสวยดีของใครของมัน 518 3
เรียนรู้จักตัวเอง 373 2
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 300 2
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 408 4
ของเสียออนไลน์ 275 3
เรียนรู้ เรียนความรู้ 272 2
ดี-เลว 252 2
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 286 2
วันหยุดคุณภาพ 432 2
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 491 2
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 341 1
ทำให้ดีมีค่า 284 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 298 1
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 280 0
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 295 1
การสร้างค่า 298 1
เจริญ 253 2
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 265 2
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 495 4
ความทนทานของเทคโนโลยี 287 1
อิสระทางการเงิน 524 2
ไม่มี ทำให้มี 295 1
คิดกลับด้านด้วยการทำ 310 2
คนมีค่า 484 2
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 321 2
คนได้ดีที่คิด 350 1
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 356 2
เจริญดี 320 2
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 290 2
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 284 2
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 268 1
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 289 1
การเรียนกับการศึกษา 277 1
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 284 1
University is a world of learning 252 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 274 1
Goal and milestone 315 3
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 415 7
ทำดีให้มีค่า 304 1
แข็งแรงเข้าไว้ 276 0
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 401 0
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 536 0
ขยะ 402 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 334 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 596 1
เพิ่มค่าการทำงาน 331 0
เคลียร์แรมสมอง 357 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 509 1
ขี้เกียจ 334 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 585 1
Team leading 294 1
การศึกษาให้เกิดค่า 402 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 561 2
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 443 1
การทำงาน 300 1
ฟองสบู่ 435 17
ของดีของไทย 267 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 294 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 353 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 284 1
การยกย่องให้ได้ดี 282 1
เถ้าแก่ 289 1
ประเมินค่าตนเอง 308 1
Adaptability 377 1
ความพยายามสะสม 274 1
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 311 1
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 404 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 283 1
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 265 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 257 1
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 603 1
ชีวิตคือการทดลอง 244 1
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 246 1
ทำงานให้เจริญ 276 1
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 377 0
หลักการทำงานดีมีสุข 266 1
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 506 1
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 242 1
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 270 0
มืออาชีพ 331 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 235 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 277 0