นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 189 0
อดเพื่อออม 262 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 194 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 269 0
อยู่ดีต้องมีธรรม 198 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 299 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 205 3
หลงทาง ได้ทาง 183 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 217 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 212 1
พึ่งพา 233 0
ค่าของความรู้ 170 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 157 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 217 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 197 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 199 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 190 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 189 0
พลังบวก พลังลบ 181 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 195 0
เกียรตินั้นใครให้ 282 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 239 0
พลัง หรือ ภาระ 186 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 189 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 231 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 207 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 220 0
ปลายเปิด ปลายปิด 223 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 197 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 217 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 219 1
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 253 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 299 4
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 221 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 215 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 269 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 207 0
คนสำคัญ 200 0
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 280 3
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 228 0
ค่าความเห็นต่าง 368 17
หน้าที่ของ สส 188 0
เวลาจริง เวลาใจ 214 0
การให้มากกว่าการได้ 229 0
(คำ)แก้ตัว 210 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 219 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 245 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 202 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 224 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 302 0
เลือกตั้ง สส 2562 245 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 277 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 278 0
แนวทางการพัฒนา 301 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 379 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 318 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 593 6
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 356 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 305 3
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 260 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 313 0
คนฉลาดต้องมีสติ 370 0
ทุกคนมีโชค 268 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 390 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 291 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 397 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 393 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 296 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 245 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 347 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 231 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 263 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 244 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 315 0
สังคมนิยม 217 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 416 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 235 0
บุญ บาป กับการทำงาน 229 1
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 762 23
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 254 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 259 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 330 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 296 0
ความรู้กับความสำคัญ 430 0
งานน้อยใครว่าดี? 246 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 335 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 383 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 279 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 377 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 239 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 215 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 259 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 239 0
ดื้อตาขุ่น 270 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 264 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 342 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 249 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 294 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 242 0
กิจกรรม กิจการ 272 0