นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Reasons to exist 291 1
อย่าใช้เวลาจำกัดค่าตน 310 0
ชัยชนะการแข่งขันคือทำให้แข็งแรงขึ้น 285 0
ใครทำให้เราดี 325 0
อยากเจริญต้องทำให้เจริญ 293 0
แพ้เป็นคือชนะ 497 1
ช่วยกันให้คุณค่าของมากกว่าค่าธุรกิจ 396 0
ทำตามที่สอนใคร ๆ 319 0
เล็ก-ใหญ่ใช้สร้างค่า 447 0
โชคดี โชคร้ายต้องทำให้เป็นโชคดี 335 2
ครู อาจารย์ต้องสอนคนไม่ใช่สอนความรู้ 526 5
ไม่มี ทำก็มี 311 0
ยิ่งยาก ยิ่งได้ค่า 357 1
ทำดีแบบทำตามและทำเอง 308 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 779 6
เสร็จ เจริญ สำเร็จ 329 1
เวลาที่ใช้ สิ่งที่ทำและได้ 287 1
Happy ending 368 1
ความขี้เกียจของคนประสบความสำเร็จ 308 1
ประกันคุณภาพคำขวัญ 543 1
สิ่งอยากทำ สิ่งไม่อยากทำ 336 1
ของดีต้องจดไว้จำนำไปใช้ 323 3
ผู้ใหญ่ต้องระวังต้องสร้างค่า 370 2
ค่าของ ค่าคน 419 1
ความเป็นไทย ใส่ใจลูกค้า 412 4
คิด ทำ แบบจำกัด หรือ ขยายค่า 339 2
ติชมตนเอง 323 2
การทำงานยุคเอไอ 445 3
System thinking and Learning objective 358 3
ละครกับชีวิตจริง 387 5
เรียนแบบผู้นำ 335 4
การทำให้ได้ผล 281 2
ค่าการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก 313 3
คณิตศาสตร์ความก้าวหน้าและล้าหลัง 370 3
ค่าคนมหาวิทยาลัย 391 3
ทำงานให้ได้ดี 394 3
อยากใช้ได้ต้องหมั่นฝึก 584 3
ความเก่งให้ดีต้องมีความชำนาญ 587 8
ทีมเดียวกัน 521 5
การปรับตัว 846 25
ค่าของชีวิต 581 3
ทำงานให้ได้ดี มีดี 605 4
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ 473 5
หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง 471 3
ไม่มีอะไรดีเท่าเราฉลาดเอง 467 3
จงหวังดีกับตัวเอง 569 4
บทบาทหัวหน้าที่ดี 501 3
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา 391 5
ปัญหาของความรู้ 1 451 3
จัดการนัดหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 426 3
ตรวจผลปีเก่า ปรับตัวปีใหม่ 423 3
ฝึกนิสัยเหมือนติดกระคุมเม็ดแรก 464 4
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้ 376 6
คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง 452 3
คุณค่าการประเมิน 1.ค่าไม่เป็นจริง 460 6
ทำสงครามหรือป้องกัน 438 3
ค่าคนเก่ง 424 3
สอนตัวเอง 425 3
หน้าที่พลเมือง 431 4
สติคือความรู้ ความจำ ความจริง และความดี 384 3
มุ่งมั่นคือการสร้างความสำเร็จ 444 8
ปรับเปลี่ยน 399 4
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา 546 5
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 450 5
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 572 3
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 504 2
ปัญญา ปัญหา 474 4
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 454 2
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 562 2
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 487 5
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 407 5
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 443 4
หัวหน้า 580 3
เบื่อให้ได้ดี 384 2
ใครให้เกียรติใคร 433 5
พัฒนาจากทีมงาน 420 3
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 445 4
ค่าวิชา ค่าสินค้า 639 4
แข่งให้ดีกว่า 384 4
เป้าหมายการเรียน 418 5
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 441 6
ประเมินเพื่อความเจริญ 409 4
ทำให้ได้เต็มที่ 401 3
คำภาษาอังกฤษ 586 2
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 455 3
หล่อสวยดีของใครของมัน 680 4
เรียนรู้จักตัวเอง 477 3
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 420 3
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 513 4
ของเสียออนไลน์ 375 3
เรียนรู้ เรียนความรู้ 354 2
ดี-เลว 340 2
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 369 2
วันหยุดคุณภาพ 558 2
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 693 3
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 441 1
ทำให้ดีมีค่า 403 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 413 1
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 407 1
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 411 1