นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
รางวัลคน รางวัลของ 134 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 237 0
Learning is tool for self developing 229 0
Learning by working 248 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 264 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 303 0
หมั่นสอนตัวเอง 147 0
เสริมกับต้าน 227 0
ผลได้ ผลกระทบ 171 1
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 188 1
จัดอนาคต 154 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 143 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 274 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 191 1
อุดหนุน สนับสนุน 159 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 154 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 189 3
Learning as doing business 194 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 185 1
ยากลำบากกับท้าทาย 211 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 208 4
การใช้อนาคต 186 1
ดื้อพัฒนา 167 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 191 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 201 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 220 1
กินดี อยู่ดี 164 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 177 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 348 0
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 191 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 175 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 225 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 201 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 189 0
ความจำกับความเข้าใจ 200 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 212 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 202 3
มองการณ์ไกล 238 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 269 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 213 0
Deployment การถ่ายทอด 259 11
การลงทุนสร้างชีวิต 166 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 234 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 214 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 216 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 178 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 182 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 207 0
การสร้างค่าตน 233 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 219 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 203 0
ดีได้ที่ใจ 378 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 190 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 230 0
วัดค่าความสำเร็จ 201 0
ศัตรูภายใน 266 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 152 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 225 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 237 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 173 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 235 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 222 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 227 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 232 0
อดเพื่อออม 327 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 250 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 438 0
อยู่ดีต้องมีธรรม 270 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 364 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 257 3
หลงทาง ได้ทาง 242 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 262 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 260 1
พึ่งพา 283 0
ค่าของความรู้ 213 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 196 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 253 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 244 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 246 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 231 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 229 0
พลังบวก พลังลบ 221 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 247 0
เกียรตินั้นใครให้ 432 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 304 0
พลัง หรือ ภาระ 247 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 246 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 286 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 258 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 275 0
ปลายเปิด ปลายปิด 284 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 240 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 273 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 281 1
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 305 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 370 4
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 274 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 271 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 320 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 257 0