นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 19 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กลยุทธ์ กับ ศิลปะ 586 0
ใครผิด? ก็แก้ที่คนนั้น 754 2
เปรียบเทียบเพื่อเพิ่มค่า 765 0
ปลูกงาน ปลูกต้นไม้ 678 0
กาแฟแต่ละสูตร 590 0
การทำวิจัยอย่าหลงความคิดและติดทฤษฎี 841 0
เอเซียเป็นเจ้าสมาร์ทโฟน 950 0
นำแบบดึง นำแบบดัน 581 0
เปิดเพื่อปิดช่องว่างของความต่าง 635 0
บริการประทับใจ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน 956 0
หน้าที่การเพิ่มค่าหลังอบรมการสัมมนา 639 1
ใช้ความต่างเป็นพลังร่วม พลังบวก 493 0
แผนกลยุทธ์ต้องมีถ้า มีค่าได้ต้องใช้เป็น 750 0
การสร้างค่าการใช้ภาษาอังกฤษ 739 0
3.5 ปี กว่าจะได้น้ำมันปาล์ม 2. โอกาสการจัดการการผลิต 650 0
3.5 ปี กว่าจะได้น้ำมันปาล์ม 1. ข้อมูลจริง 695 0
จริง กับ จริง ๆ 599 0
จิตวิญญาณการพัฒนา 574 0
การนำที่ทุกคนควรทำ 459 0
ก้าวหน้าต้องก้าวไปข้างหน้า 614 0
Shared vision ให้ได้ทั้งงานและความสุข 756 0
สี่พฤติกรรมที่ขัดขวางความสำเร็จ 743 0
สี่ลำดับความเก่ง 3-4 เก่งงาน เก่งชีวิต 807 0
สี่ลำดับความเก่ง 1-2. เก่งเรียน เก่งทำงาน 854 0
วิสัยทัศน์และเรือนำทางสู่ความสำเร็จ 824 0
ทำงานดีตามทฤษฎีส่องกระจก 865 2
อะไรทำให้งานสำเร็จต่างกัน 818 0
มุมถ่ายรูป มุมชีวิต 1181 1
Checklist กันลืม 912 1
ทศพิธราชธรรม 8368 0
คำถามที่ควรถามเพื่อพัฒนาตน 619 0
ทำงานให้มีสุขต้องมีเมตตา 705 0
เวลาว่างกับเวลาพัก 685 0
Smart Organization องค์กรสร้างค่า 1915 0
คุณภาพแบบไทย ๆ ต้องใช้ฝีมือ 779 1
Smart people 1446 0
เพิ่มค่างานต้องบริหารทรัพยากรบุคคล 469 0
สร้างค่างานด้วยระบบงานฉลาด 682 0
ตั้งเป้าหมายเพื่อไปให้ถึง 563 0
พัฒนาตนด้วยหลักพุทธ 559 0
ความสำเร็จลิขิตได้ 628 0
สร้างความสำเร็จแบบง่าย ๆ 644 0
ดีได้ต้องออกจากกรอบเดิม 467 1
ค่าความสำคัญของคน 782 0
ค่าของคำถาม 507 0
อย่าทำให้เป็นคนเสียเปรียบ 929 0
ผลดีเริ่มจากคิดดี 612 1
ตรวจสุขภาพ 551 2
 5 นิสัยที่ทำให้เสี่ยงต่อโรคกรดไหลย้อน 562 1
เสียงบ่นคือเสียงสวรรค์ของการสร้างสรรค์งาน 833 0
ทำงานเชิงรุก 561 0
สติทำให้คนสำเร็จต่างกัน 502 0
สงกรานต์ออนไลน์ 1236 3
สู่อาเซียนด้วยไทยมาตรฐาน 2. มาตรฐานความเป็นไทย 751 0
สู่อาเซียนด้วยไทยมาตรฐาน 1.มาตรฐานสากล 554 0
ขอบคุณการทำผิด 700 0
ทำงานสวยแบบจิ๊กซอ 733 1
ค่าของการศึกษา ค่าของชีวิต 551 0
ค่าของกำหนดการ 648 1
ฆ่าเวลาให้มีค่า 538 1
บัณฑิตศึกษาต้องสร้างค่าได้มากกว่าเดิม 2. ปริญญาเอก 637 0
บัณฑิตศึกษาต้องสร้างค่าได้มากกว่าเดิม 1. ปริญญาโท 574 0
โอกาสมาต้องทำให้มี 2. จัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 981 0
โอกาสมาต้องทำให้มี 1. คนใหม่ 520 0
ค่าการแต่งกาย 695 1
ศึกษาพัฒนา 529 0
คนขององค์กร 729 1
ความสำเร็จของการศึกษา 687 0
ทำงาน 723 0
การจัดการเงินแบบง่าย ๆ  641 4
มาทำไม? 838 4
เรียนเก่ง เรียนเป็นคนเก่ง 635 0
ลงทุนใช้เวลาอย่าให้ขาดทุน 614 0
10 จุดอ่อนไทยในสายตาคนญี่ปุ่น 908 0
แก้ความยากให้ถูกต้อง 679 0
ออมน้ำ ไม่ออมก็อาจอด 563 0
ธุรกิจ: เรื่องต้องรู้สำหรับคนไทย 699 3
โอกาส 618 0
up force, down force เพิ่ม/ลดค่าคน 748 0
เพิ่ม ค่า to do list 675 1
นักเรียนนักศึกษามืออาชีพ 508 0
นิสัยของคนไม่ได้ดี 508 0
ความคาดหวังคนรุ่นใหม่ 737 0
ภาษาอังกฤษคือหัวใจการพัฒนา 593 0
พัฒนางานด้วยการพัฒนาคน 512 0
กับดักความพร้อม 656 1
เรียนเพื่อทำงาน ? 658 1
ค่านิยมตน ทำให้แพ้หรือชนะ 623 1
ภาวะผู้นำ 700 0
ความพอเพียงในการใช้โทรศัพท์มือถือ 647 0
ภาษีที่อยู่อาศัยทำให้ต้นทุนชีวิตเพิ่ม 805 2
ทำอย่างไรจึงทำให้ดีจริง 736 0
10 อย่างที่ควรทำให้มีชีวิตที่ดี 693 0
ทักษะการเรียนรู้ 843 0
คุณค่านักวิชาการ 653 0
ผลการคิดบวก คิดลบ 641 0
คนสี่เหล่ายุคใหม่ : เหล่า 3 & 4 596 0
คนสี่เหล่ายุคใหม่ : เหล่า 1 & 2 717 0
ภาษาการสื่อสารต้องฉลาดและว่องไว 534 0
เป็นไปตามกรรม หรือเป็นไปตามทำ 573 0