นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 18 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คุณภาพต้องคิดทำแบบผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ทำ 749 0
คนเก่งต้องรู้จักฟังมากกว่าพูด 925 0
การวิจัยเกษตรไทยต้องไปสู่การสร้างค่า 1120 0
ค่าของปริญญา 2. ค่าการใช้ปริญญา 729 0
ค่าของปริญญา 1. ค่าใช้จ่าย 765 0
การศึกษาไทยงดงามจึงไม่งอกงาม 776 0
การหางานให้ได้งาน 2. กระบวนการ 711 0
การหางานให้ได้งาน 1. ความหมาย 823 0
ด้อยพัฒนา 666 0
อยากเจริญต้องมองไกลทำใกล้ 2. การทำให้เจริญ 607 0
อยากเจริญต้องมองไกลทำใกล้ 1. การกำหนดความเจริญ 767 0
คนประสบความสำเร็จต้องมองให้กว้างกว่าตัวเอง 2.มององค์กรและสังคม 683 0
คนประสบความสำเร็จต้องมองให้กว้างกว่าตัวเอง 1.มองที่ลูกค้า 637 0
แม่ปู ลูกปู 742 0
เป้าหมายมีไว้พุ่งชน หมายถึง 887 0
การทำงานเชิงบวกเชิงลบ 794 0
บทบาทอาจารย์และนักศึกษากับคุณภาพบัณฑิต 731 0
คนแข่งขันได้ในโลก 631 0
การบริหารทรัพยากรบุคคลคือ  729 0
ดูเศรษฐีมีฝีมือ 766 0
การทำแบบง่ายมักสร้างค่าได้ยาก 818 0
จน 2. จนเงิน 687 0
จน 1. จนปัญญา 570 0
เมื่อทำได้ให้รีบทำ 2.วัยทำงานและชีวิต 526 0
เมื่อทำได้ให้รีบทำ 1.วัยเรียน 652 1
การรับตำแหน่งใหม่ 674 0
ในข้อตำหนิมีโอกาสมากมายที่มีค่า 708 0
ผู้ประสบความสำเร็จมี 452 0
ความสำคัญของพันธกิจ 765 0
การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ 568 0
การสร้างความประทับใจ 653 0
ถึงเวลาที่จอดรถมีที่กันแดด 715 1
ไม่รักษามาตรฐานคือจุดตายของคนไทย 676 0
การเรียนรู้เหมือนการเก็บพืช 751 0
จัดระบบเพิ่มค่าการทำงาน 770 0
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริง ๆ  588 1
ต้องทำเป็น จึงสำเร็จ 503 0
ทำอย่างมีหลัก จึงดี มีค่า สำเร็จ 623 0
จงกล้าแบบไม่มีทางสู้ จงเรียนรู้แบบมืออาชีพ 618 0
ดีไม่ได้พราะติดอดีตที่ไม่ดี 499 0
การตรวจติดตามวิสัยทัศน์ 406 0
การเรียนรู้จากชีวิตจริง ได้จริงกว่า 534 0
ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ใครอุ้มใคร 692 1
อนาคตกำหนดได้จริง 498 0
อยากได้ดี คิดให้สุด ทำให้สุด 609 0
เพราะลืมสัญญาจึงไม่เจริญก้าวหน้าตามต้องการ 871 1
ข้อคิดการใช้ชีวิตให้พอดี 895 0
ค่าข้อมูล ค่างาน ค่าคนทำงาน 433 0
ทำให้พัฒนา ก้าวหน้า เพิ่มค่า คือเจริญ 434 0
ฟังให้เป็น 481 0
วิชาสร้างคน สร้างชาติ 585 0
แก่เกินแกง 654 0
การทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์ 512 0
การผลิตบัณฑิต กับ การจัดการเรียนการสอน 537 0
วิธีการพร่องน้ำ 537 0
อารมณ์ถ่ายรูป อารมณ์สุข 579 2
อย่าหลอกตัวเอง 720 0
ปฏิเสธงานคือการปฏิเสธอนาคต 639 1
อันตรายจากการใช้เทคโนโลยีที่ต้องระวัง 629 0
คุณสมบัติคนทำงานบริษัทนวัตกรรมระดับโลก 637 1
กลยุทธ์ กับ ศิลปะ 571 0
ใครผิด? ก็แก้ที่คนนั้น 730 2
เปรียบเทียบเพื่อเพิ่มค่า 744 0
ปลูกงาน ปลูกต้นไม้ 658 0
กาแฟแต่ละสูตร 576 0
การทำวิจัยอย่าหลงความคิดและติดทฤษฎี 820 0
เอเซียเป็นเจ้าสมาร์ทโฟน 931 0
นำแบบดึง นำแบบดัน 566 0
เปิดเพื่อปิดช่องว่างของความต่าง 614 0
บริการประทับใจ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน 931 0
หน้าที่การเพิ่มค่าหลังอบรมการสัมมนา 626 1
ใช้ความต่างเป็นพลังร่วม พลังบวก 480 0
แผนกลยุทธ์ต้องมีถ้า มีค่าได้ต้องใช้เป็น 731 0
การสร้างค่าการใช้ภาษาอังกฤษ 701 0
3.5 ปี กว่าจะได้น้ำมันปาล์ม 2. โอกาสการจัดการการผลิต 636 0
3.5 ปี กว่าจะได้น้ำมันปาล์ม 1. ข้อมูลจริง 680 0
จริง กับ จริง ๆ 586 0
จิตวิญญาณการพัฒนา 560 0
การนำที่ทุกคนควรทำ 442 0
ก้าวหน้าต้องก้าวไปข้างหน้า 593 0
Shared vision ให้ได้ทั้งงานและความสุข 740 0
สี่พฤติกรรมที่ขัดขวางความสำเร็จ 723 0
สี่ลำดับความเก่ง 3-4 เก่งงาน เก่งชีวิต 785 0
สี่ลำดับความเก่ง 1-2. เก่งเรียน เก่งทำงาน 834 0
วิสัยทัศน์และเรือนำทางสู่ความสำเร็จ 797 0
ทำงานดีตามทฤษฎีส่องกระจก 845 2
อะไรทำให้งานสำเร็จต่างกัน 800 0
มุมถ่ายรูป มุมชีวิต 1139 1
Checklist กันลืม 879 1
ทศพิธราชธรรม 8303 0
คำถามที่ควรถามเพื่อพัฒนาตน 605 0
ทำงานให้มีสุขต้องมีเมตตา 690 0
เวลาว่างกับเวลาพัก 669 0
Smart Organization องค์กรสร้างค่า 1889 0
คุณภาพแบบไทย ๆ ต้องใช้ฝีมือ 757 1
Smart people 1414 0
เพิ่มค่างานต้องบริหารทรัพยากรบุคคล 453 0
สร้างค่างานด้วยระบบงานฉลาด 666 0
ตั้งเป้าหมายเพื่อไปให้ถึง 551 0
พัฒนาตนด้วยหลักพุทธ 544 0