นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 17 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อยู่นอก ม.อ. เวลาเดินไว 637 0
พัฒนา หรือ พัฒนาไม่ได้ 609 1
การฝึกฝนที่ดีไม่ต้องมีทางการ 503 0
เงินค่าตอบแทนที่เป็นทั้งรายได้และการลงทุน 547 0
ใส่ใจให้ดีมิให้เสียโอกาส 684 0
มั่นใจอย่างไรให้มีค่า 590 0
จงมองหาค่าและโอกาสในทุกการกระทำ 511 0
มองให้หลากมุม 495 0
ค่าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 638 0
วิธีการและกระบวนการสร้างความสำเร็จของชีวิต 3. การทำงานและชีวิต 606 0
วิธีการและกระบวนการสร้างความสำเร็จของชีวิต 2. การเรียน 668 0
วิธีการและกระบวนการสร้างความสำเร็จของชีวิต 1. เป้าหมายและความหมาย 583 0
ลำดับขั้นค่าของคน 3. สร้างค่าจากการสร้างองค์ความรู้ 954 0
ลำดับขั้นค่าของคน 2. การเพิ่มมูลค่างานด้วยระบบและห่วงโซ่งาน 612 0
ลำดับขั้นค่าของคน 1. ค่าของการทำงาน 574 0
ทำงานให้ได้ดีไม่ใช่แค่หน้าที่ ต้องดีที่งาน 531 0
สอนแบบประคอง 773 0
ค้าขายต้องเป็นคนไทยใจดี 669 0
คำถามหลังการสอบเพื่อการพัฒนาคน 532 0
ลอกการบ้านเป็นการผิดต่อชีวิต 645 0
ความสามารถมีค่าเพิ่มต้องเสริมเติมต่อกัน 496 0
จงเรียนให้ทำเป็น อย่าเรียนแค่ทำได้ 700 1
การทำงานให้ได้เงินเพิ่มด้วยตนเอง 466 0
ทำการสอบให้ได้ผลดีจริง 469 0
กระบวนการเรียนรู้ต้องผ่านการย่อยไม่ใช่แค่ผ่าน 579 0
การพัฒนาไม่สุดก็อาจสิ้นสุดด้วยการไม่พัฒนา 642 0
คนเก่งต้องพัฒนาจากตนเอง คนเก่งกว่าต้องพัฒนาจากคนอื่น 500 1
นับหนึ่งให้ถึงผล 640 0
ใช้ชีวิตให้มีกลยุทธ์ 608 0
ชีวิตสำคัญด้วยการนำเสนอ 845 1
ความเก่งสร้างได้ 821 0
หมอกควัน2015 863 2
ดี ไม่ดี พอดี 738 0
ความสามารถ ด้อยค่าด้วยความคิด เพิ่มค่าด้วยการทำ 660 0
สูงค่าต้องสร้างค่าสูง คุ้มตามคุณภาพ 664 0
จงเอาชนะงาน อย่ามัวพาลเอาชนะคน 716 0
เกร็ดความรู้การขึ้น TAXI ให้ปลอดภัย 568 0
ของดีบางทีก็เป็นปัญหา 457 0
แรงไหลของคนทำงาน 534 0
ว่างดีจริง ? 533 0
ทำทุกวันให้เป็นวันพิเศษ 998 0
ปัญหาระบบการศึกษา 886 1
เทรนด์ยุคค่าใช้จ่ายสูง 590 0
จิตกุศลในการทำงานให้มีความสุขจริง 520 0
เมืองที่คนขยันทำงานสูงสุด 725 0
พัฒนาคนให้ถึงคุณค่า 922 0
ทันยุคทันสมัย ตกยุคตกสมัย 795 0
จงเรียนเป็นแบบลำใส้ อย่าให้ไหลผ่านแบบท่อน้ำ 810 1
แก่ อ่อน ดูที่การพัฒนาใช่อายุ 487 0
การทำตนให้เป็นคนสำคัญ 442 0
การขยายตัวด้านอุปโภคบริโภคใน CLMV 990 0
ประสิทธิภาพงานเอกสารต้องการทีมและระบบ 886 1
เสพติดความท้าทาย 674 0
ชีวิตอยู่ดีมีค่าต้องไม่มีว่าง 506 0
การทำตามไม่ยั่งยืนเท่าการทำตน 675 0
ทำงานดี ต้องถูกต้อง ถูกใจ และใส่ใจ 505 0
ความยุ่งยากเป็นขั้นตอนการพัฒนา 862 0
การแข่งขันของไทย ต้องมาตรฐานไทย 749 0
การใช้ it ที่ต้องระวัง 487 0
นมราคาถูกกว่าน้ำในยุโรป 580 0
การสั่งสอนว่ากล่าวที่ไร้เหตุผล คนฟังก็ไร้ผล 668 0
เรื่องน่าคิดการเข้าชั้นเรียน 827 0
Active learning 2 632 0
Active learning 1 756 0
8 สถานที่ของไทย ต้องไปเที่ยวในข่าว cnn 653 0
Opportunity cost, opportunity loss 653 0
เสียดายของ กับ เสียดายลูกค้า  1001 0
การทำให้เป้าหมายสำเร็จ 668 1
คนอยู่ดีต้องมี 4E 596 0
แก้เหนื่อยให้ได้ดี 571 0
พัฒนา ใครต้องทำ 568 0
อาชีพยุคดิจิตอลและสูงอายุ 879 0
เรียนทำ ทำให้จำแม่นใช้ได้ดีมีค่าจริง 750 0
นิสัยสร้างความสำเร็จ 567 0
อยากได้ดีต้องแก้ที่เหตุ 587 0
(สิ้น) ค่าคำว่า เดี๋ยว 489 0
การลงทุนค่าของเวลา 685 0
การสื่อสารยุคสังคมดิจิตอล 481 0
10 ลำดับประชากรโลกสูงสุดปี 2015 2050 935 0
ชื่อรุ่นโปรแกรม Android 699 0
10 อันดับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของโลก 1040 0
ค่าของงานที่ได้รับมอบหมาย 664 0
นักศึกษา คือ active learning 2. กระบวนการ 747 0
นักศึกษา คือ active learning 1. ความหมาย 800 0
การศึกษาคือชีวิต 941 0
ศิษย์บัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลีเมล็ดพันธุ์ ม.อ. 919 0
ยากลำบาก สะดวกสบาย ในโอกาสวันแม่ 2558 855 2
ผู้นำหน้า ผู้ตาม 743 0
โชคกำหนดได้ 2. วิธีการสร้างโชค 666 0
โชคกำหนดได้ 1. ความหมายและความเข้าใจ 831 0
ความเก่งต่างยุค 933 0
เจ็บแล้วไม่จำ จึงต้องเจ็บแล้วเจ็บอีก 1002 0
ระบบประกันขั้นประถมจึงไม่อุดมคุณภาพ 804 0
ปิดช่องว่างวิชาการผลิตสินค้าเกษตรไทย 501 0
กระบวนการเรียนรู้ให้ค่ามากกว่าความรู้ 2 848 0
กระบวนการเรียนรู้ให้ค่ามากกว่าความรู้ 1 639 0
คุณภาพต้องคิดทำแบบผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ทำ 749 0
คนเก่งต้องรู้จักฟังมากกว่าพูด 923 0
การวิจัยเกษตรไทยต้องไปสู่การสร้างค่า 1119 0
ค่าของปริญญา 2. ค่าการใช้ปริญญา 729 0