นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 17 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
รู้ใช้โอกาสจึงมีโอกาส 733 1
คนงาน กับ คนทำงาน 716 0
มองย้อนอดีตกับโอกาสในปัจจุบัน 955 0
นักศึกษาลูกค้าเป็นใหญ่ 899 0
เมื่อโลกกว้างต้องสร้างความสามารถ 654 0
คนรู้ กับ ความรู้ 584 0
จิตวิทยาการแก้ปัญหา 522 0
ค่าของประสบการณ์ 735 0
เรียนให้ตรงตลาด 790 0
การแก้ความยากและทำให้ง่ายขึ้น 564 0
ใครน่าสงสาร บริการ หรือคน 662 0
ขึ้นปีใหม่ ได้เวลาการบริหารจัดการเวลา 611 1
สวัสดีรับปีใหม่ ๒๕๕๙ 505 0
ส.ค.ส.๒๕๕๙ 765 0
ทำไมวิจัยจึงไม่พัฒนา 976 2
ลงทะเบียนเรียน : การใช้ให้ดีมีค่าต้องร่วมมือก้น 658 0
ซื้อของตามค่าการใช้ชีวิต 677 0
เตรียมตัวขึ้นปีใหม่ให้มีคุณค่า 839 0
พรปีใหม่ 2559 858 0
แข่งและทำงานให้ได้กับได้ 745 0
New normal 468 0
ทำไมคนไทยทำงานไม่เป็น 760 0
เป้าหมายทำให้ได้ดีต่างกัน 516 0
ดื้อปัญญา 568 0
สอนคนคือการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 847 0
อายุการเกษียณอายุ 575 0
The voice กับการพัฒนาตน 502 0
พึ่ง คำที่มีคุณค่า 600 0
ปัญหาน้ำล้นกับการพัฒนาตนพัฒนางาน 543 0
เรียนสร้างค่าด้วยประชาสัมพันธ์ 736 0
ไก่อุตสาหกรรมกับการพัฒนาคน 709 0
ความพึงพอใจคือสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่อยากทำ 657 0
ความล้มเหลวในการสื่อสารคือความล้มเหลวในชีวิต 535 0
ชัดเจน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว คือความพึงพอใจในงานบริการ 958 0
พรสวรรค์ พรแสวง หรือพรสวรรค์ 613 0
เก่งเรียน เก่งงาน เก่งคน คือชีวิตที่มีสุข 515 0
ปรัชญาหลักสูตร คือ ... 592 0
ค่าการใช้ IT ต้องให้คุ้มค่า 672 3
5g กำลังจะมา 1045 4
การสอนแบบโค้ชที่ท้าทายการจัดการศึกษา 861 0
เรียนให้เป็นผู้นำไม่ใช่แค่ทำวิจัย 706 0
วิจัยไทยไปไม่ถูก ไม่ถึง และไม่ทัน 1217 2
อดีตจะมีค่าและสำคัญต้องสัมพันธ์กับปัจจุบัน 706 0
อย่าให้ทิฎฐิบังความสามารถความดี 656 0
ปัญญามีค่ากว่าความรู้ 643 1
คิดดีไม่ดี ใครได้อะไร 588 0
ค่าเทอม 10 อันดับมหาวิทยาลัยโลก 672 0
ผลไม้ไทยต้องเร่งแก้ไขที่การผลิต 701 0
กว่าจะเป็นพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร 841 1
ชนะ กับ เอาชนะ 654 0
มาเป็นผู้ช่ำชองนอกจากเชี่ยวชาญ 715 0
แก้ความยากให้เป็นความเก่ง  587 0
อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน 529 1
ทำงานดีมีสุข 510 0
ทำให้ดี ดีกว่าเลือกได้ 556 0
ความสำเร็จเกิดได้ต้องเรียนรู้เอง 891 0
วิสัยทัศน์ ใครต้องรับผิดชอบ 734 0
เพิ่มค่างานด้วยการทำประชาสัมพันธ์ 924 0
มีกรรมต้องแก้กรรม 562 0
งานเจริญ คนเจริญ ต้องทำอย่างไร 630 0
จงใช้หูตาหารู้อย่าใช้หาเรื่อง 563 0
ขอโทษใครต้องรับผิดชอบ 532 0
ชั้นปีการศึกษาเพื่อความสำเร็จ 506 0
มีสติเพื่อพัฒนา 756 0
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต้องทำจริง 908 1
เหตุของการดูหนังสือสอบไม่ทัน 594 0
C generation กับความเป็นไทย 543 0
รอหางานให้สมหวัง 721 0
อยู่นอก ม.อ. เวลาเดินไว 659 0
พัฒนา หรือ พัฒนาไม่ได้ 639 1
การฝึกฝนที่ดีไม่ต้องมีทางการ 525 0
เงินค่าตอบแทนที่เป็นทั้งรายได้และการลงทุน 565 0
ใส่ใจให้ดีมิให้เสียโอกาส 710 0
มั่นใจอย่างไรให้มีค่า 608 0
จงมองหาค่าและโอกาสในทุกการกระทำ 527 0
มองให้หลากมุม 526 0
ค่าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 675 0
วิธีการและกระบวนการสร้างความสำเร็จของชีวิต 3. การทำงานและชีวิต 626 0
วิธีการและกระบวนการสร้างความสำเร็จของชีวิต 2. การเรียน 692 0
วิธีการและกระบวนการสร้างความสำเร็จของชีวิต 1. เป้าหมายและความหมาย 603 0
ลำดับขั้นค่าของคน 3. สร้างค่าจากการสร้างองค์ความรู้ 991 0
ลำดับขั้นค่าของคน 2. การเพิ่มมูลค่างานด้วยระบบและห่วงโซ่งาน 631 0
ลำดับขั้นค่าของคน 1. ค่าของการทำงาน 603 0
ทำงานให้ได้ดีไม่ใช่แค่หน้าที่ ต้องดีที่งาน 555 0
สอนแบบประคอง 797 0
ค้าขายต้องเป็นคนไทยใจดี 695 0
คำถามหลังการสอบเพื่อการพัฒนาคน 553 0
ลอกการบ้านเป็นการผิดต่อชีวิต 665 0
ความสามารถมีค่าเพิ่มต้องเสริมเติมต่อกัน 530 0
จงเรียนให้ทำเป็น อย่าเรียนแค่ทำได้ 729 1
การทำงานให้ได้เงินเพิ่มด้วยตนเอง 487 0
ทำการสอบให้ได้ผลดีจริง 488 0
กระบวนการเรียนรู้ต้องผ่านการย่อยไม่ใช่แค่ผ่าน 597 0
การพัฒนาไม่สุดก็อาจสิ้นสุดด้วยการไม่พัฒนา 670 0
คนเก่งต้องพัฒนาจากตนเอง คนเก่งกว่าต้องพัฒนาจากคนอื่น 517 1
นับหนึ่งให้ถึงผล 671 0
ใช้ชีวิตให้มีกลยุทธ์ 641 0
ชีวิตสำคัญด้วยการนำเสนอ 888 1
ความเก่งสร้างได้ 856 0
หมอกควัน2015 909 2