นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 17 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สูงค่าต้องสร้างค่าสูง คุ้มตามคุณภาพ 653 0
จงเอาชนะงาน อย่ามัวพาลเอาชนะคน 709 0
เกร็ดความรู้การขึ้น TAXI ให้ปลอดภัย 563 0
ของดีบางทีก็เป็นปัญหา 453 0
แรงไหลของคนทำงาน 528 0
ว่างดีจริง ? 531 0
ทำทุกวันให้เป็นวันพิเศษ 992 0
ปัญหาระบบการศึกษา 874 1
เทรนด์ยุคค่าใช้จ่ายสูง 585 0
จิตกุศลในการทำงานให้มีความสุขจริง 516 0
เมืองที่คนขยันทำงานสูงสุด 716 0
พัฒนาคนให้ถึงคุณค่า 914 0
ทันยุคทันสมัย ตกยุคตกสมัย 784 0
จงเรียนเป็นแบบลำใส้ อย่าให้ไหลผ่านแบบท่อน้ำ 796 1
แก่ อ่อน ดูที่การพัฒนาใช่อายุ 481 0
การทำตนให้เป็นคนสำคัญ 436 0
การขยายตัวด้านอุปโภคบริโภคใน CLMV 980 0
ประสิทธิภาพงานเอกสารต้องการทีมและระบบ 880 1
เสพติดความท้าทาย 667 0
ชีวิตอยู่ดีมีค่าต้องไม่มีว่าง 500 0
การทำตามไม่ยั่งยืนเท่าการทำตน 664 0
ทำงานดี ต้องถูกต้อง ถูกใจ และใส่ใจ 499 0
ความยุ่งยากเป็นขั้นตอนการพัฒนา 852 0
การแข่งขันของไทย ต้องมาตรฐานไทย 743 0
การใช้ it ที่ต้องระวัง 479 0
นมราคาถูกกว่าน้ำในยุโรป 567 0
การสั่งสอนว่ากล่าวที่ไร้เหตุผล คนฟังก็ไร้ผล 655 0
เรื่องน่าคิดการเข้าชั้นเรียน 816 0
Active learning 2 618 0
Active learning 1 746 0
8 สถานที่ของไทย ต้องไปเที่ยวในข่าว cnn 644 0
Opportunity cost, opportunity loss 637 0
เสียดายของ กับ เสียดายลูกค้า  988 0
การทำให้เป้าหมายสำเร็จ 659 1
คนอยู่ดีต้องมี 4E 591 0
แก้เหนื่อยให้ได้ดี 564 0
พัฒนา ใครต้องทำ 561 0
อาชีพยุคดิจิตอลและสูงอายุ 866 0
เรียนทำ ทำให้จำแม่นใช้ได้ดีมีค่าจริง 742 0
นิสัยสร้างความสำเร็จ 559 0
อยากได้ดีต้องแก้ที่เหตุ 575 0
(สิ้น) ค่าคำว่า เดี๋ยว 484 0
การลงทุนค่าของเวลา 679 0
การสื่อสารยุคสังคมดิจิตอล 472 0
10 ลำดับประชากรโลกสูงสุดปี 2015 2050 926 0
ชื่อรุ่นโปรแกรม Android 688 0
10 อันดับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของโลก 1026 0
ค่าของงานที่ได้รับมอบหมาย 652 0
นักศึกษา คือ active learning 2. กระบวนการ 737 0
นักศึกษา คือ active learning 1. ความหมาย 790 0
การศึกษาคือชีวิต 935 0
ศิษย์บัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลีเมล็ดพันธุ์ ม.อ. 911 0
ยากลำบาก สะดวกสบาย ในโอกาสวันแม่ 2558 841 2
ผู้นำหน้า ผู้ตาม 735 0
โชคกำหนดได้ 2. วิธีการสร้างโชค 659 0
โชคกำหนดได้ 1. ความหมายและความเข้าใจ 826 0
ความเก่งต่างยุค 924 0
เจ็บแล้วไม่จำ จึงต้องเจ็บแล้วเจ็บอีก 991 0
ระบบประกันขั้นประถมจึงไม่อุดมคุณภาพ 797 0
ปิดช่องว่างวิชาการผลิตสินค้าเกษตรไทย 496 0
กระบวนการเรียนรู้ให้ค่ามากกว่าความรู้ 2 839 0
กระบวนการเรียนรู้ให้ค่ามากกว่าความรู้ 1 635 0
คุณภาพต้องคิดทำแบบผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ทำ 744 0
คนเก่งต้องรู้จักฟังมากกว่าพูด 912 0
การวิจัยเกษตรไทยต้องไปสู่การสร้างค่า 1106 0
ค่าของปริญญา 2. ค่าการใช้ปริญญา 725 0
ค่าของปริญญา 1. ค่าใช้จ่าย 749 0
การศึกษาไทยงดงามจึงไม่งอกงาม 765 0
การหางานให้ได้งาน 2. กระบวนการ 702 0
การหางานให้ได้งาน 1. ความหมาย 810 0
ด้อยพัฒนา 659 0
อยากเจริญต้องมองไกลทำใกล้ 2. การทำให้เจริญ 599 0
อยากเจริญต้องมองไกลทำใกล้ 1. การกำหนดความเจริญ 754 0
คนประสบความสำเร็จต้องมองให้กว้างกว่าตัวเอง 2.มององค์กรและสังคม 674 0
คนประสบความสำเร็จต้องมองให้กว้างกว่าตัวเอง 1.มองที่ลูกค้า 628 0
แม่ปู ลูกปู 734 0
เป้าหมายมีไว้พุ่งชน หมายถึง 863 0
การทำงานเชิงบวกเชิงลบ 784 0
บทบาทอาจารย์และนักศึกษากับคุณภาพบัณฑิต 722 0
คนแข่งขันได้ในโลก 621 0
การบริหารทรัพยากรบุคคลคือ  719 0
ดูเศรษฐีมีฝีมือ 753 0
การทำแบบง่ายมักสร้างค่าได้ยาก 807 0
จน 2. จนเงิน 677 0
จน 1. จนปัญญา 567 0
เมื่อทำได้ให้รีบทำ 2.วัยทำงานและชีวิต 522 0
เมื่อทำได้ให้รีบทำ 1.วัยเรียน 647 1
การรับตำแหน่งใหม่ 670 0
ในข้อตำหนิมีโอกาสมากมายที่มีค่า 701 0
ผู้ประสบความสำเร็จมี 445 0
ความสำคัญของพันธกิจ 758 0
การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ 559 0
การสร้างความประทับใจ 641 0
ถึงเวลาที่จอดรถมีที่กันแดด 701 1
ไม่รักษามาตรฐานคือจุดตายของคนไทย 666 0
การเรียนรู้เหมือนการเก็บพืช 737 0
จัดระบบเพิ่มค่าการทำงาน 759 0
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริง ๆ  578 1
ต้องทำเป็น จึงสำเร็จ 493 0
ทำอย่างมีหลัก จึงดี มีค่า สำเร็จ 617 0